Tarkista määräperusteisten tai yritysversion sarjanumeroiden umpeutuminen

Opettele tarkistamaan Creative Cloud tai Document Cloud for enterprisen määräperusteisten sarjanumeroiden umpeutumispäivä ja jaksottamaan Adobe-tuotteet uudelleen

Lokakuun 2018 päivityksen myötä Creative Cloud ja Document Cloud eivät ole käytettävissä sarjanumeroiden lisensoinnin avulla tapahtuvassa käyttöönotossa. 30. marraskuuta 2020 umpeutuvat sarjanumerot vaikuttavat myös moniin asiakkaisiin.Keskeytysten välttämiseksi ja sovellusten uusimpien versioiden käyttämiseksi asiakkaiden on siirryttävä vaihteleviin lisensointimalleihin. Lisätietoja on saatavilla ilmoituksesta.

Jos sarjanumerosi umpeutuu, joudut joko siirtymään nimetyn käyttäjän lisensointiin (vaaditaan yleensä) tai jaksottamaan Adobe-tuotteesi uudelleen.

AdobeExpiryCheck-työkalu

Jos määräperusteinen sarjanumero on umpeutunut, käyttäjät voivat kohdata lisensointi- tai sarjanumerovirheitä. Voit tarkistaa AdobeExpiryCheck-työkalun avulla, ovatko määräperusteiset sarjanumerot umpeutuneet tai ovatko ne umpeutumassa pian. Jos niiden voimassaolo on umpeutunut tai umpeutumassa pian, on suositeltavaa, että teet jaksotuksen uudelleen uudella sarjanumerolla.

AdobeExpiryCheck (v1.0.0.3) on komentorivipohjainen hyötyohjelma IT-järjestelmänvalvojille sen tarkistamiseksi, käyttävätkö tietokoneessa olevat Adobe-tuotteet sarjanumeroita, jotka ovat umpeutuneet tai umpeutumassa. IT-järjestelmänvalvojat voivat käyttää tätä työkalua, jos he eivät ole varmoja organisaatiossa käytettyjen sarjanumeroiden umpeutumisesta tai jos he haluavat tunnistaa koneet, joiden sarjanumerot ovat umpeutuneet.

AdobeExpiryCheck-työkalun avulla järjestelmänvalvojat voivat saada tietoja tuotteen lisensointitunnuksesta (LEID), salatusta sarjanumerosta ja umpeutumispäivästä. Katso, miten Acrobat Professional- ja Standard -asennukset tunnistetaan kohdasta Document Cloud -asennusten tunnistaminen.

Järjestelmänvalvojat voivat myös uudelleenohjata konsolin tulostuksen tiedostoon silloin, kun tätä työkalua käytetään etänä. Ellei työkalu löydä umpeutuvaa tai umpeutunutta määräperusteista sarjanumeroa, saat seuraavan viestin:

Umpeutuvaa tai umpeutunutta sarjanumeroa ei löytynyt järjestelmästä.

Huomautus:

Jos sinulla on jo tieto organisaatiosi Adobe-tuoteasennusten jaksottamiseen käytettyjen sarjanumeroiden umpeutumispäivästä, AdobeExpiryCheckia ei tarvitse käyttää.

Hanki AdobeExpiryCheck-työkalu

Oikeudelliset ehdot

Lataamalla AdobeExpiryCheck-työkalun hyväksyt seuraavat ehdot:

 • AdobeExpiryCheck-työkalu toimitetaan ”sellaisenaan”.
 • Adobe kieltäytyy kaikista nimenomaisista tai epäsuorista takuista, mukaan lukien loukkaamattomuuteen, myyntikelpoisuuteen ja sopivuuteen tietyssä tarkoituksessa liittyvät epäsuorat takuut (lain sallimassa laajuudessa).

Lataa

Voit ladata AdobeExpiryCheck-työkalun Windowsille tai macOS:lle napsauttamalla alla olevia linkkejä.

Käytä AdobeExpiryCheck-työkalua

Käytä AdobeExpiryCheckiä paikallisessa Windows-koneessa

 1. Käynnistä komentokehote ja käytä AdobeExpiryCheck -työkalua.

 2. Työkalu näyttää tuotteen lisensointitunnuksen, salatun sarjanumeron ja umpeutumispäivän.

Käytä AdobeExpiryCheckiä etänä SCCM:n kautta

 1. Luo paketti AdobeExpiryCheck-työkalulla.

 2. Luo ohjelma, jolla voit kopioida AdobeExpiryCheck-työkalun tarvittavien asiakaskoneiden yhteiseen sijaintiin.

 3. Luo toinen ohjelma, jolla voit käynnistää komentokehotteen, ja käytä AdobeExpiryCheck-työkalua. Liitä tähän ohjelmaan myös uudelleenohjauskomento ohjaamaan konsolin tulostus tiedostoon. Voit erottaa eri koneiden tulosteet nimeämällä tulostustiedoston koneen isäntänimen tai IP-osoitteen perusteella.

  Esimerkki: cmd.exe /c "<path of the AdobeExpiryCheck tool>\AdobeExpiryCheck.exe `> C:\%COMPUTERNAME%.txt"

 4. Kerää tulostustiedostot asiakaskoneista ja tarkista umpeutumispäivä.

Lisätietoja on saatavilla kohdasta Ota Adobe-paketit käyttöön SCCM:n kautta.

Käytä AdobeExpiryCheckiä paikallisessa Mac-koneessa

 1. Käynnistä päätelaite ja käytä AdobeExpiryCheck-työkalua.

 2. Työkalu näyttää tuotteen lisensointitunnuksen, salatun sarjanumeron ja umpeutumispäivän.

Käytä AdobeExpiryCheck-työkalua etänä ARD:n kautta

 1. Kopioi AdobeExpiryCheck-työkalu tarvittavien asiakaskoneiden yhteiseen sijaintiin.

 2. Suorita ”Lähetä UNIX-komento”, jotta voit käynnistää AdobeExpiryCheck-työkalun näissä asiakaskoneissa, ja uudelleenohjaa konsolin tulostus tiedostoon. Voit erottaa eri koneiden tulosteet nimeämällä tulostustiedoston koneen isäntänimen tai IP-osoitteen perusteella.

  Esimerkki: ~/Downloads/AdobeExpiryCheck/AdobeExpiryCheck > ~/$HOSTNAME-AdobeExpiryCheck.txt

  Huomautus:

  Voit myös tarkistaa tulosteen ARD-konsolilla.

 3. Kerää tulostustiedostot asiakaskoneista ja tarkista umpeutumispäivä.

Lisätietoja on saatavilla kohdasta Ota Adobe-paketit käyttöön ARD:n kautta.

Käytä AdobeExpiryCheck-työkalua etänä ssh:n kautta

 1. Kirjaudu tarvittavaan asiakaskoneeseen kirjoittamalla ssh-komento.

 2. Asenna AdobeExpiryCheck-työkalu asiakaskoneeseen.

 3. Käytä AdobeExpiryCheck-työkalua ja uudelleenohjaa konsolin tulostus tiedostoon.

 4. Kerää tulostustiedosto asiakaskoneista ja tarkista umpeutumispäivä.

Etsi koneita, joiden sarjanumerot ovat umpeutumassa tai umpeutuneet.

Kun olet kerännyt tulostetiedostot kaikista asiakaskoneista, voit tallentaa ne kansioon ja suorittaa komentosarjoja niiden koneiden löytämiseksi, joiden sarjanumerot ovat umpeutumassa tai umpeutuneet. Esimerkiksi:

Windows

 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr Acrobat') do @echo %~F
 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr CreativeCloud') do @echo %~F

Mac

 • grep 20181130 * | grep Acrobat | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
 • grep 20181130 * | grep CreativeCloud | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
   

Voit myös jäsentää kaikki tulostustiedostot ja viedä lopputuloksen tiedostoon. Voit esimerkiksi käyttää seuraavia komentoja tulostustiedostojen jäsentämiseen 30. marraskuuta umpeutuvien sarjanumeroiden mukaan ja viedä lopputuloksen .csv-tiedostoon:

Select-String -path <Output folder path>\*.txt -pattern 20171130 | Export-Csv <filename.csv>(export data)

Jaksota Adobe-tuotteet uudelleen uusilla sarjanumeroilla

Adobe suosittelee siirtymistä sarjanumeroista nimettyjen käyttäjien lisensointeihin.

Document Cloud -sarjanumerot

Käytä hankintatyökalua olemassa olevan asennuksen jaksotuksen poistamiseen.

Jos sinulla on aktiivinen ja kelvollinen sarjanumero, voit jaksottaa nykyisen asennuksen uudelleen käyttämällä prov.xml-tiedostoa ja uutta sarjanumeroa.Lisätietoja on saatavilla kohdasta Acrobatin uudelleenjaksotus.

Creative Cloud -sarjanumerot

Kun olet tunnistanut umpeutuvat tai umpeutuneet sarjanumerot, voit luoda lisenssipaketin Adobe-tuotteiden uudelleen jaksottamiseksi organisaatiossasi.

Ota yhteyttä Adoben yritystukeen

Jos sinulla on kysyttävää, käänny Enterprise- ja Teams-yhteisöjen asiantuntijoiden puoleen. Ota lisätukiasioissa yhteyttä Adobe-tilivastaavaasi tai Adoben asiakaspalveluun.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?