Aktivér hybrid modtagerrouting

Hybride workflows

Se videoen

Et "hybrid" arbejdsforløb er en forekomst af den sekventielle deltagelsesrækkefølge, hvor en eller flere af trinnene involverer to eller flere modtagere, der får adgang til dokumentet på samme tid. Alle underskrivere/godkendere af det "parallelle" trin vil skulle fuldføre deres part, før den sekventielle proces skifter til det næste trin.

Bemærk:

Hybride workflows er kun tilgængelige på virksomhedens serviceniveau.

hybrid

I ovenstående billede har vi f.eks. en signaturcyklus med tre trin:

  • Trin 1 er fclarke@gmail.com. Når aftalen sendes til underskrivelse, får kun fclarke besked. Når fclarke underskriver dokumentet, fortsætter vi til næste trin.
  • Trin 2 er det hybride trin. Du kan se, at alle tre modtagere får samme nummer (2), og dette betyder, at Adobe Acrobat Sign giver disse modtagere besked samtidigt. De kan sætte deres signaturer i enhver rækkefølge, men de skal alle fuldføre deres del, før signaturcyklussen går videre til det næste trin.
  • Trin 3 er en anden individuel modtager, men denne gang er de defineret som en godkender (flueben vs. blyantspids). Når "Trin 3"-modtageren sætter sin godkendelse, fuldføres og udføres aftalen, og alle parter får besked med en PDF-kopi af aftalen.

For at oprette en hybrid gruppe skal du angive hver parts mailadresse, som var de individuelle modtagere, og derefter klikke og trække modtagerfeltet over til en anden i hybridgruppen. Du vil se en besked på skærmen om, at du er ved at oprette en parallel gruppe.. Manuel ændring af indekstallene til den samme værdi vil også oprette den hybride gruppe.

hybrid

Konfigurationsindstillinger

Den eneste konfigurationsindstilling for hybride workflows er at aktivere eller deaktivere funktionen på konto- eller gruppeniveau.

For at aktivere eller deaktivere funktionen skal du gå til Kontoindstillinger > Afsendelsesindstillinger > Underskrivelsesrækkefølge

Aktivér hybrid routing

Adobe-logo

Log ind på din konto