Julkaisujen luominen useille laitteille

Voit luoda folioita ja mukautettuja katseluohjelmia useita laitekokoja tukevia ympäristöjä varten. iOS (Apple) -laiteympäristö sisältää esimerkiksi 1 024 x 768- ja 2 048 x 1 536 -mallit iPadille sekä 480 x 320-, 960 x 640- ja 1 136 x 640 -mallit iPhonelle.

Android- ja iOS-katseluohjelmilla on eri vaatimukset folioiden tarkastelua varten. Mikä tahansa luomasi foliokoko voidaan esittää Android-katseluohjelmassa. Artikkelit skaalataan ja rajataan tarpeen mukaan. iPadissa katseluohjelma näyttää kuitenkin vain foliot, joiden kuvasuhde on 4:3. iPhone-katseluohjelma näyttää vain foliot, joiden kuvasuhde on 3:2 tai 16:9 (1 136 x 640).

Yhden folion lähestymistapa (suositus)

Vaikka esitykset ovat valinnaisia, on mahdollista luoda yksi folio kutakin ympäristöä varten ja sallia sisällön skaalaus.

iOS

iPadeissa voit luoda yhden 1 024 x 768 kuvapisteen folion, joka toimii sekä SD- että HD-mallisissa iPadeissa. Samalla tavalla voit luoda yhden 480 x 320 kuvapisteen folion, joka toimii sekä SD- että HD-mallisissa iPhoneissa (katso Usean esityksen artikkelien luominen). Suosittelemme, että luot tämän lisäksi 1 136 x 640 kuvapisteen esityksen, joka toimii iPhone 5- ja iPhone 6 ‑laitteissa.

Android

Android-katseluohjelmissa voit luoda yhden folion, kuten 1 024 x 768 kuvapisteen folion iPadeja varten tai 1 280 x 800 kuvapisteen folion, joka sopii paremmin Android-laitteen mittasuhteisiin. Kyseistä foliota skaalataan Android-laitteissa ylös- tai alaspäin. Parhaat tulokset saat testaamalla folion useissa Android-laitteissa. Toinen vaihtoehto Android-laitteissa on luoda yksi folio puhelimia ja toinen folio taulutietokoneita varten, minkä jälkeen on valittava pienempi folio näkymään vain puhelimissa ja suurempi folio näkymään vain taulutietokoneissa sovellusta rakennettaessa. Katso Esitysten määrittäminen alkuperäisiä Android-katseluohjelmia varten.

Windows-kauppa

Windows-kaupan katseluohjelmissa suosittelemme suunnitteluun liittyvän lisätyön välttämiseksi yhden 1 024 x 768 kuvapisteen folion käyttöä. Sisältö skaalataan ja kirjekehystä käytetään tarpeen mukaan. Jos haluat suunnitella folioita erityisesti Windows-laitteita varten, käytä 1 366 x 768 kuvapisteen kokoa.

Esitykset

Saman folion eri laitteille suunniteltuja versioita kutsutaan tulkinnoiksi. Jos luot useita foliotulkintoja, katseluohjelma tuo käytettäväksi vain tulkinnan, joka vastaa lähimmin laitteen mittoja.

Jos katseluohjelma näyttää Android-laitteissa tulkinnan, joka ei vastaa laitteen kuvasuhdetta, foliota skaalataan suhteellisesti. Katseluohjelma voi lisätä joko kirjekehykset (mustat palkit ylä- ja alareunassa) tai pylväskehykset (mustat sivupalkit) tarpeen mukaan.

Esityksiä voidaan hyödyntää useisiin käyttötarkoituksiin:

 • iPhone 5:ssä kirjekehyksiin lisäämättömän iPhone-sisällön luontiin. Voit esimerkiksi luoda 480 x 320 kuvapisteen esityksen, joka toimii iPhone 3/4 -laitteissa, ja 1 136 x 640 kuvapisteen esityksen, joka täyttää iPhone 5:n ja sitä uudempien laitteiden näyttöalueen.
 • Vain verkkokatseluohjelmaan tarkoitetun folion luontiin. Katso Web-katseluohjelman mukauttaminen.
 • Puhelimeen tai taulutietokoneeseen tarkoitettujen erillisten folioiden luontiin.
 • iPadiin tarkoitettujen erillisten SD- ja HD-folioiden (1 024 x 768 ja 2 048 x 1 536) luontiin. Tästä toiminnosta on hyötyä erityisesti silloin, jos haluat käyttää PNG- tai JPG-artikkelimuotoa PDF-tiedoston sijaan.

Katso Folioesitysten luominen.

Folioesitykset

A. 1 024 x 768 pikselin folio B. 1 024 x 600 pikselin folio C. 1 024 x 768 pikselin folio, jossa on kirjekehykset 1 024 x 600 pikselin laitteessa 

Ohjeita useiden esitysten suunnitteluun

Julkaisu voidaan määrittää uudelleen eri laitteille seuraavasti:

 • iPad-katseluohjelma näyttää vain foliot, joiden kuvasuhde on 4:3, esimerkiksi 1 024 x 768. iPhone-katseluohjelma näyttää vain foliot, joiden kuvasuhde on 3:2, esimerkiksi 480 x 320 ja 960 x 640, kuten myös 1 136 x 640 (iPhone 5). Käytä iPhone 6- ja iPhone 6 Plus ‑malleissa 1 136 x 640 kuvapisteen esityksiä. 1 366 x 750 ja 1 920 x 1 080 kuvapisteen esityksiä ei tällä hetkellä tueta.
 • Android-laitteissa katseluohjelmat skaalaavat sisältöä jopa 300 % alas- ja ylöspäin, jotta sisältö mahtuu laitteen mittasuhteisiin. Kuvan ylä- ja alapuolella voi olla kirjekehykset.
 • Kun folioon lisätään artikkeleja, julkaisun Sivukoko-asetuksen kuvasuhteen on vastattava folion Koko-asetusta (paitsi jos valitset Tasainen vieritys -asetuksen). Esimerkiksi 1 024 x 768 pikselin InDesign-julkaisu voidaan lisätä 2 048 x 1 536 pikselin folioon, koska molempien kuvasuhde on 4:3. 1 024 x 768 pikselin julkaisua ei voi kuitenkaan lisätä 1 280 x 800 pikselin folioon.
 • Kun suunnittelet sisältöä Android-laitteita varten, muista, että järjestelmän navigointipalkki pienentää näyttöalueen kokoa. Jos esimerkiksi 1 280 x 800 pikselin laitteessa on 48 pikselin navigointipalkki, näyttöalueen koko on vaakasuunnassa 1 280 x 752 ja pystysuunnassa 800 x 1 232. Suosittelemme, että sallit skaalauksen ja kirjekehysten käytön sen sijaan, että yrittäisit luoda folioesityksiä, joista nämä eri mittasuhteet johtuvat.
 • Piilotetuilla tasoilla olevat objektit eivät näy viedyssä foliossa. Eri mobiililaitteille voidaan luoda erillisiä tasoja, joille lisätyt objektit näkyvät vain, kun kyseistä tasoa käytetään. Ennen kuin julkaisu luodaan artikkelin pohjalta, eri tasot voidaan näyttää tai piilottaa ja sivukokoa voidaan muuttaa tarpeen mukaan.
 • Jos otat sosiaalisen jakamisen käyttöön näyttääksesi sisältöä verkkokatseluohjelmassa, voit luoda erikoisesityksen, joka näkyy verkkokatseluohjelman selaimessa. Katso Vain Web-katseluohjelma ‑esityksen luominen.
 • Suosittelemme, että käytät iOS-, Android- ja Windows-ympäristöissä eri sovellustunnuksia, jotta pystyt käyttämään eri ympäristöissä tarvittaessa eri sisältöjä. Kaikkia iOS:n tukemia toimintoja ei tueta muissa ympäristöissä, kuten seuraavassa osassa on kuvattu.

Ominaisuuksien puuttuminen muilta alustoilta

Android- ja Windows-katseluohjelmat eivät tue kaikkia iPadissa toimivia toimintoja. Android- tai Windows-ympäristössä ei esimerkiksi tueta panoraamakuvia. Jos käytät HTML-sisältöä, varmista, että se toimii oikein käyttöympäristön selaimessa ja DPS-foliossa. Katso DPS:n tuettujen ominaisuuksien luettelo.

Artikkeleita sovellusten luonnista

Tietoja DPS-sovellusten rakentamisesta Android-laitteisiin on artikkelissa Alkuperäisten DPS-sovellusten rakentaminen Android-laitteita varten.

Tietoja DPS-sovellusten luonnista Windows-kauppaa varten on artikkelissa DPS-sovellusten rakentaminen Windows-kauppaa varten.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?