Ongelma

Kun yrität luoda Photoshopissa HDR-kuvia toiminnolla Yhdistä HDR Pro -kuvaan ja valitset tilaksi 32-bittinen Yhdistä HDR Pro -kuvaan -valintaikkunassa, saat seuraavan virheilmoituksen:

Komento ”Camera Raw” ei juuri nyt ole käytettävissä.

Virheilmoitus tulee esille, kun käytän Yhdistä HDR Pro -kuvaan -toimintoa 32-bittisessä tilassa

Tuoteversiot, joita asia koskee

Adobe Camera Raw 9.10 ja Photoshop CC 2017

Käyttöjärjestelmät

macOS ja Windows

Lisätietoja

Adobe Camera Raw 9.10 -ohjelmassa on nyt poistettu käytöstä mahdollisuus käyttää Camera Raw -suodatinta 32-bittisessä Photoshop-asiakirjassa. Näin estetään odottamattomat Camera Raw’n ja Photoshopin väliset visuaaliset eroavuudet. Camera Raw -laajennus käsittelee 32-bittisen lähdekuvan tai älykkään objektin 8- tai 16-bittiseksi tulokseksi.

Tilapäisratkaisut

Käytä jotain seuraavista menetelmistä:

Menetelmä 1: Määritä Tiedoston käsittely -asetus ja Kuvatila Photoshopissa

Camera Raw -suodattimen käyttö 32-bittiseen HDR-kuvaan Photoshopissa:

  1. Varmista, että 32-bittisestä 16/8-bittiseen -vaihtoehto on käytössä. Asetuksen käyttöönotto:
    • Valitse Muokkaa > Oletusarvot > Tiedoston käsittely.
    • Valitse Oletusarvot-valintaikkunan Tiedoston yhteensopivuus -osiossa valintaruutu Käytä Adobe Camera Raw -ohjelmistoa muuntamaan asiakirjat 32-bittisestä 16/8-bittisiksi.
    • Valitse OK.
  2. Valitse joko Kuva > Tila > 8 bittiä/kanava tai Kuva > Tila > 16 bittiä/kanava.

Nyt kun käytät vaihtoehtoa Yhdistä HDR Pro -kuvaan, Photoshop näyttää Camera Raw -suodattimen valintaikkunan. Tee halutut säädöt ja napsauta OK-painiketta. Lopputuloksena on Photoshop-asiakirja, joka on joko 8 bittiä/kanava tai 16 bittiä/kanava.

Menetelmä 2: Käytä Lightroomin sisäänrakennettua HDR-ominaisuutta

Suosittelemme, että käytät asetusta Valokuvan yhdistäminen > HDR Photoshopin asetuksen Muokkaus > Yhdistä HDR Pro -kuvaan sijaan. Lightroomin sisäänrakennettu HDR-ominaisuus luo yhdistetyn HDR DNG -raw-tiedoston, jolle voidaan kehitysmoduulissa luoda sävykartta tavallisilla raw-kehitysasetuksilla.

Lisätietoja saat kohdasta HDR-kuvan yhdistäminen.

Menetelmä 3: Käytä Camera Raw’n sisäänrakennettua Yhdistä HDR-kuvaan -ominaisuutta

Jos haluat yhdistää kuvia HDR-kuvaan Photoshopista ja käyttää sävykartoitusta Camera Raw -laajennuksen avulla, kannattaa käyttää Camera Raw’n sisäänrakennettua Yhdistä HDR-kuvaan -ominaisuutta. Camera Raw’n yhdistysominaisuus luo HDR DNG -raw-tiedoston, jolle voidaan luoda sävykartta tavallisilla raw-kehitysasetuksilla.

Tarkat vaiheittaiset ohjeet ovat kohdassa HDR-kuvan yhdistäminen Adobe Camera Raw 9.0 -ohjelmassa.

Menetelmä 4: 32-bittinen HDR Smart Object

Jos haluat käyttää Camera Raw -laajennusta 32-bittisiin HDR Smart Object -tiedostoihin, kannattaa käyttää Camera Raw’n tai Lightroomin sisäänrakennettua Yhdistä HDR-kuvaan -ominaisuutta. Yhdistysominaisuus luo HDR DNG -raw-tiedoston, jonka voi avata Photoshopissa älykkäänä objektina (Smart Object).Kaksoisnapsauta Älykäs objekti -tasoa Photoshopissa, niin esiin tulee Camera Raw -valintaikkuna. Siinä voit luoda alkuperäisen HDR-kuvasisällön sävykartoituksen Camera Raw’n tavallisilla raw-kehitysasetuksilla.

Menetelmä 5: Käytä Photoshopin Yhdistä HDR Pro -kuvaan -ominaisuudelle suositeltuja asetuksia

Suosittelemme, että käytät Photoshopin Yhdistä HDR Pro -kuvaan -ominaisuutta joko 8- tai 16-bittisessä tilassa Photoshopin sisäänrakennettujen sävykartoitusasetusten kanssa tai 32-bittisessä tilassa, niin että Täydellinen sävytys Adobe Camera Raw’ssa -vaihtoehto (Complete Toning In Adobe Camera Raw) ei ole valittuna. Täydellinen sävytys Adobe Camera Raw’ssa -työnkulussa saattaa olla tällä hetkellä ongelmia. Adobe harkitsee tämän työnkulun korjaamista tulevassa Photoshop-julkaisussa.

Jos valitset 32-bittisen vaihtoehdon, voit käsitellä tuloksena syntyvän 32-bittisen HDR-asiakirjan Camera Raw -ohjelmassa edellä mainitun Menetelmä 1: Määritä Tiedoston käsittely -asetus ja Kuvatila Photoshopissa -kohdan mukaisesti.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö