Send til underskrivelse med iOS-app

Brug appen Adobe Acrobat Sign iOS til at sende en aftale til underskrivelse.

Send et dokument til underskrift

 1. Log på Adobe Acrobat Sign.

 2. Tryk Send til underskrivelse.

 3. Tryk på Tilføj dokument.

 4. Tilføj et eller flere dokumenter.

 5. Tryk på Udført.

 6. Tryk på Modtagere.

 7. Angiv en eller flere mailadresser, eller tryk på gennemsynsikonet for at vælge en på din kontaktliste.

 8. Slå Fuldfør i rækkefølge fra, hvis du ikke vil kræve, at underskrivelsen sker i samme rækkefølge som den viste modtagerrækkefølge.

 9. Hvis du vil se underskriverens rolle eller godkendelsesmekanisme, skal du trykke på ikonet for underskriveren. 

 10. Tryk på underskriverens rolle. En delegator (eller "repræsentant") kan angives for underskriveren eller godkenderen.

 11. Hvis du har brug for at ændre standardmetoden for id-bekræftelse, skal du vælge Adgangskode, Telefon eller KBA (Knowledge Based Authentication). 

 12. Tryk på Udført.

 13. Hvis du skal tilpasse mailmeddelelsen, skal du trykke på Meddelelse.

 14. Rediger evt. Dokumentnavn eller Meddelelse.

 15. Tryk på Udført.

 16. Tryk på Indstillinger for at indstille en adgangskode, ændre sproget eller redigere formularfelter:

  • Tryk på afkrydsningsfeltet Indstil adgangskode for at beskytte dokumentet med adgangskode. Angiv adgangskoden to gange. 
  • Skift sproget ved at trykke på rullelisten Sprog og vælge et nyt sprog. 
  • Markér afkrydsningsfeltet Vis, sæt signaturer eller tilføj formularfelter for at redigere formularfelter. 
 17. Tryk på Udført.

 18. Tryk på ikonet Send til underskrivelse.

 19. Hvis du vælger at tilføje eller redigere felter, skal du ændre dokumentet efter behov, når det genindlæses. 

 20. Tryk på ikonet Send til underskrivelse igen.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?