Administrer bruger- og gruppeindholdsdelinger på kontoen

Oversigt

Fanen Delte brugere er et administrationsmenupunkt på kontoniveau, der giver et overblik over alle de delinger og delingsanmodninger, som i øjeblikket er afventende eller etableret på kontoen. Administratoren har autoritet til at acceptere, afvise, ændre eller annullere enhver deling.

Adgang til fanen Delte brugere er kun tilgængelig for administratorer på kontoniveau. Åbn Konto-administratormenuen, og rul ned til fanen Delte brugere:

Vælg antallet af poster pr. side

Hoveddelen af siden indeholder tabellen over delinger. Hver række på siden repræsenterer én post af en deling mellem en bruger (eller gruppe) til en anden bruger (eller gruppe). Alle delinger udtrykkes i én retning, fra et objekt til et andet.

Tabellen over delinger har fem kolonner:

 • Fra – kilden til det delte indhold.
 • Til – modtageren af det delte indhold.
 • Tilladelser – identificerer de tilladelser, der er aktiveret for delingen.
  • Konti med avanceret kontodeling har fire tilladelsesmuligheder: Vis, Rediger, Underskriv, Send.
  • Konti, der ikke har avanceret kontodeling, har kun tilladelsen Vis.
 • Status
  • Aktiv – delingen er aktiv, og den part, der deles med, har fuld adgang inden for rammerne af de aktiverede tilladelser.
  • Anmodet af deler – en afventende deling, der er blevet anmodet om af Fra-parten
  • Anmodet om af modtager – en afventende deling, der er blevet anmodet om af Til-parten.
 • Ekstern – et simpelt flueben, når delingen involverer en ekstern part (en bruger, der ikke er på administratorens Acrobat Sign-konto).
  • Anmodninger fra en ekstern part i en Anmodning fra deler-status er ikke synlige.

Acceptér eller afvis en deling

Delinger med en Status-værdi af  Requested_by_Sharee eller Requested_by_Sharer er ikke blevet accepteret endnu og er ikke i kraft.

Disse delinger kan accepteres eller afvises ved at vælge posten og derefter vælge enten Acceptér eller Afvis.

Accepterede delinger konverteres til Aktiv-status. Afviste delinger fjernes fra tabellen.

Acceptér eller afvis delingen

Rediger en deling

En Aktiv deling på en konto med avanceret kontodeling kan have flere tilladelser tildelt.

For at redigere tilladelserne for en eksisterende deling skal du vælge posten og derefter vælge Rediger tilladelser.

Dialogboksen Rediger tilladelser åbnes. Aktivér eller deaktiver tilladelserne som ønsket, og Gem.

Rediger delingen

Bemærk:

Kun konti, der har avanceret deling aktiveret, har mulighed for at tilføje tilladelser ud over visning.

Annuller en deling

En Aktiv deling kan annulleres ved at vælge posten og derefter vælge Annuller deling fra de viste handlinger.

Annuller delingen

Konfiguration

Fanen Delte brugere er aktiveret som standard og kan ikke deaktiveres.

Tilgængelighed:

Fanen Delte brugere er vist i følgende serviceniveauer:

 • Team/Small business
 • Business
 • Enterprise

Konfigurationsomfang:

Grænsefladen for Delte brugere har et konfigurerbart element, antallet af poster vist pr. side.

For at redigere antallet af poster pr. side skal du vælge mere-ikonet (tre vandrette streger) og vælge det ønskede antal poster:

Vælg antallet af poster pr. side

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?