Kontroller til aftaledeling

Oversigt

Administratorer kan kontrollere, om deres brugere kan dele individuelle aftaler, og om deling er tilladt for interne parter, eksterne parter eller begge.

  • Interne brugere defineres som brugere inden for samme Acrobat Sign-konto som aftalens afsender.
  • Eksterne brugere defineres som alle brugere, der ikke er medlemmer af samme Acrobat Sign-konto som aftaleafsenderen.

Når deling er tilladt, viser aftaler en Del-handling, når du ser aftalen på siden Administrer. Er deling ikke tilladt for alle parter, fjernes handlingen fra mulighederne på siden Administrer.

Aftaledeling aktiveret og deaktiveret

Sådan aktiverer du aftaledeling

Administratorer kan aktivere aftaledeling på konto- og gruppeniveau, hvor indstillingerne på gruppeniveau tilsidesætter kontoindstillingerne.

For at konfigurere indstillingerne skal du gå til Kontoindstillinger > Sikkerhedsindstillinger > Kontrol med aftaledeling

Aftaledeling omfatter to kontroller, der er uafhængigt aktiveret eller ej, hvilket giver mulighed for, at alle, én eller ingen af mulighederne er aktive.

Kontroller for aftaledeling

Revisionsrapport og hændelser for aktivitetsliste

Deling af en individuel aftale frembringer en post i revisionsrapporten, der indeholder deltageren, aftalen blev delt med, og parten, aftalen blev delt med.

Bemærk:

Når en aftale skifter til en afsluttet status (fuldført, annulleret eller udløbet), bliver revisionsrapporten uforanderlig, og efterfølgende delingshændelser registreres ikke.

Logfør delingsbegivenheder

Aftalens log for Aktivitet sporer delingsaktivitet uanset status, idet det noteres, hvem aftalen blev delt med, men ikke hvem der delte dokumentet.

Aktivitetslog for en deling efter aftalefuldførelse

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?