Käyttöopas Peruuta

Adoben hyväksymä luottamusluettelo

 1. Acrobatin käyttöopas
 2. Acrobatin esittely
  1. Acrobatin käyttäminen tietokoneella, mobiililaitteella ja verkossa
  2. Acrobatin uudet ominaisuudet
  3. Pikanäppäimet
  4. Järjestelmävaatimukset
 3. Työtila
  1. Perustietoja työtilasta
  2. PDF-tiedostojen avaaminen ja tarkasteleminen
   1. PDF-tiedostojen avaaminen
   2. PDF-tiedoston sivujen selaaminen
   3. PDF-tiedostojen asetusten tarkasteleminen
   4. PDF-näkymien mukauttaminen
   5. PDF-tiedostojen miniatyyrien esikatselun ottaminen käyttöön
   6. PDF-tiedoston näyttäminen selaimessa
  3. Verkkotallennustilien käyttäminen
   1. Boxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   2. Dropboxissa olevien tiedostojen käyttäminen
   3. OneDrivessa olevien tiedostojen käyttäminen
   4. SharePointissa olevien tiedostojen käyttäminen
   5. Googe Drivessa olevien tiedostojen käyttäminen
  4. Acrobat ja macOS
  5. Acrobatin ilmoitukset
  6. Ruudukot, apulinjat ja mittaukset PDF-tiedostoissa
  7. Aasialaisilla kielillä, kyrillisin kirjaimin ja oikealta vasemmalle kirjoitettu teksti PDF-tiedostoissa
 4. PDF-tiedostojen luominen
  1. PDF-tiedostojen luonnin yleiskuvaus
  2. PDF-tiedostojen luominen Acrobatilla
  3. PDF-tiedostojen luominen PDFMakerilla
  4. Adobe PDF -tulostimen käyttäminen
  5. Web-sivujen muuntaminen PDF-muotoon
  6. PDF-dokumenttien luominen Acrobat Distillerillä
  7. Adobe PDF -muunnosasetukset
  8. PDF-kirjasimet
 5. PDF-tiedostojen muokkaaminen
  1. Tekstin muokkaaminen PDF-tiedostoissa
  2. Kuvien tai objektien muokkaaminen PDF-tiedostossa
  3. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  4. Skannattujen PDF-tiedostojen muokkaaminen
  5. Mobiililaitteen kameralla otettujen dokumenttikuvien parantaminen
  6. PDF-tiedostojen optimoiminen
  7. PDF-tiedoston ominaisuudet ja metatiedot
  8. Linkit ja liitteet PDF-tiedostoissa
  9. PDF-tasot
  10. Sivuminiatyyrit ja kirjanmerkit PDF-tiedostoissa
  11. Ohjattu makrotoiminto (Acrobat Pro)
  12. Verkkosivuiksi muunnetut PDF-tiedostot
  13. PDF-tiedostojen määrittäminen esitettäväksi
  14. PDF-artikkelit
  15. Geospatiaaliset PDF-tiedostot
  16. Makrojen ja komentosarjojen käyttäminen PDF-tiedostoissa
  17. Oletuskirjasimen muuttaminen tekstin lisäämistä varten
  18. Sivujen poistaminen PDF-tiedostosta
 6. Skannaaminen ja optisen tekstintunnistuksen suorittaminen
  1. Dokumenttien skannaaminen PDF-muotoon
  2. Dokumenteissa olevien valokuvien paranteleminen
  3. Skanneriin liittyvien ongelmien vianmääritys Acrobatilla skannattaessa
 7. Lomakkeet
  1. Perustietoja PDF-lomakkeista
  2. Lomakkeen luominen alusta lähtien Acrobatissa
  3. PDF-lomakkeiden luominen ja jakeleminen
  4. PDF-lomakkeiden täyttäminen
  5. PDF-lomakekentän ominaisuudet
  6. PDF-lomakkeiden täyttäminen ja allekirjoittaminen
  7. Toimintopainikkeiden määrittäminen PDF-lomakkeissa
  8. Vuorovaikutteisten PDF-Web-lomakkeiden julkaiseminen
  9. Perustietoja PDF-lomakekentistä
  10. PDF-viivakoodilomakekentät
  11. PDF-tiedoston lomaketietojen kerääminen ja hallinta
  12. Tietoja Lomakkeiden seurannasta
  13. PDF-lomakkeiden ohje
  14. PDF-lomakkeiden lähettäminen vastaanottajille käyttämällä sähköpostia tai sisäistä palvelinta
 8. Tiedostojen yhdistäminen
  1. Tiedostojen yhdistäminen yhdeksi PDF-tiedostoksi
  2. PDF-sivujen kääntäminen, siirtäminen, poistaminen ja numeroiminen uudelleen
  3. Ylä- ja alatunnisteiden sekä Bates-numeroinnin lisääminen PDF-tiedostoihin
  4. PDF-sivujen rajaaminen
  5. Vesileimojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  6. Taustojen lisääminen PDF-tiedostoihin
  7. PDF-portfolion osatiedostojen käsitteleminen
  8. PDF-portfolioiden julkaiseminen ja jakaminen
  9. PDF-portfolioiden yleiskuvaus
  10. PDF-portfolioiden luominen ja mukauttaminen
 9. Jakaminen, tarkistukset ja kommentointi
  1. PDF-tiedostojen jakaminen ja seuraaminen verkossa
  2. Tekstin merkitseminen muokkauksilla
  3. PDF-tarkistuksen valmisteleminen
  4. PDF-tarkistuksen aloittaminen
  5. Jaettujen tarkistusten järjestäminen SharePoint- tai Office 365 -sivustoissa
  6. Osallistuminen PDF-tarkistukseen
  7. Kommenttien lisääminen PDF-tiedostoihin
  8. Leiman lisääminen PDF-tiedostoon
  9. Hyväksymisen työnkulut
  10. Kommenttien hallinta | näytä, vastaa, tulosta
  11. Kommenttien tuominen ja vieminen
  12. PDF-tarkistusten seuranta ja hallinta
 10. PDF-tiedostojen tallentaminen ja vieminen
  1. PDF-tiedostojen tallentaminen
  2. PDF-tiedostojen muuntaminen Word-muotoon
  3. PDF-tiedostojen muuntaminen JPG-muotoon
  4. PDF-tiedostojen muuntaminen tai vieminen toiseen tiedostomuotoon
  5. Tiedostomuotovaihtoehdot PDF-tiedostoja vietäessä
  6. PDF-sisällön uudelleenkäyttäminen
 11. Suojaus
  1. PDF-tiedostojen lisäsuojausasetus
  2. PDF-dokumenttien suojaaminen salasanalla
  3. Digitaalisten tunnusten hallinta
  4. PDF-dokumenttien suojaaminen varmenteilla
  5. Suojattujen PDF-dokumenttien avaaminen
  6. Arkaluonteisen sisällön poistaminen PDF-tiedostoista
  7. PDF-tiedostojen suojauskäytäntöjen määrittäminen
  8. Suojausmenetelmän valitseminen PDF-tiedostoille
  9. Suojausvaroitukset PDF-tiedoston avautuessa
  10. PDF-tiedostojen suojaaminen Adobe Experience Managerilla
  11. Suojattu tila -toiminnon käyttäminen PDF-tiedostojen kanssa
  12. Acrobatin ja PDF-tiedostojen suojauksen yleiskuvaus
  13. PDF-tiedostojen JavaScript-komentosarjat suojausriskinä
  14. Liitteet tietoturvariskeinä
  15. PDF-tiedostoissa olevien linkkien salliminen tai estäminen
 12. Sähköiset allekirjoitukset
  1. PDF-dokumenttien allekirjoittaminen
  2. Allekirjoituksen kuvaaminen mobiililaitteella ja sen käyttö kaikkialla
  3. Dokumenttien lähettäminen sähköisesti allekirjoitettaviksi
  4. Tietoja varmenteiden allekirjoituksista
  5. Sertifikaattipohjaiset allekirjoitukset
  6. Digitaalisten allekirjoitusten tarkistaminen
  7. Adoben hyväksymä luottamusluettelo
  8. Luotettujen henkilöllisyyksien hallinta
 13. Tulostaminen
  1. PDF-tulostuksen perustehtävät
  2. Kirjasen ja PDF-portfolioiden tulostaminen
  3. PDF-tulostuksen lisäasetukset
  4. Tulostaminen PDF-tiedostoon
  5. Värillisten PDF-tiedostojen tulostaminen (Acrobat Pro)
  6. PDF-tiedostojen tulostaminen mukautetun kokoisina
 14. Esteettömyys, tunnisteet ja uudelleenjuoksutus
  1. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen ja esteettömyyden tarkistaminen
  2. PDF-tiedostojen esteettömyystoiminnot
  3. Lukemisjärjestys-työkalu PDF-tiedostoja varten
  4. Uudelleenjuoksutus- ja esteettömyysominaisuuksia sisältävien PDF-tiedostojen lukeminen
  5. Dokumentin rakenteen muokkaaminen Sisältö- ja Koodit-paneeleissa
  6. Esteettömien PDF-tiedostojen luominen
 15. Etsiminen ja hakemiston laatiminen
  1. PDF-indeksien luominen
  2. PDF-tiedostojen etsiminen
 16. Multimedia ja kolmiulotteiset mallit
  1. Äänen, videoiden ja vuorovaikutteisten objektien lisääminen PDF-tiedostoihin
  2. 3D-mallien lisääminen PDF-tiedostoihin (Acrobat Pro)
  3. PDF-tiedostojen sisältämien 3D-mallien näyttäminen
  4. 3D-mallien käsitteleminen
  5. PDF-tiedostojen 3D-objektien mittaaminen
  6. 3D-näkymien asettaminen PDF-tiedostoissa
  7. Kolmiulotteisen sisällön käyttöönotto PDF-tiedostoissa
  8. Multimedian lisääminen PDF-tiedostoihin
  9. 3D-rakenteiden kommentointi PDF-tiedostoissa
  10. PDF-tiedostoissa olevan video-, ääni- ja multimediasisällön toistaminen
  11. Kommenttien lisääminen videoihin
 17. Painatustyökalut (Acrobat Pro)
  1. Painatustyökalujen yleiskatsaus
  2. Tulostinmerkit ja hiusviivat
  3. Tulostuksen esikatselu
  4. Läpinäkyvien yhdistäminen
  5. Värinmuunnokset ja painovärien hallinta
  6. Värien lihotus
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- ja PDF/E-yhteensopivat tiedostot
  2. Preflight-profiilit
  3. Preflight-lisätarkastukset
  4. Preflight-raportit
  5. Preflight-tarkistuksen tulosten, objektien ja resurssien tarkasteleminen
  6. Tulostusperusteet PDF-tiedostoissa
  7. Ongelma-alueiden korjaaminen Preflight-työkalulla
  8. Dokumenttien analysoinnin automatisointi dropletien tai Preflight-makrojen avulla
  9. Dokumenttien analysointi Preflight-työkalulla
  10. Lisätarkastukset Preflight-työkalulla
  11. Preflight-kirjastot
  12. Preflight-muuttujat
 19. Värinhallinta
  1. Värien tasalaatuisuuden säilyttäminen
  2. Väriasetukset
  3. Dokumenttien värinhallinta
  4. Väriprofiilien käyttäminen
  5. Värinhallinnan toiminta

Nykyiset jäsenet

Mikä se on:

Adoben hyväksymä luottamusluettelo (Adobe Approved Trust List, AATL) on ohjelma, jonka avulla miljoonat käyttäjät maailman joka kolkassa voivat luoda digitaalisia allekirjoituksia, joihin luotetaan, kun allekirjoitettu asiakirja avataan Acrobat®- tai Reader®-ohjelmistossa. Sekä Acrobat että Reader on ohjelmoitu ottamaan yhteys verkkosivuun, jolta voi määräajoin ladata luettelon luotetuista digitaalisista pääsertifikaateista. Acrobat tai Reader pitää luotettavana mitä tahansa digitaalista allekirjoitusta, joka on luotu sellaisen tunnistustiedon avulla, jolla suhde (”ketju”) voidaan jäljittää takaisin tällä listalla olevaan luotettavaan ylätason sertifikaattiin.

Kuinka se toimii?

Sertifikaattien myöntäjät — tahot, jotka tarjoavat muille organisaatioille ja käyttäjille tunnistetietoja digitaalisia allekirjoituksia varten — sekä hallitukset ja yritykset, jotka tarjoavat sertifikaatteja kansalaisilleen ja työntekijöilleen, voivat hakea AATL-ohjelmaan lähettämällä hakemusmateriaalin ja pääsertifikaattinsa (tai muun vaatimukset täyttävän sertifikaatin). Kun Adobe on varmistanut, että hakijan palvelut ja tunnistetiedot vastaavat varmuustasoja, jotka on määritelty AATL:n teknisissä vaatimuksissa, se lisää sertifikaatin tai sertifikaatit luottamusluetteloon, allekirjoittaa luottamusluettelon digitaalisesti Adoben digitaalisella tunnuksella, joka on liitetty Adoben tuotteissa olevaan Adoben pääsertifikaattiin ja lähettää luettelon Adoben hallinnoimalle verkkosivustolle.

Tämän jälkeen, kun kuka tahansa käyttäjä saa dokumentin, jossa on digitaalinen allekirjoitus allekirjoittajalta, jonka digitaalinen sertifikaatti pystyy todistamaan olevansa osa ketjua, joka johtaa AATL:ssä olevaan sertifikaattiin, allekirjoitus on automaattisesti luotettava.

Miksi tämä ominaisuus on tärkeä:

Kun saat dokumentin, jossa on digitaalinen allekirjoitus, sekä Reader että Acrobat kysyvät kolme kysymystä allekirjoituksen todentamiseksi:

 1. Onko digitaalinen sertifikaatti, joka on allekirjoittanut dokumentin, edelleen voimassa? Onko se vanhentunut tai mitätöity?
 2. Onko dokumenttia muutettu sen jälkeen, kun se on allekirjoitettu? Onko dokumentin koskemattomuuteen vaikutettu? Jos dokumentissa on muutoksia, ovatko ne hyväksyttäviä vai eivät?
 3. Lopuksi, pystyykö sertifikaatin jäljittämään takaisin Luotetut henkilöllisyydet -luettelosta löytyvään sertifikaattiin? Jos näin on, allekirjoitusta pidetään automaattisesti luotettavana.

Acrobat ja Reader käsittelevät vastaukset kahteen ensimmäiseen kysymykseen analysoimalla sertifikaatissa ja allekirjoitetussa dokumentissa olevia tietoja. Vastaus kolmanteen kysymykseen on kuitenkin se, joka on aina aiheuttanut suurimpia haasteita sähköisten allekirjoitusten markkinoilla. Mistä tietää, voiko digitaaliseen allekirjoitukseen luottaa? Mihin asioihin allekirjoittajan digitaalisessa sertifikaatissa tai tunnistetiedoissa tulisi kiinnittää huomiota? Kuinka tärkeää allekirjoittajan henkilöllisyyden varmentaminen on ja kuinka kriittistä allekirjoitusavaimen säilytys on?

Adobe ymmärtää, että allekirjoituksen saajan täytyy saada vapaasti päättää, luottaako allekirjoitukseen perustuen yksilöllisiin olosuhteisiin. Adobe on kuitenkin myös etsinyt tapoja auttaa allekirjoituksen saajaa tässä harkintaprosessissa ja siinä yhteydessä helpottanut digitaalisten allekirjoitusten käyttämistä. Adoben hyväksymä luottamusluettelo on uusin näistä toimista.

Voiko tätä ohjelmaa verrata CDS-ohjelmaan?

Vuonna 2005 Adobe otti käyttöön Asiakirjojen sertifiointipalvelut -ohjelman (Certified Document Services, CDS), joka automaattisesti luottaa uusiin digitaalisiin tunnuksiin, jotka on ketjutettu Adoben tuotteissa olevaan Adoben pääsertifikaattiin. CDS-ohjelmassa, joka on AATL:n edeltäjä, on viisi sertifikaattien myöntäjää. Koska Adoben hyväksymän luottamusluettelon edut ovat samanlaisia, olemassa olevat sertifikaatteja tarjoavat tahot kuten esimerkiksi hallitusten eID-ohjelmat voivat liittyä luottamusluetteloon, koska ketjua Adoben pääsertifikaattiin ei vaadita.

Miksi organisaationi kannattaa liittyä?

Jos edustat organisaatiota tai hallitusta, joka on jo merkittävästi investoinut digitaalisiin sertifikaatteihin (jos sillä on satoja tuhansia käyttäjiä) ja näitä sertifikaatteja käytetään PDF-dokumenttien allekirjoittamiseen, tiedät jo, kuinka tärkeää luottamus on ja kuinka digitaalisiin allekirjoituksiin liittyvät epäselvyydet voivat johtaa tukipuheluihin, kysymyksiin ja yleiseen epävarmuuteen digitaalisen allekirjoituksen käytössä. AATL-ohjelma tarjoaa kaikille sertifikaatin haltijoille (olettaen että ne täyttävät tekniset vaatimukset) helpon tavan allekirjoittaa dokumentteja luottamuksellisesti tietäen, että vastaanottaja saa, käyttäessään sähköistä dokumenttia, säästöjen ja siitä koituvan ympäristöhyödyn lisäksi tarkistuksen luotettavuudesta sekä vihreän tarkistusmerkin tai sinisen nauhan avatessaan dokumentin.

Miten tunnistetiedot AATL-allekirjoitusta varten saa?

Adobe ei myy näitä tunnistetietoja, mutta hallinnoi ohjelmaa joka hyväksyy niitä. Ota yhteyttä johonkin jäseneen AATL-sertifikaatin ostamiseksi. Tarkista myös luettelo nähdäksesi, onko organisaatiosi jo osa AATL-ohjelmaa.

Kuinka tämä ominaisuus määritetään yrityskäyttöön?

Katso tietoja määrittelyistä yrityskäyttöön kohdasta Oletusarvotiedot. Vaihtoehtoja ovat: 

 • Poista ominaisuus käytöstä.
 • Ota sertifikaattien hiljainen tuonti käyttöön niin, että käyttäjät eivät näe tuontivalintaikkunaa.

AATL:n tekniset vaatimukset

Tämä on AATL:n teknisten vaatimusten virallinen varasto. Uusimmat täällä julkaistut vaatimukset ovat voimassa.

Lataa

Liity heti!

Jos organisaatiosi on kiinnostunut AATL-jäsenyydestä, tutustu teknisiin vaatimuksiin. Jos organisaatiosi täyttää vaatimukset, ota yhteyttä Adoben AATL-tiimiin ja pyydä lisätietoja valitsemalla alla oleva linkki:

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi