Tag billede af signatur med mobilenhed

Funktionen "Signatur på tværs af enheder" er tilgængelig på serviceniveauerne Individual, Team, Business og Enterprise.


Oversigt

Adobe Acrobat Sign giver underskrivere mulighed for at tegne deres signatur eller tage et billede af deres signatur og uploade det til signaturpanelet.

Det er meget nemmere at tage et foto af signaturen eller tegne den fysisk på en mobilenhed, og vi ønsker at gøre det nemt for underskrivere at fuldføre opgaven, når de starter signaturprocessen på en pc eller laptop.

Signaturregistrering på tværs af enheder giver en underskriver på pc eller laptop mulighed for at sende en sms til en mobilenhed med et link til at oprette en signatur, registrere signaturen og ikke andet og derefter sende signaturen tilbage til aftalen på pc'en eller laptoppen.

Bemærk:

Muligheden for at tage et foto af en signatur på en mobilenhed vil ikke være til stede, hvis aftalen kun er konfigureret til indtastede signaturer, eller hvis aftalen allerede vises på en mobilenhed.


Sådan bruges det

Underskrivere, der gennemgår deres aftale på en pc eller laptop, vil se muligheden Mobil, når de åbner signaturpanelet.

 

Acrobat Sign sender et sms-link til det angivne telefonnummer, og underskriveren har fem minutter til at bruge linket og tage et billede af sin signatur (underskrivelseslinket kan til enhver tid sendes igen fra aftalen).

 

Hvis der klikkes på linket, åbnes der kun et signaturpanel (ikke den fulde aftale) i telefonen browser. Signaturpanelet giver underskriveren to muligheder:

  • Fanen Tegn, så underskriveren kan tegne sin signatur med fingeren eller en stylus
Eksempel på signaturpanelet til tegnede signaturer

 

  • Fanen Billede, hvor underskriveren kan uploade et billede fra telefonens galleri
Eksempel på signaturpanelet til billeder

Når underskriveren er tilfreds med signaturens udseende, klikker underskriveren på knappen Udfør, og signaturen sendes tilbage til den åbne aftale på pc'en eller laptoppen.

Klik på Anvend for at sende signaturen tilbage til aftalen på pc'en eller laptoppen.

Eksempel på underskriften

Bemærk:

Underskrivere, der har en aktiv Acrobat Sign-konto (uanset niveau og inkl. gratisversion), har mulighed for at gemme deres signatur.

Det lader underskriveren slippe for at skulle tage et nyt billede til senere aftaler og i stedet blot anvende denne gemte signatur.


Logføring til revisionsrapporten

Revisionsloggen vil tydeligt indikere, at der blev taget et foto af underskriften med en mobilenhed, og vise de sidste fire tal i telefonnummeret for enheden, underskriften blev sendt fra.

Eksempel på revisionsloggen


Konfigurerbare indstillinger

Signatur på tværs af enheder er som standard tilgængelig for enhver konto, der tillader underskrivere at tegne eller uploade et billede af deres signatur. Ingen yderligere konfiguration kræves.


Aktivering/deaktivering

Gå til Konto > Kontoindstillinger > Signaturindstillinger > Tillad modtagere at underskrive og skrive deres initialer med

Signatur på tværs af enheder er aktiveret som del af den signaturtype, du tillader.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?