Juttujen tulostaminen

Raakateksti- tai Juttu-näkymän tulostaminen

Kun tulostat Raakateksti- tai Juttu-näkymän, InCopy tulostaa muotoilematonta tekstiä yhtenä katkeamattomana palstana (tai useina palstoina) ilman sivuasettelumäärityksiä ja muotoiluja. Raakateksti- tai Juttu-näkymässä tulostettaessa tuotetaan vedos, joka muistuttaa perinteisessä julkaisussa käytettäviä raakatekstejä. Raakatekstimuoto helpottaa jutun tekstisisältöön keskittymistä ja itsesi sekä muiden osallistujien tekemien muutosten havaitsemista.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse Tulosta-valintaikkunan Näytä-asetukseksi Raakateksti ja juttu.
 3. Määritä Tulosta-valintaikkunaan seuraavat asetukset:
  • Kirjoita tulostettavien kopioiden määrä.

  • Valitse paperikoko luettelosta.

  • Valitse paperin suunta.

  • Valitse tulostustapa: Kaikki jutut, Nykyinen juttu tai Kaikki laajennetut.

  Huomautus:

  Kaikki laajennetut -asetus on käytettävissä vain, kun käsittelet linkitettyjä InCopy-tiedostoja.

 4. Valitse Asetukset-osassa Käytä nykyisiä raakatekstin asetuksia- tai Ohita nykyiset raakatekstin asetukset -vaihtoehto. Jos valitset Ohita nykyiset raakatekstin asetukset -vaihtoehdon, valitse tulostettavat tiedot.
 5. Jos haluat lisätä julkaisun nimen, sivunumerot ja tulostusajan tulostetulle sivulle, valitse Tulosta sivun tiedot.
 6. Jos haluat yhteenvedon juttuun liittyvistä tiedoista, valitse Tulosta jutun tiedot. Tämä asetus tulostaa Sisältötiedoston tiedot -valintaikkunan tiedot.
 7. Valitse Tulosta.
Huomautus:

jos julkaisu ei tulostu oikein, varmista, että olet asentanut oikean tulostinohjaimen.

Kun tulostat Sivuasettelu-näkymän, InCopy tulostaa julkaisun sellaisena kuin se näkyy näytöllä kehykset ja kaikki muut sivuelementit mukaan lukien.

Huomautus:

Koska InCopya ei ole suunniteltu tuotantokelpoisen tulostusjäljen tuottamiseen, se ei sisällä lihotusta, tulostimen merkkejä, värierotteluja eikä tiettyjä grafiikkaan liittyviä tulostustoimintoja. InCopyssa on vain yhdistelmätulostuksen käsittelytoiminnot.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse Tulosta-valintaikkunan Näytä-asetukseksi Asettelu.
 3. Määritä seuraavat asetukset:
  • Kirjoita tulostettavien kopioiden määrä.

  • Valitse paperikoko luettelosta.

  • Valitse paperin suunta.

  • Voit tulostaa kaikki jutut tai määrittää valitusta jutusta tulostettavat sivut.

 4. Valitse, skaalataanko julkaisu.
 5. Voit tulostaa julkaisun kuvat valitsemalla Tulosta kuvat.
 6. Jos haluat tulostaa samalla arkilla olevia vastakkaisia sivuja, valitse Tulosta aukeamat.
 7. Jos haluat lisätä julkaisun nimen, sivunumerot ja tulostusajan tulostetulle sivulle, valitse Tulosta sivun tiedot.
 8. Valitse Tulosta.
Huomautus:

jos julkaisu ei tulostu oikein, varmista, että olet asentanut oikean tulostinohjaimen.

PostScript-vakiotiedoston luominen

Julkaisua ei tarvitse tulostaa suoraan tulostimelle, vaan voit tallentaa julkaisun Adobe PostScript® -kielen kuvauksen tiedostoksi etätulostusta varten. PostScript-vakiotiedosto (.ps) sisältää kuvauksen julkaisun kaikista tiedoista, myös tiedot linkitetyistä tiedostoista ja valittua tulostuslaitetta varten mukautetuista ohjeista.

PostScript-tiedosto on yleensä suurempi kuin alkuperäinen InCopy-julkaisu. Kun PostScript-tiedosto on luotu, voit kopioida sen levylle tai muuhun siirrettävään tallennusvälineeseen tai lähettää sen toiseen tietokoneeseen tulostettavaksi.

Huomautus:

Muista tallentaa PostScript-tiedosto kiintolevylle, ennen kuin siirrät tiedoston verkkoasemaan tai siirrettävälle tallennusvälineelle. Kiintolevyn ja muiden asemien välinen käyttöyhteys on normaalia hitaampi, mistä voi aiheutua tiedostojen vioittumista tai tietohävikkiä, ja julkaisu voi siten vahingoittua tällaisen käytön seurauksena.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse Asetukset.
 3. Tee jokin seuraavista toimista käyttöjärjestelmän mukaan:
  • (Windows) Valitse Tulosta tiedostoon. Valitse Tulosta.

  • (Mac OS) Valitse PDF-valikosta Tallenna PDF-tiedosto PostScript-muodossa. Määritä tiedoston nimi ja sijainti pyydettäessä ja valitse lopuksi Tallenna.

 4. Muuta aiemmin määritettyjä asetuksia tarvittaessa InCopyn Tulosta-valintaikkunassa. InCopy käyttää valittua sivualuetta PostScript-tiedoston luomiseen.
 5. Valitse Tulosta.
 6. (Windows) Määritä tiedoston nimi ja sijainti. Valitse lopuksi Tallenna.

Oletustulostusasetuksen muuttaminen

Voit tallentaa tulostusasetukset, jotta uusissa InCopy-julkaisuissa voi käyttää samoja asetuksia. Mac OS -järjestelmässä näistä tulostusasetuksista tulee myös tulostimen oletusasetukset. Voit ohittaa yksittäiset tulostusasetukset.

 1. Valitse Tiedosto > Tulosta ja säädä haluamasi oletustulostusasetukset.
 2. Valitse Tallenna asetukset.

  Kaikki tallennettuihin asetuksiin tehdyt korvaukset hylätään tulostustyön päätyttyä.

Julkaisujen skaalaaminen

Kun tulostat Sivuasettelu-näkymästä, voit skaalausta käyttämällä määrittää, miten julkaisun sivut sovitetaan valittuun paperikokoon. Suurin Windows-järjestelmästä tulostettava sivukoko on 129x129 tuumaa. Jos haluat sovittaa julkaisun sitä pienempään paperikokoon, voit skaalata julkaisun leveyden ja korkeuden joko symmetrisesti tai epäsymmetrisesti. Voit myös automaattisesti skaalata sivuja ja sovittaa ne valitun paperikoon kuva-alueelle. Skaalaus ei vaikuta julkaisun sivukokoon.

Julkaisun manuaalinen skaalaaminen

 1. Valitse Sivuasettelu-näkymässä Tiedosto > Tulosta.
 2. Säilytä julkaisun leveys- ja pituussuhteet valitsemalla Pakota mittasuhteet. Jos haluat skaalata julkaisua epäsymmetrisesti, varmista, ettei tätä asetusta ole valittu.
 3. Kirjoita Leveys- ja Korkeus-ruutuihin prosenttiluvuksi 1-1000. Jos valitsit Pakota mittasuhteet, kirjoita vain yksi arvo, sillä toinen päivittyy automaattisesti.
 4. Valitse Tulosta.

Julkaisun automaattinen skaalaaminen

 1. Valitse Sivuasettelu-näkymässä Tiedosto > Tulosta.
 2. Valitse Skaalaa sopivaksi. Valitun PPD:n kuva-alue määrittää skaalausprosentin. Luku näkyy Skaalaa sopivaksi -asetuksen vieressä.
 3. Valitse Tulosta.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?