Oversigt over de tre sidelayouts, som Adobe Sign til Salesforce understøtter, og hvordan de konfigureres.

Oversigt

Adobe Sign til Salesforce har tre sidetyper til at oprette, redigere og vise aftaler. Standarden er Lightning-layoutet og er det anbefalede layout. Nedenfor er der nogle oplysninger om forskellene på layouts samt anvisninger i, hvordan du skifter sidelayout.

Sidetypen "Agreement Basic" – denne side anvender standardsidelayoutet for Salesforce.com til at vise og redigere aftalen. Afsendelse af en ny aftale kræver et par ekstra klik – oprette en aftale, gemme den og derefter vedhæfte filer på et separat skærmbillede. På denne side kan du i høj grad tilpasse sidens layout (tilføje og fjerne dine egne brugerdefinerede felter og brugerdefinerede indstillinger). Men Basic-siden giver ikke adgang til mange af de funktioner, der er inkluderet i de senere opdateringer.

Sidetypen "Agreement Advanced" – denne side giver dig mulighed for at oprette en Adobe Sign-aftale på en enkelt side: Vælg modtagere, navngiv aftalen, vælg indstillinger, vedhæft filer, og send. Denne side giver også mere fleksibilitet ved at angive antallet og typen af modtagere for hver aftale. Udvikling for denne type sidetype sluttede med version 17, så senere funktioner er muligvis ikke tilgængelige for brugere under dette sidevalg.

Sidetypen "Lightning" (standard) – denne side er i øjeblikket standard og er det layout, som fremtidig udvikling vil fokusere på.  De fleste nye version (version 18 og opefter) kræver layoutet Lightning, inkl. muligheden for at tilføje underskrivelsesgrupper, redigere aftaler løbende og sende hybride arbejdsforløb. De to nuværende begrænsninger på dette sidelayout er:

 • Lightning understøtter ikke feltsæt
 • Lightning tillader kun uploadede filer på ~700 KB (modsat tilladelserne for Avanceret aftale på 1,7 MB)

Hvis du kræver feltsæt eller uploadede filer på over 700 KB, skal du bruge layoutet Avanceret aftale. Ellers anbefales Lightning-siden til nye installationer.

"Basic"-siden

Hvis du vil bruge Basisaftale-sidetypen i stedet for Avanceret aftale-sidetypen, skal du nulstille sidelayoutet og aftaleknapperne som vist i de følgende sektioner:

 • Indstilling af sidelayoutet "Agreement Basic"
 • Konfiguration af aftaleknapperne, så de virker til dit sidelayout

Der er desuden instruktioner til:

 • Hvordan underskriverfelter tilføjes og aktiveres på sidelayoutet
 • Hvordan en aftale sendes ved hjælp af Basic-siden

Indstilling af sidelayoutet "Agreement Basic"

 1. Gå til Konfiguration > Opbyg > Opret > Objekter.

 2. Klik på linket Aftale.

  Brugerdefineret objekt – aftaleetiket
 3. Klik på linket Sidelayouts øverst på siden for at gå til den sektion.

 4. Klik på knappen Sidelayouttildeling

  page layout button
 5. Klik på knappen Rediger tildeling

 6. Klik på overskriften, hvor der står Sidelayout for at vælge alle profiler.

  Vælg alle ved at klikke på overskriften Sidelayout.
 7. Vælg Aftalelayout Enterprise/Unlimited på rullelisten.

 8. Klik på Gem.

Indstilling af knapperne "Agreement Basic"

 1. Gå til Konfiguration > Opbyg > Opret > Objekter.

 2. Klik på linket Aftale.

  Brugerdefineret objekt – aftaleetiket
 3. Klik på linket Knapper, links og handlinger øverst på siden.

 4. Klik på linket Rediger ud for Ny.

  Klik på linket Rediger ud for posten "Ny".
 5. Aktivér indstillingen Salesforce.com-standardside.

  Vælg indstillingen Standardside.
 6. Klik på knappen Gem.

 7. Klik på handlingen Rediger ud for Rediger.

  Klik på linket Rediger ud for posten "Rediger".
 8. Aktivér indstillingen Salesforce.com-standardside.

  Vælg indstillingen Standardside.
 9. Klik på Gem.

 10. Klik på handlingen Rediger ud for Vis.

  Klik på linket Rediger ud for posten "Vis".
 11. Aktivér Visualforce-side, vælg EchoSignAgreement på rullelisten.

  Konfigurer Visualforce-side.
 12. Klik på Gem.

 13. Bekræft, at din sektion Knapper, links og handlinger ser ud således:

  Visning af alle konfigurerede knapper

Tilføjelse af felter til Basic-sidelayoutet

Føj felter som "Kunde", "Drift", "Bogføring" osv. til Adobe Sign-aftaleobjektet, og brug dem til at angive underskrivere i stedet for standardfelterne "Modtager" og "Flere modtagere". Når du oprette felter, skal du huske at notere deres API-navne.

Når du føjer de krævede brugerdefinerede felter til din aftales sidelayout, skal du opdatere indstillingen Tilsidesæt liste over modtagerfelter med listen over disse felters API-navne i den rækkefølge, som de skal have besked om underskrivelse.

 1. Opret dine brugerdefinerede felter på aftaleobjektet

 2. Hent API-navnene til dine felter

  Eksempel på SFDC API-navn
 3. Gå til Konfiguration > Byg > Udvikl > Tilpas indstillinger.

 4. Klik på etiketten Adobe Sign-indstillinger.

  Linket Adobe Sign-indstillinger
 5. Klik på knappen Administrer.

 6. Klik på Ny eller Rediger (afhængigt af om indstillingerne tidligere er blevet redigeret).

 7. Find valgmuligheden Tilsidesæt liste over modtagerfelter.

 8. Rediger denne indstilling til at indeholde en liste over kommaseparerede API-feltnavne fra aftaleposten. Feltnavnene bør være i rækkefølge og repræsentere de felter, som modtagerne skal læses fra. (f.eks. My_First_Signer__c,My_Second_Signer__c)

  Tilsidesæt liste over modtagerfelter
 9. Klik på Gem.

  Når tilsidesættelsen er på plads, vil Adobe Sign nu udskifte dine felter i den rækkefølge, som du angav dem for standardrækkefølgen for underskrivelse.

Afsendelse af aftaler fra Basic-siden

Afsendelse fra Basic-siden er næsten identisk med alle andre afsendelsesprocesser i Adobe Sign.  De tilgængelige funktioner er til en vis grad reduceret, men den trinvise vejledning er lignende med en særlig forskel: Du skal gemme aftalen og derefter vedhæfte dokumentet i det andet trin.

 1. Angiv modtagerne.

 2. Navngiv aftalen.

 3. Skriv en meddelelse.

 4. Vælg signaturtype, sprog og andre relevante afsendelsesindstillinger.

 5. Klik på knappen Gem.

  Konfigurationssiden for Basic Agreement
 6. Siden opdateres og viser den konfigurerede aftale med knappen til at uploade filer fra dit system eller Salesforce.

  Vedhæft dokument(er)

  Den konfigurerede aftale er klar til at vedhæfte dokumenter.
 7. Klik på knappen Send til underskrivelse

Siden "Avanceret"

Hvis du vil skifte til Agreement Advanced-sidetypen, skal du nulstille sidelayoutet og aftaleknapperne som vist i de følgende sektioner:

 • Indstilling af sidelayoutet "Agreement Basic"
 • Konfiguration af aftaleknapperne, så de virker til dit sidelayout
 • Tilføjelse af feltsæt til aftalesiden

Bemærk:

Siden "Agreement Advanced" er kun tilgængelig for kunder, der har version 10 eller senere af Adobe Sign til Salesforce-pakken.

Indstilling af sidelayoutet "Agreement Advanced"

 1. Gå til Konfiguration > Opbyg > Opret > Objekter.

 2. Klik på linket Aftale.

  Brugerdefineret objekt – aftaleetiket
 3. Klik på linket Sidelayouts øverst på siden for at gå til den sektion.

 4. Klik på knappen Sidelayouttildeling

  page layout button
 5. Klik på knappen Rediger tildeling

 6. Klik på overskriften, hvor der står Sidelayout for at vælge alle profiler.

  Vælg alle ved at klikke på overskriften Sidelayout.
 7. Vælg Aftalelayout Professional på rullelisten.

 8. Klik på Gem.

Indstilling af knapperne "Agreement Advanced"

 1. Gå til Konfiguration > Opbyg > Opret > Objekter.

 2. Klik på linket Aftale.

  Brugerdefineret objekt – aftaleetiket
 3. Klik på linket Knapper, links og handlinger øverst på siden.

 4. Klik på linket Rediger ud for Ny.

  Klik på linket Rediger ud for posten "Ny".
 5. Aktivér Visualforce-side EchoSign Agreement Advanced.

  Aktivér siden Visualforce.
 6. Klik på knappen Gem.

 7. Klik på handlingen Rediger ud for Rediger.

  Klik på linket Rediger ud for posten "Rediger".
 8. Aktivér Visualforce-side EchoSign Agreement Advanced.

  Aktivér siden Visualforce.
 9. Klik på Gem.

 10. Klik på handlingen Rediger ud for Vis.

  Klik på linket Rediger ud for posten "Vis".
 11. Aktivér Visualforce-side EchoSign Agreement Advanced.

  Konfigurer Visualforce-side.
 12. Klik på Gem.

 13. Bekræft, at din sektion Knapper, links og handlinger ser ud således:

  Visning af alle konfigurerede knapper

Tilføjelse af feltsæt til siden "Agreement Advanced"

Ved at bruge feltsæt kan du tilføje felter, som du vil se og redigere, når du får vist aftalesiden. Du kan bruge det indbyggede feltsæt i Adobe Sign til Salesforce og derefter tilføje et eller flere felter fra aftaleobjekter, som vises på aftalesiden.

Adobe Sign til Salesforce har allerede et indbygget feltsæt, som du kan bruge. Følg trinnene herunder for at tilpasse det:

 1. Gå til Konfiguration > Opbyg > Opret > Objekter.

 2. Klik på etiketlinket Aftale.

  Klik på etiketten Aftale.
 3. Klik på linket Feltsæt øverst på siden for at gå til den sektion.

 4. Klik på linket Rediger.

  Rediger funktionen Feltsæt.
 5. Vælg det felt, du vil tilføje, og træk det over i rektanglet "I feltsættet". Bemærk, at Adobe Sign kun understøtter felter fra aftaleobjektet og ikke fra andre objekter.

  Tilføjelse af feltsæt til aftalesiden
 6. Klik på knappen Gem.

Siden "Lightning"

Hvis du vil skifte til Lightning-sidetypen, skal du nulstille sidelayoutet og aftaleknapperne som vist i de følgende sektioner:

 • Indstilling af sidelayoutet "Agreement Basic"
 • Konfiguration af aftaleknapperne, så de virker til dit sidelayout

Bemærk:

Siden "Lightning" er kun tilgængelig for kunder, der har version 18 eller senere af Adobe Sign til Salesforce-pakken.

Indstilling af sidelayoutet "Lightning"

 1. Gå til Konfiguration > Opbyg > Opret > Objekter.

 2. Klik på linket Aftale.

  Brugerdefineret objekt – aftaleetiket
 3. Klik på linket Sidelayouts øverst på siden for at gå til den sektion.

 4. Klik på knappen Sidelayouttildeling

  page layout button
 5. Klik på knappen Rediger tildeling

 6. Klik på overskriften, hvor der står Sidelayout for at vælge alle profiler.

  Vælg alle ved at klikke på overskriften Sidelayout.
 7. Vælg Aftalelayout Professional på rullelisten.

 8. Klik på Gem.

Indstilling af knapperne på "Lightning"-siden

 1. Gå til Konfiguration > Opbyg > Opret > Objekter.

 2. Klik på linket Aftale.

  Brugerdefineret objekt – aftaleetiket
 3. Klik på linket Knapper, links og handlinger øverst på siden.

 4. Klik på linket Rediger ud for Ny.

  Klik på linket Rediger ud for posten "Ny".
 5. Aktivér Visualforce-side, vælg Agreement Editor på rullelisten.

  Vælg siden Visualforce.
 6. Klik på knappen Gem.

 7. Klik på handlingen Rediger ud for Rediger.

  Klik på linket Rediger ud for posten "Rediger".
 8. Aktivér Visualforce-side, vælg Agreement Editor på rullelisten.

  Vælg siden Visualforce.
 9. Klik på Gem.

 10. Klik på handlingen Rediger ud for Vis.

  Klik på linket Rediger ud for posten "Vis".
 11. Aktivér Visualforce-side, vælg Agreement Editor på rullelisten.

  Vælg siden Visualforce.
 12. Klik på Gem.

 13. Bekræft, at din sektion Knapper, links og handlinger ser ud således:

  Visning af alle konfigurerede knapper

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online