Järjestelmävaatimukset

Viimeisimmät järjestelmävaatimukset ovat osoitteessa http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_fi.

Muiden Creative Cloud -tuotteiden uusimmat järjestelmävaatimukset löydät osoitteesta http://www.adobe.com/fi/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Ratkaistut ongelmat

Adoben tukisivustossa http://www.adobe.com/go/customer_support_fi on kaikkia Creative Cloud -sovelluksia koskevia viime hetken tietoja sekä tietoja tunnetuista ongelmista.

InDesign  

 • PNG-muodossa olevia kuvia ei piirretä oikein. (#3704220)
 • Mac OS X:ssä pikanäppäinten välillä on ristiriita. (#3712363)
 • Sovellus kaatuu, kun sivupohja siirretään vetämällä ja pudottamalla olemattomalle aukeamalle. (#3545728)
 • Sivua ei kohdisteta, kun sille siirrytään julkaisuriviltä. (#3600704)
 • Luo hakemisto -valintaikkuna: Sisällytä kirjan julkaisut -valintaruutu poistetaan käytöstä, jos kirjan nimessä on kaksitavuisia merkkejä. (#3641328)
 • InDesign kaatuu tiettyä tiedostoa avattaessa. (#3646282)
 • InDesign CC Mac kaatuu, kun tietty EPS-tiedosto asetetaan kehykseen. (#3626328)
 • SDK: IToolTip-toimintoa InDesign CC:ssä EPS-sivuobjektien kanssa käytettäessä ilmenee ristiriita. (#3677624)
 • SDK: SpellingPanel.open.project sisältää riippuvuuden yksityisessä otsikossa. (#3708982)
 • InDesign kaatuu, kun sisällysluettelon sisältävä kirja viedään PDF-muodossa. (#3690020)
 • Kopioinnin ja liittämisen pikanäppäimet eivät toimi Windowsin Flash-pohjaisissa paneeleissa. (#3691598)
 • Enter-näppäin ei sulje valintaikkunaa, jossa on monirivistä tekstiä. (#3721069)
 • InDesign kaatuu tiettyjä kirjatiedostoja avattaessa. (#3735269)
 • SDK: kirjasimen dynaaminen muuttaminen ei toimi muokkausruudussa. (#3736981)
 • InDesign kaatuu tekstikehyksen korkeutta lisättäessä. (#3739365)
 • InDesign jumittuu ankkuroitujen grafiikkakehysten kokoa muutettaessa. (#3739369)  
 • Alaviitteessä oleva tekstiin sidottu kuva katoaa muutaman sekunnin ajaksi, kun alaviitteeseen kirjoitetaan merkkejä sen jälkeen, kun kuvaan on lisätty sisäreunan varjo. (#3739547)  
 • Sivuasettelun poistaminen aiheuttaa sovelluksen kaatumisen, jos sivuasettelun nimi on tekstiin sidotussa muokkaustilassa. (#3739612)  
 • InDesign-julkaisua avattaessa näyttöön tulee puuttuvasta EBookExport-laajennuksesta kertova varoitus. (#3741658)
 • Sivut tasataan IDML-tiedostoa vietäessä väärin. (#3578118)  
 • Kehyksen koon muuttamisen jälkeen kuvat eivät mahdu kehyksen sovituskomennoilla kehykseen. (#3641659)  
 • Zoomaustyökalun kaksoisnapsauttaminen ei aseta näkymää todelliseen kokoon (100 %). (#3656264)
 • Joissakin tapauksissa vinonuoli ei valitse koko taulukkoa. (#3658903)  
 • Sisennä tähän -toiminto ei toimi japaninkielisissä luontiohjelmissa oikein. (#3660846)  
 • Solutyylin tasausmääritettä ei levitetä, kun uusi sarake lisätään sellaisen solun viereen, jossa tasaus on käytössä. (#3665314)  
 • Sovellus kaatuu, kun taulukko täytetään grafiikkakehyksillä GREP-toiminnon avulla. (#3671007)
 • Paneelien piilottamiseen ja näyttämiseen käytettävä Opt+Cmd+Tab-pikanäppäinkomento ei toimi. (#3673325)  
 • InDesign sulkeutuu odottamatta, kun Kumoa-painiketta painetaan tekstiin sidotussa tilassa. (#3676673)  
 • MAC: CS6-julkaisua InDesign CC:ssä avattaessa osa tekstistä tasataan väärin. (#3683021)  
 • Vaihtoehtoisen sivuasettelun luonti kaataa InDesignin tietyssä tilanteessa. (#3685235)  
 • InDesign kaatuu tiettyä tiedostoa IDML-muodossa vietäessä. (#3685444)
 • Et-merkki katoaa, kun sitä käytetään tyylin nimessä useissa paneeleissa. (#3694076)  
 • Etsi muotoilu -toiminto antaa vääriä tuloksia, kun tekstissä käytettyjä merkkityylejä haetaan Sisäkkäistyyli-komennolla. (#3697862)  
 • Hakutulokset ovat epätarkkoja merkkityylien etsintätoimintoa suoritettaessa. (#3697866)  
 • Ryhmitettyjen kuvien ulkoasu ei täsmää EPUB-tiedostossa, jos kuvissa on hyperlinkkejä ja Käytä alkuperäistä kuvaa -toiminto on valittuna. (#3700466)
 • Vetäminen ja pudottaminen ulkoisissa sovelluksissa ei luo vetämistapahtumia InDesignissa, kun käytössä on MAC. (#3710667)
 • Kappaletyyliä ei voi poistaa, jos perityssä päätyylissä on sama asetus kuin IDML-muotoa käytettäessä. (#3718431)
 • EPUB-tiedoston tarkistus epäonnistuu, jos kirjasinta ei voi upottaa, sillä siihen viitataan CSS-tiedostossa edelleen. (#3726073)
 • Offline-folioiden luominen työpöydällä olevista InDesign-tiedostoista kestää InDesign CC:ssä ainakin 10 minuuttia pidempään kuin InDesign CS6:ssa. (#3727633)  

InCopy

 • Virhe ”Tiedostoa ei voi avata, sillä se on toisen sovelluksen käytössä”, kun InDesignissa avattua InDesign-tiedostoa avataan InCopyssa. (#3739577)
 • Kohdistus puuttuu InCopyssa, kun asettelutilassa on valittu Tiedosto->Uusi. (#3739619)

Verkossa olevat resurssit

Yleiset Adobe-foorumit ovat osoitteessa http://www.adobe.com/go/forums_fi.

Jos etsit ohjelmiston lataamiseen, asentamiseen ja käytön aloittamiseen liittyvää apua, käy osoitteessa http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Jos tarvitset tuotteeseen liittyvää apua sekä yhteisöpohjaisia ohjeita, inspiraatiota ja tukea, käy osoitteessa http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_fi.

Asiakastuki

Jos tarvitset tuotetietoihin, myyntiin, rekisteröintiin ja muihin ongelmiin liittyvää apua, käy osoitteessa http://www.adobe.com/go/customer_support_fi.

Jos haluat ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, käy osoitteessa http://www.adobe.com/go/intlsupport_fi.