Copyfit-toiminnon käyttäminen tekstissä

Copyfit-toiminnon käyttäminen tekstissä

InCopy kerää useita tekstin tilastotietoja, jotka näkyvät Copyfit-tiedot-työkaluriviltä. Kun kirjoitat juttua, Copyfit-tiedot-työkalurivi näyttää automaattisesti sekä linkitettyjen että erillisten juttujen rivi-, sana- ja merkkimäärät sekä työalueen alaosan pystysyvyyden Raakateksti- ja Juttu-näkymissä.

Huomautus:

Voit muuntaa Copyfit-tiedot-työkalurivin kelluvaksi paneeliksi. (Lisätietoja: Työkalurivien käyttäminen.)

Copyfitin etenemisen tiedot -ruutu ilmoittaa tarkasti, miten paljon juttu on liian pitkä tai lyhyt, kun kyseessä on linkitetty InCopy-julkaisu tai erillinen julkaisu, jonka Syvyys-asetus on määritetty. Jos juttu ei täytä sille määritettyjä kehyksiä, copyfit-ruutu näkyy sinisenä ja ilmoittaa puuttuvan määrän. Sinisen palkin pituus osoittaa suunnilleen, montako prosenttia teksti kulloinkin täyttää kehyksestä. Mitä lyhyempi sininen palkki on, sitä enemmän tekstiä on lisättävä, jotta varattu tila täyttyy.

Copyfit-tiedot-työkalurivi

Jos teksti ei mahdu sille varattuun kehykseen, copyfit-viiva osoittaa kohdan, josta yli menevä teksti alkaa, ja Copyfitin etenemisen tiedot -ruutu muuttuu punaiseksi. Ruudussa näkyy tällöin määrä, joka on leikattava, jotta teksti mahtuu kehykseen. (Lisätietoja: Ylijuoksevan tekstin muokkaaminen.)

Huomautus:

Punainen palkki on aina saman pituinen. Se ei osoita käytettävissä olevan tilan määrää.

Copyfit-tiedot-työkalurivin asetuksista voit myös määrittää, näytetäänkö rivi-, sana- ja merkkimäärät tai valitsemasi alueen pystysyvyys nykyisen jutun alusta nykyiseen kohdistimeen tai nykyisestä kohdistimesta nykyisen jutun loppuun. (Lisätietoja: Copyfit-tietojen asetusten mukauttaminen.)

Kun näytät piilomerkit (valitse Teksti > Näytä piilomerkit), InCopy näyttää viimeisen merkin perässä ristikkomerkin (#), joka osoittaa jutun tekstin päättymisen. (Lisätietoja: Piilomerkkien näyttäminen.)

Copyfit-tietojen asetusten mukauttaminen

  • Jos haluat lisätä ohjaimia Copyfit-tietoihin, napsauta Copyfit-tiedot-työkalurivin oikeassa laidassa kolmiota ja valitse Mukauta. Valitse ensin työkaluriviin lisättävät kohteet ja sitten OK.
  • Sisällytä alaviitteiden teksti tekstin tilastotietoihin valitsemalla Copyfit-tiedot-työkalurivin valikosta Sisällytä alaviitteet tekstin tietoihin.
  • Määritä sanamäärä tietyn merkkimäärän perusteella varsinaisten sanojen määrän sijaan valitsemalla Copyfit-tiedot-työkalurivin valikosta Määritä sanamäärä. Valitse sitten Laske jokainen, määritä merkkimäärä ja valitse OK.
  • Jos et halua, että tekstin tilastotiedot päivittyvät kirjoittaessasi, poista Päivitä tiedot automaattisesti -valinta Copyfit-tiedot-työkalurivin valikosta.
  • Jos haluat näyttää muita tilastotietoja, kuten kanji-, kana- ja romanji-merkkejä, valitse Näytä tiedot Copyfit-tiedot-työkalurivin valikosta.

Ylijuoksevan tekstin muokkaaminen

Jos juttu on linkitetty InDesign-asetteluun, jutun pituus rajoittuu taittajan määrittämiin kehyksiin. Jos olet luonut erillisen InCopy-julkaisun ja määrittänyt sen Syvyys-asetuksen, jutun pituus rajoittuu määrittämääsi syvyyteen. Kun kirjoitat enemmän kuin tekstin pituudeksi on määritetty, teksti on ylijuokseva. Kun juttu on vajaa, teksti ei täytä sille määritettyä tilaa. Kun kirjoitat ja muokkaat juttua, huomaat, milloin juttu sopii täydellisesti InDesign-asetteluun. Ylijuoksevaa tekstiäkin voi muokata.

Ylijuokseva teksti on erotettu jutusta Raakateksti- ja Juttu-näkymissä Copyfit-vaihto-viivalla. Voit muokata viivan alapuolella olevaa tekstiä samalla tavalla kuin sen yläpuolella olevaa tekstiä.

Ylijuokseva teksti ei näy Sivuasettelu-näkymässä, mutta julkaisun ylijuoksevien rivien määrä näkyy Copyfitin etenemisen tiedot -ruudussa.

Jos kirjoitat tai muokkaat ketjutettua juttua Sivuasettelu-näkymässä, sinun ei tarvitse tehdä mitään erityistoimia, kun pääset kehyksen loppuun. Kohdistin seuraa automaattisesti juttuketjua kehyksestä toiseen, kun kirjoitat.

Syvyysviivaimen näyttäminen tai kätkeminen

  1. Valitse Raakateksti- tai Juttu-näkymässä Näytä > Näytä syvyysviivain tai Kätke syvyysviivain.

Vaihda syvyysviivaimen mittayksikkö muuttamalla Pystyviivaimen asetuksia Yksiköt ja lisäykset -valintaikkunassa.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?