Grafiikkasuoritin (GPU) on näyttöjärjestelmiin kuuluva ja videokorteilta löytyvä, kuvien käsittelyyn ja näyttämiseen liittyvien toimintojen nopeaan suorittamiseen tarkoitettu erikoissuoritin. Grafiikkasuorittimen kiihdytykseen perustuva tietojenkäsittely parantaa suorituskykyä suunnitteluun, animaatioon ja videoiden käsittelyyn liittyviä tehtäviä suoritettaessa.
Suorituskyky paranee merkittävästi: InDesign toimii entistä nopeammin ja
sujuvammin.

Järjestelmävaatimukset

Grafiikkasuorittimen suorituskyky ‑toiminnon käyttämiseksi Macissa on oltava vähintään 1 024 Mt VRAM-muistia (suositus 2 Gt), ja tietokoneen on tuettava OpenGL-versiota 4.0 tai uudempaa.

Tuetut laitteet

 • iMac 4K
 • iMac 5K
 • MacBook Pro Retina
 • Mac Pro, joka on yhdistetty HiDPI-näyttöön
 • Mac mini, joka on yhdistetty HiDPI-näyttöön

Voit tarkistaa VRAM-arvot seuraavasti:

 • Mac 10.9: valitse Mac > Tietoja tästä Macista > Lisätietoja (Grafiikkatiedot).
 • Mac 10.10, 10.11: valitse Mac > Tietoja tästä Macista (Grafiikkatiedot).

Jos haluat selvittää, tukeeko tietokoneesi OpenGL-versiota (4.0:aa tai uudempaa), perehdy tähän Apple-tuen dokumenttiin.

Mitä hyötyä grafiikkasuorittimesta on InDesignissa?

HiDPI-näytöistä on tulossa standardi. Näyttöjen suuren tarkkuuden vuoksi hahmonnus käy suorittimelle yhä vaikeammaksi.

Tämän lisäksi InDesignin näytön oletussuorituskyvyksi on aina asetettu Tyypillinen laatu. Tämän vuoksi dokumentissa olevat kuvat eivät näy täydellä tarkkuudella. Tällä varmistetaan optimaalinen suorituskyky, kun zoomaat, vierität, panoroit ja suoritat muita toimintoja.

Grafiikkasuoritin astuu kuvaan tässä. Tarkoissa näytöissä hahmonnus voidaan suorittaa parhaiten grafiikkasuorittimen avulla. Grafiikkasuorittimen kiihdytys nopeuttaa dokumenttien hahmonnusta zoomauksen, vierityksen ja panoroinnin aikana. Grafiikkasuorittimeen liittyvien parannusten ansiosta InDesign näyttää nyt kuvat täydellä tarkkuudella suorituskyvystä tinkimättä.

Jos järjestelmässäsi on yhteensopiva grafiikkasuoritin, InDesign hahmontaa dokumentin oletusarvoisesti grafiikkasuorittimella ja asettaa Näytön suorituskyky ‑asetukseksi Korkea laatu.

InDesignin grafiikkasuorittimen suorituskykyyn liittyvät parannukset tehostavat muun muassa zoomauksen sujuvoittamiseen ja animointiin käytettävän Animoitu zoomaus ‑toiminnon toimintaa. Se toimii seuraavasti:

Valitse zoomaustyökalu (Z) ja tee jompikumpi seuraavista toimista:

 • Lähennä keskelle pitämällä hiiripainiketta painettuna (painamalla sitä pitkään). Loitonna pitämällä Optio-painiketta painettuna (painamalla sitä pitkään).
 • Paina ja vedä osoitinta oikealle, jos haluat lähentää, ja vasemmalle, jos haluat loitontaa.
 • Voit siirtyä valinnan zoomaustilaan painamalla vaihtonäppäintä. 

Grafiikkasuorittimen suorituskyky ‑toiminnon käyttöönotto

Kun olet varmistanut, että tietokoneesi vastaa Grafiikkasuorittimen suorituskyky ‑toiminnon järjestelmävaatimuksia, voit ottaa toiminnon InDesignissa käyttöön toimimalla seuraavien ohjeiden mukaan.

 1. Napsauta sovelluspalkissa Grafiikkasuorittimen suorituskyky ‑kuvaketta , niin Grafiikkasuorittimen suorituskyky ‑toiminnon asetukset ilmestyvät Asetukset-paneeliin.

 2. Valitse Grafiikkasuorittimen suorituskyky ‑valintaruutu, jos haluat ottaa toiminnon käyttöön, tai poista valintaruudun valinta, jos haluat poistaa toiminnon käytöstä, ja napsauta OK-painiketta.

Vaihto esikatselutilojen välillä

Kun Grafiikkasuorittimen suorituskyky ‑toiminto on käytössä, voit vaihtaa Grafiikkasuorittimen esikatselu ‑tilan ja Suorittimen esikatselu ‑tilan välillä (Ctrl + E).

 • Jos haluat siirtyä Grafiikkasuorittimen esikatselu ‑tilaan, valitse Näytä > Grafiikkasuorittimen esikatselu.
 • Jos haluat siirtyä Suorittimen esikatselu ‑tilaan, valitse Näytä > Esikatselu suorittimella.
Voit myös vaihtaa Grafiikkasuorittimen esikatselu ‑tilan ja Päällepainatuksen esikatselu ‑tilan välillä Komento+Optio+Vaihto+Y-pikavalinnalla. 

Grafiikkasuorittimen suorituskyky ‑toiminnon asetukset

Voit muuttaa Grafiikkasuorittimen suorituskyky ‑toiminnon asetuksia Asetukset-paneelissa.

Grafiikkasuorittimen asetukset
Grafiikkasuorittimen asetukset

Grafiikkasuorittimen suorituskyky ‑toiminnon käyttöönoton ja käytöstä poiston lisäksi voit muuttaa Asetukset-paneelissa seuraavia Grafiikkasuorittimen suorituskyky ‑toiminnon asetuksia:

 • Animoitu zoomaus: valitse tämä valintaruutu, jos haluat sujuvoittaa ja animoida zoomauksen.