Kehykset, ruudukot, viivaimet ja apuviivat

Tietoja InCopy-tiedostojen kehyksistä

Adobe InDesignin tavoin myös InCopyssa kaikki teksti ja grafiikka on kehysten sisällä. Linkitetyissä julkaisuissa kehysten sijoittelu ja muotoilu määräytyy InDesignin asetusten mukaan. Voit tarkastella InDesign-julkaisun kehysrakennetta InCopyn Sivuasettelu-näkymässä.

Kehysten muokkaaminen

Sinun (tai jonkun ryhmän jäsenen) on tehtävä kehysten muutokset InDesign-julkaisussa, elleivät kehykset ole sidottua grafiikkaa. Sidottuja grafiikkakehyksiä voi siirtää, skaalata, kiertää tai kallistaa. Muille kehyksille näitä toimia ei voi tehdä. Lisätietoja on työnkulkua käsittelevissä oppaissa.

Tekstin ketjuttaminen

Pitkän jutun voi jakaa useisiin kehyksiin, jotka on asetettu järjestykseen tai ketjutettu. Ketjutettu juttu alkaa sivulla tietystä palstasta ja voi jatkua mihin tahansa julkaisun palstaan tai mille tahansa sivulle. InDesign-käyttäjä määrittää aina InCopy-jutun ketjuvälit.

Kun lisäät tekstiä ketjutettuun juttuun, juttu kulkee kunkin kehyksen läpi, kunnes kaikki määritetyt kehykset ovat täynnä.

Ketjutetun tekstin kulku: Alkuperäinen teksti ketjutetuissa kehyksissä (ylä). Kun tekstiä on lisätty ensimmäiseen kehykseen, teksti juoksee edelleen toiseen kehykseen (ala).

Jos teksti ei sovi sille varattuun kehystilaan, jutun kätkettyä osaa kutsutaan ylijuoksevaksi tekstiksi.

Mittayksiköiden ja viivainten muuttaminen

InCopyssa on pystysyvyysviivain, jolla tekstiä voi muokata copyfit-toiminnoilla Raakateksti- ja Juttu-näkymissä, sekä vaaka- ja pystyviivaimet, joilla asetteluja voi mitata Sivuasettelu-näkymässä. Oletusarvoisesti viivaimilla mittaaminen aloitetaan sivun tai aukeaman vasemmasta yläkulmasta. Voit muuttaa tätä siirtämällä nollakohtaa.

Voit käyttää useita vakiomittayksikköjä, joita voit muuttaa milloin tahansa. Voit myös ohittaa käytössä olevat mittayksiköt tilapäisesti määrittämällä uuden arvon. Yksikön muuttaminen ei siirrä apuviivoja, ruudukoita tai objekteja. Jos viivaimen jakomerkit muuttuvat, niiden kohdistus vanhojen merkkien mukaan kohdistettuihin objekteihin voi olla väärä.

Voit käyttää vaaka- ja pystyviivaimissa eri mittajärjestelmiä. Esimerkiksi monet sanomalehdet käyttävät mittayksikkönä vaaka-asetteluissa picaa ja pystysuuntaisissa tekstijutuissa tuumaa. Vaakaviivaimessa käytettävää järjestelmää käytetään myös sarkaimissa, reunuksissa, sisennyksissä ja muissa mitoissa. Jokaisella aukeamalla on oma pystyviivaimensa. Kaikilla pystyviivaimilla on kuitenkin samat asetukset, jotka määritetään Asetukset-valintaikkunan Yksiköt ja lisäykset -asetuksissa.

Viivainten oletusmittayksikkö on pica (yksi pica vastaa 12 pistettä). Mittayksiköiden käyttäminen viivaimessa vaikuttaa viivaimessa näkyviin pääjakomerkkeihin. Jos määrität esimerkiksi pystyviivaimen mittayksiköksi 12 pistettä, viivaimen pääjakomerkit näkyvät 12 pisteen välein (jos käytössä oleva suurennos mahdollistaa sen). Myös merkityt jakomerkit kuuluvat mukautettuihin pääjakomerkkeihin, joten edellisessä esimerkissä viivaimen kolmannen 12 pisteen lisäyksen kohdalla on merkintä 36 pistettä.

Viivaimet

A. Merkityt jakomerkit B. Pääjakomerkit C. Apujakomerkit 

Pystyviivain, jossa käytetään tuumia (vasemmalla) ja mukautettuja 12 pisteen lisäyksiä (oikealla)

Huomautus:

Määrittämällä pystyviivaimeen mukautetut lisäykset viivaimen pääjakomerkit voidaan kohdistaa rivirekisteriin.

Mittayksiköiden määrittäminen

Voit määrittää näytössä näkyville viivaimille, paneeleille ja valintaikkunoille mukautetut mittayksiköt. Voit muuttaa niitä milloin tahansa. Voit myös ohittaa käytössä olevat mittayksiköt tilapäisesti määrittämällä uuden arvon.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Yksiköt ja lisäykset (Windows) tai InCopy > Asetukset > Yksiköt ja lisäykset (Mac OS).

 2. Valitse kohdissa Vaaka ja Pysty mittajärjestelmä, jota haluat käyttää viivaimien, valintaikkunoiden ja paneelien vaaka- ja pystymitoissa. Voit myös valita vaihtoehdon Mukautettu ja määrittää pistemäärän, jonka mukaan viivaimen pääjakomerkkien välit määräytyvät. Valitse OK.

Huomautus:

Viivaimen yksikköjä voi muuttaa myös napsauttamalla viivainta hiiren oikealla painikkeella (Windows) tai napsauttamalla sitä Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS) ja valitsemalla yksiköt pikavalikosta.

Oletusmittayksiköiden ohittaminen

Voit määrittää mittayksikön, joka poikkeaa oletusarvosta.

 1. Valitse nykyinen arvo paneelista tai valintaikkunasta ja määritä uusi arvo seuraavassa taulukossa esitetyllä tavalla:

  Määritä

  Kirjoita nämä kirjaimet arvon jälkeen

  Esimerkit

  Tulos

  Q

  q

  6q

  6 Q

  Ha

  h

  6h

  6 Ha

  tuumaa

  i

  in

  tuumaa

  "

  5,25 i

  5,25 tuumaa

  5,25 tuumaa

  5,25"

  5 1/4 tuumaa

  millimetriä

  mm

  48 mm

  48 millimetriä

  senttimetriä

  cm

  12 cm

  12 senttimetriä

  picaa

  pica

  3p

  3 picaa

  pistettä

  pt

  p (ennen arvoa)

  6 pt

  p6

  6 pistettä

  Yhdysvaltalaista pistettä

  ap

  6ap

  6 yhdysvaltalaista pistettä

  Picat ja pisteet

  p (arvojen välillä)

  3p6

  3 picaa, 6 pistettä

  pikseliä

  pikseliä

  5 pikseliä

  5 pikseliä

  ciceroa

  c

  5 c

  5 ciceroa

  agaattia

  ag

  5 ag

  5 agaattia

Japanilaiset mittayksiköt

Q ja Ha ovat japanilaisessa oppaassa tai automaattisessa valokuvien luontiohjelmassa käytettäviä yksiköitä, jotka ilmoittavat kirjasinkoon, merkkitiheyden tai rivivälin pituuden. Jokaisen yksikön arvo on 0,25 mm. Q ilmaisee kirjasinkoon, Ha:ta voidaan käyttää rivivälin, objektien välistyksen ja muiden vastaavien elementtien suunnan ja pituuden ilmoittamiseen.

Tietokoneissa voit ilmoittaa kirjasinkoon myös pisteinä (tunnetaan yhdysvaltalaisina pisteinä) sekä rivivälin tai välistyksen Adobe PostScript® ‑pisteinä. Yksi yhdysvaltalainen piste on 0,35146 millimetriä, ja yhdellä tuumalla on 72,27 yhdysvaltalaista pistettä ja 72 PostScript-pistettä.

Nollakohdan muuttaminen

Vaaka- ja pystyviivainten nollat leikkaavat nollakohdassa. Nollakohtaoletuksena on aukeaman ensimmäisen sivun vasen yläkulma. Nollakohdan oletussijainti on näin ollen aina sama suhteessa aukeamaan, mutta se voi näyttää vaihtelevan suhteessa taittopöytään.

Ohjauspaneelin, Tietoja-paneelin ja Muunnos-paneelin X- ja Y-koordinaatit näytetään suhteessa nollakohtaan. Nollakohtaa siirtämällä voit mitata välimatkoja, luoda uuden viitekohdan mittoja varten tai asetella suurikokoisia sivuja vierekkäin. Oletusarvoisesti jokaisen aukeaman ensimmäisen sivun vasemmassa yläkulmassa on yksi nollakohta, mutta voit sijoittaa sen myös sidontaselkään. Voit myös määrittää jokaiselle sivulle oman nollakohdan.

Nollakohdan säätäminen

Kun siirrät nollakohtaa, se siirtyy suhteessa samaan kohtaan kaikilla aukeamilla. Jos siirrät nollakohdan esimerkiksi sivuaukeaman toisen sivun vasempaan yläkulmaan, nollakohta näkyy samassa paikassa julkaisun kaikkien muiden aukeamien toisilla sivuilla.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Voit siirtää nollakohtaa vetämällä se vaaka- ja pystyviivainten leikkauskohdasta paikkaan, johon haluat siirtää nollakohdan.
  Uuden nollakohdan määrittäminen

  • Voit palauttaa nollakohdan alkuperäiseen paikkaansa kaksoisnapsauttamalla vaaka- ja pystyviivainten leikkauskohtaa .

  • Voit lukita nollakohdan tai poistaa sen lukituksen napsauttamalla viivainten nollakohtaa hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS) ja valitsemalla sitten pikavalikosta Lukitse nollakohta.

Oletusnollakohdan muuttaminen

Voit määrittää viivainten oletusnollakohdan ja vaakaviivaimen käyttöalan Asetukset-valintaikkunan Lähtöpiste-asetuksen avulla. Alue määrittää, mittaako viivain sivun reunasta reunaan, koko arkin reunasta reunaan vai, jos kyseessä on monisivuinen aukeama, selän keskeltä sivun reunaan.

Jos määrität viivaimen nollakohdan kunkin aukeaman sidontaselkään, nollakohta lukkiutuu paikalleen. Tällöin et voi siirtää viivaimen nollakohtaa vetämällä sitä viivainten leikkauskohdasta, ellet ensin valitse nollakohdalle jotakin toista asetusta.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Yksiköt ja lisäykset (Windows) tai InCopy > Asetukset > Yksiköt ja lisäykset (Mac OS).
 2. Valitse Viivaimen yksiköt -osan Nollakohta-valikosta jokin seuraavista vaihtoehdoista:
  • Jos haluat määrittää viivaimen nollakohdan kunkin aukeaman vasempaan yläkulmaan, valitse Aukeama. Vaakaviivain mittaa koko aukeamaa.

  • Jos haluat määrittää viivaimen nollakohdan kunkin sivun vasempaan yläkulmaan, valitse Sivu. Vaakaviivain alkaa nollasta aukeaman jokaisen sivun kohdalla.

  • Määritä viivaimen lähtöpiste selän keskelle valitsemalla Selkä. Vaakaviivaimen arvot ovat negatiivisia selän vasemmalla puolella ja positiivisia selän oikealla puolella.

Huomautus:

Voit muuttaa vaakaviivaimen nollakohdan asetuksia myös pikavalikosta. Avaa valikko napsauttamalla vaakaviivainta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS).

Ruudukoiden käyttäminen

Sivuasettelu-näkymässä voit tarkastella objektien sijaintia ja kohdistusta tuomalla ruudukko- ja apuviivakehyksen näkyviin (voit myös kätkeä sen). Useimmissa työtilanteissa InDesignia käyttävä suunnittelija määrittää julkaisun ruudukot ja apuviivat. InCopy-käyttäjät voivat tarkastella näitä sivuasettelun apuvälineitä, kun InCopy-juttu on linkitetty InDesign-julkaisuun.

Ruudukoita voi luoda InCopyssa. Koska InDesign-ruudukot kuitenkin korvaavat InCopy-asetukset, kun tiedostot linkitetään, tästä ominaisuudesta on enemmän hyötyä suoraan InCopysta julkaistavien erillisten julkaisujen kanssa.

Nämä ruudukot ja apuviivat eivät koskaan näy tulostetuissa tai viedyissä tulosteissa. Sivuilla on tietty viivain- ja ruudukkoasetus. Apuviiva voi olla aukeaman jokaisella sivulla tai vain yhdellä sivulla.

Huomautus:

ruudukot, viivaimet ja apuviivat eivät ole näkyvissä Raakateksti- ja Juttu-näkymissä.

Rivirekisterin asetusten määrittäminen

Määritä rivirekisteri koko julkaisuun rivirekisterin asetusten avulla.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Ruudukot (Windows) tai InCopy > Asetukset > Ruudukot (Mac OS).

 2. Määritä rivirekisterin väri valitsemalla se Väri-valikosta. Voit myös valita Väri-valikosta Mukautettu.

 3. Määritä Suhteessa-kohtaan, haluatko ruudukon alkavan sivun yläosasta vai yläreunuksesta.

 4. Määritä Alku-kohtaan arvo, jolla ruudukko siirretään joko sivun yläreunasta tai sivun yläreunuksesta sen mukaan, kumman valitset Suhteutettu-valikosta. Jos pystyviivainta on vaikea tasata ruudukkoon, aloita arvolla nolla.

 5. Määritä Lisäysväli-kohtaan arvo, jota käytetään ruudukon viivojen välinä. Yleensä määritettävä arvo on sama kuin leipätekstin rivivälin arvo, jotta tekstirivit voidaan kohdistaa ruudukkoon täydellisesti.

  Julkaisuikkunan rivirekisteri

  A. Ensimmäinen ruudukkoviiva B. Ruudukon viivojen väli 

 6. Määritä Näyttökynnys-kohdassa pienin suurennos, jolla ruudukko näkyy. Jos ruudukon viivat sotkevat näytön suurennuksen ollessa alhainen, nosta näyttökynnystä.

  Rivirekisteri, kun suurennus on pienempi kuin näyttökynnys (vasen) ja suurempi kuin näyttökynnys (oikea)

 7. Valitse OK.

Huomautus:

Tartu apuviivoihin -komento ohjaa sekä apuviivoihin että rivirekisteriin tarttumista.

Julkaisuruudukon määrittäminen

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Ruudukot (Windows) tai InCopy > Asetukset > Ruudukot (Mac OS).

 2. Määritä julkaisuruudukon väri valitsemalla se Väri-valikosta. Voit myös valita Väri-valikosta Mukautettu.

 3. Valitse Julkaisuruudukko> Vaaka> Viivojen väli ja määritä arvo, jota käytetään vaakasuuntaisten ruudukkoviivojen välinä. Määritä sitten Alijaot-kohtaan ruudukkoviivojen alijakojen väli.

 4. Valitse Julkaisuruudukko> Pysty> Viivojen väli ja määritä arvo, jota käytetään pystysuuntaisten ruudukkoviivojen välinä. Määritä sitten Alijaot-kohtaan ruudukkoviivojen alijakojen väli.

 5. Tee jokin seuraavista ja valitse OK:

  • Jos haluat sijoittaa julkaisuruudukon ja rivirekisterin muiden objektien taakse, valitse Ruudukot taustalla.

  • Jos haluat sijoittaa julkaisuruudukon ja rivirekisterin muiden objektien eteen, poista Ruudukot taustalla ‑asetuksen valinta.

Huomautus:

Jos haluat sijoittaa apuviivat kaikkien muiden objektien taakse, voit myös napsauttaa jotakin julkaisuikkunan tyhjää aluetta hiiren kakkospainikkeella (Windows) tai Ctrl-näppäin alhaalla (Mac OS) ja valita avautuvasta pikavalikosta Apuviivat taustalla.

Ruudukkojen näyttäminen tai kätkeminen

 • Jos haluat näyttää tai kätkeä rivirekisterin, valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Näytä rivirekisteri tai Kätke rivirekisteri.

 • Jos haluat näyttää tai kätkeä julkaisuruudukon, valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Näytä julkaisuruudukko tai Kätke julkaisuruudukko.

 • Jos haluat näyttää tai kätkeä sivuasetteluruudukon, valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Näytä sivuasetteluruudukko tai Kätke sivuasetteluruudukko.

 • Jos haluat näyttää tai kätkeä kehysruudukot, valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Näytä kehysruudukko tai Kätke kehysruudukko.

Viivainlinjojen näyttäminen

Viivainlinjat eroavat ruudukoista siinä, että niitä voi sijoittaa vapaasti sivulle tai taittopöydälle. InDesign-käyttäjät voivat luoda kahdentyyppisiä viivainlinjoja: sivun apuviivoja, jotka näkyvät vain niiden luontisivulla, ja aukeaman apuviivoja, jotka näkyvät usean sivun aukeaman kaikilla sivuilla ja taittopöydällä. Viivainlinjoja voi tarkastella, jos ne ovat InDesign-julkaisussa tai artikkelitiedostossa, mutta niitä ei voi luoda InCopyssa.

Apuviivat

A. Aukeaman apuviiva B. Sivun apuviiva 

Viivainlinjojen näyttäminen ja kätkeminen

 1. Varmista, että olet Sivuasettelu-näkymässä. Napsauta tarvittaessa muokkausruudun yläosassa olevaa Sivuasettelunäkymä-välilehteä.
 2. Valitse Näytä > Ruudukot ja apuviivat > Näytä apuviivat tai Kätke apuviivat.

Viivainlinjojen näyttäminen objektien takana

Viivainlinjat näkyvät oletuksena kaikkien muiden apuviivojen ja objektien edessä. Jotkin viivainlinjat voivat kuitenkin estää kapeiden viivojen kaltaisten objektien näkymisen.

Voit näyttää viivainlinjat muiden objektien edessä tai takana muuttamalla Apuviivat taustalla -asetusta. Objektit ja viivainlinjat ovat tästä asetuksesta riippumatta aina reunusten ja palstojen apuviivojen edessä.

 1. Valitse Muokkaa > Asetukset > Apuviivat ja taittopöytä (Windows) tai InCopy > Asetukset > Apuviivat ja taittopöytä (Mac OS).
 2. Valitse Apuviivat taustalla ja valitse sitten OK.

Taittopöydän ja apuviivojen mukauttaminen

 1. Valitse Muokkaa-valikosta (Windows) tai InCopy-valikosta (Mac OS) Asetukset > Apuviivat ja taittopöytä.
 2. Jos haluat muuttaa reunusten tai palstojen apuviivojen väriä, valitse valmis väri valikosta tai valitse Mukautettu-vaihtoehto ja määritä väri värinvalitsimella.
 3. Jos haluat muuttaa taittopöydän kokoa, määritä Pystysuuntainen vähimmäissiirto -arvo.
 4. Valitse OK.

Tasojen käyttäminen

Tasot ovat eräänlaisia läpinäkyviä arkkeja, jotka pinotaan päällekkäin. Jos tasolla ei ole objekteja, sen alla olevien tasojen objektit näkyvät tason läpi.

Vain InDesign-käyttäjät voivat luoda tasoja. InCopy-käyttäjät voivat näyttää tai kätkeä tasoja, näyttää tai kätkeä tasoilla olevia objekteja ja muuttaa tason asetuksia. Jos InDesign-käyttäjä on luonut julkaisuun useita tasoja, voit kätkeä niitä InCopyssa. Näin voit muokata haluamiasi julkaisun alueita tai sisältöjä vaikuttamatta muihin alueisiin tai sisältöihin. Jos julkaisun tulostus esimerkiksi kestää pitkään siksi, että se sisältää paljon suurta grafiikkaa, voit kätkeä kaikki muut kuin tekstimuotoiset tasot ja tulostaa tekstitason nopeasti oikolukua varten.

Muita tasoihin liittyviä huomautuksia:

 • Sivupohjaobjektit näkyvät kunkin tason pohjalla. Sivupohjaobjektit näkyvät muiden sivuobjektien edessä, jos sivupohjaobjektit ovat ylemmällä tasolla.

 • Tasoihin tehdyt muutokset vaikuttavat julkaisun kaikkiin sivuihin, myös sivupohjiin. Jos esimerkiksi kätket tason1, kun muokkaat julkaisun sivua1, taso kätketään kaikilla sivuilla, kunnes valitset sen jälleen näytettäväksi.

Tasot-paneelissa tasot näkyvät niin, että päällimmäinen kerros on ylimpänä luettelossa

Tasojen näyttäminen tai kätkeminen

 1. Valitse Ikkuna > Tasot.
 2. Tee Tasot-paneelissa jokin seuraavista toimista:
  • Voit kätkeä tietyn tason napsauttamalla tason nimen vasemmalla puolella olevaa silmäkuvaketta.

  • Voit tuoda tietyn tason näkyviin napsauttamalla tason nimen vasemmalla puolella olevaa tyhjää tilaa.

  • Napsauta tason nimen vieressä olevaa kolmiota, jos haluat näyttää tason objektit. Napsauta silmäkuvaketta, jos haluat näyttää tai kätkeä yksittäisiä objekteja.

  • Jos haluat tuoda kaikki tasot näkyviin kerralla tai kätkeä ne, valitse paneelivalikosta Näytä kaikki tasot tai Kätke kaikki tasot.

Huomautus:

Vain näkyvät tasot ja objektit tulostuvat.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa