Tekstin muokkaaminen

Valitse teksti

 1. Valitse tekstityökalu ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse merkki, sana tai kokonainen tekstilohko vetämällä palkkikohdistin valittavan kohteen päälle.

  • Valitse sana kaksoisnapsauttamalla. Sanan ympärillä olevia välilyöntejä ei valita.

  • Voit valita samantyyppiset peräkkäiset merkit kaksoisnapsauttamalla merkkiä. Esimerkiksi kun kappaleessa on länsimaista tekstiä, kanjia ja hiraganaa ja kaksoisnapsautat kanjia, valitaan saman merkkijonon vierekkäinen kanji.

  • Valitse rivi kolmoisnapsauttamalla sitä. Jos Valitse rivi kolmoisnapsauttamalla -asetusta ei ole valittu, kolmoisnapsautus valitsee koko kappaleen.

  • Jos Valitse rivi kolmoisnapsauttamalla -asetus on valittu, voit valita koko kappaleen napsauttamalla sitä neljä kertaa.

  • Koko jutun voi valita viidellä napsautuksella tai napsauttamalla mitä tahansa jutun kohtaa ja valitsemalla Muokkaa > Valitse kaikki.

Huomautus:

jos valitset jollain edellä mainitulla tavalla tekstin, jossa on huomautusankkuri, myös huomautus ja sen sisältö valitaan.

Jos kehyksen tekstiä ei voi valita, tekstikehys saattaa olla lukitulla tasolla tai sivupohjalla. Yritä poistaa tason lukitus tai käyttää sivupohjaa. Tekstikehys voi myös olla toisen tekstikehyksen tai läpinäkyvän objektin alla. Lisätietoja: Tekstin valitseminen peitetystä kehyksestä.

Kolmoisnapsauttamisen vaikutusten muuttaminen

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Teksti (Windows) tai InCopy  > Asetukset > Teksti (Mac OS).
 2. Valitse Valitse rivi kolmoisnapsauttamalla -asetus, jos haluat valita kolmoisnapsauttamalla rivin (oletus). Poista valinta, jos haluat valita kolmoisnapsauttamalla koko kappaleen.

Tekstin valitseminen peitetystä kehyksestä

 1. Ota valintatyökalu  käyttöön, pidä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) alhaalla ja valitse tekstikehys napsauttamalla sitä.
 2. Valitse tekstityökalu ja napsauta kehystä tai valitse teksti.

Tekstin liittäminen

Voit liittää tekstiä toisesta sovelluksesta tai Adobe InCopysta.

Jos tekstikehyksessä ei ole kohdistinta liittäessäsi tekstiä InDesigniin, ohjelma luo uuden tekstikehyksen. Jos tekstikehyksessä on kohdistin, teksti liitetään kehykseen. Jos tekstiä on valittuna liittäessäsi tekstiä, liitetty teksti korvaa valitun tekstin.

Valitsemalla Muokkaa > Liitä ilman ruudukkomuotoa voit liittää tekstin ruudukkokehykseen niin, että liitetyssä tekstissä säilyvät kopioidun tekstin kirjasin-, kirjasinkoko- ja merkkiväliasetukset. Valitsemalla tekstin ja Muokkaa > Käytä ruudukkomuotoa voit muotoilla liitetyn tekstin kehysruudukon merkkimääritteiden mukaan.

Tekstin liittäminen toisesta sovelluksesta

 1. Jos haluat säilyttää muotoiluja ja tietoja (kuten tyylejä ja hakemistomerkkejä), avaa Asetukset-ikkunan Leikepöydän käsittely -osio ja valitse Liitä-kohdasta Kaikki tiedot. Jos haluat poistaa tällaiset tiedot ja muotoilun liittäessäsi tekstiä, valitse Vain teksti.
 2. Leikkaa tai kopioi tekstiä toiseen sovellukseen tai InCopy-julkaisuun.
 3. Voit valita tekstiä tai napsauttaa tekstikehystä. Muutoin teksti liitetään uuteen erilliseen kehykseen.
 4. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Muokkaa > Liitä. Jos liitetty teksti ei sisällä kaikkea muotoilua, Tuontiasetukset-valintaikkunan Word- tai RTF-asetuksia on ehkä muutettava.

  • Valitse Muokkaa > Liitä ilman muotoiluja. (Liitä ilman muotoilua -asetus ei ole käytettävissä liittäessäsi tekstiä toisesta sovelluksesta, jos leikepöydän käsittelyasetuksissa on valittu Vain teksti.)

  • Valitse Muokkaa > Liitä ilman ruudukkomuotoa.

Huomautus:

Voit myös vetää tekstiä toisesta sovelluksesta ja pudottaa sen InDesign-julkaisuun. Lisäksi voit lisätä teksti- tai tekstinkäsittelytiedoston InDesign-julkaisuun suoraan Windowsin Resurssienhallinnasta tai Macintoshin Finder-ikkunasta. Teksti lisätään uuteen kehykseen. Jos vedät tekstiä pitämällä vaihtonäppäintä alhaalla, tekstin muotoilu poistetaan. Asetukset-ikkunan Leikepöydän käsittely -osiossa valittu asetus määrittää, säilytetäänkö tekstiin liittyviä tietoja, kuten hakemistomerkit ja värimallit.

Välistyksen automaattinen säätäminen tekstiä liitettäessä

Välejä lisätään tai poistetaan joissakin tapauksissa automaattisesti tekstin liittämisen yhteydestä. Jos esimerkiksi leikkaat sanan ja liität sen kahden muun sanan väliin, liitetyn sanan eteen ja sen jälkeen tulee väli. Jos liität sanan virkkeen loppuun, väliä ei lisätä pisteen edelle.

Huomautus:

Tätä toimintoa käytetään ensisijaisesti länsimaisen tekstin käsittelyyn. Tämä toiminto on käytettävissä vain silloin, kun liitettävä länsimainen teksti asetetaan Merkki-paneelissa länsimaiseksi kieleksi.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Teksti (Windows) tai InCopy > Asetukset > Teksti (Mac OS).
 2. Valitse Säädä välistys automaattisesti leikattaessa ja liitettäessä sanoja. Valitse sitten OK.

Tekstin liittäminen kehysruudukkoon

Voit liittää tekstiä niin, että lähdetekstin muotoilumääritteet säilyvät. Kun kopioit muuttuneita määritteitä sisältävää tekstiä yhdestä kehysruudukosta ja liität sen toiseen kehysruudukkoon, teksti liitetään niin, että vain muuttuneet määritteet säilytetään. Voit liittää tekstin myös ilman ruudukon muotoilua.

 1. Leikkaa tai kopioi tekstiä toiseen sovellukseen tai InCopy-julkaisuun.
 2. Näytä kehysruudukossa tekstikohdistin tai valitse tekstilohko.
 3. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat liittää tekstiä, joka vastaa ruudukkomuotoa, valitse Muokkaa > Liitä.

  • Jos haluat liittää tekstiä ilman ruudukon muotoilua, valitse Muokkaa > Liitä ilman ruudukkomuotoa.

Voit aina muotoilla ruudukon myöhemmin valitsemalla Muokkaa > Käytä ruudukkomuotoa. Tekstiin sovelletaan Nimetyt ruudukot -paneelissa määritettyjä ruudukon muotoilumääritteitä.

Ruudukkomuodon käyttäminen tekstiin

Voit käyttää ruudukkomuotoa missä tahansa tekstissä, joka ei vastaa ruudukkomuotoa.

 1. Valitse teksti.
 2. Valitse Muokkaa > Käytä ruudukkomuotoa.

Tekstin suunnan muuttaminen

 1. Valitse tekstikehys.
 2. Tee jompikumpi seuraavista:
  • Valitse Muotoilu > Kirjoitussuunta > Vaaka tai pysty.

  • Valitse Muotoilu > Juttu avataksesi Juttu-paneelin. Valitse Jutun suunta ‑asetukseksi Vaaka tai Pysty.

Raakateksti- ja Juttu-näkymissä teksti näkyy vaakasuuntaisena, vaikka valittuna olisi Pysty. Sivuasettelu-näkymässä teksti on pystysuuntainen, jos valittuna on Pysty.

Pystysuuntainen tekstikehys tai kehysruudukko muunnetaan vaakasuuntaiseksi tai vaakasuuntainen tekstikehys tai kehysruudukko muunnetaan pystysuuntaiseksi. Tämä muutos muuttaa koko jutun, ja muutos vaikuttaa kaikkiin valittuihin kehyksiin liittyviin kehyksiin.

Huomautus:

Jos haluat muuttaa kehyksessä olevien yksittäisten merkkien suuntaa, käytä Tate-chu-yoko-toimintoa tai Merkki-paneelin Merkkien kierto ‑toimintoa.

Tekstin vetäminen ja pudottaminen

Voit vetää ja pudottaa tekstiä hiirellä juttueditorissa tai Sivuasettelu-näkymässä. Voit myös vetää tekstiä juttueditorista asetteluikkunaan (ja päinvastoin) tai joihinkin valintaikkunoihin, kuten Etsi/Muuta-ikkunaan. Tekstin vetäminen lukitusta tai sisäänkirjatusta jutusta ei siirrä tekstiä vaan kopioi sen. Voit myös kopioida tekstiä tai luoda uuden kehyksen tekstiä vedettäessä ja pudotettaessa.

Voit vetää ja pudottaa tekstiä hiirellä Raakateksti-, Juttu- ja Sivuasettelu-näkymässä. Voit vetää tekstiä myös joihinkin valintaikkunoihin, kuten Etsi/Muuta-ikkunaan. Tekstin vetäminen lukitusta tai sisäänkirjatusta jutusta ei siirrä tekstiä, vaan kopioi sen. Voit kopioida tekstin käyttäessäsi vetotoimintoa.

Jeff Witchel on tehnyt opetusvideon vedä ja pudota -tekstistä. Se on osoitteessa Vedä ja pudota tekstiä InDesignissa.

 1. Jos haluat sallia vetämisen ja pudottamisen, valitse Muokkaa > Asetukset > Teksti (Windows) tai InCopy > Asetukset > Teksti (Mac OS). Valitse sitten Ota käyttöön Sivuasettelu-näkymässä, Ota käyttöön juttueditorissa (InDesign) tai Ota käyttöön Raakateksti- ja Juttu-näkymässä (InCopy). Valitse lopuksi OK.
 2. Valitse teksti, jota haluat siirtää tai kopioida.
 3. Pidä kohdistinta valitun tekstin päällä, kunnes vedä ja pudota -kuvake  tulee esiin. Vedä sitten tekstiä.

  Valittu teksti pysyy vetämisen aikana paikoillaan, mutta pystypalkki ilmaisee, mihin teksti siirtyy, kun vapautat hiiren painikkeen. Pystypalkki näkyy kaikissa tekstikehyksissä, joiden yllä vedät hiirtä.

 4. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Kun haluat pudottaa tekstin uuteen paikkaan, sijoita pystypalkki siihen kohtaan, johon haluat tekstin siirtyvän, ja vapauta hiiren painike.

  • Jos haluat pudottaa tekstin uuteen kehykseen, pidä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) alhaalla aloitettuasi vetämisen ja vapauta hiiripainike ennen näppäintä.

  • Jos haluat vetää ja pudottaa tekstiä ilman muotoilua, paina vaihtonäppäin alas aloitettuasi vetämisen ja vapauta hiiripainike ennen vaihtonäppäintä.

  • Jos haluat kopioida tekstin, pidä Alt-näppäintä (Windows) tai optionäppäintä (Mac OS) alhaalla vetämisen ajan ja vapauta hiiripainike ennen näppäintä.

Huomautus:

Voit myös käyttää näiden muokkauspainikkeiden yhdistelmiä. Jos esimerkiksi haluat kopioida muotoilematonta tekstiä uuteen kehykseen, pidä alhaalla Alt+vaihto+Ctrl-näppäimiä (Windows) tai optio+vaihto+komentonäppäimiä (Mac OS) aloitettuasi vetämisen.

Jos pudotetussa tekstissä ei ole oikeaa välistystä, valitse tekstiasetuksista Säädä välistys automaattisesti.

Merkkien järjestyksen vaihtaminen

Jos kirjoitat kaksi peräkkäistä merkkiä väärässä järjestyksessä, voit korjata virheen Vaihda järjestystä -komennolla. Jos esimerkiksi kirjoitit 1243 etkä 1234, Vaihda järjestystä -komento vaihtaa numeroiden4 ja 3 paikkaa.

 1. Vie kohdistin niiden kahden merkin väliin, joiden järjestyksen haluat vaihtaa.
 2. Valitse Muokkaa > Vaihda järjestystä.
Huomautus:

Vaihda järjestystä -komentoa voi käyttää vain jutun merkkeihin ja numeroihin. Sillä ei voi siirtää InCopyn huomautusankkureita, taulukoita, välilyöntejä tai muita tulostumattomia merkkejä. Vaihda järjestystä -komentoa ei voi käyttää, jos juttu on lukittu.

Piilomerkkien näyttäminen

Kun muokkaat tekstiä, on usein hyödyllistä näyttää tulostumattomat merkit, kuten välilyönnit, sarkaimet ja kappalemerkit. Nämä merkit näkyvät vain julkaisuikkunassa, eikä niitä voi tulostaa.

Tulostumattomat merkit piilotettuina (yllä) ja näkyvissä (alla)

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Valitse Teksti > Näytä piilomerkit. Valikkokomennon vieressä näkyy valintamerkki.

  • Napsauta vaakasuuntaisen työkalurivin Näytä piilomerkit -painiketta .

Sivupohjassa olevan tekstin muokkaaminen

InDesign-julkaisussa sivupohja on eräänlainen malli, joka vaikuttaa useisiin sivuihin. Sivupohjissa käytetään tyypillisesti vain tavallisia sivuelementtejä, jotka näkyvät julkaisun kaikilla sivuilla. Tällaisia ovat esimerkiksi reunukset, sivunumerot sekä ylä- ja alatunnisteet. Voit muokata InDesignin sivupohjassa olevaa tekstiä InCopyssa, jos teksti on linkitettynä tiedostona. Et kuitenkaan voi muuttaa sivupohjan määrittämiä kehysten ominaisuuksia. Sivupohjan tekstiä ei myöskään voi muokata millään muulla julkaisun (tavallisella) sivulla.

Huomautus:

Jos kohdistinta ei voi viedä tavallisella sivulla lukitsemattomaan tekstikehykseen, teksti saattaa olla sivupohjassa. Tarkista asia kehykset määrittäneeltä henkilöltä tai suunnittelijoilta.

 1. Jos julkaisu ei ole Sivuasettelu-näkymässä, valitse Näytä > Sivuasettelu-näkymä.
 2. Valitse sivupohja julkaisuikkunan vasemmassa alakulmassa olevasta sivuruudusta.
  InDesign-sivupohjan valitseminen

 3. Valitse sivupohjasta teksti, jota haluat muokata, ja tee muutokset.

Jotta tekstiä voidaan muokata sivupohjassa, sivupohjan on sisällettävä hallittuja, uloskirjattuja juttuja.

Toimintojen kumoaminen

Voit kumota tai tehdä uudelleen jopa satoja viimeksi tekemiäsi toimintoja. Käytettävissä olevan RAM-muistin määrä ja tehtyjen toimintojen luonne voivat rajoittaa kumottavien toimintojen määrää. Viimeisimpien toimintojen luettelo tyhjentyy, kun tallennat tai suljet tiedoston, lopetat ohjelman tai poistut ohjelmasta, eikä toimintoja voi enää kumota. Voit myös keskeyttää toiminnon ennen sen päättymistä tai palauttaa viimeksi tallennetun version.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat kumota viimeksi tehdyn muutoksen, valitse Muokkaa > Kumoa [toiminto]. (Eräitä toimia, kuten vieritystä, ei voi kumota.)

  • Tee juuri kumoamasi toiminto uudelleen valitsemalla Muokkaa > Tee uudelleen [toiminto].

  • Kumoa kaikki edellisen tallennuksen jälkeiset muutokset valitsemalla Tiedosto > Palauta sisältö.

  • Pysäytä muutos, jonka käsittelyä InCopy ei ole lopettanut (jos näkyvissä on esimerkiksi tilannepalkki), Esc-näppäimellä.

  • Sulje valintaikkuna ottamatta muutoksia käyttöön valitsemalla Peruuta.

Sijaintimerkkiin siirtyminen

Sijaintimerkki toimii kuten kirjanmerkki: sillä merkitään jokin sijainti julkaisussa. Tästä on apua, jos joudut palaamaan merkittyyn sijaintiin nopeasti tai usein. Julkaisussa voi olla vain yksi sijaintimerkki.

 1. Vie osoitin siihen kohtaan, johon haluat lisätä merkin.
 2. Valitse Muokkaa > Sijoita merkki > Lisää merkki. (Jos olet jo lisännyt merkin, valitse Korvaa merkki.)

Voit siirtyä merkin kohdalle mistä tahansa julkaisun osasta valitsemalla vaihtoehdon Muokkaa > Sijoita merkki > Siirry merkkiin.

Voit poistaa merkin valitsemalla vaihtoehdon Muokkaa > Sijoita merkki > Poista merkki. Merkki poistetaan automaattisesti, kun suljet julkaisun ja avaat sen uudelleen.

Palstan-, kehyksen- ja sivunvaihtojen lisääminen

Palstan-, kehyksen- ja sivunvaihdot määritetään lisäämällä tekstiin niitä vastaavat erikoismerkit.

 1. Napsauta tekstityökalulla kohtaa, johon haluat lisätä vaihdon.
 2. Valitse Teksti > Lisää vaihtomerkki ja valitse vaihtomerkki alivalikosta.
Huomautus:

Voit lisätä vaihtoja myös numeronäppäimistön Enter-näppäimellä. Lisää palstanvaihto painamalla Enter-näppäintä, kehyksenvaihto painamalla Enter+vaihtonäppäimiä Ctrl+Enter-näppäimiä (Windows) tai Return+komentonäppäimiä (Mac OS).

Jos haluat poistaa vaihtomerkin, valitse Teksti > Näytä piilomerkit. Tulostumattomat merkit ovat nyt näkyvissä, ja voit valita ja poistaa vaihtomerkin.

Huomautus:

Jos vaihto luodaan kappaleasetuksia muuttamalla (esimerkiksi Pitoasetukset-valintaikkunassa), vaihto lisätään käsiteltävän kappaleen eteen. Jos vaihto lisätään kirjoittamalla erikoismerkki, vaihto sijoittuu heti erikoismerkin jälkeen.

Vaihtoasetukset

Seuraavat asetukset näkyvät Teksti > Lisää vaihtomerkki -valikossa:

Palstanvaihto 

Tämä siirtää tekstin nykyisen tekstikehyksen seuraavan palstan alkuun. Jos kehyksessä on vain yksi palsta, teksti siirtyy seuraavaan ketjutettuun kehykseen.

Kehyksenvaihto 

Tämä siirtää tekstin seuraavaan ketjutettuun tekstikehykseen riippumatta nykyisen tekstikehyksen palsta-asetuksista.

Sivunvaihto 

Tämä siirtää tekstin seuraavalle sivulle, joka sisältää nykyiseen tekstikehykseen ketjutetun tekstikehyksen.

Pariton sivunvaihto 

Tämä siirtää tekstin seuraavalle parittomalle sivulle, joka sisältää nykyiseen tekstikehykseen ketjutetun tekstikehyksen.

Parillinen sivunvaihto 

Tämä siirtää tekstin seuraavalle parilliselle sivulle, joka sisältää nykyiseen tekstikehykseen ketjutetun tekstikehyksen.

Kappaleen loppu 

Lisää kappaleen loppumerkin (sama toiminto kuin Enter/Return-näppäimen painaminen).

Pakotettu rivinvaihto 

Pakottaa rivin vaihtumaan kohdasta, johon merkki lisätään, jolloin aloitetaan uusi rivi, mutta ei uutta kappaletta (vastaa näppäinkomentoa vaihto+Enter tai vaihto+Return). Pakotettua rivinvaihtoa kutsutaan myös manuaaliseksi rivinvaihdoksi.

Harkinnanvarainen rivinvaihto 

Osoittaa, mistä kohtaa tekstirivi voidaan katkaista tarvittaessa. Harkinnanvarainen rivinvaihto muistuttaa tavutusvihjettä, mutta rivinvaihtokohtaan ei lisätä tavuviivaa.

Vaihtoasetukset näkyvät Pitoasetukset-valintaikkunassa ja Kappaletyyliasetukset-valintaikkunassa.

Ehdollisen tekstin käyttäminen

Ehdollinen teksti on kätevä tapa luoda eri versioita samasta julkaisusta. Kun olet luonut ehdot, voit ottaa niitä käyttöön tekstin eri alueilla. Voit sitten luoda eri versioita julkaisuista näyttämällä ja piilottamalla ehtoja. Jos olet esimerkiksi luomassa tietokoneen käyttöopasta, voit luoda eri ehdot Mac OS- ja Windows-järjestelmille. Ennen käyttöoppaan Mac OS -version tulostamista voit näyttää kaiken "Mac"-ehdolla määritetyn tekstin ja piilottaa kaiken "Windows"-ehdolla määritetyn tekstin. Voit sitten vaihtaa valinnat toisin päin, kun tulostat Windows-käyttöoppaan.

Ehdollinen teksti näkyvissä

A. Kaikki ehdot näkyvissä B. Ehtoilmaisimet 

Ehdollinen teksti piilotettu

A. ”Mac”-ehto piilotettu B. Piilotetut ehtosymbolit 

Ehtoja voi soveltaa vain tekstiin. Voit tehdä ankkuroiduista objekteista ehdollisia, mutta vain valitsemalla ankkuroidun objektin merkin. Voit ottaa ehdot käyttöön taulukon soluissa olevassa tekstissä, mutta ehtoja ei voi ottaa käyttöön taulukon soluissa, sarakkeissa tai riveillä. Et voi ottaa ehtoja käyttöön lukittujen InCopy-juttujen tekstissä.

Voit katsoa ehdollista tekstiä käsittelevän opetusvideon osoitteessa www.adobe.com/go/lrvid4026_id.

Ehdollisten julkaisujen suunnitteleminen

Kun suunnittelet projekteihin ehdollista tekstiä, tutustu materiaalin luonteeseen ja perehdy siihen, miten useat henkilöt voivat käyttää sitä, jos julkaisu jaetaan. Käsittele ehdollista tekstiä yhdenmukaisesti, jotta julkaisua on helpompi käyttää ja ylläpitää. Noudata seuraavia ohjeita.

Versioiden määrä

Määritä, kuinka monta versiota viimeistellyssä projektissa on. Jos esimerkiksi luot käyttöopasta, jossa on kuvaus sekä Windows- että Mac OS -järjestelmässä toimivasta ohjelmasta, voit halutessasi laatia oppaasta vähintään kaksi versiota: Windows-version ja Mac OS -version. Jos haluat lisätä näihin versioihin toimituskommentteja tarkistusvaiheessa, tarvitset vielä enemmän versioita: Mac OS ja kommentit, Mac OS ilman kommentteja, Windows ja kommentit ja Windows ilman kommentteja.

Jos julkaisussa on paljon ehtoja, voit määrittää ehtoyhdistelmiä, jotka voidaan ottaa käyttöön julkaisussa pikaista versiointia varten.

Tarvittavien ehdollisten nimiöiden määrä

Päätä, kuinka monta ehdollisten nimiötä tarvitset halutun versiomäärän laatimiseksi. Julkaisun versio määritetään ainutkertaisella ehdollisten nimiöiden yhdistelmällä. Esimerkiksi viimeistelty Windows-oppaan versio voidaan määrittää näyttämällä ehdollinen Windows-nimiö, piilottamalla ehdollinen Mac OS -nimiö ja piilottamalla ehdollinen Kommentit-nimiö. Tässä esimerkissä on päätettävä, käytetäänkö yhtä ehdollista nimiötä Windows-kommenteille ja toista Mac OS -kommenteille vai käytetäänkö yksittäistä ehdollista nimiötä sekä Windows- että Mac OS -kommenteille.

Sisällön järjestäminen

Arvioi, kuinka pitkälle julkaisua voi ehdollistaa ja miten voit järjestää materiaalin kehitystä ja ylläpitoa helpottavalla tavalla. Voit esimerkiksi järjestää kirjan siten, että ehdollinen teksti on rajoitettu muutamaan julkaisuun. Voit myös halutessasi pitää tietyn kappaleen versiot eri tiedostoissa ehdollisen tekstin sijaan ja käyttää sitten eri kirjatiedostoa kullekin kirjan eri versiolle.

Joissakin tilanteissa, kuten useita kieliä käsiteltäessä, voi olla kätevämpää luoda ehtojen käyttämisen sijaan erillisiä tasoja siten, että kukin taso sisältää yhden kieliversion ja voit näyttää tai piilottaa tasoja tarpeen mukaan.

Nimiöintistrategia

Määritä ehdollisen tekstin pienin yksikkö. Jos esimerkiksi julkaisu käännetään toiselle kielelle, yhden kokonaisen lauseen kannattaa olla pienin tekstimäärä, josta tehdään ehdollista. Koska sanajärjestys usein vaihtuu käännöksessä, lauseen osan käyttäminen ehdollisena tekstinä saattaa vaikeuttaa kääntämistä.

Jos ehtoja ei käytetä yhdenmukaisesti välilyönteihin ja välimerkkeihin, tuloksena voi olla ylimääräisiä välilyöntejä tai väärinkirjoitettuja sanoja. Päätä, teetkö välilyönneistä ja välimerkeistä ehdollisia. Jos ehdollinen teksti alkaa tai loppuu välimerkkiin, tee myös välimerkeistä ehdollisia. Tämä helpottaa tekstin lukemista, kun tarkastelet useita versioita.

Voit välttää sanojen välitysongelmat, kuten ehdollista väliä seuraavan ehdottoman välilyönnin, määrittämällä standardeja ehdollista tekstiä seuraavien välilyöntien käsittelemiseen (joko aina ehdollisia tai aina ehdottomia).

Voit välttää sekaannukset päättämällä, missä järjestyksessä ehdollinen teksti näkyy, ja käyttämällä tätä järjestystä koko julkaisussa.

Hakemistot ja ristiviittaukset

Kun luot hakemistoa julkaisulle, kiinnitä huomiota siihen, onko hakemistomerkit asetettu ehdollisen tekstin sisä- vai ulkopuolelle. Muista, että piilotetussa ehdollisessa tekstissä olevia hakemistomerkkejä ei lisätä muodostettuun hakemistoon.

Jos luot ristiviittauksen ehdolliseen tekstiin, varmista, että lähdetekstillä on sama ehto. Jos esimerkiksi lisäät ristiviittauksen Windows-kappaleeseen ja tekstiankkuri näkyy Mac-ehdossa, ristiviittaus jää ratkaisematta, kun Mac-ehto on piilotettu. Merkintä PT tulee näkyviin ristiviittauksen viereen Hyperlinkit-paneeliin.

Jos luot ristiviittauksen kappaleeseen, jossa osa tekstistä on ehdollista, ja sitten muutat kyseisen ehdon näkyvyysasetuksia, päivitä ristiviittaus.

Ehtojen luominen

Luomasi ehdot tallennetaan valittuun julkaisuun. Jos julkaisuja ei ole avoinna, kun luot ehdon, kyseinen ehto tulee näkyviin kaikkiin uusiin luomiisi julkaisuihin.

Ehdollinen teksti on helppo tunnistaa määrittämällä ehdon osoittimia, kuten punaisia aaltoviivoja alaviivoina.

Hallituissa InCopy-tiedostoissa voit ottaa käyttöön aiemmin luotuja ehtoja, mutta et voi luoda etkä poistaa ehtoja. Voit piilottaa tai näyttää ehdollisen tekstin InCopyssa, mutta muutokset eivät tule näkyviin InDesigniin, kun hallittu tiedosto sisäänkirjataan. Erillisissä InCopy-julkaisuissa voit luoda ehtoja, ottaa niitä käyttöön ja muuttaa niiden näkyvyyttä samalla tavalla kuin InDesignissa.

 1. Voit tuoda Ehdollinen teksti -paneelin näyttöön valitsemalla Ikkuna > Teksti ja taulukot > Ehdollinen teksti.
 2. Valitse Uusi ehto Ehdollinen teksti -paneelin valikosta ja kirjoita ehdolle nimi.
 3. Määritä Osoitin-ryhmässä sen osoittimen ulkoasu, johon ehtoa sovelletaan.

  Osoittimet (kuten punaiset aaltoviivat) näkyvät oletusarvoisesti julkaisussa, mutta niitä ei tulosteta. Voit valita Ehdollinen teksti -paneelin Osoittimet-valikosta asetuksen, jolla voit piilottaa osoittimet tai tulostaa ne, mistä voi olla hyötyä tarkistusvaiheessa.

 4. Valitse OK.

Ehtojen käyttäminen tekstissä

Samaan tekstiin voi soveltaa useita ehtoja. Ehto-osoittimet ilmaisevat oletusarvoisesti ehdollisen tekstin. Jos osoittimet on kuitenkin piilotettu, voit tarkistaa Ehdollinen teksti -paneelista, mitkä ehdot on otettu käyttöön valitussa tekstissä. Valintamerkki ilmaisee, että ehto on otettu käyttöön valitussa tekstissä. Jos valintamerkki on himmennetty, ehto on otettu käyttöön vain osassa valintaa.

 1. Valitse teksti, johon haluat soveltaa ehtoa.
 2. Tee Ehdollinen teksti -paneelissa (Ikkuna > Teksti ja taulukot > Ehdollinen teksti) jokin seuraavista toimenpiteistä:
  • Jos haluat ottaa ehdon käyttöön, valitse ehto tai ehdon nimen vieressä oleva ruutu.

  • Jos haluat ottaa ehdon käyttöön ja poistaa muut tekstiin sovelletut ehdot, valitse ehto pitämällä Alt-näppäintä (Windows) tai Optio-näppäintä (Mac OS) painettuna.

  • Voit poistaa ehdon poistamalla ehdon nimen viereisessä ruudussa olevan valintamerkin. Voit myös poistaa kaikki ehdot valitusta tekstistä valitsemalla vaihtoehdon [Ehdoton].

Huomautus:

Ehdoille ei voi määrittää pikanäppäimiä. Voit kuitenkin ottaa ehtoja käyttöön Nopea käyttö -toiminnolla.

Ehtojen näyttäminen ja piilottaminen

Kun piilotat ehdon, kaikki teksti, johon kyseistä ehtoa sovelletaan, piilotetaan. Ehtojen piilottaminen muuttaa usein julkaisun tai kirjan sivunumerointia. Älykäs tekstin uudelleenjuoksutus -toiminnolla voit lisätä ja poistaa sivuja automaattisesti ehtoja piilottaessasi ja näyttäessäsi.

Piilotettu ehdollinen teksti ohitetaan yleensä julkaisussa. Piilotettua tekstiä ei esimerkiksi tulosteta eikä viedä, ehdollisesta tekstistä piilotettuja hakemistomerkkejä ei lisätä muodostettuun hakemistoon eikä piilotettua ehdollista tekstiä sisällytetä tekstihakuihin eikä oikeinkirjoituksen tarkistukseen.

Kun piilotat ehdon, piilotettu teksti tallennetaan piilotetun ehdon symboliin . Jos valitset piilotetun ehdon symbolin sisältävää tekstiä ja yrität poistaa sitä, InCopy kehottaa sinua vahvistamaan, että haluat poistaa piilotetun ehdollisen tekstin. Et voi soveltaa muita ehtoja, tyylejä tai muotoilua piilotetussa ehdollisessa tekstissä.

Jos tekstiin on sovellettu useita ehtoja ja vähintään yksi kyseisistä ehdoista näkyy, kun jokin toinen on piilotettuna, tekstiä ei piiloteta.

 • Voit näyttää tai piilottaa yksittäisiä ehtoja napsauttamalla ehdon viereistä näkyvyysruutua. Silmäkuvake ilmaisee, että ehto on näkyvissä.
 • Voit näyttää tai piilottaa kaikki ehdot valitsemalla Ehdollinen teksti -paneelin valikosta Näytä kaikki tai Kätke kaikki.

Ehtojoukkojen käyttäminen

Ehtoyhdistelmä sisältää kaikkien ehtojen näkyvyysasetukset, mikä tarkoittaa, että voit ottaa eri julkaisuversiot käyttöön nopeasti. Oletetaan esimerkiksi, että käsittelet monimutkaista asiakirjaa, jossa on Mac OS-, Windows XP-, Windows Vista- ja UNIX-alustaehdot, englannin, ranskan, saksan ja espanjan kieliehdot sekä toimitusehtoja, kuten tarkistusta ja sisäisiä kommentteja. Jos haluat tarkistaa ranskankielisen Vista-version, voit luoda ehtojoukon, joka näyttää vain Vistan, ranskan kielen ja tarkistustietojen ehdot ja piilottaa muut osat.

Vaikka joukkoja ei välttämättä tarvita tämän tekemiseen, ne nopeuttavat eri ehtojen näkyvyysasetusten muuttamista ja tekevät siitä luotettavampaa.

 1. Sovella ehtoja tekstiin tarpeen mukaan.
 2. Jos Joukko-valikko ei ole näkyvissä Ehdollinen teksti -paneelissa, valitse Ehdollinen teksti -paneelin valikosta Näytä asetukset.
 3. Tuo ehdot näkyviin tai piilota ne Ehdollinen teksti -paneelissa tarpeen mukaan.
 4. Valitse Joukko-valikosta Luo uusi joukko, määritä joukolle nimi ja valitse OK.

  Uudesta joukosta tulee aktiivinen joukko.

 5. Tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat soveltaa ehtojoukkoa julkaisussa, valitse ehtojoukon nimi Joukko-valikosta.

  • Jos haluat ohittaa ehtojoukon, aktivoi joukko valitsemalla se ja muuta minkä tahansa ehdon näkyvyysasetusta. Ehtojoukon viereen tulee plusmerkki (+). Voit poistaa ohitukset käytöstä valitsemalla ehtojoukon uudelleen. Valitse Määritä [ehtojoukko] uudelleen, jos haluat päivittää ehtojoukon uusilla näkyvyysasetuksilla.

  • Jos haluat poistaa ehtojoukon, valitse ehtojoukko ja sitten Poista [ehtojoukko]. Ehtojoukon poistaminen ei poista joukon ehtoja eikä se poista ehtoja mistään, missä niitä on käytetty.

Ehtojen hallitseminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  Ehdon poistaminen

  Valitse ehto ja napsauta Ehdollinen teksti -paneelin alaosassa olevaa Poista ehto -kuvaketta. Määritä poistetun ehdon korvaava ehto ja valitse OK. Määrittämääsi ehtoa sovelletaan kaikkeen tekstiin, johon poistettua ehtoa sovellettiin.

  Jos haluat poistaa useita ehtoja, pidä vaihtonäppäintä painettuna ja valitse vierekkäisiä ehtoja tai pidä Ctrl-näppäintä (Windows) tai komentonäppäintä (Mac OS) painettuna ja valitse muita kuin vierekkäisiä ehtoja. Napsauta sitten Poista ehto -kuvaketta.

  Ehdon poistaminen tekstistä

  Ehtonimiön poistaminen tekstistä poikkeaa julkaisun nimiön poistamisesta. Kun poistat nimiön tekstistä, nimiö pysyy julkaisussa, jotta se voidaan myöhemmin ottaa uudelleen käyttöön.

  Jos haluat poistaa ehdon tekstistä, valitse teksti ja poista valintamerkki napsauttamalla ehdon vieressä olevaa ruutua. Voit myös valita [Ehdoton]-vaihtoehdon, jos haluat poistaa kaikki ehdot valitusta tekstistä.

  Ehtojen lataaminen (tuominen)

  Valitse Ehdollinen teksti -paneelin valikosta Lataa ehdot (jos haluat ladata vain ehdot) tai Lataa ehdot ja joukot. Valitse InDesign-julkaisu, josta haluat tuoda ehdot ja valitse Avaa. Ladatut ehdot ja joukot korvaavat kaikki samannimiset ehdot ja joukot.

  Et voi ladata ehtoja InDesignissa olevasta InCopy-tiedostosta, mutta voit ladata ehtoja sekä InDesignissa että InCopyssa olevasta InDesign-tiedostosta.

  Ladatut joukot ohittavat Ehdollinen teksti -paneelissa olevat ehtojen näkyvyysasetukset.

  Kirjan ehtojen synkronoiminen

  Voit varmistaa, että käytät samoja ehtoja kaikissa kirjan julkaisuissa, luomalla haluamasi ehdot tyylilähdejulkaisuun, valitsemalla Synkronointiasetukset-valintaikkunasta Ehdollisen tekstin asetukset -vaihtoehdon ja synkronoimalla kirjan sen jälkeen.

  Ehto-osoittimien näyttäminen ja piilottaminen

  Voit näyttää tai piilottaa ehto-osoittimet valitsemalla Ehdollinen teksti -paneelin Osoittimet-valikosta Näytä tai Kätke. Jos näkyvissä on yksi versio ja haluat nähdä, mitkä alueet siitä ovat ehdollisia, näytä ehto-osoittimet. Jos ehto-osoittimet häiritsevät asettelun tarkastelua, voit piilottaa ne. Valitse Näytä ja tulosta, jos haluat, että ehto-osoittimet tulostetaan.

  Ehdon nimen muuttaminen

  Napsauta Ehdollinen teksti -paneelissa ehtoa, odota hetki ja napsauta sen nimeä uudelleen. Kirjoita jokin toinen nimi.

  Ehto-osoittimien muokkaaminen

  Kaksoisnapsauta ehtoa Ehdollinen teksti -paneelissa tai valitse ehto ja valitse paneelin valikosta Ehtoasetukset. Määritä osoitinasetukset ja valitse OK.

Ehdollisen tekstin etsiminen ja muuttaminen

Etsi ja muuta -valintaikkunassa voit etsiä tekstiä, johon on sovellettu vähintään yhtä ehtoa, ja korvata ehdot muilla ehdoilla.

 1. Voit näyttää kaiken hakuun sisällytettävän ehdollisen tekstin.

  Piilotettu teksti jätetään pois hausta.

 2. Valitse Muokkaa > Etsi/Muuta.
 3. Jos Etsi muotoilu- tai Muuta muotoilu -kentät eivät näy valintaikkunan alaosassa, napsauta Lisää asetuksia -vaihtoehtoa.
 4. Avaa Etsi muotoiluasetukset -valintaikkuna napsauttamalla Etsi muotoilu -kenttää. Kun valitset Ehdot-kohdasta [Mikä tahansa ehto], voit etsiä tekstiä, johon on sovellettu jotakin ehtoa. Vaihtoehdon [Ehdoton] valitsemalla voit etsiä tekstiä, johon ei ole sovellettu mitään ehtoa. Voit myös valita tietyn ehdon tai ehdot, joita haluat etsiä. Valitse OK.

  Tämä toiminto löytää tekstin, joka vastaa valittuja ehtoja täsmällisesti. Jos valitset esimerkiksi sekä ehdon 1 että 2, tekstiä, johon sovelletaan vain toista näistä ehdoista, ei löydy. Haku ei myöskään löydä tekstiä, johon sovelletaan näitä kahta ehtoa sekä jotakin muuta ehtoa.

 5. Avaa Muuta muotoiluasetukset -valintaikkuna napsauttamalla Muuta muotoilu -kenttää. Määritä jokin toinen muotoiluasetus, kuten ehto tai merkkityyli, ja valitse sitten OK.

  Jos valitset Ehdot-osion Muuta muotoiluasetuksia -valintaikkunasta, [Mikä tahansa ehto] -valinta ei muuta löytynyttä ehdollista tekstiä. Tämä asetus on hyödyllinen, jos haluat ottaa käyttöön jonkin toisen muotoilun, kuten merkkityylin. Valitse [Ehdoton], jos haluat poistaa kaikki ehdot löytyneestä tekstistä. Jos valitset jonkin tietyn ehdon, määritä, haluatko sen korvaavan jonkin löytyneeseen tekstiin sovellettavan ehdon vai haluatko lisätä sen tekstiin.

 6. Napsauta Etsi-painiketta ja korvaa ehto napsauttamalla Vaihda-, Muuta/Etsi- tai Muuta kaikki -painiketta.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa