Teknikker til ikke-destruktiv redigering

Med Redigering uden at slette noget kan du ændre i et billede uden at overskrive de oprindelige billeddata, som forbliver tilgængelige, hvis du får brug for dem igen. Da Redigering uden at slette noget ikke fjerner data fra et billede, forringes billedkvaliteten ikke, når du redigerer. I Photoshop kan du foretage redigering uden at slette noget på flere måder:

Arbejde med justeringslag

Justeringslag anvender farve- og tonejusteringer på et billede uden at ændre pixelværdier permanent.

Transformering med Smart Objects

Smart Objects aktiverer skalering, rotation og fordrejning uden at slette noget.

Filtrering med Smart-filtre

Filtre, der anvendes på Smart Objects, bliver Smart-filtre og giver mulighed for filtereffekter, der ikke sletter noget.

Justering af variationer, skygger og højlys med Smart Objects

Kommandoerne Skygge/højlys og Variationer kan anvendes på et Smart Object som Smart-filtre.

Retouchering på et separat lag

Værktøjerne stempelkloning, reparationspensel, pletreparationspensel, korrektion, der afhænger af indholdet og flytning, der afhænger af indholdet giver dig mulighed for at retouchere uden at ødelægge noget på et separat lag. Sørg for at vælge Eksempel på alle lag på indstillingslinjen (vælg Ignorer justeringslag for at sikre, at justeringslag ikke påvirker det separate lag to gange). Du kan frasortere utilfredsstillende retouchering efter behov.

Redigering i Camera Raw

Justeringer af batch med Raw-, JPEG- eller TIFF-billeder bevarer de oprindelige billeddata. Camera Raw gemmer justeringsindstillinger billede for billede adskilt fra de oprindelige billedfiler.

Åbne Camera Raw-filer som Smart Objects

Inden du kan redigere Camera Raw-filer i Photoshop, skal du konfigurere indstillinger for dem med Camera Raw. Når du har redigeret en Camera Raw-fil i Photoshop, kan du ikke omkonfigurere Camera Raw-indstillinger uden at miste ændringerne. Hvis du åbner Camera Raw-filer i Photoshop som Smart Objects, kan du til enhver tid omkonfigurere Camera Raw-indstillinger, selv efter du har redigeret filen.

Beskæring uden at ødelægge noget

Når du har oprettet et beskæringsrektangel med beskæringsværktøjet, skal du vælge Skjul på indstillingslinjen for at bevare beskæringsområdet i et lag. Du kan altid gendanne beskæringsområdet ved at vælge Billede > Vis alle eller ved at trække beskæringsværktøjet ud over billedets kant. Indstillingen Skjul er ikke tilgængelig for billeder, der kun indeholder et baggrundslag.

Afmaskning

Med lag- og vektormasker sletter du ikke noget, da du kan redigere maskerne igen uden at miste de indeholdte skjulte pixel. Med filtermasker kan du afmaske effekterne af Smart-filtre på Smart Object-lag.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online