Julkaisujen tallentaminen

 1. Tee jokin seuraavista:

  • Tallenna nykyinen julkaisu entisellä nimellä valitsemalla Tiedosto Tallenna sisältö.

  • Tallenna julkaisu uudella nimellä valitsemalla Tiedosto > Tallenna sisältö nimellä ja määrittämällä sijainti ja tiedostonimi. Valitse lopuksi Tallenna. Uudelleen nimetystä julkaisusta tulee aktiivinen julkaisu.

  • Tallenna jutun tai grafiikan kopio uudella julkaisun nimellä valitsemalla Tiedosto > Tallenna sisällön kopio ja määrittämällä kohde sekä tiedostonimi. Valitse lopuksi Tallenna. Tallennettu kopio ei muutu aktiiviseksi julkaisuksi.

  • Jos haluat tallentaa julkaisukopion mallina, valitse Tiedosto > Tallenna sisältö nimellä. Määritä sitten sijainti ja tiedostonimi. Valitse Tallennusmuoto-kohdasta (Windows) tai Muoto-kohdasta (Mac OS) InCopy-malli.

  • Jos haluat tallentaa julkaisun kaikki jutut, valitse Tiedosto > Tallenna koko sisältö.

  • Tallenna julkaisukopio tekstimuodossa valitsemalla Tiedosto > Tallenna sisältö nimellä ja määrittämällä sijainti sekä tiedostonimi. Valitse sitten Tallennusmuoto-kohdasta (Windows) tai Muoto-kohdasta (Mac OS) Vain teksti tai Rich Text Format.

Huomautus:

Hallittavan (linkitetyn) julkaisun tallentaminen ei päivitä linkkiä InDesign-tiedostossa. Voit päivittää jutun tiedostojärjestelmään noudattamalla työnkulkujärjestelmää käsittelevien oppaiden ohjeita tai pyytämällä lisätietoja järjestelmänvalvojalta.

Esikatseluiden sisällyttäminen tallennettuihin julkaisuihin

Julkaisujen ja mallien esikatselu miniatyyreinä helpottaa näiden tiedostojen tunnistamista Adobe Bridgessä ja Adobe Mini Bridgessä. Esikatselukuva luodaan, kun julkaisu tai malli tallennetaan. Julkaisun esikatselussa on JPEG-kuva vain ensimmäisestä aukeamasta, kun taas mallin esikatselussa on JPEG-kuva mallin jokaisesta sivusta. Voit määrittää esikatselun sivukoon ja näytettävien sivujen määrän haluamaksesi. Esimerkiksi Hyvin suuri (1024 x 1024) -kuvakoolla voi nopeasti silmäillä sivun sisällön korkealla resoluutiolla ennen tiedoston avaamista.

Asetuksen voi ottaa käyttöön Asetukset- tai Tallenna nimellä -valintaikkunassa. Esikatselut suurentavat tiedoston kokoa ja julkaisun tallentamiseen kuluvaa aikaa, joten asetus kannattaa ehkä ottaa käyttöön Tallenna nimellä -valintaikkunassa vain tarvittaessa.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Jos haluat sisällyttää esikatselun aina, kun tallennat julkaisun, valitse Muokkaa > Asetukset > Tiedoston käsittely (Windows) tai InCopy > Asetukset > Tiedoston käsittely (Mac OS).

  • Tiettyyn julkaisuun voi sisällyttää esikatselun valitsemalla Tiedosto >Tallenna nimellä.

  • Tiettyyn julkaisuun voi sisällyttää esikatselun valitsemalla Tiedosto > Tallenna sisältö nimellä.

 2. Valitse Tallenna aina esikatselukuvat julkaisujen kanssa.
 3. Jos teet esikatseluasetuksia Asetukset-valintaikkunasta, valitse näytettävien sivujen määrä Sivut-valikosta ja valitse jokin asetus Esikatselukoko-valikosta.

  Huomautus:

  Jos Esikatselu-asetus valitaan Tallenna nimellä -valintaikkunassa, valinta siirtyy myös Asetukset-valintaikkunaan ja esikatselun kokona ja sivumääränä käytetään oletusasetusta.

InCopy-tiedostotyypit

InCopyssa voi käyttää useita erilaisia tiedostotyyppejä.

InCopy-sisältötiedostot (.incx)

Tämä on oletustiedostotyyppi, kun juttuja tai grafiikkaa viedään InDesignista ja kun uusia julkaisuja tallennetaan tai luodaan InCopyssa. Tämä tiedostotyyppi näkyy nimellä InCopy-julkaisu Vienti- tai Tallenna nimellä -valintaikkunassa.

InCopy CS3 Interchange -tiedostot (.incx)

Tämä on vanha tiedostotyyppi, jota käytettiin InCopy CS3:ssa ja sitä aikaisemmissa versioissa.

Artikkelitiedostot (.icma)

Nämä tiedostot ovat InDesign-julkaisun osajoukko. Ne ilmaisevat InDesign-päätiedoston sisällön, tyylit ja sivugeometrian. Artikkelitiedostot voi määrittää näyttämään erilaisia visuaalisia tarkkuustasoja (lankakehys, määritetyt aukeamat tai kaikki aukeamat). InDesign-käyttäjä valitsee nämä asetukset ennen artikkelitiedoston luomista. Vain InDesign-käyttäjät voivat luoda artikkelitiedostoja, ja vain InCopy-käyttäjät voivat avata artikkelitiedostoja.

Vanhat InCopy CS3:n artikkelitiedostot käyttivät .inca tiedostopäätettä.

Artikkelipakettitiedostot (.icap)

Artikkelipakettitiedostot ovat artikkelitiedostoja, jotka on pakattu InDesignissa jakelua varten. Artikkelipakkaukset sisältävät artikkelitiedoston, määritetyt juttutiedostot ja linkitetyt kuvat.

Vanhat InCopy CS3:n artikkelipaketit käyttivät .incp tiedostopäätettä.

Mallitiedostot (.icmt)

Malleja voi käyttää erillisten julkaisujen pohjina, koska niihin voi määrittää esimerkiksi sivukokomittojen, tekstialuemittojen, tyylien (kappaleet ja merkit), XML-nimiöiden, värimallien ja ennalta nimiöidyn mallisisällön oletusarvot. Mallitiedostot avataan nimettöminä tiedostoina, ja sisältö sekä tyylit tulevat näkyviin, mutta sivugeometria (InDesign-julkaisun sivuasettelutiedot) ei. Tämä tiedostotyyppi näkyy InCopy Template -mallina Tallenna nimellä -valintaikkunassa.

InDesign-tiedostot (.indd)

Kun InDesign-tiedostoja tarkastellaan InCopyssa, ne sisältävät kaikki InDesign-julkaisun tiedot, myös sisällön, tyylit ja sivukohteiden asettelun. InCopy-käyttäjät voivat muokata vain sellaista sisältöä, jonka käyttöoikeudet InDesign on myöntänyt heille. Muita kohteita voi tarkastella, mutta ei muokata.

Huomautus:

InCopyssa voi avata useita erityyppisiä tekstitiedostoja, kuten Microsoft Word-, RTF- ja TXT-tiedostoja. Kun tiedosto avataan, sen tyypin mukaiset tuontiasetukset tulevat näkyviin.

InCopy-julkaisujen vieminen

Voit tallentaa koko InCopy-julkaisun tai sen osan eri tiedostomuodossa. Ohjelma vie yleensä InCopy-julkaisun kunkin komponentin (esimerkiksi tekstikehykset ja grafiikan) erilliseen tiedostoon. Poikkeuksena on InCopy-julkaisun vieminen Adobe PDF -tiedostoon, jolloin ohjelma kopioi julkaisun kaiken tekstin ja grafiikan yhteen PDF-tiedostoon.

 1. Tee jokin seuraavista:
  • Voit viedä tekstiä napsauttamalla tekstiä tekstityökalulla .

  • Voit viedä grafiikkaa napsauttamalla grafiikkaa sijoitustyökalulla .

 2. Valitse Tiedosto > Vie.
 3. Määritä viedyn sisällön nimi ja sijainti ja valitse sitten muoto Tallennusmuoto-kohdasta.

  XML-muoto on näkyvissä luettelossa vain, jos XML-nimiöt on lisätty julkaisuun. Jos viet tekstiä ja käyttämäsi tekstinkäsittelyohjelma ei ole luettelossa, teksti on ehkä vietävä muodossa, jonka voi tuoda ohjelmaan (esimerkiksi RTF-muoto). Jos tekstinkäsittelyohjelma ei tue muita InCopyn vientimuotoja, käytä vain teksti (ASCII) -muotoa.

  Huomautus:

  ASCII-muodossa viedystä tekstistä poistetaan kaikki merkkimääritteet. Jos haluat säilyttää kaikki muotoilut, käytä InCopyn nimiöity teksti -vientisuodinta.

 4. Vie sisältö valitussa muodossa valitsemalla Tallenna.

InCopy-juttujen nimeäminen uudelleen

Kun juttu viedään InDesignista, sille annetaan tiedostonimi, jolla on .imcl-tiedostopääte. InCopy käyttää automaattisesti tätä tiedostonimeä jutun nimenä InDesignin Artikkelit-paneelissa ja jutun erotinpalkissa. Ohjelma upottaa jutun nimen tiedostoon, toisin kuin tiedostonimen.

 1. Jos haluat muuttaa jutun nimeä manuaalisesti, avaa juttutiedosto InCopyssa.
 2. Valitse Tiedosto > Sisältötiedoston tiedot.
 3. Varmista, että Kuvaus-välilehti on valittuna, ja kirjoita julkaisun otsikoksi uusi nimi.

Huomautus:

Järjestelmänvalvojan on ehkä vaihdettava jutun nimi puolestasi järjestelmän työnkulkuprosesseista riippuen. Jos et voi nimetä juttua uudelleen edellä mainittujen ohjeiden mukaan, ota yhteys työnkulun järjestelmänvalvojaan.

Voit muuttaa jutun nimeä myös Artikkelit-paneelissa jutun uloskirjauksen yhteydessä. Tiedostonimeä ei kuitenkaan muuteta.

Sisällön vieminen Buzzwordiin

Buzzword on web-pohjainen tekstieditori, jolla voi luoda ja tallentaa tekstitiedostoja web-palvelimelle. Kun viet jutun Buzzwordiin, luot tekstitiedoston Buzzword-palvelimelle.

 1. Valitse teksti tai sijoita lisäyskohta tekstikehykseen, joka kuuluu vietävään juttuun.

 2. Tee jokin seuraavista:

  • Valitse InDesignissa Tiedosto > Vie > Buzzwordiin.

  • Valitse InCopyssa Tiedosto > Vie Buzzwordiin.

 3. Jos et ole vielä kirjautunut CS Liveen, napsauta Kirjaudu, anna sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja valitse Kirjaudu.

 4. Määritä Vie juttu Buzzwordiin -valintaikkunassa luotavan Buzzword-julkaisun nimi ja valitse sitten OK.

Buzzword-julkaisu avataan Acrobat.com-sivustolla. Voit siirtää julkaisun toiseen työtilaan ja jakaa sen muiden kanssa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö