Usean esityksen artikkelien luominen

Julkaisijoille asettaa melkoisen haasteen se, että iPad- ja iPhone-laitteiden joukossa on sekä SD (Standard Definition)- että HD (High Definition) -malleja. Yhtenä lähestymistapana on luoda yksi folio, joka toimii sekä SD- että HD-malleissa. Jotkin sisällöt näkyvät kuitenkin HD-laitteessa pikselöityinä ja jotkin peittokuvat käyttäytyvät tavallisuudesta poikkeavalla tavalla, jos usean esityksen artikkeleita ei luoda. Toisena lähestymistapana on luoda eri esitykset SD- ja HD-malleja varten. Jotkin julkaisijat kokevat kuitenkin esitysten ylläpidon vaikeana, eivätkä yhden julkaisun sovellukset tue usean folion esitysten käyttöä.

Luomalla usean esityksen artikkeleita voit luoda 1 024 x 768 pikselin kokoisen yksittäisen folion, jonka PDF-tiedostot näyttävät hyviltä ja toimivat oikein sekä SD- että HD-muotoisissa iPadeissa. Kun luot artikkelin PDF-kuvamuodossa, PDF-kuvien tarkkuus on suurempi kuin edellisissä versioissa (72 ppi:n sijaan jopa 108 ppi:tä). Vaikka usean esityksen artikkeli näyttää hyvältä iPhone 5:ssä, sisältö on kirjekehyksessä. Parhaat tulokset saat luomalla erillisen 1 136x640 kuvapisteen esityksen.

Tämä toiminto koskee vain iOS-sovelluksia. Android- ja Windows-sovelluksissa sisältöä skaalataan artikkelimuodosta riippumatta ylös- tai alaspäin ja rajataan tarpeen mukaan.

Huomautus: Jos haluat käyttää tietyissä kuvissa 108 ppi:tä suurempaa tarkkuutta, voit tehdä kuvasta suuritarkkuuksisen peittokuvan, kuten kuvasarjan, jossa on vain yksi kuvatiedosto.

Tämän lisäksi voit suorittaa usean esityksen PDF-artikkelia luotaessa seuraavat tehtävät:

Käytä diaesityksissä ja vieritettävissä kehyksissä vektorimuotoa

Kun valitset diaesityksen tai vieritettävän kehyksen sisältävän objektin, Folio Overlays -paneelin PDF-muotoiset artikkelit -kohtaan ilmestyy Vie muoto -vaihtoehto, jonka asetukseksi voit valita Rasteri tai Vektori. Jos valitset Vektori, diaesitysten ja vieritettävien kehysten sisältö (erityisesti teksti) näyttää HD-laitteissa entistä terävämmältä. Vektorisisällön latautuminen kestää kuitenkin rasterisisältöä pidempään. Parhaan tuloksen saat käyttämällä Vektori-vaihtoehtoa runsaasti tekstiä ja Rasteri-vaihtoehtoa runsaasti kuvia sisältävän sisällön kanssa.

Varmista, että folion katseluohjelma on versioltaan v23 tai uudempi. Muussa tapauksessa tällä toiminnolla ei ole vaikutusta.

Valitettavasti painikkeille ei ole vektoritoimintoa. Painikkeet pienennetään 72 ppi:hin (ei 108 ppi:hin), minkä vuoksi painikkeen teksti näyttää joissakin tapauksissa pikselöidyltä. Ongelman voi kiertää luomalla painikkeelle kuvan ja asettamalla näkymättömän painikkeen kuvan päälle.

Vektorimuodon käyttäminen diaesityksessä

Käytä SD- ja HD-laitteissa erilaisia vuorovaikutteisia resursseja

Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti panoroituja ja zoomattuja kuvia tarkasteltaessa, mutta sitä voidaan käyttää myös panoraamakuvien, kuvasarjojen, videoiden ja ääniohjaimen olemusten kanssa. Voit käyttää kahta erilaista resurssijoukkoa. Voit tehdä tämän luomalla SD-resurssit sisältävään kansioon HD-alikansion. Käytä HD-kansiossa SD-resurssien kanssa samannimisiä teräväpiirtoisia kuvia. Luo Folio Overlays -paneelista linkki SD-resurssit sisältävään kansioon. SD iPadin katseluohjelma näyttää yhden resurssijoukon, HD iPad -katseluohjelma näyttää HD-kansiossa olevat resurssit.

Huomautus:

Panoroinnin ja zoomauksen, kuvasarjojen ja ääniolemusten HD-resurssien on oltava mitoiltaan kaksinkertaiset SD-resursseihin nähden. Jos kuvasarjassa on esimerkiksi 300 x 200 pikselin SD-kuvia 72 ppi:n tarkkuudella, HD-lähdetiedostojen koon on oltava 600 x 400 pikseliä 72 ppi:n tarkkuudella.

Jos haluat käyttää HD- ja SD iPad -malleissa eri panoraamaresursseja, luo HD-kansio, joka sisältää pienitarkkuuksisten kuvien kanssa samannimiset suuritarkkuuksiset kuvat.

Videoita sekä panoroitavia ja zoomattavia kuvia varten voit luoda yhden HD-kansion, joka sisältää useita suuritarkkuuksisia kuvia. Jos esimerkiksi Linkit-kansio sisältää tiedostot polarbear.jpg ja video01.mp4, voit luoda Linkit-kansioon HD-kansion, joka sisältää tiedostojen polarbear.jpg ja video01.mp4 suuritarkkuuksiset versiot.

Huomaa, että kahden resurssijoukon käyttäminen peittokuvatyyppinä lisää folion kokoa.

Suosittelemme kahden erilaisen resurssijoukon luontia erityisesti panoroituja ja zoomattuja kuvia varten.Muita peittokuvatyyppejä varten ei yleensä tarvitse luoda erillisiä SD- ja HD-versioita. Jotkin julkaisijat luovat esimerkiksi lähdetiedostoja kuvasarjapeittokuvia varten, joiden tarkkuus on SD- ja HD-muotojen välillä, esimerkiksi kuvia, joiden tehollinen tarkkuus on 108 ppi:ta. Jos suuritarkkuuksista videota toistetaan SD iPadilla, ei ole mitään syytä luoda ylimääräistä pienitarkkuuksista videota.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa