Brugerhåndbog Annuller

Begræns dokumentsynlighed

 

Adobe Acrobat Sign-håndbog

Nyheder

 1. Produktbemærkninger før udgivelse
 2. Produktbemærkninger
 3. Vigtige meddelelser

Kom godt i gang

 1. Vejledning til hurtig start for administratorer
 2. Vejledning til hurtig start for brugere
 3. For udviklere
 4. Bibliotek med videoselvstudier
 5. Ofte stillede spørgsmål

Administrer

 1. Oversigt over Admin Console
 2. Brugeradministration
  1. Tilføj en bruger
  2. Opret brugere i massevis
  3. Tilføj brugere fra dit katalog
  4. Tilføj brugere fra MS Azure Active-katalog
  5. Søg efter brugere med klargøringsfejl
  6. Skift navn/e-mailadresse
  7. Rediger en brugers gruppemedlemskab
  8. Rediger en brugers gruppemedlemskab via gruppegrænsefladen
  9. Forfrem en bruger til en administratorrolle
  10. Brugeridentitetstyper og enkeltlogin
  11. Skift brugeridentitet
  12. Godkend brugere med MS Azure
  13. Godkend brugere med Google-føderation
  14. Produktprofiler
  15. Login-oplevelse 
 3. Konto-/gruppeindstillinger
  1. Oversigt over indstillinger
  2. Globale indstillinger
   1. Kontoniveau og ID
   2. Selvunderskrivelsesarbejdsforløb
   3. Send i massevis
   4. Webformularer
   5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
   6. Power Automate-arbejdsforløb
   7. Biblioteksdokumenter
   8. Indsaml formulardata med aftaler
   9. Begrænset synlighed af dokument
   10. Vedhæft en PDF-kopi af den underskrevne aftale 
   11. Inkluder et link i mailen
   12. Medtag et billede i e-mailen
   13. Filer, der vedhæftes i mail, navngives som
   14. Vedhæft redigeringsrapport til dokumenter
   15. Flet flere dokumenter sammen til ét
   16. Upload et underskrevet dokument
   17. Delegering til brugere af min konto
   18. Tillad eksterne modtagere at delegere
   19. Tilladelse til at underskrive
   20. Tilladelse til at sende
   21. Autoritet til at tilføje elektroniske segl
   22. Indstil en standardtidszone
   23. Indstil et standarddatoformat
   24. Brugere i flere grupper (UMG)
    1. Opgrader for at bruge UMG
   25. Tilladelser for gruppeadministratorer
   26. Udskift modtager
   27. Revisionsrapport
    1. Oversigt
    2. Tillad uautoriseret adgang på siden til transaktionsbekræftelse
    3. Medtag påmindelser
    4. Inkluder visningshændelser
    5. Inkluder optælling af aftaleside/vedhæftet fil
   28. Beskeder og vejledning i produktet
   29. Tilgængelige PDF'er
   30. Ny oprettelsesoplevelse
   31. Sundhedsplejekunde
  3. Kontoopsætning
   1. Tilføj logo
   2. Tilpas firmaets værtsnavn/URL    
   3. Tilføj firmanavn
  4. Signaturindstillinger
   1. Velformaterede signaturer
   2. Tillad modtagere at underskrive ved
   3. Underskrivere kan ændre deres navn
   4. Tillad modtagere at bruge deres gemte signatur
   5. Brugerdefinerede vilkår for anvendelse og videregivelse af oplysninger
   6. Naviger modtagere gennem formularfelter
   7. Afvis at underskrive
   8. Tillad arbejdsforløb for stempler
   9. Kræv, at underskrivere angiver deres titel eller virksomhed
   10. Tillad underskrivere at udskrive og placere en håndskreven signatur
   11. Vis meddelelser ved e-signering
   12. Kræve, at underskrivere bruger en mobilenhed til at oprette deres underskrift
   13. Anmod om IP-adresse fra underskrivere
   14. Udelad firmanavn og titel fra deltagelsesstempler
  5. Digitale signaturer
   1. Oversigt
   2. Download og underskriv med Acrobat
   3. Underskriv med cloudsignaturer
   4. Begrænsede udbydere af cloud-signaturer
  6. Elektroniske segl
  7. Digital identitet
  8. Rapportindstillinger
   1. Ny rapportoplevelse
   2. Klassiske rapportindstillinger
  9. Sikkerhedsindstillinger
   1. Indstillinger for Single Sign-on
   2. Husk mig-indstillinger
   3. Politik for adgangskode til login
   4. Styrke af login-adgangskode
   5. Varighed af websession
   6. PDF-krypteringstype
   7. API
   8. Adgang for bruger- og gruppeoplysninger
   9. Tilladte IP-områder
   10. Kontodeling
   11. Tilladelser til kontodeling
   12. Kontroller til aftaledeling
   13. Bekræftelse af underskrivers identitet
   14. Adgangskode til underskrivelse af aftaler
   15. Dokumentadgangskodens styrke
   16. Bloker underskrivere efter geolokalitet
   17. Telefongodkendelse
   18. Videnbaseret godkendelse (KBA)
   19. Tillad sideudtrækning
   20. Udløb af dokumentlink
   21. Upload et klientcertifikat til webhooks/tilbagekald
   22. Tidsstempel
  10. Afsendelsesindstillinger
   1. Vis Send-siden efter login
   2. Kræv modtagernavn ved afsendelse
   3. Lås navneværdier for kendte brugere
   4. Tilladte modtagerroller
   5. Modtagergrupper
   6. Obligatoriske felter
   7. Vedhæftning af dokumenter
   8. Rediger aftaler
   9. Aftalenavn
   10. Sprog
   11. Private beskeder
   12. Tilladte signaturtyper
   13. Påmindelser
   14. Beskyttelse af underskrevne dokumenter med adgangskode
   15. Muligheder for underskriveridentifikation
    1. Oversigt
    2. Adgangskode for underskriver
    3. Engangsadgangskode via e-mail
    4. Acrobat Sign-godkendelse
    5. Telefongodkendelse
    6. Cloudbaseret digital signatur
    7. Vidensbaseret godkendelse
    8. Id-kort
    9. Rapporter om underskriveridentitet
   16. Indholdsbeskyttelse
   17. Aktivér Notarize-transaktioner
   18. Dokumentudløb
   19. Forhåndsvisning, placer signaturer, og tilføj felter
   20. Rækkefølge for underskrivelse
   21. Liquid-tilstand
   22. Brugerdefinerede arbejdsforløbskontrolelementer
   23. Uploadindstillinger for e-underskrivelsessiden
   24. Omdirigering af bekræftelses-URL efter underskrivelse
  11. Beskedskabeloner
  12. Indstillinger for biomedicin
   1. Oversigt
   2. Gennemtving identitetsgodkendelse
   3. Årsager til underskrivelse
  13. Arbejdsforløbintegration
  14. Notariseringsindstillinger
  15. Integration af betalinger
  16. Underskrivermeddelelser
  17. SAML-indstillinger
   1. SAML-konfiguration
   2. Installer Microsoft Active Directory Federation Service
   3. Installer Okta
   4. Installer OneLogin
   5. Installer Oracle Identity Federation
  18. Dataforvaltning
  19. Tidsstempelindstillinger
  20. Eksternt arkiv
  21. Kontosprog
  22. E-mailindstillinger
   1. E-mailoverskrift/-sidefod billeder
   2. Tillad individuelle brugeres e-mailsidefødder
   3. Tilpas mailen Signatur anmodet om
   4. Tilpas til- og cc-felter
   5. Brugerdefinerede mailskabeloner
  23. Migrering fra echosign.com til adobesign.com
  24. Konfigurer indstillinger for modtagere
 4. Vejledning om forskriftsmæssige krav
  1. Hjælp til handicappede
   1. Overholdelse af tilgængelighed
   2. Opret tilgængelige formularer med Acrobat til computer
   3. Opret tilgængelige AcroForms
  2. Persondataforordning
   1. GDPR-oversigt
   2. Bortrediger en bruger
   3. Bortrediger en brugers aftaler    
  3. 21 CFR del 11 og EudraLex bilag 11
   1. 21 CRF del 11 valideringspakke
   2. 21 CFR og EudraLex bilag 11-håndbog
   3. Analyse af delt ansvar
  4. Kunder i sundhedssektoren
  5. IVES-understøttelse
  6. eOriginal opbevaringssted til forklaringspapir
  7. EU/UK-overvejelser
   1. Grænseoverskridende transaktioner EU/UK og eIDAS
   2. HMLR-krav for elektronisk underskrevne dokumenter
   3. Indvirkningen af Brexit på lovgivningen om e-signaturer i Storbritannien
 5. Download aftaler i massevis
 6. Gør krav på dit domæne 

Send, underskriv og administrer aftaler

 1. Send aftaler  
  1. Send sideoversigt
  2. Send en aftale kun til dig selv
  3. Send en aftale til andre
  4. Håndskrevne underskrifter
  5. Modtageres underskrivelsesrækkefølge
  6. Send i massevis
   1. Send i massevis - manuelle modtagere
   2. Send i massevis - CSV-upload
   3. Annuller en Send i massevis-transaktion
   4. Tilføj påmindelser om at sende i massevis
   5. Rapportering for Send i massevis
 2. Oprettelse af felter i dokumenter
  1. Oprettelsesmiljø i appen
   1. Automatisk feltregistrering
   2. Træk og slip felter ved hjælp af oprettelsesmiljøet
   3. Tildel formularfelter til modtagere
   4. Rollen Forudfyld
   5. Anvend felter med en genanvendelig feltskabelon
   6. Overfør felter til en ny biblioteksskabelon
   7. Opdateret oprettelsesmiljø ved afsendelse af aftaler
  2. Opret formularer med teksttags
  3. Opret formularer med Acrobat (AcroForms)
   1. AcroForm-oprettelse
   2. Oprette tilgængelige PDF-dokumenter
  4. Felter
   1. Felttyper
    1. Almindelige felttyper
    2. Billeder i tekst
    3. Stempelbilleder
   2. Udseende af feltindhold
   3. Feltvalideringer
   4. Værdier for maskerede felter
   5. Indstilling af vis/skjul betingelser
   6. Beregnede felter 
 1. Ofte stillede spørgsmål om oprettelse
 2. Underskriv aftaler
  1. Underskriv aftaler, der er sendt til dig
  2. Udfyld og underskriv
  3. Selvunderskrivelse
 3. Administrer aftaler 
  1. Administrer sideoversigt
  2. Deleger aftaler
  3. Udskift modtagere
  4. Begræns dokumentsynlighed 
  5. Annuller en aftale 
  6. Opret nye påmindelser
  7. Gennemgå påmindelser
  8. Annuller en påmindelse
  9. Flere handlinger ...
   1. Sådan fungerer søgning
   2. Se en aftale
   3. Opret en skabelon fra en aftale
   4. Skjul/vis aftaler fra visning
   5. Upload en underskrevet aftale
   6. Rediger en sendt aftales filer og felter
   7. Rediger en modtagers godkendelsesmetode
   8. Tilføj eller rediger en udløbsdato
   9. Føj en note til aftalen
   10. Del en individuel aftale
   11. Annuller deling af en aftale
   12. Download en individuel aftale
   13. Download de enkelte filer i en aftale
   14. Download revisionsrapporten for en aftale
   15. Download feltindholdet af en aftale
 4. Revisionsrapport
 5. Rapportering og dataeksport
  1. Oversigt
  2. Giv brugere adgang til rapportering
  3. Rapportdiagrammer
   1. Opret en ny rapport
   2. Aftalerapporter
   3. Transaktionsrapporter
   4. Indstillinger for aktivitetsrapport
   5. Rediger en rapport
  4. Dataeksporter 
   1. Sådan oprettes en ny dataeksport
   2. Rediger en dataeksport
   3. Opdater dataeksportindholdet
   4. Download dataeksporten
  5. Omdøb en rapport/eksport
  6. Dubler en rapport/eksport
  7. Planlæg en rapport/eksport
  8. Slet en rapport/eksport
  9. Brug af kontroltransaktion

Avancerede aftalefunktioner og arbejdsforløb

 1. Webformularer 
  1. Opret en webformular
  2. Rediger en webformular
  3. Deaktiver/aktivér en webformular
  4. Skjul/vis en webformular
  5. Find URL'en eller scriptkoden 
  6. Forudfyld webformularfelter med URL-parametre
  7. Gem en webformular og færdiggør den senere
  8. Ændr størrelsen på en webformular
 2. Genanvendelige skabeloner (Biblioteksskabeloner) 
  1. Amerikanske regeringsformularer i Acrobat Sign-biblioteket
  2. Opret en biblioteksskabelon
  3. Skift en biblioteksskabelons navn
  4. Skift en biblioteksskabelons type
  5. Skift en biblioteksskabelons tilladelsesniveau
  6. Kopiér, rediger og gem en delt skabelon
  7. Download de aggregerede feltdata for en biblioteksskabelon
 3. Overfør ejerskab af webformularer og biblioteksskabeloner
 4. Power Automate-arbejdsforløb 
  1. Oversigt over Power Automate-integrationen og inkluderede rettigheder
  2. Aktivér Power Automate-integrationen
  3. Spor Power Automate-brug
  4. Opret et nyt forløb (eksempler)
  5. Udløsere, der bruges til forløb
  6. Import af forløb uden for Acrobat Sign
  7. Administrer forløb
  8. Rediger forløb
  9. Del forløb
  10. Deaktivere eller aktivere forløb
  11. Slet forløb
  12. Nyttige skabeloner
   1. Kun administrator
    1. Gem alle fuldførte dokumenter i SharePoint
    2. Gem alle fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drev
    4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
    5. Gem alle fuldførte dokumenter i Box
   2. Aftalearkivering
    1. Gem dine afsluttede dokumenter i SharePoint
    2. Gem dine fuldførte dokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem dine færdige dokumenter på Google Drev
    4. Gem alle fuldførte dokumenter i Dropbox
    5. Gem dine fuldførte dokumenter i Box
   3. Arkivering af webformularaftaler
    1. Gem udfyldte webformulardokumenter i SharePoint-bibliotek
    2. Gem udfyldte webformulardokumenter i OneDrive for Business
    3. Gem alle fuldførte dokumenter i Google Drive
    4. Arkiver udfyldte webformulardokumenter i Box
   4. Udtrækning af aftaledata
    1. Udtræk formularfeltdata fra dit underskrevne dokument, og opdater Excel-ark
   5. Aftalenotifikationer
    1. Send brugerdefinerede mailnotifikationer med dit aftaleindhold og din underskrevne aftale
    2. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i en Teams-kanal
    3. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer i Slack
    4. Få dine Adobe Acrobat Sign-notifikationer på Webex
   6. Aftalegenerering
    1. Generer dokument fra Power App-formular og Word-skabelon, send til underskrivelse
    2. Generér aftale fra Word-skabelon i OneDrive, og få signatur
    3. Generér aftale for markeret Excel-række, send til gennemgang og underskrivelse
 5. Arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
  1. Overblik over arbejdsforløb for brugerdefineret afsendelse
  2. Oprettelse af et nyt arbejdsforløb for afsendelse
  3. Rediger et Send-arbejdsforløb
  4. Aktivér eller deaktiver et arbejdsforløb for afsendelse
  5. Send en aftale med et arbejdsforløb for afsendelse
 6. Del brugere og aftaler
  1. Del en bruger
  2. Del aftaler

Integrer med andre produkter

 1.  Oversigt over Acrobat Sign-integrationer 
 2. Acrobat Sign til Salesforce
 3. Acrobat Sign til Microsoft
  1. Acrobat Sign til Microsoft 365
  2. Acrobat Sign til Outlook
  3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
  4. Acrobat Sign til Teams
  5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
  6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
  7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 
  8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint 
 4. Andre integrationer
  1. Acrobat Sign til ServiceNow
  2. Acrobat Sign til HR ServiceNow
  3. Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
  4. Acrobat Sign til Workday
  5. Acrobat Sign til NetSuite
  6. Acrobat Sign til VeevaVault
  7. Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
 5. Partneradministrerede integrationer
 6. Sådan oprettes en integrationsnøgle

Acrobat Sign-udvikler

 1. REST API'er 
  1. Metodedokumentation
  2. SDK/Udviklervejledning
  3. API OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
 2. Webhooks 
  1. Oversigt over Webhook
  2. Konfigurer en ny webhook
  3. Vis eller rediger en webhook
  4. Deaktiver eller genaktiver en webhook
  5. Slet en webhook
  6. Tovejs SSL-certifikater
  7. Webhooks i API'en

Begræns modtagerens synlighed af dokumenter

Indstillingerne for Begrænset dokumentsynlighed (LDV) tillader, at en aftale kan indeholde flere filer, der er selektivt synlige for modtagerne, afhængigt af hvilke indstillinger der er aktiveret, og hvordan aftalen er konfigureret.

Brugseksempler omfatter:

 • Salgsaftaler, der kræver internt tilsyn/godkendelse, før de kan sendes til kunden.
 • Ny ansættelsesdokumentation, der skal leveres, efter tilbudsbrevet er accepteret.
 • HR-dokumenter, der kræver intern behandling uden for den oprindelige underskrivers område.

Her er en hurtig video, der registrerer brugen på højt niveau:

Begrænset synlighed af dokumenter omfatter flere særlige begreber:

Bruger vs. bruger-id

 • Bruger er et generisk begreb for enhver, der tilgår Adobe Acrobat Sign via direkte login, fødereret godkendelse eller integration. En bruger kan have flere mailadresser, som denne bruger til at godkende på Acrobat Sign (derfor kan en bruger have flere bruger-id'er).
 • Bruger-ID er et specifikt, godkendt objekt i Adobe Acrobat Sign. Det faktiske id er et systemtildelt tal, der sikrer identifikation af et unikt (bruger) objekt. Bruger-id'er svarer ofte til mailadressen, da begge er unikke værdier i systemet, men en bruger kan ændre sin mailadresse, men ikke sit bruger-id. Alle aktiver er logisk knyttede til det bruger-id, der har oprettet dem.

Interne vs. eksterne parter

 • Interne parter er bruger-id'er, der er indeholdt af den samme Acrobat Sign-konto som det afsendende bruger-id.
  • Det er værd at bemærke, at brugere i samme virksomhed kan være i forskellige Acrobat Sign-konti. Acrobat Sign gør ingen antagelser baseret på maildomæner eller virksomhedsnavne. Den eneste relevante relation er, om bruger-id'erne findes i det samme konto-id.
 • Eksterne parter identificerer ethvert bruger-id, der ikke er del af det afsendende bruger-id's konto. 
  • Hvis deltagerens mail ikke er angivet på kontoens Brugerliste, er deltageren per definition ekstern.

Sådan fungerer dokumentsynlighed

BDS-regler er aktiveret på konto-/gruppeniveau.

BDS-regler viser kun det filindhold, der er eksplicit tildelt til en given modtager.

Filindholdet tildeles til en modtager ved at tilføje mindst ét felt, der er tildelt den modtager.

 • BDS er filbaseret, ikke sidebaseret. Hvis en fil har 40 sider, og modtageren har ét felt tildelt sig på én side, kan modtageren se alle 40 sider af filen.
 • Hvis filen ikke indeholder nogen felter for modtageren, er hele filen ekskluderet fra den modtagers visning.
 • Hvis der er fire filer, og modtageren skal kunne se alle fire, skal mindst ét felt anvendes på én af hver fils sider.
 • Hvis der kræves kontrol på sideniveau, skal filen opdeles i individuelle filer, der hver indeholder én side.
BDS-eksempel

I eksemplet til højre er der to underskrivere og to dokumenter i en aftale.

Underskriver 1 ser begge dokumenter, da der er et felt tildelt på begge dokumenter (Felt 1 og Felt 2)

Underskriver 2 vil kun se Dok 2, fordi de ikke har et tildelt felt på Dok 1. 

 • Dok 2 er synligt, fordi Felt 3 er tildelt Underskriver 2.
Bemærk:

BDS-regler forventer to forudsætninger:

 • Der skal være mere end én modtager
  • Modtagere inkluderer enhver bruger, der er føjet til signatur-/godkendelsesprocessen
  • Cc-parter er ikke modtagere.    
 • Der skal være mere end én fil føjet til aftalen
  • Filer er enhver vedhæftet fil, der bruges til at bygge aftalen (.doc, .xls, .pdf, .png, etc.)

Hvis nogen af ovenstående krav ikke er sande, suspenderes BDS-regler for den aftale.

Konfigurer indstillinger

Når BDS er aktiveret, har det tre indstillinger, der ændrer adfærden af aftalen, og hvordan den vises:

BDS-indstillinger i grænsefladen

Underskrivere vil kun se filer, der indeholder signatur, initialer eller datainputfelter tildelt til dem er rodindstillingen, der muliggør BDS-oplevelsen og sæt af kontroller. Når
Underskrivere vil kun se filer, der indeholder signatur, initialer eller datainputfelter tildelt til dem er deaktiveret, er BDS som en helhed deaktiveret i grænsefladen.

Alle modtagere og cc-parter ser alle filer hele tiden.

BDS er deaktiveret

Deltager

Ved underskrivelse

Fuldført aftale

Afsender

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Intern modtager

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Ekstern modtager

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Intern cc

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Ekstern cc

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Ekstern arkivmodtager

NA

Alle dokumenter

Dokumentsynlighed baseret på aktiverede indstillinger:

Kun når Underskrivere vil kun se filer, der indeholder en underskrift, initialer eller indtastningsfelter, som er blevet tildelt til dem er aktiveret:

 • Afsenderen kan se alt filindhold hele tiden
 • Modtagere kan kun se de filer, de er eksplicit inkluderet i ved underskrivelse, og efter aftalen er fuldført
 • Cc-parter ser ikke noget filindhold.
BDS er aktiveret

Deltager

Ved underskrivelse

Fuldført aftale

Afsender

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Intern modtager

Tildelte dokumenter

Tildelte dokumenter

Ekstern modtager

Tildelte dokumenter

Tildelte dokumenter

Intern cc

Ingen

Ingen

Ekstern cc

Ingen

Ingen

Ekstern arkivmodtager

NA

Alle dokumenter

Når Underskrivere og CC-modtagere i min konto vil se alle filer er aktiveret:

 • Alle interne bruger-id'er (relative til den afsendende bruger) kan se alt filindhold.
 • Eksterne modtagere ser kun det filindhold, der er tildelt dem, ved underskrivelser, og efter aftalen er fuldført.
 • Eksterne cc-parter ser intet filindhold.
BDS tillader interne agenter at se alle filer

Deltager

Ved underskrivelse

Fuldført aftale

Afsender

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Intern modtager

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Ekstern modtager

Tildelte dokumenter

Tildelte dokumenter

Intern cc

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Ekstern cc

Ingen

Ingen

Ekstern arkivmodtager

NA

Alle dokumenter

Når Underskrivere og CC-modtagere ser alle filer, når de modtager den underskrevne aftale er aktiveret:

 • Modtagere ser kun deres tildelte filindhold under signaturprocessen
 • Cc-parter ser ikke noget filindhold under signaturprocessen

Når aftalen er fuldført, kan alle modtagere og cc-parter se alt filindhold.

BDS viser alle filer, når de er fuldført

Deltager

Ved underskrivelse

Fuldført aftale

Afsender

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Intern modtager

Tildelte dokumenter

Alle dokumenter

Ekstern modtager

Tildelte dokumenter

Alle dokumenter

Intern cc

Ingen

Alle dokumenter

Ekstern cc

Ingen

Alle dokumenter

Ekstern arkivmodtager

NA

Alle dokumenter

Denne konfiguration aktiverer BDS-regler og lader alle interne bruger-id'er (relative til afsenderen) se alt filindhold under underskrivelsescyklussen.

Når aftalen er fuldført, kan alle brugere se alt filindhold

BDS tillader interne agenter at se alle filer

Deltager

Ved underskrivelse

Fuldført aftale

Afsender

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Intern modtager

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Ekstern modtager

Tildelte dokumenter

Alle dokumenter

Intern cc

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Ekstern cc

Ingen

Alle dokumenter

Ekstern arkivmodtager

NA

Alle dokumenter

Hvis du har planer om at aktivere håndskrevne signaturer, bør du aktivere denne indstilling, men vær opmærksom på, at BDS-regler ikke gælder, når en håndskreven signatur er involveret.

I alle tilfælde suspenderes BDS-regler for den aftalen, når en håndskreven signatur er involveret.

BDS for håndskreven signatur

Deltager

Ved underskrivelse

Fuldført aftale

Afsender

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Intern modtager

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Ekstern modtager

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Intern cc

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Ekstern cc

Alle dokumenter

Alle dokumenter

Ekstern arkivmodtager

NA

Alle dokumenter

Brug af BDS med REST API v6

Afsenderen kan bruge REST API v6 til eksplicit at give synlighed til dokumenter.

REST API v6-kald ignorerer alle indstillinger for dokumentsynlighed i grænsefladen, da API-kaldet tilsidesætter indstillinger på konto-/gruppeniveau.

Den eneste adfærd, der overføres, er, at afsenderen skal specificere et dokumentnavn, hvis denne specificerer et formularfelt for en bestemt modtager. 

POST /aftaler REST API v6-slutpunkt har tre parametre, der kan bruges til at styre adfærden for dokumentsynlighed.

Aftaleinfo

Parameternavn

Type

Obligatorisk

Beskrivelse

dokumentsynlighedAktiveret

Boolsk

Nej

Valgfri parameter for dokumentsynlighed for aftalen. Denne parameter skal specificeres og indstilles til sand for at aktivere dokumentsynlighed.


ParticipantSetInfo

Parameternavn

Type

Obligatorisk

Beskrivelse

synligeSider

Streng[]

Nej

En liste over FileInfo.label, der bør gøres synlig for deltagere i dette deltagersæt.


CcInfo

Parameternavn

Type

Obligatorisk

Beskrivelse

synligeSider

Streng[]

Nej

En liste over FileInfo.label, der bør gøres synlig for deltagere i denne cc.


HTTP-statuskode

HTTP-statuskode

Årsag

Beskrivelse

400

INVALID_PARTICIPANT_SET_VISIBLE_PAGE_LABEL

Ét eller flere synlige sidenavne i deltagersættet er ugyldige.

400

INVALID_CC_VISIBLE_PAGE_LABEL

Ét eller flere synlige sidenavne i CC er ugyldige.

403

DOCUMENT_VISIBILITY_DISABLED

Dokumentsynlighed aktiveret er indstillet til falsk, og derfor kan filinfoindeks ikke specificeres for noget deltagersæt eller cc.

GET /agreements/{agreementId} REST API v6-slutpunkt kan bruges til at hente relationen mellem deltagere og dokumenter

Aftaleinfo

Parameternavn

Type

Beskrivelse

dokumentsynlighedAktiveret

Boolsk

Hvis sand, var dokumentsynlighed aktiveret for denne aftale.


ParticipantSetInfo

Parameternavn

REST-objekt

Beskrivelse

synligeSider

Streng[]

En liste over FileInfo.label, der bør gøres synlig for deltagere i dette deltagersæt.


CcInfo

Parameternavn

REST-objekt

Beskrivelse

synligeSider

Streng[]

En liste over FileInfo.label, der bør gøres synlig for deltagere i denne cc.

Hvis GET /agreements/{agreementId} rapporterer ANNULLERET status, kan det skyldes én eller flere ugyldige parameterværdier for dokumentsynlighed.

Brug GET /agreements/{agreementId}/events for at hente fejlårsagen.

Fejlbesked

Betingelse

fileInfoIndex <FileInfo index> mangler i ét af participantSets, der indeholder <participant email>

<label> skal specificeres som visiblePages for deltager <participant email>

Ovenstående fejl logges med værdien Event.type for AUTO_CANCELLED_CONVERSION_PROBLEM og Event.comment.


Bemærk følgende....

Begrænset dokumentsynlighed og digitale signaturcertifikater er inkompatible.

Når BDS er aktiveret, fjernes det digitale signaturobjekt fra appens oprettelsesmiljø.

Hvis en aftale med et digitalt signaturfelt sendes med BDS-regler aktiveret, udløses der en fejl:

Digitalt signaturfelt <field name> understøttes ikke pga. begrænset dokumentsynlighed.

Hvis bruger-id'et kan se den fil, der indeholder feltet med vedhæftede filter, har de også tilladelse til at se indholdet i den vedhæftede fil.

Udskiftning af en modtager virker på normal vis med én undtagelse.

 • Afsenderen af aftalen kan ikke udskifte sig selv, når denne er en vist modtager med en ikke-underskrivende rolle, og Underskrivere og CC-modtagere i min konto vil se alle filer er deaktiveret.

Hvis Underskrivere og CC-modtagere i min konto vil se alle filer er aktiveret:

 • Interne modtagere kan kun delegere til en anden intern bruger
 • Eksterne modtagere kan muligvis ikke til en intern bruger
  • Forsøg på at gøre dette giver fejlen: "Din kontoadministrator tillader ikke delegering til denne person."

Filerne og felterne kan redigeres (med funktionen Rediger aftale), så længe den første modtager ikke er blevet set som en deltager.

BDS er rolleagnostisk. 

Hvis du har en ikke-underskrivende modtager, skal den modtager have mindst ét felt placeret på hver fil, som du vil give dem adgang til.

Hvis en modtager ikke har synlige felter (fordi der ikke er placeret nogen felter), udløses der en fejl: 

Deltageren <email> (<participant role>) har ikke noget synligt dokument

Send i massevis fungerer på samme måde som andre aftaler. 

Når en aftale sendes, skal der være mindst ét obligatorisk (ikke valgfrit eller betinget) signaturfelt for hver modtager med en underskrivelsesrolle.

Hvis én eller flere underskrivere ikke har et obligatorisk signaturfelt, føjes der en ekstra side til slutningen af aftalen, og der tilføjes en signaturblok for hver underskriver (der giver alle underskrivere en visning af den sidste side).

Adobe-logo

Log ind på din konto