Grafiikan näytön suorituskyvyn hallinta

Voit säätää julkaisuun sijoitettujen kuvien resoluutiota. Voit muuttaa koko julkaisun tai yksittäisten kuvien näyttöasetuksia. Voit myös muuttaa asetusta, joka joko sallii tai ohittaa yksittäisten julkaisujen näyttöasetukset.

Julkaisun näytön suorituskyvyn muuttaminen

Jokaisessa avautuvassa julkaisussa käytetään Näytön suorituskyky -oletusasetuksia. Kun julkaisu on avattu, voit muuttaa sen näyttöasetuksia, mutta asetuksia ei tallenneta julkaisuun.

Jos olet määrittänyt tietyille kuville eri näyttöasetukset, voit ohittaa asetukset, jolloin kaikkien objektien asetukset ovat samat.

 1. Valitse Näytä > Sivuasettelunäkymä.
 2. Valitse Näytä > Näytön suorituskyky ja valitse haluamasi vaihtoehto alivalikosta.
 3. Pakota yksitellen määrittämäsi objektit näkymään julkaisun asetusten mukaisesti poistamalla Näytä > Näytön suorituskyky > Salli objektitason näyttöasetukset -kohdan valinta. (Valintamerkki osoittaa, että asetus on valittu.)

Objektin näytön suorituskyvyn muuttaminen

 1. Valitse Näytä > Sivuasettelunäkymä.
 2. Jos haluat säilyttää yksittäisten objektien näyttöasetukset, kun julkaisu suljetaan ja avataan uudelleen, varmista, että Näytön suorituskyky -asetuksissa on valittuna Säilytä objektitason näyttöasetukset.
 3. Valitse Näytä > Näytön suorituskyky ja varmista, että Salli objektitason näyttöasetukset on valittuna.
 4. Valitse tuotu grafiikka valintatyökalulla  tai suoravalintatyökalulla .
 5. Valitse tuotu grafiikka sijoitustyökalulla .
 6. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Objekti > Näytön suorituskyky ja sitten näyttöasetus.

  • Napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS) ja valitse näyttöasetus Näytön suorituskyky -alivalikosta.

Huomautus:

Voit poistaa objektin paikallisen näyttöasetuksen valitsemalla Näytön suorituskyky -alivalikosta Käytä näkymäasetuksia. Voit poistaa julkaisun kaikkien kuvien paikalliset näyttöasetukset valitsemalla Näytä > Näytön suorituskyky -alivalikosta Poista objektitason näyttöasetukset.

Näytön suorituskyvyn asetukset

Asetukset määrittävät, miten kuvat näkyvät näytössä, mutta ne eivät vaikuta tulostuslaatuun tai viennin tulosteisiin.

Näytön suorituskyky -asetuksissa voit määrittää oletusasetuksen, jolla kaikki julkaisut avataan, sekä mukauttaa niihin liittyviä asetuksia. Jokainen näyttöasetus sisältää erilliset rasterikuvien, vektorikuvien ja läpinäkyvyyksien näyttämistä koskevat asetukset.

Nopea

Piirtää rasterikuvan tai vektorikuvan harmaana ruutuna (oletus). Käytä tätä asetusta, jos haluat selata nopeasti paljon kuvia tai läpinäkyvyystehosteita sisältäviä aukeamia.

Tyypillinen

Piirtää matalaresoluutioisen sijaiskuvan (oletus), joka sopii kuvien tunnistamiseen ja sijoittamiseen. Tyypillinen on oletusasetus ja nopein tapa näyttää tunnistettava kuva.

Laadukas

Piirtää rasteri- ja vektorikuvat korkealla resoluutiolla (oletus). Asetusta käytettäessä kuvien laatu on paras mahdollinen, mutta ne latautuvat hitaasti. Valitse tämä asetus vain, kun haluat viimeistellä kuvaa.

Huomautus:

Näyttöasetukset eivät vaikuta tulostusresoluutioon, kun viet tai tulostat julkaisun sisältämiä kuvia. Kun tulostat kuvan PostScript-laitteeseen tai viet sen XHTML:ään tai EPS- tai PDF-tiedostoon, lopullinen resoluutio määräytyy tällöin käytettävien tulostusasetusten mukaan.

Näytön oletussuorituskyvyn määrittäminen

Näytön suorituskyky -asetuksissa voit määrittää oletusarvoisen näyttöasetuksen, jota InCopy käyttää jokaisen julkaisun kohdalla. Voit muuttaa koko julkaisun näyttöasetuksia Näytä-valikossa ja yksittäisten objektien asetuksia Objekti-valikossa. Jos esimerkiksi työskentelet useita korkean resoluution valokuvia sisältävän julkaisun parissa (kuten luettelon), voit haluta kaikkien julkaisujesi avautuvan nopeasti. Voit määrittää tässä tapauksessa, että oletusnäyttöasetuksena on Nopea. Jos haluat nähdä kuvat tarkemmin, voit vaihtaa näyttöasetukseksi Tyypillisen tai Laadukkaan (mutta Nopea säilyy oletusasetuksena).

Voit myös halutessasi näyttää tai ohittaa yksittäisille objekteille määritetyt näyttöasetukset. Jos Säilytä objektitason näyttöasetukset on valittuna, kaikki objekteille määritettävät asetukset tallennetaan julkaisuun.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Näytön suorituskyky (Windows) tai InCopy > Asetukset > Näytön suorituskyky (Mac OS).
 2. Valitse Oletusnäkymä-kohdasta Tyypillinen, Nopea tai Laadukas. Valittua näyttöasetusta käytetään kaikkiin avattaviin ja luotaviin julkaisuihin.
 3. Tee jokin seuraavista:
  • Tallenna yksittäisissä objekteissa käytetyt näyttöasetukset valitsemalla Säilytä objektitason näyttöasetukset.

  • Näytä kaikki näytön oletusasetuksia käyttävät kuvat poistamalla Säilytä objektitason näyttöasetukset -valinta.

 4. Valitse mukautettava näyttöasetus Säädä näkymäasetuksia -kohdasta ja siirrä Rasterikuvat- tai Vektorikuvat-liukusäädintä haluamaasi asetukseen.
 5. Valitse OK.

Kukin näyttöasetus sisältää erilliset rasteri- (bittikartta-) ja vektorikuvien sekä läpinäkyvyystehosteiden asetukset.

Näyttöasetusten mukauttaminen

Voit muokata jokaisen näyttöasetuksen (Nopea, Tyypillinen ja Laadukas) määritteitä. Kukin näyttöasetus sisältää erilliset rasteri- (bittikartta-) ja vektorikuvien sekä läpinäkyvyystehosteiden asetukset.

Hallittavat (linkitetyt) InCopy-jutut sisältävät matalaresoluutioisen sijaiskuvan tiedot, joiden ansiosta täyden resoluution kuvaa ei tarvitse ladata palvelimelta, kun tiedosto kirjataan ulos.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Näytön suorituskyky (Windows) tai InCopy > Asetukset > Näytön suorituskyky (Mac OS).
 2. Valitse mukautettava näyttöasetus Säädä näkymäasetuksia -kohdasta.
 3. Siirrä Rasterikuvat- tai Vektorikuvat-liukusäädin haluamaasi asetukseen kunkin näyttöasetuksen osalta:

  Himmennetty

  Piirtää kuvan harmaana ruutuna.

  Sijaiskuva

  Piirtää kuvan sijaiskuvan resoluutiolla (72 dpi).

  Korkea resoluutio

  Piirtää kuvan korkeimmalla näytön ja näkymäasetusten tukemalla resoluutiolla.

 4. Siirrä Läpinäkyvyys-liukusäädin haluamaasi asetukseen kunkin näyttöasetuksen osalta:

  Ei käytössä

  Jättää läpinäkyvyystehosteet näyttämättä.

  Huonompi laatu

  Näyttää perusläpinäkyvyydet (peittävyyden ja sekoituksen). Läpinäkyvyystehosteet (heittovarjo ja reunojen pehmennys) näytetään matalaresoluutioversioina.

  Huomautus:

  tässä tilassa sivun sisältöä ei erotella taustasta, joten muuta kuin Normaali-sekoitusta käyttävät objektit voivat erota muiden sovellusten ja lopullisen tulosteen objekteista.

  Normaali laatu

  Näyttää matalaresoluutioiset heittovarjot ja reunojen pehmennykset. Tätä tilaa suositellaan useimpiin töihin, mikäli julkaisussa ei ole käytetty erityisen paljon läpinäkyvyyttä tai läpinäkyvyystehosteita.

  Laadukas

  Näyttää korkearesoluutioiset (144 dpi) heittovarjot ja reunojen pehmennykset, CMYK-mattavärit sekä aukeamien eristyksen.

  Huomautus:

  Kun julkaisun sekoitustilana on CMYK ja olet ottanut käyttöön joko päällepainatuksen esikatselun tai ohjelmallisen tarkistuksen, peitettäessä käytetään CMYK- eikä RGB-värejä. Näin ollen osittain läpinäkyvät CMYK-värit näkyvät sävytettyinä CMYK-väreinä.  

 5. Näytä tekstin, viivan, täytön ja muiden sivukohteiden pehmennys valitsemalla Ota pehmennys käyttöön. Jos teksti muunnetaan ääriviivoiksi, luotavat ääriviivat voidaan pehmentää (vain Mac OS:ssä).
 6. Määritä kirjasinkoko, jota pienemmällä oleva teksti näkyy himmennettynä palkkina, kirjoittamalla arvo Teksti ei näy, kun alle -kohtaan.
 7. Valitse OK.

Huomautus:

Palauta kaikki alkuperäiset oletusasetukset valitsemalla Käytä oletuksia.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö