Käyttöopas Peruuta

Creative Cloud ‑kirjastot InDesignissa

 1. InDesignin käyttöopas
 2. Tutustu InDesigniin
  1. InDesignin esittely
   1. InDesignin uudet ominaisuudet
   2. Järjestelmävaatimukset
   3. Yleisiä kysymyksiä
   4. Creative Cloud ‑kirjastojen käyttäminen
  2. Työtila
   1. Perustietoja työtilasta
   2. Työtilan mukauttaminen InDesignissa
   3. Työkalupaneeli
   4. Asetusten määrittäminen
   5. Kosketustyötila
   6. Oletuspikanäppäimet
   7. Julkaisun palauttaminen ja kumoaminen
 3. Julkaisujen luominen ja asetteleminen
  1. Dokumentit ja sivut
   1. Dokumenttien luominen
   2. Sivupohjien käyttäminen
   3. Dokumentin sivujen käsitteleminen
   4. Sivukoon, reunusten ja leikkausvaran määrittäminen
   5. Tiedostojen ja mallien käyttö
   6. Kirjatiedostojen luominen
   7. Perussivunumeroinnin lisääminen
   8. Sivujen, lukujen ja osioiden numeroiminen
   9. QuarkXPress- ja PageMaker-julkaisujen muuntaminen
   10. Sisällön jakaminen
   11. Hallittavan tiedoston perustyönkulku
   12. Julkaisujen tallennus
  2. Ruudukot
   1. Ruudukot
   2. Ruudukkojen muotoileminen
  3. Asettelun apuvälineet
   1. Viivaimet
   2. Objektien tasaaminen ja jakaminen viivainten avulla
   3. Objektien mittaaminen mittaustyökalulla
 4. Sisällön lisääminen
  1. Teksti
   1. Tekstin lisääminen kehyksiin
   2. Tekstin ketjuttaminen
   3. Kaakkois-Aasian merkistöt
   4. InDesignin arabian- ja hepreankieliset toiminnot
   5. Reittitekstin luominen
   6. Luettelomerkit ja numerointi
   7. Kuviot ja erikoismerkit
   8. Tekstin koostaminen
   9. Tekstimuuttujat
   10. QR-koodien luominen
   11. Tekstin muokkaaminen
   12. Tekstin tasaaminen
   13. Tekstin kierrättäminen objektien ympäri
   14. Ankkuroidut objektit
   15. Linkitetty sisältö
   16. Kappaleiden muotoileminen
   17. Merkkien muotoilu
  2. Typografia
   1. Kirjasinten käyttö InDesignissa
   2. Parivälistys ja merkkiväli
  3. Tekstin muotoilu
   1. Tekstin muotoilu
   2. Tekstin tyylin automaattinen määrittäminen
   3. Tyylipakettien käyttäminen
   4. Sarkaimet ja sisennykset
  4. Tekstin tarkistaminen
   1. Muutosten jäljittäminen ja tarkasteleminen
   2. Kirjoittajan huomautusten lisääminen InDesignissa
   3. PDF-tiedoston kommenttien tuominen
  5. Oikeinkirjoituksen tarkistaminen ja sanastot
   1. Oikeinkirjoituksen tarkistus, automaattinen korjaus ja dynaaminen oikeinkirjoitus
   2. Sanakirjojen ja sanojen tuominen, lisääminen ja hallinta
   3. Sanastoasetusten muuttaminen
   4. Dudenin sanakirja
  6. Viittausten lisääminen
   1. Sisällysluettelon luominen
   2. Alaviitteet
   3. Hakemiston luominen
   4. Loppuviitteet
   5. Kuvatekstit
  7. Tyylit
   1. Kappale- ja merkkityylit
   2. Tyylien määrittäminen, vieminen ja hallinta
   3. Objektityylit
   4. Anfangit ja sisäkkäistyylit
   5. Tyylien käyttäminen
   6. Rivivälistys
  8. Taulukot
   1. Taulukkojen muotoileminen
   2. Taulukkojen luominen
   3. Taulukko- ja solutyylit
   4. Taulukoiden valitseminen ja muokkaaminen
   5. Taulukkojen täytöt ja viivat
  9. Vuorovaikutteisuus
   1. Hyperlinkit
   2. Dynaamiset PDF-julkaisut
   3. Kirjanmerkit
   4. Painikkeet
   5. Lomakkeet
   6. Animaatio
   7. Ristiviittaukset
   8. Rakenteen lisääminen PDF-tiedostoihin
   9. Sivun siirtymät
   10. Elokuvat ja äänet
  10. Grafiikka
   1. Reitit ja muodot
   2. Piirtäminen lyijykynätyökalulla
   3. Piirtäminen kynätyökalulla
   4. Viiva-asetusten käyttäminen 
   5. Yhdistelmäreitit ja -muodot
   6. Reittien muokkaaminen
   7. Rajaavat reitit
   8. Kulman ulkoasun muuttaminen
   9. Kehykset ja objektit
   10. Objektien tasaaminen ja jakaminen
   11. Linkitetyt ja upotetut kuvat
   12. AEM-resurssien integraatio
  11. Värit ja läpinäkyvyys
   1. Värin käyttö
   2. Tuodun grafiikan värien käyttö
   3. Värimallien käyttö
   4. Värien sekoittaminen
   5. Sävyt
   6. Spotti- ja prosessivärit
   7. Värien sekoittaminen
   8. Liukuvärit
   9. Läpinäkyvän kuvan tasojen yhdistäminen
   10. Läpinäkyvyystehosteiden lisääminen
 5. Etsi ja korvaa
  1. Tekstin etsiminen ja korvaaminen
  2. Kirjasimien etsiminen ja korvaaminen
  3. Kuvioiden etsiminen ja korvaaminen
  4. Etsiminen ja korvaaminen GREP-lausekkeiden ja kyselyjen avulla
  5. Objektien etsiminen ja korvaaminen
  6. Värien etsiminen ja korvaaminen
  7. Etsi ja korvaa ‑toiminnon hakuvaihtoehdot
 6. Jaa
  1. InDesign-pilvidokumenttien käyttäminen (beta)
  2. Yleisiä kysymyksiä InDesign-pilvidokumenteista (beta)
  3. Jaa ja tee yhteistyötä        
  4. Jaa ja tarkista
  5. Jaetun InDesign-julkaisun tarkistaminen
  6. Hallitse palautetta 
 7. Julkaise
  1. Sijoittaminen, vieminen ja julkaiseminen
   1. Publish Online
   2. Publish Online ‑hallintapaneeli
   3. Grafiikan kopioiminen ja lisääminen
   4. Sisällön vieminen EPUB-muotoon
   5. Adobe PDF -asetukset
   6. Sisällön vieminen HTML-muotoon
   7. Vienti Adobe PDF -muotoon
   8. JPEG-muotoon vieminen
   9. HTML-tiedoston vieminen
   10. DPS- ja AEM Mobile -yleiskuvaus
   11. Tuetut tiedostomuodot
  2. Tulostaminen
   1. Kirjasen tulostaminen
   2. Tulostimen merkit ja leikkausvarat
   3. Julkaisujen tulostaminen
   4. Painovärit, erottelu ja rasteritiheys
   5. Päällepainatus
   6. PostScript- ja EPS-tiedostojen luominen
   7. Tiedostojen esitarkastus ennen toimitusta
   8. Miniatyyrien ja suurikokoisten julkaisujen tulostaminen
   9. PDF-tiedostojen valmisteleminen tulostuspalvelua varten
   10. Erottelujen tulostuksen valmistelu
 8. InDesignin laajentaminen
  1. Automaatio
   1. Tietojen yhdistäminen
   2. Laajennukset
   3. InDesignin Capture-laajennus
   4. Komentosarjat
 9. Vianmääritys
  1. Korjatut ongelmat
  2. Kaatuminen käynnistettäessä
  3. Ensisijaisen kansion vain luku ‑ongelma
  4. Tiedosto-ongelmien vianmääritys
  5. PDF-tiedostoa ei voi viedä
  6. InDesign-asiakirjojen palauttaminen

Creative Cloud -kirjasto on kokoelma suunnitteluresursseja. Voit lisätä Creative Cloud -kirjastoon erityyppisiä suunnitteluresursseja. InDesignin CC‑kirjastot tukevat seuraavia resursseja: värejä, väriteemoja, kappaletyylejä, merkkityylejä ja grafiikkaa

 InDesign ei tue sivellintyyli- ja tasotyyliresursseja.

Mitä hyötyä Creative Cloud -kirjastosta on?

Creative Cloud -kirjastojen avulla voit järjestellä, selata ja käyttää luovia resursseja. Voit esimerkiksi luoda Creative Cloud -kirjaston, joka sisältää kaikki määrätyssä projektissa useimmin käytetyt komponentit.

 • Kokoa: Kerää komponentteja eri julkaisuista ja projekteista.
 • Järjestä: Luokittele komponentit työnkulkujen ja projektien kannalta mielekkäisiin kirjastoihin.
 • Tee yhteistyötä: Jaa kirjastoissasi olevat resurssit ja komponentit muiden käyttäjien kanssa. Anna muiden käyttää jaetuissa kirjastoissasi olevia kohteita tai jakaa ne muiden käyttäjien kanssa.
 • Hallinnoi, tarkastele ja käytä: Käytä komponentteja eri tietokoneissa ja työkaluissa. Jaa ne esimerkiksi InDesignin ja Photoshopin tai Illustratorin kesken.
 • Käytä uudelleen: Käytä komponentteja monta kertaa, missä ja milloin tahansa tarpeen mukaan.

Kirjastot-paneelin yleiskatsaus

Creative Cloud -kirjastot näkyvät InDesignin CC-kirjastot-paneelissa. Jos luot kirjastoja eri tietokoneilla käyttäen samaa Adobe ID:tä, resurssit ja kirjastot näkyvät kaikkien käyttämiesi tietokoneiden CC-kirjastot-paneelissa.

CC-kirjastot-paneelissa voit

 • luoda Creative Cloud -kirjaston, tarkastella ja käyttää sitä, nimetä sen uudelleen tai poistaa sen
 • lisätä Creative Cloud -kirjastoon resursseja, poistaa ne, muokata niitä tai nimetä ne uudelleen
 • järjestellä ja tarkastella Creative Cloud -kirjastossa olevia resursseja.

Kirjastot-paneelin avaaminen

Avaa CC-kirjastot-paneeli valitsemalla Ikkuna > CC-kirjastot. Jos haluat luoda uuden Creative Cloud ‑kirjaston, valitse Kirjastot-paneelivalikko ja Luo uusi kirjasto. Jos haluat poistaa epäolennaisen kirjaston, valitse kirjasto ja Poista. Jos haluat nimetä jonkin kirjaston uudelleen, valitse kirjasto ja Nimeä uudelleen.

 Voit siirtää InDesignin objektikirjastoissa olevat resurssit uusiin tai olemassa oleviin Creative Cloud -kirjastoihin. Lisätietoja on artikkelissa Objektikirjaston resurssien siirtäminen CC-kirjastoihin.

Kirjastoresurssien käsitteleminen: värit

 Siirtämällä hiiriosoittimen käytettävissä olevan väriresurssin päälle näet värin nimen ja sen heksadesimaalikoodin.

Värien lisääminen julkaisussa olevista objekteista

 1. Valitse teksti tai objekti nykyisestä julkaisusta.

 2. Jos haluat lisätä viivavärin CC-kirjastoon, napsauta CC-kirjastot-paneelin Lisää viivaväri -kuvaketta.

   Lisää viivaväri -kuvake otetaan käyttöön vain silloin, jos viivaa käytetään valitussa objektissa tai tekstissä.

 3. Jos haluat lisätä täyttövärin CC-kirjastoon, napsauta CC-kirjastot-paneelin Lisää täyttöväri -kuvaketta.

Värit lisätään CC-kirjastot-paneelin Värit-luokkaan värimalleina.

Värimallien lisääminen Värimallit-paneelista

 1. Avaa Värimallit-paneeli (Ikkuna > Väri > Värimallit).

 2. Valitse paneelista vähintään yksi värimalli.

  Jos haluat lisätä kaikki seuraavan tyyppiset värimallit nykyisessä CC-kirjastossa olevaan ryhmään, valitse Värimallit-paneelista Ryhmän nimi:

  • Prosessi (CMYK, RGB, Lab)
  • Spottiväri (CMYK, RGB, Lab)
  • ANPA, FOCOLTONE, TRUMATCH jne.
 3. Valitse Lisää valittu värimalli valittuun CC-kirjastoon .

 Jos olet päättänyt lisätä värimallit ryhmään, Lisää valittu värimalli valittuun CC-kirjastoon -painike otetaan käyttöön vain silloin, jos ryhmässä on vähintään yksi tuettu värimalli:

 • Prosessi (CMYK, RGB, Lab)
 • Spottiväri (CMYK, RGB, Lab)
 • ANPA, FOCOLTONE, TRUMATCH jne.

Värimallit lisätään CC-kirjastot-paneelin Värit-luokkaan.

Jos olet valinnut ryhmän, kaikki tuetut värimallit lisätään nykyiseen kirjastoon.

Väriteemojen lisääminen CC-kirjastoon

 1. Luo väriteema nykyisessä julkaisussa olevasta kuvasta väriteematyökalulla.

  Lisätietoja väriteemojen luonnista InDesign-julkaisuissa olevista kuvista on artikkelissa Väriteemojen luominen väriteematyökalulla.

 2. Valitse väriteematyökalusta Lisää tämä teema nykyiseen CC-kirjastoon .

Kuvateema lisätään nykyisen CC-kirjastot-paneelin Väriteemat-luokkaan.

CC-kirjaston värin tai väriteemojen lisääminen Värimallit-paneeliin

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella yhtä tai useampaa CC-kirjastot-paneelissa olevaa väriä tai väriteemaa.

 2. Valitse pikavalikosta Lisää värimalleihin tai Lisää teema värimalleihin.

Värien käyttö julkaisussa olevissa objekteissa ja tekstissä

 1. Valitse objekti tai teksti aktiivisesta InDesign-julkaisusta.

 2. Napsauta jotakin väriä CC-kirjastot-paneelin kirjastossa (väri otetaan käyttöön aktiivisessa sijaiskuvassa [täytössä tai viivassa]).

 3. Jos haluat käyttää väritäyttöä, napsauta väriä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Aseta väri.

 Määritä sijaiskuvan avulla, missä väriä käytetään: objektin tai tekstin täyttö- tai viivaominaisuuksissa.

CC-kirjastossa olevien värien muokkaaminen

 1. Napsauta väriä hiiren kakkospainikkeella CC-kirjastot-paneelissa ja valitse Muokkaa.

 2. Valitse väri Värimuokkain-valintaikkunasta ja valitse sitten OK.

Kirjastoresurssien käsitteleminen: kappale- ja merkkityylit

Voit lisätä CC-kirjastoihin InDesignin kappale- tai merkkityylejä ja jakaa ne sitten julkaisujen, laitteiden tai käyttäjien kesken. Voit lisätä kappale- tai merkkityylejä julkaisussa olevasta tekstistä, Kappale- tai Merkki-paneeleista tai Uusi merkkityyli- tai Uusi kappaletyyli -valintaikkunoista. 

 Tekstityylit-luokka on nimetty uudelleen, ja aikaisemmin Tekstityylit-luokassa olleet resurssit ovat nyt käytettävissä Merkkityylit-luokassa.

Kappale- tai merkkityylien lisääminen julkaisussa olevasta tekstistä

 1. Valitse nykyiseen CC-kirjastoon lisättävä teksti (nykyisestä julkaisusta), jossa kappale- tai merkkityyliä käytetään.

 2. Valitse CC-kirjastot-paneelista Lisää kappaletyyli  tai Lisää merkkityyli .

Kappale- tai merkkityyli lisätään CC-kirjastot-paneelin Kappaletyylit- tai Merkkityylit-luokkaan.

Kappale- tai merkkityylien lisääminen Kappaletyylit- tai Merkkityylit-paneeleista

 1. Avaa Merkkityylit- tai Kappaletyylit-paneeli:

  • Ikkuna > Tyylit > Merkkityylit
  • Ikkuna > Tyylit > Kappaletyylit
 2. Valitse paneelista vähintään yksi tyyli.

  Jos haluat lisätä kaikki tyylit nykyisessä CC-kirjastossa olevaan ryhmään, valitse Kappaletyylit- tai Merkkityylit-paneelista Ryhmän nimi.

 3. Valitse Lisää valittu tyyli nykyiseen CC-kirjastoon .

Valitut kappale- tai merkkityylit lisätään CC-kirjastot-paneelin Merkkityylit- tai Kappaletyylit-luokkaan.

Jos olet valinnut ryhmän, kaikki kappale- tai merkkityylit lisätään nykyiseen kirjastoon.

Kappale- tai merkkityylien lisääminen Uudet kappaletyylit- tai Uudet merkkityylit -valintaikkunoista

 1. Avaa Merkkityylit- tai Kappaletyylit-paneeli:

  • Ikkuna > Tyylit > Merkkityylit
  • Ikkuna > Tyylit > Kappaletyylit
 2. Valitse avattavasta valikosta Uusi merkkityyli tai Uusi kappaletyyli.

 3. Määritä Uusi merkkityyli- tai Uusi kappaletyyli -valintaikkunassa uuden tyylin luontiasetukset.

  Lisätietoja on artikkelissa Kappale- ja merkkityylien lisääminen.

 4. Valitse Lisää CC-kirjastoon ‑asetus ja sitten tarvittava CC-kirjasto avattavasta luettelosta tai Luo uusi kirjasto ‑vaihtoehto.

 5. Luo uusi tyyli ja lisää se samalla valittuun CC-kirjastoon valitsemalla OK.

Juuri luotu kappale- tai merkkityyli lisätään CC-kirjastot-paneelin Kappaletyylit- tai Merkkityylit-luokkaan.

Yhden CC-kirjaston kappale- tai merkkityylin käyttäminen julkaisussa olevassa tekstissä

 1. Valitse tekstiobjekti aktiivisesta InDesign-julkaisusta.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella valitussa CC-kirjastossa olevaa tyyliä ja valitse Käytä kappaletyyliä tai Käytä merkkityyliä.

CC-kirjastot-paneelista valitut merkkityylit ja kappaletyylit lisätään tyyleinä InDesignin vastaaviin paneeleihin.

Tämän lisäksi kaikki tyylihierarkiat säilytetään. Oletetaan esimerkiksi, että kappaletyyli 2 perustuu kappaletyyliin 1, johon kuuluu sisäkkäinen merkkityyli 1. Tällöin sekä kappaletyyli 1 että merkkityyli 1 lisätään niitä vastaaviin paneeleihin. Kappaletyyli 2 lisätään Kappaletyylit-paneeliin.

 Jos merkki- tai kappaletyyliin ei ole liitetty kirjasinta paikallisessa tietokoneessa, CC-kirjastot-paneelin tyyliminiatyyrin oikeaan alakulmaan ilmestyy varoituskuvake.

CC-kirjaston tyylien lisääminen Kappale- tai Merkki-paneeleihin

 1. Valitse CC-kirjastot-paneelista vähintään yksi kappale- tai merkkityyli.

 2. Napsauta hiiren kakkospainikkeella valittua tyyliä ja valitse Lisää kappaletyyleihin tai Lisää merkkityyleihin.

Kirjastoresurssien käsitteleminen: grafiikka

Jos haluat lisätä julkaisusta grafiikkaa, valitse julkaisusta InDesign-resurssi ja CC-kirjastot-paneelista Lisää grafiikkaa . Resurssi lisätään CC-kirjastot-paneelin Grafiikka-luokkaan InDesign-katkelmana. Voit lisätä grafiikkaa InDesign‑kirjastoon myös Adobe Stockista. Lisätietoja on artikkelissa Adobe Stockin käyttäminen InDesignissa.

CC-kirjastossa olevan grafiikan sijoittaminen vetämällä ja pudottamalla tai hiiren kakkospainikevalikosta

 1. Vedä ja pudota grafiikka CC-kirjastot-paneelista julkaisuun.

   Jos vedät ja pudotat grafiikan, se sijoitetaan oletusarvoisesti linkitettynä grafiikkana. Jos haluat sijoittaa sen upotettuna grafiikkana, käytä Alt-näppäimen sekä vetämisen ja pudottamisen yhdistelmää.

  Jos haluat sijoittaa julkaisuun vähintään yhden grafiikan, napsauta grafiikkaa CC-kirjastot-paneelissa hiiren kakkospainikkeella ja valitse:

  Sijoita kopio: Sijoita InDesign-resurssi katkelmana tai upota grafiikka toisesta Creative Cloud -sovelluksesta (esimerkiksi Photoshopista tai Illustratorista).

  Sijoita linkitetty: Sijoita grafiikka toisesta Creative Cloud -sovelluksesta (esimerkiksi Photoshopista tai Illustratorista) kirjastoon linkitettynä grafiikkana.

   InDesign-resurssia ei voi sijoittaa julkaisuun linkitettynä grafiikkana, joten Sijoita linkitetty -vaihtoehto ei ole käytettävissä, jos napsautat InDesign-resurssia hiiren kakkospainikkeella.

 2. Jos olet käyttänyt yhden tai useamman grafiikan sijoittamiseen kakkospainikevalikkoa, grafiikka lisätään keräystyökaluun.

  Keräystyökalun avulla voit sijoittaa grafiikan julkaisussa haluamaasi paikkaan.

CC-kirjastossa olevan grafiikan sijoittaminen Sijoita CC-kirjastoista -valikkovaihtoehdolla

 1. Valitse Tiedosto > Sijoita CC-kirjastoista.

  CC-kirjastot-paneeli suodatetaan näyttämään vain Grafiikka-luokka.

 2. Napsauta grafiikkaa ja valitse Sijoita.

  Resurssi lisätään InDesign-keräystyökaluun.

 3. Sijoita grafiikka keräystyökalun avulla julkaisuun.

Jos sijoitat linkitetyn grafiikan julkaisuun, grafiikka ilmestyy InDesignin Linkit-paneeliin.

Kunkin Linkit-paneelissa olevan grafiikan oikealla puolella oleva kuvake osoittaa, onko grafiikka linkitetty  tai upotettu .

Voit etsiä linkitetyn grafiikan CC-kirjastot-paneelista napsauttamalla grafiikkaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Näytä CC-kirjastoissa.

CC-kirjastossa olevan InDesign-resurssin muokkaaminen

 1. Napsauta resurssia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muokkaa.

  Resurssi avataan InDesign-julkaisuikkunassa.

 2. Tee tarvittavat muutokset ja tallenna resurssi.

  Resurssi lisätään InDesign-keräystyökaluun, ja muutokset näkyvät CC-kirjastossa olevassa resurssissa.

CC-kirjastossa olevien resurssien linkittäminen uudelleen

InDesign-julkaisuihin sijoitetut grafiikat voidaan linkittää uudelleen CC-kirjastoissa oleviin grafiikkoihin. Sijoitetut grafiikat voidaan myös linkittää uudelleen paikallisessa tietokoneessa olevaan grafiikkatiedostoon.

 1. Voit linkittää grafiikan uudelleen CC-kirjastossa olevaan grafiikkaan napsauttamalla grafiikkaa hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Linkitä uudelleen CC-kirjastoihin.

 2. Jos haluat linkittää grafiikan uudelleen paikalliseen grafiikkatiedostoon, napsauta grafiikkaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Linkitä uudelleen.

Voit lisätä tekstiobjekteja julkaisusta Creative Cloud ‑kirjastoihin ja sitten jakaa ne muiden käyttäjien kanssa ja sovellusten kesken. Kirjastossa olevien tekstiresurssien merkki-/kappaletyylit ja alkuperäiset määritteet pysyvät ennallaan. Voit käyttää kirjastoissa olevat tekstiresurssit InDesign- tai Illustrator-julkaisuissa uudelleen.

Jos tekstiobjektiin on lisätty tehosteita ja ulkoasuja, sinun on lisättävä se kirjastoon graafisena resurssina, jotta ne säilyvät.

Tekstiresurssin lisääminen

Jos haluat lisätä tekstiä aktiiviseen InDesign-julkaisuun, valitse tekstiobjekti, valitse   CC-kirjastot-paneelista, valitse Teksti valikosta ja valitse Lisää.

Tekstiresurssin käyttäminen julkaisussa

Tee jokin seuraavista toimista:

 • Napsauta CC-kirjastot-paneelissa olevaa tekstiresurssia hiiren kakkospainikkeella ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Sijoita linkitetty: Luo linkin Linkit-paneeliin, ja linkkiä ylläpidetään yhdessä CC-kirjaston resurssin kanssa. Julkaisussa oleva linkitetty tekstiresurssi päivitetään, jos resurssi päivitetään. Tämän lisäksi tyylitiedot pidetään ennallaan merkki- ja kappaletyylien kanssa.
  • Sijoita kopio: Ei luo linkkiä, eikä julkaisussa olevaa tekstiresurssia päivitetä, kun CC-kirjaston tekstiresurssi päivitetään. Tyylitiedot pidetään ennallaan merkki- ja kappaletyylien kanssa.
  • Sijoita ilman tyylejä: Vain teksti tuodaan, linkki- tai tyylitietoja ei.
 • Sijoita osoitin tekstikehykseen, napsauta CC-kirjastot-paneelissa olevaa tekstiresurssia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Sijoita tekstiin sidottuna.
 • Luo linkitetty tekstiresurssi vetämällä resurssi julkaisuun.
 • Vetämällä resurssia Alt-näppäin painettuna voit luoda linkittämättömän tekstiresurssin.

 InDesign tuo tekstiresurssin julkaisuun oletusarvoisesti niin, että tekstiresurssin merkki/kappale ja määritteet säilyvät ennallaan. Jos haluat käyttää julkaisussa olevaa tekstiresurssia pelkkänä tekstinä ilman näitä siihen liittyviä tyylejä, napsauta tekstiresurssia CC-kirjastot-paneelissa hiiren kakkospainikkeella ja valitse pikavalikosta Sijoita ilman tyylejä.

Integrointi Illustratoriin

Kirjastoihin lisätyt tekstiresurssit ovat käytettävissä myös Illustratorin Kirjastot-paneelissa. Voit muokata ja käyttää tekstiresursseja näissä kahdessa sovelluksessa. Kirjastot-paneelin luettelonäkymässä, Kirjastot-paneelissa olevan tekstiresurssin oikealla puolella olevalla kuvakkeella on osoitettu, millä sovelluksella tekstiresurssi on luotu.

Lisätietoja on artikkelissa Jaettujen tekstiresurssien hahmonnus Illustratorissa ja InDesignissa.

Tekstiresurssin muokkaaminen

Toimi CC-kirjastot-paneelissa seuraavasti:

 1. Napsauta tekstiresurssia hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten Muokkaa.

 2. Muokkaa resurssia, kun se avautuu InDesign-julkaisussa. 

 3. Tallenna julkaisu.

Tekstiresurssi päivitetään Creative Cloud ‑kirjastossa, ja pienoiskuva päivitetään automaattisesti. Resurssi päivitetään myös kaikkialla, missä sitä käytetään linkitettynä resurssina.

Tekstiresurssin nimeäminen uudelleen

Toimi CC-kirjastot-paneelissa seuraavasti:

 1. Napsauta tekstiresurssia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Nimeä uudelleen.

 2. Kirjoita resurssin uusi nimi ja paina Enter-näppäintä.

Tekstiresurssin poistaminen

Napsauta tekstiresurssia hiiren kakkospainikkeella CC-kirjastot-paneelissa ja valitse sitten Poista.

CC-kirjastossa olevien resurssien hallinta

CC-kirjastot-paneelissa voit nimetä CC-kirjastojen resurssit uudelleen, poistaa, monistaa ja kopioida ne tai selata niitä.

Resurssien nimeäminen uudelleen

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella CC-kirjastot-paneelissa olevaa resurssia ja valitse Nimeä uudelleen.

 2. Kirjoita resurssin uusi nimi ja paina Enter-näppäintä.

Resurssien poistaminen

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella yhtä tai useampaa CC-kirjastot-paneelissa olevaa resurssia.

 2. Jos valitset yhden resurssin, valitse Poista.

  Jos valitset useita resursseja, valitse Poista valitut kohteet.

Resurssien monistaminen

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella yhtä tai useampaa CC-kirjastot-paneelissa olevaa resurssia.

 2. Jos valitset yhden resurssin, valitse Monista.

  Jos valitset useita resursseja, valitse Monista valitut kohteet.

Resurssien kopioiminen tai siirtäminen CC-kirjastosta toiseen

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella yhtä tai useampaa CC-kirjastot-paneelissa olevaa resurssia.

 2. Jos valitset yhden resurssin, valitse Kopioi kohteeseen tai Siirrä kohteeseen.

  Jos valitset useita resursseja, valitse Kopioi valitut kohteet tai Siirrä valitut kohteet.

 3. Valitse alivalikosta CC-kirjasto, johon haluat kopioida tai siirtää resurssit.

Hakeminen CC-kirjastot-paneelista

Voit hakea CC-kirjaston resurssia CC-kirjastot-paneelista sen nimen perusteella. Voit hakea resursseja seuraavista sijainneista:

 • Nykyinen kirjasto (oletus)
 • Adobe Stock
 • Kaikki kirjastot
 1. Valitse avattavasta Haku-valikosta sijainti, josta haluat tehdä haun.

 2. Kirjoita resurssin nimi Haku-ruutuun ja paina Enter-näppäintä.

Yhteistyön tekeminen Creative Cloud ‑käyttäjien kanssa

Voit jakaa kirjastosi muiden käyttäjien kanssa, jolloin he voivat tarkastella, muokata ja käyttää jaetun kirjaston sisältöä, nimetä sen uudelleen tai poistaa sen. Jos toinen Creative Cloud -tilaaja on jakanut kanssasi kirjaston, voit jakaa sen edelleen muiden Creative Cloud -käyttäjien kanssa.

Kirjaston jakaminen

 1. Valitse kirjasto CC-kirjastot-paneelin avattavasta valikosta.

 2. Napsauta CC-kirjastot-paneelin pikavalikkoa ja valitse Tee yhteistyötä.

 3. Anna näyttöön tulevassa selainikkunassa sähköpostiosoite ja valinnainen viesti henkilölle, jonka kanssa haluat jakaa kirjaston.

Jaon peruuttaminen

 1. Valitse CC-kirjastot-paneelin avattavasta valikosta sen kirjaston nimi, jota et enää halua jakaa.

 2. Napsauta CC-kirjastot-paneelin pikavalikkoa ja valitse Tee yhteistyötä.

 3. Poista näyttöön tulevassa selainikkunassa kaikkien niiden käyttäjien nimet, joiden kanssa Creative Cloud -kirjasto on jaettu.

Kutsun hyväksyminen

 1. Käynnistä Adobe Creative Cloud -tietokonesovellus ja kirjaudu sisään Adobe ID:si tunnistetiedoilla.

 2. Saat ilmoituksen Creative Cloud ‑tietokonesovelluksessa, kun kirjasto jaetaan kanssasi. Voit avata ilmoitukset valitsemalla kellokuvakkeen.

 3. Valitse kunkin kirjaston yhteistyökutsun Hyväksy-painike.

Jaetusta kirjastosta poistuminen

 1. Valitse CC-kirjastot-paneelin avattavasta valikosta sen kirjaston nimi, jonka parissa et enää halua tehdä yhteistyötä.

 2. Valitse CC-kirjastot-paneelista pikavalikko ja valitse Poistu kirjastosta -vaihtoehto.

Jaetun kirjaston poistaminen

 1. Valitse CC-kirjastot-paneelin avattavasta valikosta sen kirjaston nimi, jonka haluat poistaa.

 2. Valitse CC-kirjastot-paneelista pikavalikko ja valitse Poista kirjasto -vaihtoehto.

 3. Vahvista toimenpide valitsemalla Poista.

 Voit poistaa vain omistamasi kirjaston.

InDesign-objektien käyttäminen muissa CC-sovelluksissa

CC-kirjaston Grafiikka-luokkaan lisättyjä InDesign-objekteja voidaan käyttää muissa CC-sovelluksissa, esimerkiksi Illustratorissa ja Photoshopissa.

Koska jokaisen InDesign-objektin kopio tallennetaan PDF-tiedostona, Illustratorissa tai Photoshopissa käytetään objektin PDF-esitystä, kun objektia käytetään näissä sovelluksissa.

 Jos käytät InDesign-merkkityyliä Illustratorissa tai Photoshopissa, nämä sovellukset yrittävät liittää resurssin ominaisuudet isäntäsovelluksessa käytettävissä oleviin merkkimääritteisiin. Ominaisuudet, joita ei löydetä isäntäsovelluksesta, ohitetaan.


Keskustele kanssamme

Toivottavasti kuulemme sinusta. Jaa ajatuksesi Adobe InDesign ‑yhteisön kanssa. 

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi