Adobe Sign til Salesforce: Administrer gruppetilknytninger

Konfigurer Salesforce til at synkroniseres med Adobe Sign og tilpasse sig Adobe-grupper, så det passer til Salesforce-profiler.

Administrer gruppetilknytninger

Adobe Sign til Salesforce understøtter muligheden for nemt at synkronisere brugere i bestemte Salesforce-profiler til Adobe Sign-grupper. Grupper bruges ofte af virksomheder til at gruppere brugere på Adobe Sign-kontoen i forskellige områder (f.eks. Salg USA, Salg Europa, Salg Asien). Ved at have forskellige grupper kan du oprette forskellige indstillinger i Adobe Sign eller generere rapporter separat efter gruppe. Hvis du ikke har flere grupper, vil alle dine brugere tilhøre standardgruppen.

I Salesforce kan du konfigurere tilknytninger mellem Salesforce-profiler og -grupper ved at bruge siden Gruppetilknytninger. Du kan også oprette nye grupper direkte i Salesforce.

Flyt brugere til forskellige Adobe Sign-grupper

Du kan tilknytte flere Salesforce-profiler til en enkelt Adobe Sign-gruppe. Sådan konfigurerer du gruppetilknytninger og flytter brugere til deres respektive grupper:

  1. Opret én eller flere tilknytninger mellem en Salesforce-profil og en Adobe Sign-gruppe.
  2. Aktivér indstillingen Synkroniseringsvalg for enhver tilknytningsrække, som du vil synkronisere.

    3. Klik på knappen Gem for at gemme tilknytningerne. Eller klik på Annuller for at annullere ændringerne.

    4. Klik på knappen Synkroniser brugere.

        Du får først vist et eksempel på brugere, der flyttes, før du bekræfter synkroniseringen.

    5. Efter synkroniseringen vises der en bekræftelse af, hvilke brugere der blev flyttet.

Bemærk:

Enhver Salesforce-bruger i disse profiler, der ikke er Adobe Sign-brugere, påvirkes ikke af denne synkronisering. Enhver ny bruger, der oprettes ved hjælp af Adobe Sign til Salesforce, oprettes automatisk i den korrekte gruppetilknytning baseret på de gemte tilknytninger, der er valgt til synkronisering.

Synkroniser automatisk brugere, når Salesforce-profilen ændres

Der er en valgfri indstilling, du kan slå til, for automatisk at synkronisere brugere, når deres Salesforce-profil er ændret fra én profil til en anden. Dette aktiverer funktionen, som automatisk vil flytte brugere, når deres profil ændres. (f.eks. fra marketingprofil til salgsprofil) Synkroniseringen flytter brugeren til den korrekte Adobe Sign-gruppe baseret på de tilknytninger, der er gemt på siden Gruppetilknytninger

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Brugerdefineret kode > Brugerdefinerede indstillinger
  2. Klik på handlingen Administrer for Adobe Sign-indstillinger.
  3. Øverst på siden Adobe Sign-indstillinger skal du klikke på knappen Rediger.
  4. Find og aktivér indstillingen Synkroniser automatisk gruppetilknytninger, og klik derefter på Gem.

Synkroniser manuelt brugere

Hvis du ikke har Synkroniser gruppetilknytninger automatisk aktiveret, og du gerne vil synkronisere en brugers gruppe fra brugerposten manuelt, kan du tilføje et link på brugersidelayoutet, så du manuelt kan tvinge synkroniseringen til at flytte en enkelt bruger til den korrekte Adobe Sign-gruppe baseret på de tilknytninger, der er gemt og valgt på siden Gruppetilknytninger.

Sådan tilføjer du dette synkroniseringslink på brugersidelayoutet:

1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Objekter og felter > Objektstyring

2. Klik på linket Bruger på listen over objekter i venstre side af vinduet

3. Vælg Brugersidelayouts på listen i det venstre spor

4. Klik på linket Brugerlayout under Sidelayoutnavn

5. Med Brugerdefinerede links markeret skal du trække objektet Synkroniser Document Cloud-bruger fra toppen af siden til Brugerdefinerede links på siden.

6. Klik på knappen Gem øverst på siden.

 

Adobe-logo

Log ind på din konto