Adobe Acrobat Sign – leverandører af brugerdefinerede tidsstempler

Kunder, der bruger digitale signaturer, har mulighed for at konfigurere deres egen tidsstempeltjeneste i stedet for standardtjenesten.

Funktionsbeskrivelse

Tidsstempler er en vigtig del af både de amerikanske og europæiske signaturstandarder, henholdsvis PADes og eIDAS. Disse standarder kræver, at digitale signaturer både fastlægger underskriverens identitet og tidspunktet for underskrivelse samt integrerer disse i dokumentet ved underskrivelsestidspunktet. Tidsstemplet fungerer som en låsemekanisme for både underskriverens identitet og selve dokumentet.  Identiteten kan etableres på flere måder (certifikat, login, id-kort...), men tidsstemplet skal leveres af en pålidelig og godkendt tidsstempelmyndighed (TSA).  TSA'er er til virksomheder, der leverer deres tjenester til kunder som Adobe via PKI-infrastruktur.  Adobe konfigurerer tidsstempler på programniveauet, på shard-niveauet og på kontoniveauet. 

Adobe leverer en TSA for alle transaktioner, men nogle virksomheder har muligvis allerede en TSA implementeret og ønsker at bruge denne leverandør i stedet for den, der leveres af Adobe.  Denne funktion gør, at en konto kan konfigurere sin egen licenserede TSA til brug på deres digitalt underskrevne dokumenter.

Tidsstemplet garanterer den underskrevne aftales langsigtede gyldighed (LTV) ved at låse signaturen og dokumentet.  Hvilket i bund og grund er en lås til låsen.  Dette er vigtigt for at overholde kravene til digitale signaturer, da personlige signaturcertifikater kan udløbe, mens tidsstempel-LTV kan fornyes med tiden uden at ændre signaturens gyldighed.  LTV-tidsstemplet sikrer, at certifikatet var gyldigt, da det blev anvendt, og forlænger gyldigheden af den underskrevne aftale ud over tidsvinduet for underskriverens faktiske certifikat.

Som nævnt tidligere leverer Adobe eIDAS-kompatible tidsstempler til alle deres EMEA-kunder på EU1-forekomsten. Funktionen Brugerdefineret tidsstempel giver kunder mulighed for at udskifte standardleverandøren af tidsstempler med en af eget valg.

Nedenfor er en liste over forhåndsgodkendte leverandører. Forhandlere, der ikke er på listen, skal godkendes af Acrobat Signs teknikere, før de kan bruges med Adobe Acrobat Sign-tjenesten.

Bemærk:

Tredjepartsleverandører af tidsstempler er en betalt tjeneste. Adobe accepterer ikke prisen ved at benytte et alternativ til det autoriserede tidsstempel, der anvendes på hver transaktion.  

Sådan bruges det

Tidsstempler anvendes automatisk, når der er inkluderet en digital signatur på en aftale.

Når tjenesten er konfigureret for kontoen, skal der ikke gøres mere.

Godkendte tidsstempelleverandører

Nedenfor er en liste over godkendte tidsstempelleverandører:

 • Adobes kvalificerede tidsstempel
 • DigiCert-tidsstempel til Adobe
 • GlobalSign tidsstempel AATL
 • InfoCert Qualified TSA
 • Intesi Group
 • Namirial-kvalificeret TSA
 • Notarius-tidsstempel AATL
 • QuoVadis Europe (revideret under eIDAS)
 • QuoVadis Schweiz (revideret under ZertES)
 • Seiko-tidsstempeltjeneste
 • Trans Sped-kvalificeret TSA

Aktivering/deaktivering

Hvis du ønsker en af de godkendte leverandører aktiveret for din konto, skal du kontakte Acrobat Sign Support og fortælle dem, hvilken leverandør du foretrækker.

Konfiguration af en brugerdefineret tidsstempelleverandør, der ikke er på en godkendt liste, kan tage nogle dage, mens vores teknikere kontrollerer, at vores to tjenester kan interagere med hinanden.

For at starte processen skal du kontakte din Success Manager eller Acrobat Sign Support og oplyse dem følgende:

 • Navnet på tjenesteudbyderen
 • Slutpunkts-URL'en for tjenesten

Når support har slutpunktet konfigureret for din konto, bliver siden Indstillinger for tidsstempler tilgængelig i menuen Kontoindstillinger

NAv

Server-URL er kun tilgængelig gennem Acrobat Signs teknikere, så hvis du skal ændre tjenesteudbyderen af den ene eller anden grund, bedes du kontakte Acrobat Sign Support.

For at blive godkendt til vores tjeneste skal du klikke på knappen Tilføj

Overlejringen Konfiguration af tidsstempellogin giver dig mulighed for at angive brugernavn og adgangskode til den tidsstempelleverandør, du bruger

Klik på Gem, når loginoplysningerne er angivet

Du returneres til siden Indstillinger for tidsstempler med dine loginoplysninger vist

 • Adgangskoden er maskeret
tidsstempel

Markér afkrydsningsfeltet Aktivér følgende tidsstempeltjeneste for at aktivere den nye tidsstempeltjeneste. Alle digitale signaturer, der er anvendt, efter at indstillingen er aktiveret, anvender den nye tjeneste.

Hvis afkrydsningsfeltet Aktivér følgende tidsstempeltjeneste ikke er markeret, anvendes Acrobat Signs standardtjeneste.

 • Brugerens loginoplysninger bevares, så genaktivering af tjenesten kræver ikke ny godkendelse

 

Ændring af loginoplysninger

Hvis du vil ændre loginoplysningerne for konfigurationen, skal du klikke på knappen Rediger, så overlejringen Konfiguration af tidsstempellogin vil bede dig om at angive nye loginoplysninger. 

 

Sletning af loginoplysninger

Hvis du vil fjerne loginoplysningerne, skal du klikke på knappen Slet.

Du opfordres så til at bekræfte, at du vil slette loginoplysningerne.

Klik på Ja, hvorefter loginoplysningerne fjernes fra systemet.

Test af konfigurationen

Efter konfiguration af tidsstempeltjenesten skal du klikke på 

 

Der vises en "fuldført"-besked

Hvis der er fejl, eller tidsstemplet på aftalen ikke er korrekt, skal du gennemgå din konfiguration eller kontakte support. 

Adobe-logo

Log ind på din konto