Siirtyminen julkaisuissa

Julkaisujen selaaminen

Voit käyttää vierityspalkkeja (InCopy-ikkunan ala- ja oikeassa reunassa) tai hiiren rullanäppäintä tai tunnistinta kaikissa näkymissä.

Voit liikkua jutussa myös käyttämällä Page Up-, Page Down- ja nuolinäppäimiä. Page Up- ja Page Down -näppäimillä voidaan siirtyä Sivuasettelu-näkymässä sivuasettelun edelliselle ja seuraavalle sivulle. Raakateksti- ja Juttu-näkymässä Page Up- ja Page Down -näppäimet siirtävät näkymää yhden ruudun verran. Näkymä ei välttämättä siirry seuraavaan sivunvaihtoon. Ylä- ja alanuolinäppäin liikuttavat kohdistinta ja vierittävät tarvittaessa näkymää, jotta näet aina kohdistimen.

Sivuasettelu-näkymässä voit liikuttaa käsityökalulla julkaisunäkymää mihin suuntaan tahansa.

Julkaisussa liikkuminen käsityökalulla

Eräät jutussa liikkumiseen liittyvät asetukset määräytyvät sen mukaan, työskenteletkö Raakateksti-, Juttu- vai Sivuasettelu-näkymässä. Raakateksti- ja Juttu-näkymässä sinun on käytettävä vierityspalkkeja nähdäksesi tekstin, joka ei mahdu näkymään. Sivuasettelu-näkymässä voit käyttää myös käsityökalua, sivupainikkeita ja komentoja.

 1. Valitse käsityökalu  Sivuasettelu-näkymässä ja siirrä julkaisua vetämällä sitä.
Sivun toisen osan näkeminen vetämällä

Huomautus:

Pidä hiiren painiketta alhaalla, jos haluat käyttää tehokasta zoomausta, kun käsityökalu on valittuna. Näin voit selata nopeasti useita julkaisun sivuja kerrallaan.

Toiselle sivulle siirtyminen Sivuasettelu-näkymässä

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Napsauta seuraavan kuvan mukaisesti tilarivin painikkeita.

  Sivuasettelu-näkymän tilarivi

  A. Ensimmäinen aukeama -painike B. Edellinen aukeama -painike C. Sivunumeron näyttöruutu D. Seuraava aukeama -painike E. Viimeinen aukeama -painike 

  • Valitse sivunumero tilarivin valikosta.

Sijaintimerkkeihin siirtyminen

Voit määrittää merkin tiettyyn paikkaan tekstissä ja palata sijaintiin helposti komentoa tai pikanäppäintä käyttämällä. Tämä on hyödyllistä, jos vaihdat sijaintiasi julkaisussa, jotta voit suorittaa jonkin toisen toiminnon (esimerkiksi tarkistaa jonkin asian toisaalla tekstissä). Julkaisussa voi olla vain yksi sijaintimerkki istuntoa kohti, joten sijaintimerkin lisääminen poistaa aiemmin lisätyn merkin. Myös julkaisun sulkeminen poistaa merkin.

 1. Valitse Muokkaa > Sijoita merkki ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Jos haluat lisätä merkin, varmista ensin, että olet sijoittanut kohdistimen tekstiin, ja valitse sitten Lisää merkki.

  • Jos haluat korvata nykyisen merkin, valitse Korvaa merkki.

  • Jos haluat poistaa merkin, valitse Poista merkki.

  • Jos haluat palata merkkiin, valitse Siirry merkkiin.

InCopy-juttujen järjestäminen uudelleen

Kun avaat artikkelitiedoston tai InDesign-julkaisun, voit muuttaa juttujen järjestystä Raakateksti- tai Juttu-näkymässä. Juttujen järjestäminen uudelleen ei vaikuta juttujen sijaintiin sivuasettelussa.

 1. Varmista, että olet Raakateksti- tai Juttu-näkymässä.
 2. Vedä jutun otsikko uuteen paikkaan.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?