Tekstimakrojen käyttäminen

Tekstimakron luominen

Tekstimakro on näppäinsarjan pikakomento. Makro voi olla yksinkertainen (se voi esimerkiksi kirjoittaa sanan tai lauseen, jota käytät usein) tai monimutkainen, kuten muotoiltu osoite. Makrokoodi on luomasi tekstimakron nimi. Esimerkiksi sen sijaan että kirjoittaisit toistuvasti "kauppa- ja teollisuusministeriö", voit luoda makrokoodin (kuten ktm), joka muuttuu ministeriön täydelliseksi nimeksi.

 1. Valitse Ikkuna > Tekstimakrot.
 2. Jos haluat luoda makron valmiista tekstistä, valitse teksti julkaisusta.
 3. Valitse Tekstimakrot-paneelivalikosta Uusi makro tai napsauta Tekstimakrot-paneelin Uusi makro -painiketta  .
 4. Kirjoita makrokoodi Makrokoodi-tekstikenttään. Huomaa, että ohjelma erottelee makrokoodeissa isot ja pienet kirjaimet.

  Koodi näkyy Tekstimakrot-luettelossa.

 5. Kirjoita Makroteksti-kohtaan teksti, joka kirjoitetaan, kun aktivoit tekstimakron.
 6. Jos haluat käyttää lisättävässä tai vaihdettavassa makrotekstissä muun tekstin määritteitä, valitse Muista tekstimääritteet.

  Lisättävä tai vaihdettava makroteksti käyttää oletusasetuksen mukaan kohdekappaleen tyylimääritteitä.

 7. Määritä makron aktivoiva pikanäppäinkomento viemällä osoitin Makroavaimen pikanäppäin -ruutuun ja painamalla haluamiasi näppäimiä.

  Pikanäppäimistä on hyötyä etenkin, jos poistat Tekstimakrot-paneelin Vaihda makrotesti automaattisesti -asetuksen käytöstä.

  Jos makrolle määritettävä pikanäppäinkomento on jo määritetty toiselle toiminnolle, valintaikkunan alareunassa näkyy varoitusmerkki ja viesti: Nyt liitetty: [toiminto]. Jos päätät liittää pikanäppäinkomennon makroon, aiempi pikanäppäintoiminto ohitetaan.

 8. Valitse OK.

Voit korvata makrokoodin makrotekstillä automaattisesti kirjoittaessasi käyttämällä makroavaimen pikanäppäintä tai valitsemalla Tekstimakrot-paneelivalikosta vaihtoehdon Vaihda makroteksti.

Tekstimakron muokkaaminen

 1. Kaksoisnapsauta Tekstimakrot-paneelin luettelossa tekstimakroa, jota haluat muokata, tai valitse se ja napsauta Tekstimakrot-paneelin Muokkaa tekstimakroa -painiketta  .
 2. Kirjoita muutokset ruutuun ja valitse OK.

Makron monistaminen

Luo Monista makro -komennolla kopio olemassa olevasta makrosta. Monistetulla makrolla on sama koodi kuin alkuperäisellä, mutta ohjelma liittää koodiin numeron. Ohjelma lisää monistetun makron Tekstimakrot-paneelin luetteloon heti alkuperäisen makron perään. Jos esimerkiksi monistat makron DOT, luot makron kopion DOT1.

 1. Valitse Tekstimakrot-paneelin luettelosta makro, jonka haluat monistaa.
 2. Valitse Tekstimakrot-paneelivalikosta Monista makro.

Tekstimakron poistaminen

 1. Valitse Tekstimakrot-paneelin luettelosta makro, jonka haluat poistaa.
 2. Valitse Tekstimakrot-paneelivalikosta Poista makro.
Huomautus:

Kun olet poistanut makron, poistamista ei voi kumota.

Makrotekstin lisääminen tai vaihtaminen

Makrotekstin voi lisätä kolmella tavalla: lisäämällä makrotekstin lisäyskohtaan Lisää makroteksti -komennolla, käyttämällä makrotekstin automaattista lisäystä kirjoitettaessa tai vaihtamalla tekstin makrotekstiin.

Makrotekstin lisääminen automaattisesti

Jos Vaihda makroteksti automaattisesti -asetus on valittuna, makrokoodit muunnetaan automaattisesti makrotekstiksi kirjoittaessasi. Jos esimerkiksi loit makrokoodin "ktm", tekstiin tulee "kauppa- ja teollisuusministeriö", kun kirjoitat ktm ja sen perään sanan lopettavan merkin, kuten välilyönnin tai pisteen. Makrokoodissa ison ja pienen kirjaimen ero otetaan huomioon.

 1. Varmista, että Vaihda makroteksti automaattisesti -asetus on valittuna Tekstimakrot-paneelissa. (Sen vieressä pitäisi olla valintamerkki.)
 2. Kirjoita makrokoodi ja sen perään sanan päättävä merkki (välilyönti, pilkku, piste tai rivinvaihto).
Huomautus:

Jos haluat palauttaa makrokoodin tekstin, valitse Muokkaa > Kumoa, kunnes makrokoodi tulee näkyviin.

Makrotekstin lisääminen lisäyskohtaan

Lisää makroteksti -komento sijoittaa valitun makrotekstin valitsemaasi tekstin lisäyskohtaan.

 1. Napsauta tekstityökalulla  kohtaa, johon haluat lisätä makrotekstin.
 2. Tee jokin seuraavista:
  • Paina haluamasi makron pikanäppäintä.

  • Valitse haluamasi makro Tekstimakrot-paneelista ja valitse sitten paneelivalikosta Lisää makroteksti tai napsauta Lisää makroteksti -painiketta .

Tekstin vaihtaminen makrotekstiin

Vaihda makroteksti -komento etsii määritettyä makrokoodia (ison ja pienen kirjaimen ero otetaan huomioon) välittömästi kohdistinta edeltävästä tekstistä. Jos makrokoodi löytyy, komento poistaa sen ja korvaa sen koodiin liitetyllä makrotekstillä. Olet esimerkiksi luonut kauppa- ja teollisuusministeriölle tekstimakron, jonka koodi on "ktm". Jos haluat käyttää makroa, kirjoita ktm ja valitse Vaihda makroteksti, kun kohdistin on heti makrokoodin perässä. InCopy etsii koodin välittömästi kohdistinta edeltävästä tekstistä ja korvaa koodin ktm makrotekstillä "kauppa- ja teollisuusministeriö".

 1. Napsauta tekstityökalulla  haluamasi makrokoodin oikealla puolella ja valitse teksti, jonka haluat korvata.
 2. Valitse Tekstimakrot-paneelivalikosta Vaihda makroteksti tai valitse Muokkaa > Vaihda makroteksti.
Huomautus:

Vaihda makroteksti -komento etsii vain ensimmäisen makrokoodin esiintymän, ei jokaista esiintymää julkaisusta. Etsi ja korvaa kaikki sanan tai lauseen esiintymät Etsi ja vaihda -komennolla.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?