Tekstimuuttujat

Tekstimuuttujien luominen ja muokkaaminen

Tekstimuuttuja on kohde, joka lisätään julkaisuun ja joka vaihtelee kontekstin mukaan. Esimerkiksi Viimeisen sivun numero -muuttuja näyttää julkaisun viimeisen sivun numeron. Jos lisäät tai poistat sivuja, muuttuja päivittyy tämän mukaisesti.

InCopy sisältää useita valmiiksi määritettyjä tekstimuuttujia, joita voit lisätä julkaisuun. Voit muokata näiden muuttujien muotoilua tai luoda omia muuttujia. Eräitä muuttujia (esimerkiksi juokseva ylätunniste ja lukunumero) on erityisen hyödyllistä lisätä sivupohjiin, sillä ne varmistavat yhdenmukaisen muotoilun ja numeroinnin. Toisia muuttujia (esimerkiksi luontipäivämäärä ja tiedostonimi) on hyödyllistä lisätä esimerkiksi tulostuksen informaatioalueeseen.

Huomautus:

Jos muuttujaan lisätään liikaa tekstiä, teksti voi muuttua ylijuoksevaksi tai pakatuksi. Muuttujan teksti ei vaihda riviä.

Tekstimuuttujien luominen tai muokkaaminen

Muuttujan luomisessa käytettävissä olevat asetukset riippuvat määrittämästäsi muuttujatyypistä. Jos esimerkiksi valitset lukunumerotyypin, voit määrittää tekstin näkymään sekä ennen numeroa että sen jälkeen, ja voit myös määrittää numerointityylin. Voit luoda useita samaan muuttujatyyppiin perustuvia erilaisia muuttujia. Voit esimerkiksi luoda muuttujan, joka näyttää tekstin "1. luku", ja toisen muuttujan, joka näyttää tekstin "Luku 1.”

Jos valitset juoksevan ylätunnistetyypin, voit määrittää, mitä tyyliä ylätunnisteen perustana käytetään, ja voit valita virkkeiden lopun välimerkkien poistamiseen ja kirjainkoon muuttamiseen liittyviä asetuksia.

 1. Jos haluat luoda kaikissa uusissa julkaisussa käytettäviä tekstimuuttujia, sulje kaikki julkaisut. Muussa tapauksessa luomasi tekstimuuttujat näkyvät vain nykyisessä julkaisussa.

 2. Valitse Teksti > Tekstimuuttujat > Määritä.

 3. Napsauta Uusi-painiketta tai valitse olemassa oleva muuttuja ja valitse Muokkaa.

 4. Kirjoita muuttujan nimi (esimerkiksi "Täysi luku" tai "Juokseva otsikko").

 5. Valitse Teksti-valikosta muuttujatyyppi, määritä sen asetukset ja valitse OK.

  Käytettävissä olevat asetukset vaihtelevat valitsemasi muuttujatyypin mukaan.

  Teksti ennen / Teksti jälkeen

  Voit määrittää kaikille muuttujatyypeille (mukautettua tekstiä lukuun ottamatta) tekstin, joka lisätään muuttujan eteen tai jälkeen. Voit esimerkiksi lisätä sanan "yhteensä" Viimeisen sivun numero -muuttujan eteen ja sanan "sivusta" muuttujan jälkeen, jolloin muodostuisi esimerkiksi kokonaisuus "yhteensä 12 sivusta". Voit myös liittää ruutuihin tekstiä, mutta erikoismerkit, kuten sarkaimet ja automaattiset sivunumerot, poistetaan. Jos haluat lisätä erikoismerkkejä, napsauta tekstiruudun oikealla puolella olevaa kolmiota.

  Tyyli

  Voit määrittää kaikille numeroiduille muuttujatyypeille numerointityylin. Jos [Nykyinen numerointityyli] on valittuna, muuttuja käyttää julkaisun Numerointi- ja osioasetukset -valintaikkunassa valittua numerointityyliä.

Muuttujatyypit

Lukunumero

Lukunumerotyypillä luotu muuttuja lisää luvun numeron. Voit lisätä tekstiä lukunumeron eteen tai jälkeen ja määrittää numerointityylin.

Jos julkaisun lukunumeron on määrä jatkaa kirjan aikaisemmasta julkaisusta, saatat joutua päivittämään kirjan numeroinnin, jotta oikea lukunumero tulee näkyviin.

Luontipäivämäärä, muokkauspäivämäärä ja tulostuspäivämäärä

Luontipäivämäärä lisää päivämäärän tai kellonajan, jolloin julkaisu tallennettiin ensimmäisen kerran. Muokkauspäivämäärä lisää päivämäärän tai kellonajan, jolloin julkaisu tallennettiin viimeksi levylle. Tulostuspäivämäärä lisää päivämäärän tai kellonajan, jolloin julkaisu tulostettiin, vietiin PDF-muotoon tai pakattiin. Voit lisätä tekstiä päivämäärän eteen ja jälkeen ja voit muokata kaikkien päivämäärämuuttujien päiväyksen muotoa.

Päiväyksen muoto

Voit kirjoittaa päiväysmuodot suoraan Päiväyksen muoto -ruutuun tai valita muotoasetukset napsauttamalla ruudun oikealla puolella olevaa kolmiota. Esimerkiksi päiväyksen muoto "MM/dd/yy" näkyy seuraavasti: 12/22/07. Jos muutat muodoksi "MMM. d, yyyy", päivämäärä näkyy seuraavasti: Dec. 22, 2007.

Päivämäärämuuttujat käyttävät tekstissä käytettyä kieltä. Luontipäivämäärä voi esimerkiksi suomalaisessa tekstissä olla "1. joulukuuta 2007" ja saksalaisessa tekstissä "01 Dezember 2007."

Lyhenne

Kuvaus

Esimerkki

M

Kuukauden numero, ei etunollaa

8

MM

Kuukauden numero, etunolla

08

MMM

Lyhennetty kuukauden nimi

elo

MMMM

Kuukauden koko nimi

Elokuu

d

Päivän numero, ei etunollaa

5

dd

Päivän numero, etunolla

05

E

Viikonpäivän lyhennetty nimi

Pe

EEEE

Viikonpäivän koko nimi

Perjantai

yy tai YY

Vuosi, viimeiset kaksi numeroa

07

v (V) tai vvvv (VVVV)

Vuoden koko numero

2007

G tai GGGG

Aikakausi, lyhennetty tai kokonaan

AD tai Anno Domini

h

Tunti, ei etunollaa

4

hh

Tunti, etunolla

04

H

Tunti, ei etunollaa, 24 tunnin muoto

16

HH

Tunti, etunolla, 24 tunnin muoto

16

m

Minuutti, ei etunollaa

7

mm

Minuutti, etunolla

07

s

Sekunti, ei etunollaa

7

ss

Sekunti, etunolla

07

a

AM tai PM, kaksi merkkiä

PM

z tai zzzz

Aikavyöhyke, lyhennetty tai koko nimi

PST tai Pacific Standard Time

Tiedostonimi

Tämä muuttuja lisää nykyisen tiedoston nimen julkaisuun. Muuttuja lisätään usein julkaisun informaatioalueeseen, tai sitten sitä käytetään ylä- ja alatunnisteissa. Voit Teksti ennen- ja Teksti jälkeen -asetusten lisäksi valita seuraavia asetuksia.

Sisällytä kansion koko polku

Valitse tämä asetus, jos haluat sisällyttää tiedostonimeen kansion koko polun. Ohjelma käyttää Windows- ja Mac OS -käyttöjärjestelmien normaaleja polunmerkintätapoja.

Sisällytä tiedostotunniste

Valitse tämä asetus, jos haluat sisällyttää tiedostonimitunnisteen.

Tiedostonimi-muuttuja päivittyy aina, kun tallennat tiedoston uudella nimellä tai uuteen sijaintiin. Polku tai tunniste ei näy julkaisussa, ennen kuin julkaisu on tallennettu.

Kuvan nimi

Kuvan nimi -muuttujalla voit tuottaa automaattisia kuvatekstejä metatiedoista. Kuvan nimi -muuttuja sisältää muuttujatyypin Metatieto-otsikko. Jos tämän muuttujan sisältämä tekstikehys on kuvan vieressä tai ryhmitetty sen kanssa, muuttuja näyttää kyseisen kuvan metatiedot. Voit muokata Kuvan nimi -muuttujaa ja määrittää, mitä metatietokenttää käytetään.

Viimeisen sivun numero

Viimeisen sivun numero -tyyppi on hyödyllinen, jos haluat lisätä julkaisun kokonaissivumäärän ylä- ja alatunnisteisiin käyttämällä yleistä "sivu 3/12" -muotoa. Tässä tapauksessa Viimeisen sivun numero -muuttuja luo numeron 12. Luku päivittyy aina, kun sivuja lisätään tai poistetaan. Voit lisätä tekstiä viimeisen sivun numeron eteen tai jälkeen ja määrittää numerointityylin. Valitse Käyttöala-valikosta asetus ja määritä, käytetäänkö osion tai julkaisun viimeisen sivun numeroa.

Huomaa, että Viimeisen sivun numero -muuttuja ei laske julkaisun sivuja.

Juokseva ylätunniste (kappale- tai merkkityyli)

Juokseva ylätunniste -muuttujat lisäävät sivun ensimmäisen tai viimeisen esiintymän tekstistä, jossa määritettyä tyyliä käytetään. Jos sivulla ei ole valitulla tyylillä muotoiltua tekstiä, käytetään edellisen sivun tekstiä.

Mukautettu teksti

Tällä muuttujalla lisätään yleensä paikkamerkkitekstiä tai tekstijono, jota voidaan joutua muuttamaan nopeasti. Jos esimerkiksi käsittelet projektia, joka käyttää yhtiöstä koodinimeä, voit luoda koodinimelle mukautetun tekstimuuttujan. Kun voit myöhemmin käyttää yhtiön oikeaa nimeä, voit muuttujaa muuttamalla päivittää kaikki esiintymät kerralla.

Jos haluat lisätä tekstimuuttujaan erikoismerkkejä, napsauta tekstiruudun oikealla puolella olevaa kolmiota.

Tekstimuuttujien lisääminen

 1. Sijoita lisäyskohta paikkaan, johon haluat muuttujan.

 2. Valitse Teksti > Tekstimuuttujat > Lisää muuttuja ja valitse haluamasi muuttuja.

Muuttuja näkyy sivulla kuin olisit kirjoittanut sen julkaisuun. Luontipäivämäärämuuttuja voi esimerkiksi näkyä muodossa 22. joulukuuta 2007. Jos valitset Teksti > Näytä piilomerkit, muuttujan esiintymää ympäröi nykyisen tason värinen ruutu.

Huomautus:

Tekstimuuttujat eivät tee rivinvaihtoja.

Tekstimuuttujien poistaminen, muuntaminen ja tuominen

Poista, muunna ja tuo tekstimuuttujia Tekstimuuttujat-valintaikkunassa.

Tekstimuuttujien poistaminen

Jos haluat poistaa julkaisuun lisätyn tekstimuuttujan esiintymän, valitse muuttuja ja paina askelpalautinta tai Delete-näppäintä. Voit myös poistaa itse muuttujan. Kun teet niin, voit päättää, kuinka julkaisuun lisätyt muuttujat korvataan.

 1. Valitse Teksti > Tekstimuuttujat > Määritä.

 2. Valitse ensin muuttuja ja sitten Poista.

 3. Määritä, kuinka muuttuja korvataan: määritä toinen muuttuja, muunna muuttujan esiintymät tekstiksi tai poista muuttujan esiintymät kokonaan.

Tekstimuuttujien muuntaminen tekstiksi

 • Jos haluat muuntaa yhden esiintymän, valitse ensin tekstimuuttuja julkaisuikkunasta ja sitten Teksti > Tekstimuuttujat > Muunna muuttuja tekstiksi.

 • Jos haluat muuntaa tekstimuuttujan kaikki esiintymät julkaisussa, valitse Teksti > Tekstimuuttujat > Määritä ja valitse sitten muuttuja ja Muunna tekstiksi.

Tekstimuuttujien tuominen toisesta julkaisusta

 1. Valitse Teksti > Tekstimuuttujat > Määritä.

 2. Valitse Lataa ja kaksoisnapsauta julkaisua, joka sisältää haluamasi muuttujat.

 3. Varmista Lataa tekstimuuttujat -valintaikkunassa, että haluamiesi muuttujien vieressä on valintamerkki. Jos jollakin olemassa olevista muuttujista on sama nimi kuin tuodulla muuttujalla, valitse ensin jokin seuraavista Ristiriita nykyisen tekstimuuttujan kanssa -kohdan asetuksista ja sitten OK:

  Käytä saapuvaa määritystä

  Korvaa nykyisen muuttujan ladatulla muuttujalla ja käyttää uusia määritteitä kaikissa nykyisen julkaisun teksteissä, joissa aikaisemmin käytettiin vanhaa muuttujaa. Voit vertailla muuttujia keskenään, sillä tuotavien ja nykyisten muuttujien määritykset näkyvät Lataa tekstimuuttujat -valintaikkunan alareunassa.

  Nimeä uudelleen automaattisesti

  Nimeää ladatun muuttujan uudelleen.

 4. Valitse OK ja valitse sitten Valmis.

Huomautus:

Voit myös kopioida muuttujia toisiin julkaisuihin, kun synkronoit kirjatiedoston.

Muuttujien luominen juokseville ylä- ja alatunnisteille

Juokseva ylätunniste -muuttujat lisäävät oletusarvoisesti ensimmäisen esiintymän (sivulla) tekstistä, jossa määritettyä tyyliä käytetään. Juokseva ylätunniste -muuttujat ovat hyödyllisiä, kun haluat näyttää käytössä olevan otsikon ylä- tai alatunnisteessa.

 1. Jos sisältöä ei ole vielä muotoiltu, käytä tekstissä kappale- tai merkkityyliä, jonka haluat näkyvän ylätunnisteessa (esimerkiksi otsikkotyyli).
 2. Valitse Teksti > Tekstimuuttujat > Määritä.
 3. Valitse Uusi ja kirjoita muuttujan nimi.
 4. Valitse Teksti-valikosta Juokseva ylätunniste (kappaletyyli) tai Juokseva ylätunniste (merkkityyli).
 5. Määritä seuraavat asetukset:

  Tyyli

  Valitse tyyli, jonka haluat näyttää ylä- tai alatunnisteessa.

  Käytä

  Päätä, haluatko sivulla käytettävän tyylin ensimmäisen vai viimeisen esiintymän. Ensiksi sivulla on ensimmäinen kappale (tai merkki), joka aloittaa sivun. Jos tyyliä ei esiinny sivulla, käytetään tyylin aikaisempaa esiintymää. Jos julkaisussa ei ole tyylin aikaisempaa esiintymää, muuttuja on tyhjä.

  Poista välimerkit virkkeiden lopusta

  Jos tämä asetus on valittuna, muuttuja näyttää tekstin ilman virkkeiden lopun välimerkkejä (pisteet, kaksoispisteet, huutomerkit ja kysymysmerkit).

  Muuta kirjainkokoa

  Valitse tämä asetus, jos haluat muuttaa ylä- tai alatunnisteessa näkyvän tekstin kirjainkokoa. Voit haluta esimerkiksi aloittaa alatunnisteessa vain ensimmäisen sanan isolla kirjaimella, vaikka sivun otsikossa jokainen sana alkaa isolla kirjaimella.

 6. Valitse OK ja sitten Tekstimuuttujat-valintaikkunasta Valmis.

  Voit nyt lisätä muuttujan sivupohjassa luomaasi ylä- tai alatunnisteeseen.

  Jos ylä- tai alatunnisteen tekstikehys on luotu InDesign-julkaisun sivupohjassa, voit lisätä muuttujan ylä- tai alatunnisteeseen. (Lisätietoja: Sivupohjassa olevan tekstin muokkaaminen.)

Kuvatekstimuuttujien määrittäminen

Kuvatekstimuuttujat päivitetään automaattisesti, kun kuvatekstimuuttujan sisältävä tekstikehys siirretään kuvan viereen. Muuttujatyyppinä käytetään oletusarvoisesti Nimi-metadataa, kun valitset Teksti > Tekstimuuttujat > Lisää muuttuja > Kuvan nimi. Voit muokata Kuvan nimi -muuttujaa tai voit luoda uusia muuttujia, jotka määrittävät kuvan metatietoja.

 1. Valitse Teksti > Tekstimuuttujat > Määritä.

 2. Valitse Uusi, jos haluat luoda muuttujan tai Muokkaa, jos haluat muokata aiemmin luotua muuttujaa.

 3. Valitse tekstiksi Metatieto-otsikko.

 4. Valitse haluamasi asetus Metatiedot-valikosta.

 5. Valitse teksti, joka näkyy ennen metatietoja tai niiden jälkeen, ja valitse OK.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi