Oikean grafiikkamuodon valitseminen

InDesign voi tuoda useita grafiikkatiedostomuotoja. Kysy lisätietoja käytettävistä muodoista julkaisun tuottamisessa avustavilta palveluntarjoajilta. Näin voit suunnitella julkaisun käyttämällä vain projektiisi parhaiten sopivia muotoja ja asetuksia.

Seuraavasta taulukosta näet, mitkä grafiikkamuodot sopivat parhaiten suunnittelemaasi julkaisuun.

Lopullinen tulostus

Grafiikkatyyppi

Muotoilu

Korkea resoluutio (>1000 dpi)

Vektoripiirrokset

Illustrator, EPS, PDF

Bittikarttakuvat

Photoshop, TIFF, EPS, PDF

Prosessivärierottelut

Vektoripiirrokset

Illustrator, EPS, PDF

Väribittikarttakuvat

Photoshop, CMYK TIFF, DCS, EPS, PDF

Värienhallintaa käyttävä grafiikka

Illustrator, Photoshop, RGB TIFF, RGB EPS, PDF

Matalan resoluution tulostus tai PDF online-käyttöön

Kaikki

Mikä tahansa (vain bittikarttakuvat)

Web

Kaikki

Mikä tahansa (InDesign muuntaa HTML:ään vietäessä grafiikan JPEG- ja GIF-muotoon)

Tietoja vektorigrafiikasta

Vektorigrafiikka (sanotaan toisinaan vektorikuvioiksi tai vektoriobjekteiksi) koostuu suorista ja käyristä. Ne on määritelty matemaattisina, vektoreiksi kutsuttuina objekteina, jotka kuvaavat piirroksen geometrisiä ominaisuuksia.

Vektorigrafiikkaa voidaan vapaasti siirrellä tai muokata vaikuttamatta yksityiskohtiin tai tarkkuuteen, koska se on resoluutiosta riippumatonta; reunat pysyvät terävinä, kun kuvan kokoa muutetaan tai kun kuva tulostetaan PostScript-tulostimella, tallennetaan PDF-tiedostoon tai tuodaan vektorigrafiikkaohjelmaan. Tämän vuoksi vektorigrafiikka on paras valinta logoihin ja muihin kuviin, joita käytetään erikokoisina ja tulostetaan eri muodoissa.

Adobe Creative Suiten piirto- ja kuviotyökaluilla muodostetut vektoriobjektit ovat esimerkkejä vektorigrafiikasta. Vektorigrafiikkaa voidaan kopioida Creative Suite -sovelluksesta toiseen Kopioi- ja Liitä-komennoilla.

Tietoja bittikarttakuvista

Bittikarttakuvissa, tekniseltä nimeltään rasterikuvissa, käytetään kuvapisteiden (pikseleiden) suorakulmaista ristikkoa kuvien muodostamiseen. Jokaisella pikselillä on tietty paikka ja väriarvo. Bittikarttakuvissa elementtien ja muotojen sijaan muokataan pikseleitä. Koska bittikarttakuvissa voidaan esittää vähäisiäkin varjojen ja värien vaihteluita tehokkaasti, niitä käytetään yleensä sävykuvien, kuten valokuvien tai piirto-ohjelmissa luotujen kuvien, sähköiseen esittämiseen.

Bittikarttakuvat ovat resoluutiosta riippuvaisia, eli niiden pikselimäärä on vakio. Siksi niiden yksityiskohtaisuus voi kärsiä ja ne voivat näyttää rosoisilta, jos niitä suurennetaan näytössä tai jos ne tulostetaan alkuperäistä pienemmällä resoluutiolla.

Bittikarttakuva eri suurennuksia käytettäessä
Esimerkki bittikarttakuvasta eri suurennuksia käytettäessä

Bittikarttakuvat saattavat vaatia paljon tallennustilaa. Kun niitä käytetään tietyissä Creative Suite -sovelluksissa, ne pitää usein pakata tiedostokoon pienentämiseksi. Kuvatiedosto pakataan esimerkiksi silloin, kun se aiotaan siirtää lähdesovelluksesta taittopohjaan.

Huomautus:

Adobe Illustratorissa voidaan lisätä kuvaan bittikarttatehosteita käyttämällä tehosteita ja grafiikkatyylejä.

Ohjeita kuvan resoluution valitsemisesta lopullista tulostusta varten

Bittikarttakuvissa on pikseleitä vakiomäärä, joka ilmaistaan yleensä pikseleinä tuumalla (ppi). Suuriresoluutioinen kuva sisältää enemmän ja siten pienempiä pikseleitä kuin tulostusmitoiltaan samankokoinen kuva, jonka resoluutio on pienempi. Esimerkiksi 1 x 1 tuuman kuva, jonka resoluutio on 72 ppi, sisältää 5 184 pikseliä (72 pikseliä vaakasuunnassa x 72 pikseliä pystysuunnassa = 5 184). Sama 1 x 1 tuuman kuva 300 ppi:n resoluutiolla sisältää yhteensä 90 000 pikseliä.

Tuoduissa bittikarttakuvissa resoluutio on lähdetiedoston mukainen. Bittikarttatehosteita varten voidaan määrittää resoluutio erikseen. Kun valitset käytettävää resoluutiota, ota huomioon väline, jolla valmis kuva on tarkoitus julkaista. Seuraavien ohjeiden avulla voit määrittää kuvan resoluutiovaatimukset:

Kaupallinen tulostus

Kaupallisessa tulostuksessa kuvien resoluution on oltava vähintään 150–300 ppi käytettävän painoresoluution (dpi) ja näytön rasteritiheyden (lpi) mukaan. Pyydä aina ohjeita tulostuspalvelusta ennen tuotantopäätösten tekoa. Koska kaupallisessa tulostuksessa tarvitaan suuria korkearesoluutiokuvia, jotka latautuvat hitaasti, sivuasettelussa kannattaa käyttää matalaresoluutiokuvia ja korvata ne korkearesoluutiokuvilla vasta tulostusvaiheessa.

Illustratorissa ja InDesignissa voidaan käsitellä pienen resoluution versioita Linkit-paneelin avulla. InDesignissa voidaan valita Näytä > Näytön suorituskyky -valikosta Tyypillinen tai Nopea näyttö. lllustratorissa voidaan valita Näytä > Ääriviiva. Vaihtoehtoisesti voit saada matalaresoluutiokuvat myös palveluntarjoajaltasi, jos se tukee OPI (Open Prepress Interface) -palvelinta.

Tietokonetulostus

Tietokonetulostuksessa kuvien resoluutiotarve vaihtelee tavallisesti 72 ppi:stä (300 ppi:n tulostimella tulostettavat valokuvat) 150 ppi:hin (enintään 1 000 ppi:n tulostimella tulostettavat valokuvat). Viivapiirroksia (yksibittisiä kuvia) tulostaessasi varmista, että kuvien resoluutio vastaa tulostimen resoluutiota.

Web-julkaisu

Koska online-julkaisussa on tavallisesti käytettävä kuvia, joiden pikselimitat sopivat näytön mittoihin, kuvien leveys on tavallisesti alle 500 pikseliä ja korkeus alle 400 pikseliä, jotta myös selaimen painikkeille sekä kuvateksteille ja muille sivuasettelun elementeille jäisi tilaa. Kun alkuperäinen kuva luodaan käyttäen näytön resoluutiota (Windowsissa 96 ppi, Mac OS:ssä 72 ppi), kuva nähdään sellaisena kuin tavallinen Web-selain näyttää sen. Kun julkaiset kuvia verkossa, tarvitset edellä mainittua korkeampaa resoluutiota todennäköisimmin vain silloin, kun haluat käyttäjien voivan zoomata PDF-tiedostoja tai kun tuotat tarpeen mukaan julkaistavia julkaisuja.