Merkkien välisen välistyksen muuttaminen CJK-tekstissä

Länsimaisten sanojen välillä olevien puolileveiden välien välistyksen säätäminen

 1. Valitse tekstityökalulla  tekstialue ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Levennä valittujen sanojen välejä painamalla näppäinyhdistelmää Alt+Ctrl+\ (Windows) tai optio+komento+\ (Mac OS).

  • Kavenna valittujen sanojen välejä painamalla Alt+Ctrl+askelpalautin (Windows) tai optio+komento+Delete (Mac OS).

  • Voit kertoa parivälistysarvon viidellä pitämällä vaihtonäppäimen alhaalla.

Merkkien tsumen säätäminen CJK-sommittelussa

Jos merkkeihin sovelletaan tsumea, niiden ympärillä olevaa tilaa tiivistetään suhteellisesti. Merkkien pysty- ja vaakaskaalaus pysyvät kuitenkin ennallaan.

Ennen tsumea (vasemmalla) ja tsumen jälkeen (oikealla)

 1. Valitse teksti, johon haluat soveltaa tsumea.
 2. Anna prosenttimäärä Ohjaus-välilehden tai Merkki-välilehden Tsume  ‑kohdassa.
Huomautus:

Korostamalla tekstin voit myös tarkistaa, mitä tsumea tai merkkitiheyttä kuhunkin merkkiin sovellettiin.

Merkkivälin säätäminen ruudukon merkkitiheyden avulla

Yksi tapa, jolla voit pienentää merkkien välistä akia, on määrittää kehysruudukon tsume ja säätää sijoitetun tekstin merkkitiheyttä. Tässä merkkien pakkaustavassa käytetään Merkki-välilehden tai Ohjaus-välilehden Säädä merkkiväliä CJK-ruudukon avulla ‑toimintoa (kutsutaan myös ruudukon merkkitiheydeksi).

Jotkin CJK-kirjasimien merkit ovat pienempiä kuin em-ruutu, minkä vuoksi merkkien välinen aki on suurempi, kun merkit sijoitetaan kehysruudukkoon. Ruudukon tsumen asettaminen tällä tavalla on kätevää, sillä se sallii mojikumin, jossa merkit on tasattu ruudukossa oikein. Tämä asetus voidaan tallentaa myös ruudukkomuodossa.

Kehysruudukon asetukset ‑valintaikkunan Aki-merkki-asetuksen oletusarvo on 0. Automaattisessa typografiassa tämä merkkitiheys tunnetaan beetana. Jos mojikumille asetetaan negatiivinen arvo, oikea ruudukko sijoitetaan asetetun arvon mukaisesti vasemman ruudukon kanssa päällekkäin. Ruudukkoon syötetyt merkit tasataan kummankin ruudukon keskikohdan mukaan, joten kunkin merkin välejä pienennetään. Tämän lisäksi enimmäisleveyttä pienemmiksi määritetyt merkkimuodot muuttuvat mojikumi-asetuksista riippuen rivivälin tsumen mittasuhteiden mukaan. Jos mojikumin välistys on esimerkiksi asetettu puolileveäksi yakumonoa, kuten sulkeita varten asettamalla ruudukon Aki-merkki-asetukseksi ‑1H, yakumono pienennetään ‑1H:n puolikkaaksi, joka on ‑0,5H. Koska tämän ruudukon merkkitiheyteen perustuvia merkkivälejä ei kuitenkaan sovelleta länsimaiseen tekstiin, länsimaisen tekstin merkkiväliä ei pienennetä merkkitiheyden mukaisesti. Koska tätä merkkitiheyden arvoa sovelletaan itse ruudukkoon, sitä käsitellään tämän lisäksi absoluuttisena arvona. Tästä syystä merkkitiheyden arvo ei muutu edes tekstin kirjasinkoon muuttuessa.

Tämä ominaisuus otetaan oletusarvoisesti käyttöön. Jos haluat poistaa tämän ominaisuuden käytöstä, valitse Merkki-välilehdestä tai Ohjaus-välilehdestä Säädä merkkiväliä CJK-ruudukon avulla ja poista kohteen nimen vieressä olevan ruudun valinta.

Merkkitiheyden säätäminen ruudukon jidorin avulla

Voit tasata määritetyistä ruudukon merkeistä muodostuvan tekstin asettamalla ruudukon jidorin. Jos valitset esimerkiksi kolme kirjoitettua merkkiä ja asetat jidorin arvoksi 5, kolme merkkiä sijoitetaan ruudukossa tasaisesti viiden merkin tilaan.

 1. Valitse merkkijoukko.
 2. Kirjoita Merkki-välilehden tai Ohjaus-välilehden Grid Jidori  ‑kohdassa olevaan tekstiruutuun arvo tai valitse arvo ponnahdusvalikosta.
Huomautus:

Käytä Ruudukon jidor ‑toimintoa kehysruudukossa. Se ei ehkä toimi tekstikehyksessä oikein.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?