Sisällön vieminen HTML-muotoon | CS6 & CS5.5

Huomautus:

Oikeudenmukainen kieli: Korvaamme syrjivän kielen InDesignin 2022:sta (versio 17.0) alkaen Adoben osallisuutta korostavien ydinarvojen mukaisesti. Kaikki Master page ‑viittaukset korvataan Parent page ‑viittauksilla englannin-, tanskan-, unkarin-, espanjan-, italian-, brasilianportugalin-, portugalin- ja japaninkielisissä ohjeartikkeleissa..

HTML-muotoon vieminen on helppo tapa saada InDesign-sisältö internetvalmiiseen muotoon. Kun viet sisältöä XHTML-muotoon, voit valita, miten teksti ja kuvat viedään. InDesign säilyttää viedyssä sisällössä käytettyjen kappale-, merkki-, objekti-, taulukko- ja solutyylien nimet merkitsemällä HTML-sisällön samannimisillä CSS-tyyliluokilla. Adobe Dreamweaverillä tai muulla CSS-yhteensopivalla HTML-editorilla voit nopeasti ottaa sisällössä käyttöön muotoiluja sekä asetteluja.

Vietävät kohteet

InDesign vie kaikki jutut, linkitetyt ja upotetut kuvat, SWF-elokuvatiedostot, alaviitteet, tekstimuuttujat (tekstinä), luettelomerkityt ja numeroidut luettelot, sisäiset ristiviittaukset sekä tekstiin tai verkkosivuille siirtävät hyperlinkit. Myös taulukot viedään, mutta tiettyjä muotoiluja, kuten taulukon ja solun viivoja, ei viedä. Taulukoille annetaan yksilöivät tunnisteet, jotta niihin voidaan viitata Spry-tietojoukkoina Dreamweaverissa. Sijoitetut audio- ja h.264-videotiedostot sisällytetään HTML5 <audio>- ja <video>-nimiöihin.

Viemättä jäävät kohteet

InDesign ei vie itse piirtämiäsi kohteita (kuten suorakulmioita, ellipsejä ja monikulmioita), hyperlinkkejä (muut kuin verkkosivujen linkit sekä tekstilinkit, jotka siirtävät saman julkaisun tekstiankkureihin), liitettyjä objekteja (myös liitetyt Illustrator-kuvat), ääriviivoiksi muunnettua tekstiä, XML-nimiöitä, kirjoja, kirjanmerkkejä, SING-glyyfejä, sivun siirtymiä, hakemistomerkkejä, taittopöydän kohteita, joita ei ole valittu ja jotka eivät koske sivua, eikä sivupohjakohteita (ellei niitä korvata tai valita ennen vientiä).

  1. Jos et aio viedä koko julkaisua, valitse vietävät tekstikehykset, tekstialue, taulukkosolut tai grafiikka.
  2. Valitse Tiedosto > Vie ja valitse sitten HTML Tallenna nimellä -luettelosta.
  3. Määritä HTML-julkaisun nimi ja sijainti ja valitse Tallenna.
  4. Määritä haluamasi asetukset HTML-vientiasetukset-valintaikkunan Yleiset-, Kuva- ja Lisäasetukset-kohdissa ja valitse sitten OK.

Ohjelma luo julkaisun käyttämällä määritettyä nimeä sekä .html-tunnistetta (kuten uutiskirje.html). Jos verkkokuvien alikansio (kuten uutiskirjeen_Web-kuvat) on määritetty, se tallennetaan samaan sijaintiin.

HTML-vientiasetukset

Määritä HTML-valintaikkunaan seuraavat asetukset.

Yleiset asetukset

Yleiset-kohta sisältää seuraavat asetukset.

Vie

Määrittää, viedäänkö koko julkaisu vai vain valitut kohteet. Jos valittuna on tekstikehys, viedään koko juttu, mukaan lukien ylijuokseva teksti.

Jos valitset julkaisun, viedään kaikkien aukeamien kaikki sivukohteet lukuun ottamatta näkymättömien tasojen sivukohteita sekä sivupohjakohteita, joita ei ole ohitettu. Myös XML-nimiöt ja luodut hakemistot ja sisällysluettelot ohitetaan.

Sisällön järjestys / Järjestäminen

Voit määrittää sivuobjektien lukemisjärjestyksen.

Sivuasettelun perusteella

Lukemisjärjestys määräytyy sivulla olevien kohteiden sijainnin perusteella.

Jos valitset Sivuasettelun perusteella, InDesign päättelee sivuobjektien lukemisjärjestyksen lukemalla sivun vasemmalta oikealle ja ylhäältä alas. Muotoiluelementit eivät välttämättä ole kaikissa tapauksissa, kuten monimutkaisissa monipalstaisissa julkaisuissa, halutussa lukujärjestyksessä. Voit muotoilla ja järjestää sisältöä Dreamweaverissa.

(Vain aasialaiset versiot) Jos valitset Sivuasettelun perusteella, InDesign päättelee sivuobjektien lukemisjärjestyksen julkaisun sidonnan mukaan (vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle). Viedyt muotoiluelementit eivät välttämättä ole kaikissa tapauksissa, kuten monimutkaisissa monipalstaisissa julkaisuissa, halutussa lukujärjestyksessä. Voit muotoilla ja järjestää sisältöä Dreamweaverissa.

Sama kuin XML-rakenne

Jos valitset Sama kuin XML-rakenne, XML-rakennepaneeli määrää viedyn sisällön järjestyksen ja sen, mitä sisältöä viedään. Jos sisältö on jo nimiöity, voit vain vetää nimiöitä XML-rakenne-paneeliin ja asettaa XHTML:n vientijärjestyksen. Jos sisältöä ei ole nimiöity, voit valita Lisää nimiöimättömät kohteet Rakenne-paneelista ja tuottaa nimiöt, jotka voit sitten järjestää uudelleen. Jos et halua kohdetta sisällytettävän vientiin, voit vain poistaa nimiön XML-rakennepaneelista. (Nimiön poistaminen ei poista sisältöä INDD-tiedostosta.) Lisätietoja: Sivukohteiden nimiöinti.

Sama kuin artikkelipaneelissa

Lukemisjärjestys määräytyy Artikkelit-paneelissa olevien elementtien järjestyksen perusteella. Vain valitut artikkelit viedään. Lisätietoja: Artikkeleiden sisällyttäminen vientiä varten.

Reunus

Määritä yksinkertainen reunus Ems- tai pikselimuodossa. Reunusten määrittäminen Ems-muodossa takaa yhteensopivuuden useiden näyttöjen kanssa paremmin. Samaa arvoa käytetään kaikkiin reunuksiin: ylös, alas, vasemmalle ja oikealle.

Luettelomerkit

Valitse Osoita järjestämättömään luetteloon, jos haluat muuntaa luettelomerkityt kappaleet Luettelokohteiksi, jotka muotoillaan HTML-muotoon <ul>-nimiöllä. Valitse Muunna tekstiksi, jos haluat muotoilla luettelomerkit tekstiksi <p>-nimiöllä. Jos olet käyttänyt InDesignin alkuperäisiä automaattisia luettelomerkkejä, myös aliluettelomerkit sisällytetään.

Numerot

Määrittää, kuinka numerot muunnetaan HTML-tiedostossa. Jos olet käyttänyt InDesignin alkuperäistä automaattista numerointia, myös aliluettelomerkit sisällytetään.

Osoita järjestettyyn luetteloon

Muuntaa numeroidut luettelot Luettelokohteiksi, jotka muotoillaan HTML-muotoon <ol>-nimiöllä.

Osoita kiinteään järjestettyyn luetteloon

Muuntaa numeroidut luettelot Luettelokohteiksi ja liittää <value>-määritteen, joka perustuu kappaleen nykyiseen numeroon InDesignissa.

Tekstiksi muuntaminen

Muuntaa numeroidut luettelot kappaleiksi, joiden alussa on kappaleen nykyinen numero tekstinä.

Näytä HTML viennin jälkeen

Käynnistää selaimen, jos käytettävissä.

Kuva-asetukset

Kuvien kopiointi

Määritä, miten kuvat viedään HTML-muotoon.

Alkuperäinen

Vie alkuperäisen kuvan <document_name>-web-images -alikansioon. Kun tämä asetus on valittuna, muita asetuksia ei voi valita.

Optimoitu

Voit asetuksia muuttamalla määrittää, kuinka kuva viedään.

Palvelinpolun linkki

Tällä asetuksella kuvia ei viedä alikansioon, vaan niille annetaan paikallinen URL-osoite (esimerkiksi ”kuvat/”), joka näkyy kuvatiedoston edessä. Linkkimäärite näyttää määrittämäsi reitin ja tunnisteen HTML-koodissa. Tämä asetus on erityisen tehokas, kun olet itse muuntamassa kuvia internetyhteensopiviksi kuviksi.

Säilytä sivuasettelun ulkoasu

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää sivuasettelussa olevia kuvaobjektien määritteitä.

Tarkkuus (ppi)

Määritä kuvien tarkkuus pikseleinä tuumalla (ppi). Käyttöjärjestelmien vakiotarkkuutena on 72 ppi tai 96 ppi, mobiililaitteissa tarkkuus vaihtelee 132 ppi:stä (iPad) 172 ppi:hin (Sony Reader) ja jopa 300 ppi:hin (iPhone 4). Voit määrittää kullekin valitulle objektille ppi-arvon. Arvona voi olla 72, 96, 150 (tänä päivänä kaikkien eBook-laitteiden keskiarvo) ja 300.

Kuvan koko

Määritä, käytetäänkö kiinteää kuvakokoa vai suhteutetaanko se sivukokoon. Sivukokoon suhteutettu asetus määrittää suhteellisen prosenttiarvon InDesign-sivuleveyteen suhteutetun kuvakoon perusteella. Tätä asetusta käytettäessä kuvat skaalataan suhteessa lukualueen leveyteen.

Kuvan tasaus ja välistys

Määritä kuvan tasaus, täyttö vasemmalle, keskelle ja oikealle sekä välilyönti ennen ja jälkeen.

Asetukset koskevat ankkuroituja objekteja

Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat käyttää näitä asetuksia kaikkien ankkuroitujen objektien kanssa.

Kuvan muuntaminen

Voit valita, muunnetaanko dokumentin optimoidut kuvat GIF-, JPEG- tai PNG-muotoon. Valitse Automaattinen, jos haluat, että InDesign päättää, mitä muotoa kussakin tapauksessa käytetään. PNG-asetuksen valinta poistaa kuvien pakkausasetukset käytöstä. Käytä PNG-asetusta häviöttömiin tai läpinäkyviin kuviin.

GIF-asetukset (paletti)

Voit määrittää, kuinka InDesign käsittelee värejä GIF-tiedostoja optimoitaessa. GIF-muodossa käytetään rajoitettua väripalettia, jossa voi olla enintään 256 väriä.

Valitse Sovitettu, jos haluat luoda paletin käyttämällä edustavaa näytettä grafiikan väreistä ilman rasterointia eli lisävärien simulointia pieniä väripisteitä sekoittamalla. Valitse Verkko, jos haluat muodostaa paletin verkkokäyttöön sopivista väreistä, jotka ovat Windows- ja Mac OS -järjestelmävärien osajoukko. Valitse Järjestelmä (Win) tai Järjestelmä (Mac), jos haluat luoda paletin käyttämällä järjestelmän omaa väripalettia. Tämä valinta voi aiheuttaa odottamattomia tuloksia.

Valitse Lomita, jos haluat ladata kuvat progressiivisesti niin, että rivit ilmestyvät yksitellen. Jos tätä asetusta ei ole valittu, kuva näyttää epätarkalta ja selkenee hitaasti kuvan saavuttaessa täyden tarkkuutensa.

JPEG-asetukset (kuvan laatu)

Määrittää kullekin JPEG-kuvalle tilanteeseen parhaiten sopivan pakkauksen (pienemmät tiedostokoot) ja kuvan laadun. Matala-asetus tuottaa pienimmän tiedostokoon ja heikoimman kuvan laadun.

JPEG-asetukset (muotoilumenetelmä)

Määrittää, kuinka nopeasti JPEG-grafiikka tulee näkyviin, kun kuvan sisältämä tiedosto avataan verkkosivulla. Valitse Etenevä, jos haluat JPEG-kuvien avautuvan vähitellen ja tarkentuvan verkkoselaimen ladatessa niitä. (Tällä asetuksella luodut tiedostot ovat hieman suurempia ja vaativat katseluun enemmän RAM-muistia.) Valitse Perusviiva, jos haluat, että kukin JPEG-tiedosto näkyy vasta latauksen päätyttyä. Tiedoston paikalla on latauksen aikana paikkamerkki.

Ohita objektin muunnosasetukset

Ohittaa yksittäisiin kuviin käytetyt objektin vientiasetukset. Lisätietoja: Objektin vientiasetusten käyttäminen.

Lisäasetukset

Määritä CSS- ja JavaScript-asetukset Lisäasetukset-kohdassa.

CSS-asetukset

CSS (Cascading Style Sheet) -tyyliarkit ovat kokoelma muotoilusääntöjä, jotka määrittävät sisällön ulkoasun verkkosivulla. Kun käytät sivun muotoiluun CSS:ää, erotat sisällön esityksestä. Sivun sisältö (HTML-koodi) sijaitsee itse HTML-tiedostossa ja koodin esityksen määrittävät CSS-säännöt puolestaan sijaitsevat toisessa tiedostossa (ulkoisessa tyyliarkissa) tai HTML-julkaisun sisällä (tavallisesti Otsikko-osiossa). Voit esimerkiksi määrittää valitulle tekstille eri kirjasinkokoja ja käyttää CSS:ää määrittämään verkkosivun lohkotason elementtien muodon ja sijoittelun.

Upotettu CSS

XHTML-muotoon vietäessä voit luoda CSS-tyylien luettelon, joka näkyy HTML-tiedoston Otsikko-osiossa määritteiden kanssa.

Jos Sisällytä tyylimääritykset on valittu, InDesign yrittää muodostaa InDesignin tekstimuotoilua vastaavat CSS-määritteet. Jos tätä asetusta ei ole valittu, HTML-tiedostossa on tyhjät määritteet. Voit muokata näitä määritteitä myöhemmin Dreamweaverissa.

Jos Säilytä paikalliset ohitukset on valittu, paikalliset muotoilut, kuten kursiivi ja lihavointi on sisällytetty.

Ei CSS-määrittelyä

Jos valitset tämän asetuksen, HTML-tiedostoon ei luoda CSS-osiota.

Ulkoinen CSS (CS5.5)

Määritä olemassa olevan CSS-tyyliarkin URL-osoite (yleensä suhteellinen URL, esimerkiksi ”/styles/style.css”). InDesign ei tarkista, onko CSS olemassa tai kelvollinen, joten vahvista ulkoisen CSS:n asetukset Dreamweaverissa.

Ylimääräinen CSS (CS6)

Määritä CSS Lisää tyyliarkki -painikkeella.

JavaScript-asetukset

Valitse Linkitä ulkoiseen JavaScriptiin, jos haluat suorittaa JavaScript-komentosarjan, kun HTML-sivu avataan. Määritä JavaScriptin URL-osoite (yleensä suhteellinen URL). InDesign ei tarkista, onko JavaScript olemassa tai kelvollinen.

Enemmän tällaisia

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa

Adobe MAX

Luovuuskonferenssi

14.–16.10. Miami Beach ja verkossa