Opi, kuinka Creative Cloudin yritysversion määrälisenssin sarjanumeroiden vanhenemispäivä tarkistetaan ja kuinka uudelleensarjoitus suoritetaan

Jos määrälisenssin sarjanumero on vanhentunut, käyttäjät voivat huomata käyttöoikeus- tai sarjanumerovirheitä. AdobeExpiryCheck-työkalun avulla voidaan tarkistaa, ovatko määrälisenssin sarjanumerot vanhentuneet tai vanhentuvatko ne pian. Jos ne ovat vanhentuneet tai vanhentuvat pian, lisenssi kannattaa uudelleensarjoittaa uudella sarjanumerolla.

AdobeExpiryCheck (1.0.0.3on komentorivityökalu, jolla järjestelmänvalvojat voivat tarkistaa, käytetäänkö tietokoneen Adoben tuotteissa vanhentuneita tai vanhenemassa olevia sarjanumeroita. IT-järjestelmänvalvojat voivat käyttää tätä työkalua, jos he eivät ole varmoja siitä, ovatko organisaatiossa käytetyt sarjanumerot vanhenemassa, tai jos he haluavat tunnistaa tietokoneet, joilla on vanhenemassa olevia sarjanumeroita.

AdobeExpiryCheck-työkalulla järjestelmänvalvojat voivat saada tietoja tuotteen lisensointitunnisteesta (LEID), salatun sarjanumeron ja viimeisen voimassaolopäivän. Järjestelmänvalvojat voivat myös ohjata konsolin tuotoksen tiedostoon käyttäessään työkalua etänä. Jos työkalu ei löydä vanhenemassa olevia tai vanhentuneita sarjanumeroja, saat seuraavan viestin:

No expiring/expired serial number found on the system. (Järjestelmästä ei löytynyt vanhenevia/vanhentuneita sarjanumeroita).

Huomautus:

Jos sinulla on jo tiedot organisaatiosi asennettujen Adobe-tuotteiden sarjanumeroiden vanhenemispäivistä, AdobeExpiryCheck-työkalun käyttäminen on tarpeetonta.

Hanki AdobeExpiryCheck

Oikeudelliset ehdot

Lataamalla AdobeExpiryCheck-työkalun hyväksyt seuraavat ehdot:

 • AdobeExpiryCheck-työkalu toimitetaan sellaisenaan.
 • Adobe kieltäytyy lain salliman maksimimäärän rajoissa kaikista ohjelmistoa koskevista nimenomaisista tai hiljaisista takuista, mukaan lukien loukkaamattomuus, tuotteen soveltuvuus kaupankäyntiin ja tuotteen soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen.

Lataaminen

Voit ladata AdobeExpiryCheck -työkalun Windows- tai Mac-tietokoneelle napsauttamalla alla olevia linkkejä.

AdobeExpiryCheck-työkalun suorittaminen

AdobeExpiryCheckin suorittaminen paikallisessa Windows-tietokoneessa

 1. Käynnistä komentokehote ja suorita AdobeExpiryCheck -työkalu.

 2. Työkalu näyttää tuotteen lisensointitunnisteen, salatun sarjanumeron ja viimeisen voimassaolopäivän.

  AdobeExpiryCheck-työkalu

AdobeExpiryCheckin suorittaminen etänä SCCM:n kautta

 1. Luo uusi paketti AdobeExpiryCheck-työkalulla.

 2. Luo uusi ohjelma AdobeExpiryCheck-työkalun kopioimiseksi halutuille asiakasohjelmille yhteiseen sijaintiin.

 3. Luo toinen ohjelma, joka käynnistää komentokehotteen ja suorittaa AdobeExpiryCheck-työkalun. Liitä ohjelmaan myös uudelleenohjauskomento ohjaamaan konsolin tuotos tiedostoon. Nimeä tuotostiedosto koneen isäntänimen tai IP-osoitteen mukaan, jotta voit erottaa eri koneiden tuotostiedostot.

  Esimerkki: cmd.exe /c "<AdobeExpiryCheck-työkalun polku>\AdobeExpiryCheck.exe `> C:\%COMPUTERNAME%.txt"

 4. Kerää tuotostiedostot asiakaskoneista ja tarkista vanhenemispäivät.

Lisätietoja on artikkelissa Adobe-pakettien käyttöönotto SCCM:llä.

AdobeExpiryCheckin suorittaminen paikallisessa Mac-tietokoneessa

 1. Käynnistä Pääte ja suorita AdobeExpiryCheck-työkalu.

 2. Työkalu näyttää tuotteen lisensointitunnisteen, salatun sarjanumeron ja viimeisen voimassaolopäivän.

  AdobeExpiryCheck-työkalu

AdobeExpiryCheckin suorittaminen etänä ARD:n kautta

 1. Kopioi AdobeExpiryCheck-työkalu halutuille asiakasohjelmille yhteiseen sijaintiin.

 2. Suorita ”Send UNIX Command” (Lähetä UNIX-komento), jotta voit käynnistää AdobeExpiryCheck-työkalun näille asiakkaille ja ohjata konsolituotoksen tiedostoon. Nimeä tuotostiedosto koneen isäntänimen tai IP-osoitteen mukaan, jotta voit erottaa eri koneiden tuotostiedostot.

  Esimerkki: /User/<username>/Desktop/AdobeExpiryCheck > /Volumes/$HOSTNAME.txt

  Huomautus:

  Voit myös tarkistaa tuotoksen ARD-konsolissa.

 3. Kerää tuotostiedostot asiakaskoneista ja tarkista vanhenemispäivät.

Lisätietoja on artikkelissa Adobe-pakettien käyttöönotto ARD:llä.

AdobeExpiryCheckin suorittaminen etänä ssh:n kautta

 1. Kirjaudu haluttuun asiakaskoneeseen kirjoittamalla ssh-komento.

 2. Asenna AdobeExpiryCheck-työkalu asiakaskoneeseen.

 3. Käynnistä AdobeExpiryCheck-työkalu ja ohjaa konsolin tuotos tiedostoon.

 4. Kerää tuotostiedostot asiakaskoneista ja tarkista vanhenemispäivät.

Vanhenevia tai vanhentuneita sarjanumeroita käyttävien koneiden etsiminen

Kun olet kerännyt kaikkien asiakaskoneiden tuotostiedostot, voit tallentaa ne kansioon ja suorittaa komentosarjoja, joilla voit löytää koneet, joilla on vanhenemassa olevia tai vanhentuneita sarjanumeroja. Esimerkiksi:

Windows

 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr Acrobat') do @echo %~F
 • for /f "tokens=1 delims=." %F in ('findstr 20181130 * ^| findstr CreativeCloud') do @echo %~F

Mac

 • grep 20181130 * | grep Acrobat | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
 • grep 20181130 * | grep CreativeCloud | cut -d" " -f1 | cut -d"." -f1
   

Voit myös jäsentää kaikki tuotostiedostot ja viedä tulokset tiedostoon. Voit esimerkiksi käyttää seuraavaa komentoa jäsentämään tuotostiedostot, joissa mainitaan 30.11. vanheneva sarjanumero, ja viemään tuloksen .csv-tiedostoon.

Select-String -path <tuotoskansion polku>\*.txt -pattern 20171130 | Export-Csv <tiedostonimi.csv>(viedyt tiedot)

Uusien sarjanumeroiden antaminen Adoben tuotteille

Kun olet tunnistanut vanhenevat tai vanhentuneet sarjanumerot, voit luoda käyttöoikeuspaketin antaaksesi organisaatiosi Adobe-tuotteille uudet sarjanumerot. Lisätietoja löytyy artikkelista Käyttöoikeuspaketin luominen.

Voit myös siirtyä käyttämään nimettyjä käyttöoikeuksia hallintakonsolin avulla. Lisätietoja on Adoben nimettyjen käyttöoikeuksien siirtymisoppaassa.

Yhteydenotto Adoben yritystukeen

Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä Adoben yritystuen osoitteeseen ecs@adobe.com.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö