InCopy-työnkulkujen luonti ja käyttö

Adobe® InCopyn® avulla voit luoda itsenäisiä julkaisuja tai käyttää julkaisuja, jotka on linkitetty Adobe® InDesigniin®. Kun käsittelet linkitettyjä julkaisuja, voit työnkulkujärjestelmästä riippuen sisällyttää useita InCopy-juttuja InDesign-tiedostoon. Kirjoittajat, toimittajat ja suunnittelijat voivat käsitellä samaa InDesign-julkaisua yhtä aikaa korvaamatta toistensa töitä.

Tietoja InCopy-työnkuluista

InCopy- ja InDesign-ohjelmien saumaton integrointi mahdollistaa työnkulun, jonka avulla kirjoittajat, toimittajat ja suunnittelijat voivat käsitellä samaa InDesign-julkaisua yhtä aikaa korvaamatta toistensa töitä. Työnkulkujärjestelmän avulla käyttäjät voivat kirjata tiedostoja ulos ja sisään ja näin säilyttää tiedostojen eheyden.

InCopy-käyttäjät voivat tarkastella luomaansa sisältöä sivuasetteluissa asentamatta InDesign-ohjelmaa. InCopyn avulla käyttäjät ja toimittajat voivat hallita tekstiä täydellisesti, myös ladontatoimintoja, kuten muotoilutyylien käyttöä (tuotu tavallisesti InDesignista), copyfit-toimintoja, rivin- ja sivunvaihtojen säätöä sekä tavutuksen määrittämistä. InCopy-käyttäjät voivat hioa juttujaan tuomalla niihin grafiikkaa ja muokkaamalla tätä grafiikkaa esimerkiksi skaalaamalla ja rajaamalla sitä. Kun sisältö on tallennettu InCopyssa, julkaisu voidaan päivittää InDesignissa. Lisäksi InDesign-käyttäjät voivat jakaa suunnittelupäivityksiään InCopy-käyttäjien kanssa, mikä takaa viimeisimpien sivuasettelujen käytön.

Yleensä järjestelmän integroinnista vastaava henkilö mukauttaa InCopy- ja InDesign-ohjelmien välisen vuorovaikutuksen määrittämällä ryhmän työnkulkujärjestelmän asetukset. Työnkulkujärjestelmä ohjaa tiedostojen luomista, synkronointia (pääpalvelimen kanssa) ja tarkastelemista. InCopy ja InDesign toimivat useissa työnkulkujärjestelmissä, myös pienille työryhmille tarkoitetussa InCopy® LiveEdit -työnkulkulaajennusten muodostamassa sisäänrakennetussa järjestelmässä. Saat lisätietoja työnkulkujärjestelmästä järjestelmän integroinnista vastaavalta henkilöltä.

Tietoja linkitetyistä (hallittavista) julkaisuista

Linkitetty InCopy-julkaisu on avatussa InDesign-julkaisussa tai artikkelitiedostossa oleva sisältötiedosto (joko teksti tai grafiikka). Sisältö liittyy InDesign-sivuasetteluun, ja siksi se on InDesign-julkaisun hallinnassa. InDesign-käyttäjä määrittää tämän yhteyden InDesignissa, eikä linkkiä voi luoda tai hallita InCopyssa. InDesign-yhteyden voi muodostaa, ennen kuin InCopy-käyttäjä alkaa kirjoittaa ja muokata tekstiä, kirjoituksen aikana tai tekstinkäsittelyn jälkeen. Kun sisältö on linkitetty, InCopy-käyttäjä voi tarkastella (mutta ei muuttaa) muun muassa sivujen asetteluja ja tyylejä sellaisina kuin ne näkyvät InDesign-julkaisussa.

Linkitetyillä julkaisuilla on seuraavia lisäominaisuuksia:

  • Linkitetyn InCopy-tiedoston avulla itse tekstiä voi muokata vapaasti. Voit esimerkiksi määrittää tekstin muotoiluasetuksia, muuttaa kirjasimia sekä suorittaa muita muokkaus- ja copyfit-toimintoja InDesign-sivuasettelun ja työnkulkujärjestelmän suunnittelu- ja muotoilurajoitusten puitteissa. Et voi kuitenkaan muuttaa teksti- tai grafiikkakehyksiä, palsta-asettelua, ketjuvälejä tai muita muotoiluelementtejä, sillä ne määritetään InDesignissa.

  • Linkitettyä sisältöä hallitaan työnkulkujärjestelmässä, jossa se lukitaan käytön ohjausta varten. Järjestelmässä voi olla useita tapoja avata linkitetty juttu. Voit esimerkiksi kirjata kunkin InCopy-tiedoston ulos, jotta voit käsitellä sitä ainoana käyttäjänä. Ohjeita on työnkulkujärjestelmän oppaissa, ja voit kysyä neuvoa myös järjestelmänvalvojalta. Jos työnkulku käyttää InCopy LiveEdit -työnkulkulaajennuksia, lisätietoja on kohdassa Sisällön uloskirjaaminen (InCopy).

Useita juttuja sisältävien tiedostojen käsitteleminen

Kun käsittelet linkitettyjä julkaisuja, voit työnkulkujärjestelmästä riippuen sisällyttää useita InCopy-juttuja InDesign-tiedostoon. Useita juttuja sisältävä tiedosto on luotava InDesign-julkaisussa joko artikkelitiedostona tai InDesign-tiedostona, joka sisältää linkitettyä InCopy-sisältöä. Useita juttuja sisältävää julkaisua ei voi luoda InCopyssa. Lisätietoja on työnkulkujärjestelmän oppaissa.

Useat jutut näkyvät Raakateksti- ja Juttu-näkymissä juttujen erotinpalkilla eroteltuina. Juttujen erotinpalkin avulla kutakin InDesign-julkaisussa luotua juttua on helppo käsitellä.

Juttujen erotinpalkki sisältää jutun otsikon sekä laajennus- ja kutistuspainikkeet, joilla kunkin jutun voi tuoda näkyviin tai kätkeä. Kun juttu kutistetaan, teksti kätketään. Juttujen erotinpalkki pysyy kuitenkin näkyvissä muokkausruudussa.

Juttujen erotinpalkki

A. Laajennus- ja kutistuspainikkeet B. Jutun nimi C. Juttujen erotinpalkki 

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?