Adoben luottamuspalvelut

Adobe helpottaa luotettavaa ja turvallista sähköisten asiakirjojen ja tietojen vaihtoa tarjoamalla luottamuspalveluja, joiden avulla ihmiset, hallitukset ja yritykset ympäri maailmaa voivat hoitaa liiketoimintojaan turvallisesti turvallisuuden, saatavuuden, aitouden, luotettavuuden, luottamuksellisuuden ja tietosuojan periaatteiden mukaisesti.

 

Adoben hyväksymä luottamusluettelo (AATL)

Adoben hyväksymä luottamusluettelo (Adobe Approved Trust List, AATL) on laajin ohjelma, jonka avulla miljoonat käyttäjät ympäri maailmaa voivat luoda digitaalisia allekirjoituksia, joihin luotetaan, kun allekirjoitettu asiakirja avataan Adobe Acrobat- tai Acrobat Reader-ohjelmistossa. Vuosittain Adobe Document Cloud -ratkaisujen kautta käsitellään yli 6 miljardia sähköistä ja digitaalista allekirjoitustapahtumaa.

Acrobat ja Acrobat Reader on ohjelmoitu ottamaan yhteys Adoben tarjoamaan verkkopalveluun, jolta ne lataavat määräajoin luettelon luotetuista digitaalisista varmenteista johtavilta luottamuspalveluiden tarjoajilta.

Digitaaliset allekirjoitukset, jotka on luotu AATL:ssä julkaistujen luotettavien varmenteiden perusteella myönnetyllä digitaalisella tunnuksella, näkyvät luotettavina Acrobat ja Acrobat Reader -ohjelmissa. Tämä yksinkertaistaa merkittävästi näiden allekirjoitusten todennusta ilman erikoistuneita ohjelmistoja tai mukautettuja määrityksiä.

Vieraile Adoben hyväksymä luottamusluettelon verkkosivustolla saadaksesi lisätietoa AATL-ohjelmasta ja nähdäksesi luettelon kumppaneista, jotka tarjoavat luotettuja digitaalisia AATL -tunnuksia.

Adoben Euroopan unionin luottamusluettelot (EUTL)

EU:n luottamusluettelot ovat keskeisiä tekijöitä luottamuksen rakentamisessa sähköisten markkinoiden toimijoiden kesken siten, että käyttäjät voivat määrittää luottamuspalvelujen tarjoajien ja heidän palveluidensa pätevän tilan ja tilan historian.

Adoben Euroopan unionin luottamusluettelot (EUTL) on pienempi versio kaikkien EU:n jäsenvaltioiden ja ETA-maiden yhdistetyistä luottamusluetteloista, joihin kuuluu tiedot, jotka on määritetty Euroopan komission täytäntöönpanopäätöksen 1. artiklassa (EU) 2015/1505.

Jotkin jäsenvaltiot voivat sisällyttää luottamusluetteloihinsa tietoja pätevöimättömistä luottamuspalvelujen tarjoajista, mutta nämä palvelut jätetään Adobe EUTL:n ulkopuolelle. Jotkin jäsenvaltiot voivat myös sisällyttää luottamuksellisiin luetteloihinsa kansallisesti määriteltyjä, muita kuin EU-asetuksen 2014/910 3 artiklan 16 kohdassa määriteltyjä luottamuspalveluja koskevia tietoja. Koska näitä palveluja ei ole hyväksytty EU-asetuksessa nro 2014/910, ne jätetään myös Adobe EUTL:n ulkopuolelle.

Sekä Acrobat että Acrobat Reader on ohjelmoitu ottamaan yhteys Adoben tarjoamaan verkkopalveluun, jolta voi määräajoin ladata luettelon luotetuista digitaalisista varmenteista EU:n hyväksymiltä luottamuspalveluiden tarjoajilta, jotka täyttävät täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2015/1505 1 artiklassa määritellyt vaatimukset.

Digitaaliset allekirjoitukset, jotka on luotu EUTL:ssä julkaistujen luotettavien varmenteiden perusteella myönnetyllä digitaalisella tunnuksella, näkyvät luotettavina Acrobat ja Acrobat Reader -ohjelmissa. Tämä yksinkertaistaa merkittävästi näiden allekirjoitusten todennusta ilman erikoistuneita ohjelmistoja tai mukautettuja määrityksiä.

Vieraile Adoben Euroopan unionin luottamusluettelon (EUTL) verkkosivustolla saadaksesi lisätietoa EUTL-ohjelmasta ja nähdäksesi luettelon toimittajista, jotka julkaisevat EUTL:n luottamuspalveluja.

Adoben hyväksymä aikaleimauspalvelu

Hyväksytty aikaleimauspalvelu tarjoaa oikeudellisesti sitovan päivämäärän ja aikaviitteen sähköisen asiakirjan olemassaolon ja eheyden osoittamiseksi.

Adoben hyväksymä aikaleimauspalvelu on hyväksytty luottamuspalvelu, joka täyttää EU-asetuksessa nro 2014/910 määritetyt vaatimukset (eIDAS). Tämä aikaleimauspalvelu on DNV-GL:n tilintarkastajien tarkastama ja varmentama (varmenne nro 243347-2017-E-ITA-ACCREDIA) seuraavien ETSI-standardien mukaisesti: EN 319 401, EN 319 411, EN 319 412, EN 319 421 ja EN 319 422.

Luottamuspalvelu toimii Irlannin tietoliikenne-, ilmastotoiminnan ja ympäristöministeriön valvonnassa (DCCAE - http://www.dccae.gov.ie).

Adoben hyväksymä virallisten asiakirjojen aikaleimauspalvelu

Tämä jakso sisältää kaikki aikaleimaustoiminnan hallintoon liittyvät viralliset asiakirjat.

Näihin asiakirjoihin sisältyvät aikaleimaushallinnon, käyttäjien ja julkisia aikaleimausvarmenteita varmistamiseen käyttävien osapuolten toimintakäytännöt, tehtävät ja velvollisuudet.

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Adoben hyväksymä aikaleimauspalvelu on saatavilla Adobe Acrobat Sign -alustan palvelukomponenttina.

Jos tarvitset aikaleimauspalvelua koskevaa tukea, siirry Adobe Acrobat Sign -tuen verkkosivulle.

Adoben varmennetut asiakirjapalvelut (CDS)

Varmennetut asiakirjapalvelut (CDS) on Adobe Root Certificate Authorityn tarjoama luottamuspalvelu.

CDS:n avulla asiakirjojen tekijät voivat allekirjoittaa PDF-tiedostoja ja käyttää tavallisia digitaalisia varmenteita, jotka vahvistavat asiakirjat automaattisesti tekijän käyttäessä Adobe Acrobat tai Acrobat Reader -ohjelmistoa. Lisäohjelmistoa tai -määrittelyä ei tarvita.

CDS on suunniteltu siten, että organisaatiot ja henkilöt voivat julkaista korkealaatuisia asiakirjoja suurille ja hajanaisille vastaanottajaryhmille varmuustason parantamiseksi niin, että asiakirjan eheys ja aitous säilyvät. Lisäämällä CDS-allekirjoituksen PDF-tiedostoon asiakirjan tekijät voivat lisätä tämän varmistusasteen ilman, että vastaanottajien tarvitsee käyttää lisäohjelmistoa tai soveltaa monimutkaisia määrittelyjä.

Adobe CDS -varmennekäytäntö määrittelee vaatimukset, joilla CDS-varmenteita myöntävät viranomaiset toimivat.

Vieraile Varmennettujen asiakirjapalvelujen verkkosivustolla saadaksesi lisätietoa CDS-varmennusohjelmasta ja nähdäksesi luettelon kumppaneista, jotka tarjoavat luotettuja digitaalisia CDS-tunnuksia.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi