Asennusongelmien vianmääritys lokitiedostojen avulla | CS

Adobe Creative Suiten (CS6, CS5.5, CS5), Photoshop Elementsin ja Premiere Elementsin asennusohjelmat kirjaavat tekemänsä toimenpiteet lokitiedostoihin. Lokitiedostoista voi olla hyötyä selvitettäessä, onko asennuksen aikana tapahtunut virheitä. Hiljaisissa asennuksissa virheviestit tallennetaan ainoastaan lokiin.

 • Ohjeita Asenna-painikkeen painamisen jälkeen ilmenneiden Creative Suite-, Photoshop Elements- tai Premiere Elements -virheiden vianmääritykseen on kohdassa Tuotteen pääasennuslokin analysointi.
 • Ohjeita sellaisten Creative Suite-, Photoshop Elements- tai Premiere Elements -virheiden vianmääritykseen, jotka ovat ilmenneet ennen Asenna-painikkeen valitsemista asennusohjelman käyttöliittymässä on kohdassa PDapp-lokin analysointi.

Onko sinulla Creative Cloud?

Katso ohjeita Creative Cloudin asennuslokitiedostojen käyttämiseen vianmäärityksessä kohdasta Asennusongelmien vianmääritys lokitiedostojen avulla | CC.

Tuotteen pääasennuslokin analysointi

Jos suoritat asennusvirheiden vianmääritystä ja virhe tapahtui Asenna-painikkeen napsauttamisen jälkeen, analysoi pääasennusloki.

Pääasennuslokin analysoinnissa on kolme päävaihetta. Käy jokainen vaihe läpi järjestyksessä, kunnes asennusvirheet on löydetty.

 1. Siirry lokitiedostoihin, jotka ovat jossakin seuraavista kansioista:

  • 32-bittinen Windows: \Program Files\Common Files\Adobe\Installers\
  • 64-bittinen Windows: \Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers\
  • Mac OS: /Kirjasto/Logs/Adobe/Installers/

  Lokitiedoston nimessä on tuotteen nimi ja asennuspäivä sekä pääte .log.gz. Pääte .gz ilmaisee, että tiedostomuoto on pakattu.

 2. Voit purkaa .gz-tiedoston purkuohjelmalla, esimerkiksi WinRAR- tai StuffIt-ohjelmalla. Kun lokitiedosto on purettu, se on tavallinen tekstitiedosto.

 3. Avaa lokitiedosto WordPadilla (Windows) tai TeXturilla (Mac OS).

  Huomautus:

  Oletusarvoisesti lokitiedostot avautuvat Mac OS -käyttöjärjestelmässä Konsoliin. Valitse kaikki teksti painamalla Komento + A, ja kopioi ja liitä sisältö tekstieditoriin ennen jatkamista.

 4. Vieritä lokin loppuun asti. Etsi --- Summary --- -osiosta rivejä, jotka alkavat sanoilla ERROR tai FATAL ja kertovat virheestä asennuksen aikana.

  Tärkeää: Jotkin ERROR- tai FATAL-sanoilla alkavat merkinnät eivät ole käsiteltäviä virheviestejä. Jotkin ERROR- ja FATAL-viestit kertovat ainoastaan epäonnistuneen osan, mutta eivät kerro virheen syytä. Ks. ”Informatiiviset ERROR- ja FATAL-merkinnät”, jotka löytyvät alla olevasta ”Vaativampien vikojen analysointi” -kohdasta.

  Virheilmoituksia voi olla useita. Virheviestit näyttävät tältä:

  VIRHE: 1 Komennon ARKCreateDirectoryCommand palautusvirhe

  VIRHE: 2 Hakemistoa "E:\ProgramFilesAdobe\Adobe Contribute CS5 ei voida luoda

 5. Hae ratkaisua kuhunkin virheviestiin Adoben tukipalvelusta. Kun teet haun, jätä polut ja tietokonekohtaiset tiedot pois etsintämerkkijonoista. Esimerkiksi yllä oleville virheille hakuehdot olisivat "Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand" ja "Unable to create directory".

  Luettelo mahdollisista asennus- ja käynnistyslokeissa esiintyvistä virheistä sekä mahdollisista ratkaisuista on artikkelissa Asennus- ja käynnistysvirheet | CS6, CS5.5, CS5.

Creative Suite, Photoshop Elements, Premiere Elements ja Acrobat saattavat käyttää Windows Installer -palvelua. Tämä palvelu saattaa tuottaa virhekoodeja, joita ei näy lokitiedoston yhteenveto-osiossa.

Huomautus:

Virhe näkyy ennen hakusanaa seuraavassa muodossa: Error 1234.

 1. Etsi Return value 3:n lokitiedostoa käyttäen WordPadia.

 2. Hae mahdollisia ratkaisuja mihin tahansa löytämääsi virheeseen Adoben tukipalvelusta. Jätä tiedosto- ja rekisteripolut pois hausta.

 3. Toista hakua, kunnes olet lokitiedoston lopussa.
 4. Vieritä lokin yhteenveto-osioon ja etsi seuraavia merkintöjä. Jos löydät jonkin seuraavista merkinnöistä, katso ratkaisua ohjeestaMicrosoft Visual Studio runtime -ohjelmat eivät pysty asentamaan CS5- tai CS5.5-versioon Windowsissa.

  • ERROR:  - Microsoft_VC80_ATL_x86: Install failed
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_CRT_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_MFC_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC80_MFCLOC_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_ATL_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_CRT_x86: Install failed 
  • ERROR:  - Microsoft_VC90_MFC_x86: Install failed

Creative Suite-, Photoshop Elements- tai Premiere Elements -asennusohjelma kirjaa useimmat virheet asennuslokitiedoston yhteenveto-osioon. Jos Yhteenveto-osiossa ei ole virheitä, asennusvirheen aiheutti viimeksi asennettu virheellinen komponentti. 

Samoin virheet, joita eivät saaneet aikaan Return value 3 -virhekoodit, osoittavat, että asennusvirheen aiheutti viimeksi asennettu virheellinen komponentti. Vaativampien vikojen vianmääritys edellyttää joskus tarvittavien vianmääritystoimenpiteiden selvittämistä, jos mitään virheviestiä ei anneta.  

Osien asennukset alkavat seuraavasti:

Installer Operation: <osan nimi> *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*==*=*

Osien asennukset päättyvät seuraavasti:

*=*=*=*=*=*=*=*=*=* Operation complete. Setting status: # =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

Etsi viimeinen osa, jonka asennus ei onnistunut, noudattamalla alla olevia ohjeita.

Tärkeää: Älä etsi lokista status: # -mahdollisuuksia. Tila: # -merkintöjä, jotka eivät estäneet asennusta, saattaa silloin tällöin tapahtua. Ainoastaan viimeinen epäonnistunut osan asennus aiheutti asennuksen epäonnistumisen.

 1. Vieritä asennuslokitiedoston loppuun asti.
 2. Vieritä hitaasti ylöspäin lokin yhteenveto-osiosta. 
 3. Etsi lokimerkintä, jossa on status: # ja jossa luku ei ole 0.  Rivi on samankaltainen kuin seuraava:

  *=*=*=*=*=*=*=*=* Operation complete. Setting status: 7 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*

  Huomautus:
  Tämä merkintä osoittaa virheelliseksi jääneen osan asennuksen päättyneen.

   

 4. Kun olet selvittänyt viimeisen epäonnistuneen osan, vieritä osan asennuksen yläosaan.  

 5. Etsi jokaisesta osan asennuksen aloitus- ja lopetusrivien välisestä lokimerkinnästä virheviestejä.

 6. Etsi Adoben tukipalvelusta mahdollisia ratkaisuja virheisiin, jotka ovat lokin tässä osiossa.

  Huomautus:

  Jos virheitä ei ole, suorita mainitun osan vianmääritys. Selvitä lokin avulla, minkä tyyppisiä toimenpiteitä osan asennuksessa on käytetty ja mitä vianmääritystoimenpiteitä tarvitaan. Katso AIR-osa epäonnistuu asennettaessa Creative Suite 5 -tuotteita.

Virheellisen asennusosan vianmääritystä varten selvitä ensin, mitä osa on yrittänyt asentaa. Suorita tämän jälkeen osakohtainen vianmääritys. Jos asennusohjelma esimerkiksi yritti asentaa kirjasinpaketin mutta osan asennuksen aloitus- ja päätöslokimerkintöjen välillä ei ollut virheitä, suorita kirjasinten vianmääritys. Voit esimerkiksi poistaa kirjasimen asennuksen ja asentaa sen sitten uudelleen, tarkistaa kirjasinkansion käyttöoikeudet sekä poistaa käytöstä kirjasinten hallintatyökalut.

Informatiiviset ERROR- ja FATAL-merkinnät

Seuraavat Windowsia koskevat merkinnät kertovat, että 64-bittisiä osia ei voitu asentaa. Ne voidaan jättää huomioimatta 32-bittisessä järjestelmässä:

 • ERROR: The payload with AdobeCode: {1E0B4F40-6DC4-4C09-B889-F595D34B4B86} has required dependency on:
 • ERROR: Family: CoreTech 
 • ERROR: ProductName: Adobe Player for Embedding x64 
 • ERROR: MinVersion: 0.0.0.0 
 • ERROR: This dependency is not satisfied, because this payload is x64 and is not supported on this machine. 

Seuraavat merkinnät kertovat, että asennuksen osa epäonnistui, mutta ne eivät kerro virheen syytä. Voit jättää huomioimatta merkinnät, jotka ovat samankaltaisia kuin seuraavat:

 • ERROR: Removing this dependency from list. Product may function improperly. 
 • ERROR: - AdobeColorJA CS5: Install failed 
 • ERROR: - Adobe ReviewPanel CS5: Install failed 
 • ERROR: - Photoshop Camera Raw (64 bit): Install failed 
 • ERROR: - Adobe Photoshop CS5 Core_x64: Failed due to Language Pack installation failure

PDapp-lokin analysointi

Jos suoritat asennusvirheiden vianmääritystä ja virhe tapahtui ennen Asenna-painikkeen napsauttamista, analysoi PDapp-lokitiedosto.

 1. Siirry PDapp.log-tiedostoon, joka on jossakin seuraavista kansioista:

  Huomautus: Seuraavat kansiot on oletuksena piilotettu. Näytä tarvittaessa piilotiedostot Kansion asetukset -toiminnolla (Windows) tai valitse Optio-näppäin > Siirry (Mac OS). Katso lisätietoja ohjeesta Näytä piilotetut tiedostot ja kansiot Windows 10 tai sitä aiemmassa käyttöjärjestelmässä tai Käyttäjän kirjastotiedostot eivät näy Mac OS X 10.7 -käyttöjärjestelmässä tai sitä myöhemmissä versioissa.

  • Windows XP: \Documents and Settings\[käyttäjänimi]\Local Settings\Temp
  • Windows 10/8.1/Vista/7: \Users\[käyttäjänimi]\AppData\Local\Temp
  • Mac OS: Käyttäjät/[käyttäjänimi]/Kirjasto/Logs
 2. Avaa PDapp.log-tiedosto tekstieditorissa, kuten WordPad (Windows) tai Teksturi (Mac OS).

  PDapp.log tallentaa asennusyritykset järjestyksessä. Lokin jokaisen rivin alussa on päivämäärä- ja aikaleima, joka kertoo, milloin asennusta yritettiin. Jokainen yritys alkaa koontiversion numerolla.

  Analysoi ainoastaan viimeisin yritys. Ellet osaa määrittää, mikä yritys on uusin, poista tiedosto PDapp.log ja suorita asennusohjelma uudelleen.
   

 3. Etsi uusimmasta asennusyrityksestä rivejä, joissa lukee [ERROR] tai [FATAL]. Esimerkiksi:


  5/1/2010 13:49:48.847 [ERROR] DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload - Adobe Media Encoder CS5 PCI WRAPPER
  5/1/2010 13:49:20 [FATAL] PIM - Error could not create PIM Common Folder Path... F:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\

 4. Hae ratkaisua kuhunkin virheviestiin Adoben tukipalvelusta. Jätä hakuehdoista pois polut sekä tietokonekohtaiset tiedot. Esimerkiksi aiemmissa virheissä hakuehdot olisivat "DWA.SystemRequirement SystemRequirements check FAILED for payload" ja "PIM - Error could not create PIM Common Folder Path".

Tarvitsetko vielä apua?

Jos et löydä ratkaisua virheviestiin Adoben tukipalvelut -sivulta, ota yhteyttä Adoben tukipalveluun.

Voit myös käydä Adoben tuotekohtaisissa keskusteluryhmissä.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa