Konfigurer Adobe Sign til afsendelse af aftaler ved hjælp af Chatter- eller Salesforce1-programmer

På feedet Startside, Salgsmulighed, Kunde eller Kontakt kan du sende aftaler til underskrivelse via handlingen Adobe Sign-udgiver. Den samme Adobe Sign-handling bruges i både Chatter- og Salesforce1-mobilappen eller -mobilbrowseren. 

Adobe Sign til Chatter

Adobe Sign til Salesforce er Chatter-kompatibel! Få Chatter-opdateringer i realtid, når:

 • aftaler sendes, vises, underskrives, afvises, annullere, ikke leveres
 • aftaler udløber, eller påmindelser sendes
 • du modtager en aftale, du skal underskrive

Følg Chatter-opdateringer på Aftale, Kunde, Kontrakt og Salgsmulighed. Samarbejd på tværs af din organisation for at afslutte flere handler.

Du kan også sende aftaler direkte fra Chatter-udgiverhandlinger

Konfigurationsinstruktioner for Chatter-statusopdateringer

Når appen Adobe Sign til Salesforce er installeret, kan du konfigurere, hvilke Chatter-opdateringer, du ønsker, at dine brugere skal se.

1. Gå til Konfiguration > Byg > Udvikl > Brugerdefinerede indstillinger

○ Vælg Adobe Sign Chatter-indstillinger

○ Klik på Administrer

○ Klik på Ny

○ Konfigurer de indstillinger, du er interesseret i (se en liste over indstillinger nedenfor i Brugerdefinerede Chatter-indstillinger)

Du bør kun definere ét sæt Chatter-indstillinger til din organisation, og du kan give indstillingerne et navn. 

2. Aktivér Salesforce, så underskrivere i din organisation kan få personlige Chatter-beskeder, når de har et dokument at underskrive. Du skal oprette et nyt fjernwebsted på følgende måde:

a. Gå til Konfiguration > Administrer > Sikkerhedsindstillinger > Indstillinger for fjernwebsted.

b. Klik på Nyt fjernwebsted

c. Indtast et entydigt alfanumerisk Navn til fjernwebsted.

► Det skal starte med et bogstav

► Det kan indeholde underscores, men ikke må slutte med en underscore

► Det kan ikke indeholde to underscores i træk

► Det kan ikke indeholde mellemrum

d. Angiv en Fjernwebsteds-URL ved at kopiere den første del af din webadresse (f.eks. https://abchostname.salesforce.com) med Salesforce Org-domænet. Denne URL-adresse kan variere på tværs af forskellige organisationer, så sørg for at angive én specifik URL-adresse til din organisation.

Konfigurer fjern-URL-adressen

e. Klik på knappen Gem

 

3. Sørg for, at Chatter-feeds er aktiveret for aftaleposten ved at gøre følgende:

a. Gå til Konfiguration > Byg > Tilpas > Chatter > Feedsporing

b. Klik på Aftale, og markér derefter feltet Aktivér feedsporing

Aktivér feedsporing

e. Klik på knappen Gem

Chatter bør nu være aktiveret, så brugere vil starte med at modtage Chatter-opdateringer for at spore status på deres aftaler.

Send fra Chatter

På feedet Startside, Salgsmulighed, Kunde eller Kontakt kan du sende aftaler til underskrivelse via handlingen Adobe Sign-udgiver. Den samme Adobe Sign-handling bruges i Salesforce1-mobilappen eller -mobilbrowseren. Eftersom afsendelse fra Chatter anvender samme Adobe Sign-handling som Salesforce, kan du henvise Salesforce1-konfigurationsinstruktionerne i den næste sektion for at konfigurere Adobe Sign-handlingen i Chatter-feedet som vist her.

Afsendelse fra Chatter

Brugerdefinerede Chatter-indstillinger

Gå til Konfiguration > Byg > Udvikl > Brugerdefinerede indstillinger

Adobe Sign Chatter-indstillinger vises, hvis du har appen Adobe Sign til Chatter installeret i din organisation. Disse indstillinger bestemmer, hvor Chatter-opdateringer lægges, og hvilke hændelser der resulterer i et Chatter-indlæg. Du bør kun definere ét sæt Chatter-indstillinger til din organisation, og du kan give indstillingerne et navn.

 • Aktivér Adobe Sign Chatter-opdateringer – aktivér denne indstilling for at aktivere Chatter-opdateringer til Adobe Sign-aftaler.
 • Meddel på Kunde-post – meddel Chatter-opdateringer til Adobe Sign-aftaler på den relaterede Kunde-post.
 • Meddel på Aftale-post – meddel Chatter-opdateringer til Adobe Sign-aftaler på Aftale-posten.
 • Meddel på Kontrakt-post – meddel Chatter-opdateringer til Adobe Sign-aftaler på den relaterede Kontrakt-post.
 • Meddel på Salgsmulighed-post – meddel Chatter-opdateringer til Adobe Sign-aftaler på den relaterede Salgsmulighed-post.
 • Meddel, når aftalen annulleres – meddel Chatter-opdatering, når aftalen annulleres.
 • Meddel, når aftalen afvises – meddel Chatter-opdatering, når aftalen afvises.
 • Meddel, når aftalen udløber – meddel Chatter-opdatering, når aftalen udløber.
 • Meddel, når aftalen sendes – meddel Chatter-opdatering, når aftalen sendes.
 • Meddel, når aftalen underskrives eller godkendes – meddel Chatter-opdatering, når aftalen underskrives eller godkendes.
 • Meddel, når aftalen vises – meddel Chatter-opdatering, når aftalen vises.
 • Meddel, når modtagermail bouncer – meddel Chatter-opdatering, når modtagermail bouncer og ikke leveres.
 • Meddel, når påmindelser sendes – meddel Chatter-opdatering, når påmindelser sendes.
 • Send notifikationer om at underskrive aftaler – send privat Chatter-besked, når en aftale kræver underskriverens signatur.

Adobe Sign til Salesforce1 Mobile

Før du kan sende aftaler ved hjælp Salesforce1, skal du aktivere indstillingen og tilføje Adobe Sign som en udgiverhandling i Globale udgiverlayouts og layoutet for objekterne (f.eks. Kundeemner, Kunder, Kontakter, Salgsmuligheder).

Sådan aktiveres Salesforce1:

1. Gå til Konfiguration > Administrer > Mobiladministration > Salesforce1 > Salesforce1-indstilling

a. Kontrollér, at Aktivér Salesforce1-mobilbrowserapp er aktiveret

b. Klik på knappen Gem

Aktivér Salesforce1-mobilbrowserapp

Hvis du vil føje Adobe Sign-udgiverhandlingen til startsiden på feedet Salesforce 1 eller Chatter, skal du gøre følgende:

 1. Gå til Konfiguration > Byg > Opret > Globale handlinger> Udgiverlayouts
 2. Klik på handlingen Rediger for Globalt layout
 3. Med Lynhandlinger markeret skal du trække handlingen Adobe Sign til layoutsektionen Lynhandlinger i udgiver
 4. Klik på Gem
Udgiverlayouts

Hvis du vil føje handlingen Adobe Sign-udgiver til objektet Salgsmulighed, Kunde eller Kontakt, skal du gøre følgende:

 1. Gå til Konfiguration > Byg > Tilpas > {Object} > Sidelayout
  1.    Hvor {Object} er Kunder eller Kontakter eller Salgsmuligheder
 2. Klik på handlingen Rediger for {Object}-layoutet.
 3. Med Lynhandling markeret skal du trække Adobe Sign {Object}_Publisher_Action til sektionen Lynhandlinger i udgiver.
 4. Klik på knappen Gem.
Adobe Sign-udgiverhandling

Brug af aftaleskabeloner med afsendelseshandling for udgiver

Du kan bruge aftaleskabeloner med Adobe Sign Manager-udgiverhandlingen, som aktiverer kraftfulde arbejdsforløb fra Salesforce1-mobilappen og -browseren fra start til slut.

 • I en aftaleskabelon kan du angive, om aftaleskabelonen skal være tilgængelig, når der sendes fra Chatter, ved at aktivere indstillingen Tilgængelig til udgiverhandlinger.
Aktivér skabelon som Tilgængelig til udgiverhandlinger
 • Hvis indstillingen er aktiveret vil aftaleskabelonen være tilgængelig, når du sender fra Adobe Sign Manager-udgiverhandlingen fra det angive Masterobjekt (f.eks. Kundeemne, Kunde, Kontakt, Salgsmulighed, Kontrakt). Hvis du har mere end én aftaleskabelon aktiveret for det objekt, vil der være en rulleliste, der viser afsendere muligheden for at vælge en skabelon. 
Eksempel på afsendelse fra Chatter
 • Hvis dit Masterobjekt er tomt i aftaleskabelonen, men du gør det tilgængeligt til udgiverhandlinger, der får det til at blive vist, når dine afsendere bruger Adobe Sign-handlingen "Startside til Chatter-feed" eller det primære sæt af handlinger fra Salesforce1-startsiden.
 • Hvis du har aktiveret Send automatisk for din aftaleskabelon, sender Adobe Sign aftalen, så snart du trykker på Send-knappen. 

Brug af Adobe Sign-handlingen Send fra Salesforce1

Hvis du har aktiveret Adobe Sign-udgiverhandlingen, har du adgang til den fra startsiden eller det aktiverede objekt (f.eks. Salgsmulighed) direkte i Salesforce1-mobilappsene til iOS eller Android. Klik blot på ellipsen (...) i Salesforce1, og klik derefter på Adobe Sign Manager-ikonet for at se den nye aftalepost. 

Salesforce1-hovedside

Klik på Adobe eSign Manager-handlingen for at hente en ny aftalepost. 

Vælg Adobe eSign Manager

Hvis en aftaleskabelon var konfigureret, præudfyldes den nye post med oplysninger fra aftaleskabelonen. 

Adobe eSign Manager

Fra Salesforce1 kan du også indhente personlige signaturer ved at klikke på knappen Host underskrivelse på aftaleposten. Ved at gøre dette kan du give din enhed til underskriveren, som så udfylder dokumentet og sætter en signatur. Alle Chatter-opdateringer, der er relateret til aftaleprocessen, kan desuden spores i Salesforce1. 

Hostet underskrivelse fra Salesforce1

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online