Jaettujen tekstiresurssien esittäminen Illustratorissa ja InDesignissa

Voit lisätä tekstiä dokumentista Creative Cloud ‑kirjastoihin ja jakaa ne sitten muiden käyttäjien kanssa ja sovellusten kesken. Kirjastossa olevien tekstiresurssien alkuperäiset merkki- ja kappaletyylit sekä muut määritteet säilyvät ennallaan. Voit käyttää kirjastoissa olevia tekstiresursseja Illustrator- tai InDesign-dokumenteissa. Lisätietoja on artikkelissa Creative Cloud ‑kirjastot – yhteistyö, synkronointi ja resurssien jakaminen.

Kun käytät Creative Cloud ‑kirjastoissa olevaa tekstiresurssia, hahmonnuksesta ja sommittelusta vastaa sovellus, jossa käytät resurssia. Jos esimerkiksi lisäät tekstiresurssin InDesignista Creative Cloud ‑kirjastoon ja käytät Illustratorissa samaa resurssia, tekstin sommittelusta vastaa Illustrator. Sommitteluun liittyvät erot ovat tämän vuoksi mahdollisia. Saat siis käyttöösi reaaliaikaista tekstiä, jonka ominaisuudet ovat samat kuin InDesignissa. Jos jokin InDesignin toiminto puuttuu Illustratorista, se jätetään pois tai sitä ei hahmonneta Illustratorissa.

Huomautus:

Voit lisätä InDesignin jaetun tekstiresurssin Illustratoriin graafisena resurssina, jolloin ne ovat visuaalisesti samanlaisia. Jos haluat lisätä tekstiresurssin grafiikkana, paina Ctrl-näppäintä resurssia lisättäessä.  

InDesignin tekstiresurssit Illustratorissa: esimerkkejä hahmonnuseroista

Tässä on joitakin esimerkkejä, joissa InDesignissa luodun tekstiresurssin ominaisuudet ja määritteet hahmonnetaan InDesignissa ja Illustratorissa resurssia käytettäessä eri tavoin.   

Alleviivattu

InDesignissa on enemmän alleviivausvaihtoehtoja kuin Illustratorissa. Ominaisuudet, jotka eivät ole käytettävissä Illustratorissa, menetetään, kun tekstiresurssia käytetään Illustratorissa.

Valkoiset vinoneliöt ‑alleviivaus InDesignissa

Valkoiset vinoneliöt ‑alleviivausta ei tueta Illustratorissa.

Luettelomerkit ja numerointi

Luettelomerkkejä ja numerointia ei tueta Illustratorissa, joten nämä määritteet menetetään, kun tekstiresurssia käytetään Illustratorissa.

InDesign

Illustrator

Taulukko

Taulukkoja ei tueta Illustratorissa, joten tämä ominaisuus menetetään, kun tekstiresurssia käytetään Illustratorissa.

InDesign

Illustrator

Alaviite

Alaviitteitä ei tueta Illustratorissa, joten tämä ominaisuus menetetään, kun tekstiresurssia käytetään Illustratorissa.

InDesign

Illustrator

InDesignin tekstiresurssit Illustratorissa: esimerkkejä hahmonnuseroista (vain japani)

Seuraavat ominaisuudet menetetään, kun InDesignin tekstiresursseja käytetään Illustratorissa:

Ominaisuudet

  • Ruby
  • Kenten
  • Shatai
  • Rensuuji
Esimääritykset (Epätavalliset esimääritykset / esimääritysten määritelmät menetetään)
  • Jotkin Mojikumi-esimääritykset
  • Jotkin Kinsoku-esimääritykset 

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?