Klikbare links i meddelelsesfelter

Oversigt

Det er almindeligt, at afsendere bruger aftalemeddelelsesfelter til at give modtagere grundlæggende instruktioner og support i form af URL'er til yderligere indhold og e-mailadresser til supportkontakter.

Adobe Acrobat Sign administrerer meddelelsesfeltindhold, der er i overensstemmelse med et URL- eller et e-mailadresseformat i henhold til det serviceniveau, hvorpå en aftale oprettes.

 • Serviceniveauerne for privatpersoner og små erhverv udelukker udtrykkeligt oprettelse af links i afsender-leverede meddelelser for alle e-mailskabeloner. Kun almindelig tekst præsenteres.
 • Enterprise- og businessniveauerne for service lader modtagerens browser konvertere den afsenderleverede meddelelsestekst til aktive links i alle e-mailskabeloner. Derudover indeholder beskedteksten, der kan ses på en aftales sider E-signering og Administrer, klikbare links.
  • URL-links åbner en ny browserfane for modtageren, når den er valgt.
  • Email-links åbner en ny e-mail ved hjælp af det lokale systems e-mail-klient. Feltet Til: udfyldes automatisk med e-mailadressen.

Sådan virker det

Linkformater, der automatisk konverterer:

 • Fuldt kvalificerede URL'er: https://adobe.com
 • URL'er, der kun indeholder domænet: adobe.com
 • URL'er, der indeholder en sti: adobe.com/foo
 • URL'er med forespørgsels- og hashparametre: adobe.com/foo?bar=1#baz
 • E-mailadresser: echosign@adobe.com

Afsendere kan inkludere URL'er og e-mailadresser både i standardaftalens felt for Meddelelse samt i feltet Privat meddelelse:

Konfigurerede meddelelsesfelter

Udfyldelse af e-mail

Mailens brødtekst viser de konverterede links i den stil, modtagerens browser/mail-klient dikterer (ikke alle browsere/klienter vil konvertere webadresser til klikbare links). Forudsat at browseren/klienten konverterer links, åbnes målwebstedet i en ny browserfane, når der vælges et link.

Mailadresser åbner mailklienten på det lokale system med mailadressen forudfyldt i feltet Til:.

Bemærk:

URL-konvertering til links i e-mail håndteres direkte af modtagerens browser eller e-mail-klient. Det er ikke en funktion i Acrobat Signs e-mail-skabelon.

Links i mail leveret til modtager
Eksempel på mailtekst for en klient, der konverterer webadresser. (Fremhævninger tilføjet)

Links i mail, der er leveret til modtager
Eksempel på mailtekst for en klient, der ikke konverterer webadresser. (Fremhævninger tilføjet)

Links i meddelelsesfelterne på siden E-sign

Når modtagerens e-underskrivelsesside åbnes, kan Meddelelse og Privat meddelelse ikke vises ved at vælge beskedboblen i højre side af overskriftsskinnen.

Konfigurerede meddelelsesfelter på e-underskrivelsessiden

Aftalevisning på siden Administrer

Når du åbner en aftale fra siden Administrer, kan meddelelsen ses øverst på højre skinne. Privat meddelelse vises ved at holde musen over modtagerne i bunden af den højre skinne.

Konfigurerede meddelelsesfelter

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?