Opasvideo: Linkitetyt älykkäät objektit

Opasvideo: Linkitetyt älykkäät objektit
Infinite Skills

Älykkäiden objektien kuvaus

Älykkäät objektit ovat tasoja, jotka sisältävät rasteri- tai vektorikuvien, esimerkiksi Photoshop- tai Illustrator-tiedostojen, kuvatietoja. Älykkäät objektit säilyttävät kuvan lähdesisällön ja kaikki sen alkuperäiset ominaisuudet, mikä mahdollistaa tason tiedot säilyttävän muokkaamisen.

Photoshopissa ja Photoshop CS6:ssa on mahdollista sisällyttää kuvan sisältöjä Photoshop-dokumenttiin. Photoshopissa voi myös luoda linkitettyjä älykkäitä objekteja, joiden sisältö on ulkoisista kuvatiedostoista. Linkitetyn älykkään objektin sisältö päivittyy, kun sen lähdekuvatiedostoa muutetaan.

Linkitetyt älykkäät objektit eroavat Photoshop-dokumentissa olevista älykkään objektin monistetuista esiintymistä, Linkitettyjen älykkäiden objektien avulla voit käyttää jaettua lähdetiedostoa useiden Photoshop-dokumenttien välillä. Tämä on erityisen tuttu ja tervetullut ominaisuus web-suunnittelijoille.

Älykkäiden objektien edut

Älykkäiden objektien avulla voit tehdä seuraavia toimia:

 • Tehdä tietoja tuhoamattomia muunnoksia. Voit skaalata, kiertää, vinouttaa, vääristää tai käyristää tason tai muuntaa tason perspektiiviä menettämättä alkuperäisiä kuvatietoja tai alkuperäistä laatua, koska muunnokset eivät vaikuta alkuperäisiin tietoihin.

 • Voit käsitellä vektoritietoja, kuten Illustratorin vektorikuvia, joita yleensä rasteroitaisiin Photoshopissa.

 • Voit tehdä tietoja tuhoamattomia muunnoksia. Voit muokata älykkäisiin objekteihin käytettyjä suotimia milloin tahansa.

 • Voit muokata älykästä objektia ja päivittää kaikki siihen linkitetyt esiintymät automaattisesti.

 • Voit käyttää tasomaskia, joka joko on linkitetty tai jota ei ole linkitetty älykkään objektin tasoon.

 • Voit kokeilla eri vaihtoehtoja pienitarkkuuksisissa harjoituskuvissa, jotka korvataan myöhemmin valmiilla versioilla.

Et voi tehdä toimia, jotka muuttavat pikselitietoja, kuten maalata, varjostaa, lisävalottaa tai kloonata, suoraan älykkäiden objektien tasossa, ellei tasoa ensin ole muunnettu tavalliseksi rasteroitavaksi tasoksi. Jos haluat suorittaa pikseleitä muuttavia toimia, voit muokata älykkään objektin sisältöä, kloonata uuden tason älykkäiden objektien tason yläpuolelle, muokata älykkään objektin kopioita tai luoda uuden tason.

Huomautus:

Kun muunnat älykkään objektin, johon on käytetty älykästä suodinta, Photoshop poistaa muunnon ajaksi suodintehosteet käytöstä. Kun muunto on valmis, tehosteet otetaan jälleen käyttöön. Katso Älykkäiden suodinten käyttö.

Älykkäiden objektien edut Photoshopissa
Tavallinen taso ja älykäs objekti Tasot-paneelissa. Miniatyyrin oikean alakulman kuvake merkitsee älykästä objektia.

Älykäs objekti Photoshopin Tasot-paneelissa
(Photoshop) Linkitetty älykäs objekti Tasot-paneelissa

Sisällytettyjen älykkäiden objektien luominen

Sisällytettyjä älykkäitä objekteja voi luoda usealla tavalla: Avaa älykkäänä objektina -komennolla, sijoittamalla tiedoston (Photoshop CS6) tai sijoittamalla tiedoston sisällytettynä (Photoshop ja CS6), liittämällä tiedot Illustratorista tai muuntamalla yhden tai usean Photoshop-tason älykkäiksi objekteiksi.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:
  • (Photoshop) Tuo tiedostot älykkäinä objekteina avoimeen Photoshop-dokumenttiin valitsemalla Tiedosto > Sijoita sisällytetty.
  • Valitse Tiedosto > Avaa älykkäänä objektina, valitse haluamasi tiedosto ja valitse Avaa.
  • (Photoshop CS6) Tuo tiedostot älykkäinä objekteina avoimeen Photoshop-dokumenttiin valitsemalla Tiedosto > Sijoita.

  Huomautus:

  Vaikka voitkin sijoittaa JPEG-tiedostoja, parempi vaihtoehto on sijoittaa PSD-, TIFF- tai PSB-tiedostoja, koska tällöin voit lisätä tasoja, muokata pikseleitä ja tallentaa tiedoston uudelleen menettämättä tietoja. (Muokatun JPEG-tiedoston tallentaminen edellyttää uusien tasojen yhdistämistä ja kuvan pakkaamista uudelleen, jolloin kuvan laatu heikkenee.)

  • Muunna valittu taso älykkääksi objektiksi valitsemalla Taso > Älykkäät objektit > Muunna älykkääksi objektiksi.
  • Tuo tiedosto älykkäänä objektina avoimeen Photoshop-dokumenttiin valitsemalla Bridgessä Tiedosto > Sijoita > Photoshopiin.

  Huomautus:

  Helppo tapa käsitellä Camera Raw -tiedostoja on avata ne älykkäinä objekteina. Voit säätää Camera Raw -asetuksia milloin tahansa kaksoisnapsauttamalla Raw-tiedoston sisältävää älykkäiden objektien tasoa.

  Ohjeet ovat videossa Kuvan avaaminen älykkäänä objektina.

  • Valitse yksi tai usea taso ja valitse Taso > Älykkäät objektit > Muunna älykkääksi objektiksi (Smart Object). Tasot kootaan yhdeksi älykkääksi objektiksi.

  • Vedä PDF- tai Adobe Illustrator -tasot tai -objektit Photoshop-dokumenttiin.

  • Liitä kuvat Illustratorista Photoshop-dokumenttiin ja valitse Liitä-valintaikkunassa Älykäs objekti. Joustavimmat tulokset saat, kun otat käyttöön PDF- ja AICB-asetukset (ei läpinäkyvyyden tukea) Adobe Illustratorin Preferences-valintaikkunan File Handling & Clipboard -osassa.

Linkitettyjen älykkäiden objektien luominen | Photoshop

Huomautus:

Linkitetyt älykkäät objektit ovat käytettävissä Photoshop CC -versiossa 14.2 (tammikuu 2014) ja sitä uudemmissa versioissa.

Photoshopissa voi luoda linkitettyjä älykkäitä objekteja. Linkitettyjen älykkäiden objektien sisältö päivittyy, kun lähdekuvatiedostoa muutetaan. Linkitetyt älykkäät objektit sopivat erityisen hyvin ryhmien käyttöön sekä tilanteisiin, joissa resursseja pitää käyttää toistuvasti eri yhteyksissä.

Näillä ohjeilla voit luoda linkitetyn älykkään objektin:

 1. Valitse Tiedosto > Sijoita linkitetty.
 2. Valitse oikea tiedosto ja valitse Sijoita.

Linkitetty älykäs objekti luodaan, ja se näkyy Tasot-paneelissa linkkisymbolilla merkittynä ().

Huomautus:

Linkitetyn älykkään objektin voi luoda avoimeen dokumenttiin myös vetämällä ja pudottamalla, kun seuraava näppäin pidetään painettuna:

(Windows) Alt-näppäin
(Mac OS) Optio-näppäin

Tämän oletustoiminnon voi muuttaa poistamalla valinnan kohdasta Oletusasetukset > Yleiset > Luo älykkäitä objekteja aina sijoitettaessa.

Tiedostokoon pienennykset käytettäessä linkitettyjä älykkäitä objekteja

Linkitettyjen älykkäiden objektien tiedostoja ei upoteta toiseen dokumenttiin, vaan ne sijaitsevat muualla, joten dokumentin koko on usein tavallista pienempi. Linkitettyjen älykkäiden objektien tiedostoja ei tallenneta dokumenttiin, mutta siihen tallentuu alkuperäistiedoston kuvatiedoista yksitasoinen, skaalattu versio. Joissakin tapauksissa tämän kuvaversion koko on huomattavasti suurempi kuin alkuperäistiedoston, jolloin dokumentin kokokin suurenee.

Linkitetyn älykkään objektin päivittäminen

Jos ulkoista kuvatiedostoa muutetaan samalla, kun siihen viittaava Photoshop-dokumentti on auki, kyseinen linkitetty älykäs objekti päivittyy automaattisesti. Jos puolestaan avaat Photoshop-dokumentin, jossa on synkronoimattomia linkitettyjä älykkäitä objekteja, ne voi päivittää seuraavasti:

 • Napsauta linkitetyn älykkään objektin tasoa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Päivitä muokattu sisältö.
 • Valitse Taso > Älykkäät objektit > Päivitä muokattu sisältö.

Linkitetyt älykkäät objektit, joiden kuvatiedostoja on muutettu, näkyvät Tasot-paneelissa korostettuina seuraavasti:

Synkronoimattomat linkitetyt älykkäät objektit korostettuina Photoshopin Tasot-paneelissa
Synkronoimattomat linkitetyt älykkäät objektit näkyvät Tasot-paneelissa korostettuina.

Huomautus:

Kaikki käsiteltävänä olevan Photoshop-dokumentin linkitetyt älykkäät objektit voi päivittää kerralla valitsemalla Taso > Älykkäät objektit > Päivitä kaikki muokattu sisältö.

Linkitetyt älykkäät objektit, joiden ulkoiset lähdetiedostot puuttuvat, korostettuina Photoshopin Tasot-paneelissa
Linkitetyt älykkäät objektit, joiden ulkoiset lähdetiedostot puuttuvat, näkyvät Tasot-paneelissa korostettuina.

Huomautus:

Kun Photoshop etsii linkitettyihin älykkäisiin objekteihin tehtyjä muutoksia tai päivittää objektia, vain linkitetyn tiedoston muutokset huomioidaan. Älykkäisiin objekteihin linkitettyä sisältöä ei päivitetä.

Älykkään objektin rikkoutuneen linkin korjaaminen

Jos linkitetyn älykkään objektin ulkoinen lähde puuttuu, ongelman voi ratkaista näillä ohjeilla:

 1. Napsauta linkitetyn älykkään objektin tasokuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse Korjaa rikkoutunut linkki.
 2. Siirry puuttuvan objektin uuteen sijaintiin.
 3. Valitse Sijoita.

Linkitettyjen älykkäiden objektien ominaisuuksien tuominen näkyviin

Kun linkitetty älykäs objekti on valittu Tasot-paneelista, valitse Ikkuna > Ominaisuudet.

Seuraavat ominaisuudet tulevat näkyviin:

 • linkitetyn älykkään objektin ulkoisen lähdetiedoston polku
 • linkitetyn älykkään objektin koko ja sijaintikoordinaatit (X ja Y).

Seuraavia toimintoja voi käyttää suoraan Ominaisuudet-paneelista:

 • Ulkoisen kuvatiedoston sisältöä voi muokata. Tarvittaessa Photoshop käynnistää toisen ohjelman, jossa lähdekuvatiedostoa voi käsitellä. Photoshop käynnistää esimerkiksi Adobe Illustratorin, jos ulkoinen lähdetiedosto on .ai-tiedosto.
 • Linkitetyn älykkään objektin voi sisällyttää nykyiseen dokumenttiin.

Linkitettyjen älykkäiden objektien sisällyttäminen

Tee jompikumpi seuraavista toimista:

 • Napsauta Tasot-paneelissa linkitettyä älykästä objektia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Sisällytä linkitetty.
 • Valitse Taso > Älykkäät objektit > Sisällytä linkitetty.
 • Valitse Ominaisuudet-paneelista Sisällytä.

Huomautus:

Jos haluat sisällyttää Photoshop-dokumenttiin kaikki linkitetyt älykkäät objektit kerralla, valitse Taso > Älykkäät objektit > Sisällytä kaikki linkitetyt.

Linkitettyjen älykkäiden objektien pakkaaminen

Photoshop-dokumentin linkitetyt älykkäät objektit voi pakata niin, että niiden lähdetiedostot tallennetaan tietokoneessa olevaan kansioon. Photoshop-dokumentin kopio tallennetaan lähdetiedostojen mukana samaan kansioon.

 1. Valitse Tiedosto > Keräily.
 2. Valitse, minne haluat tallentaa lähdetiedostot ja Photoshop-dokumentin kopion.

Myös dokumentin ääntä tai videota sisältävät, linkitetyt älykkäät objektit pakataan.

Huomautus:

Tiedosto on tallennettava, ennen kuin sen linkitetyt älykkäät objektit voidaan pakata.

Photoshopin hakuperiaatteet linkitetyissä tiedostoissa

Photoshop hakee linkitettyjä tiedostoja aina viimeisimmästä suhteellisesta sijainnista. Jos linkitettyä tiedostoa ei löydy tästä sijainnista, Photoshop hakee tiedostoa:

 • viimeisimmästä absoluuttisesta sijainnista
 • tallennettua aliasta käyttämällä (vain Mac)
 • kansiosta, johon dokumentti on tallennettu.

Näin ollen projektikansioita ja -tiedostoja voi siirtää, kopioida ja jakaa, mutta linkkien rikkoutumisen riski on pieni.

Huomautus:

Etsi puuttuva tiedosto -ikkunassa näkyy aina puuttuvien lähdetiedostojen viimeisin absoluuttinen polku.

Dokumenttiin sisältyvän älykkään objektin muuntaminen linkitetyksi älykkääksi objektiksi

Dokumenttiin sisältyvän älykkään objektin voi muuntaa linkitetyksi älykkääksi objektiksi. Älykkään objektin muunnokset, suotimet ja muut tehosteet säilytetään muuntamisen aikana.

Toimi seuraavasti:

 1. Valitse Photoshop-dokumenttiin sisällytetyn älykkään objektin taso.
 2. Valitse Taso > Älykkäät objektit > Muunna linkitetyksi.
 3. Valitse tietokoneesta sijainti, johon haluat tallentaa lähdetiedoston. Anna tiedostolle nimi, jossa on tuettu tiedostotunnus, esimerkiksi linkkitiedosto.jpg.

Tasot-paneelin suodattaminen älykkäiden objektien perusteella | Photoshop

 1. Valitse Tasot-paneelin suodatusvalikosta Älykäs objekti.
Tasojen suodattaminen Photoshopissa älykkäiden objektien perusteella
Tasojen suodattaminen älykkäiden objektien perusteella

 1. Napsauta jotakin seuraavista kuvakkeista:
 •     Ajantasaisten linkitettyjen älykkäiden objektien suodin
 •     Vanhentuneiden linkitettyjen älykkäiden objektien suodin
 •     Puuttuvien linkitettyjen älykkäiden objektien suodin
 •     Sisällytettyjen älykkäiden objektien suodin

Huomautus:

Tasojen suodatuksen voi poistaa käytöstä suodatuskatkaisimesta ().

Sisällytetyn älykkään objektin monistaminen

 1. Valitse Tasot-paneelista älykäs objektitaso ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Voit luoda älykkääseen objektiin linkitetyn älykkään objektin kopion valitsemalla Taso > Uusi > Taso kopioimalla tai vetämällä älykkäiden objektien tason Tasot-paneelin alaosassa sijaitsevan Luo uusi taso -kuvakkeen päälle. Alkuperäiseen tekemäsi muutokset vaikuttavat kopioon ja päinvastoin.

  • Voit luoda älykkään objektin kopion, jota ei ole linkitetty alkuperäiseen, valitsemalla Taso > Älykkäät objektit > Uusi älykäs objekti kopioinnin avulla. Alkuperäiseen tehdyt muutokset eivät vaikuta kopioon, eivätkä kopioon tehdyt muutokset vaikuta alkuperäiseen.

  Tasot-paneelissa näkyy uusi älykäs objekti, jonka nimessä on alkuperäisen objektin nimi ja liite ”kopio”.

Älykkään objektin sisällön muokkaaminen

Kun muokkaat älykästä objektia, lähdesisältö avautuu joko Photoshopissa (jos sisältönä on rasteritietoja tai Camera Raw -tiedosto) tai ohjelmassa, joka oletusarvoisesti käsittelee sijoitettua tiedostomuotoa (esimerkiksi Adobe Illustrator tai Adobe Acrobat). Kun tallennat lähdesisältöön tekemäsi muutokset, muutokset näkyvät kaikissa linkitetyissä älykkään objektin esiintymissä Photoshop-dokumentissa.

 1. Valitse älykäs objekti Tasot-paneelista ja tee jokin seuraavista toimista:
  • Valitse Taso > Älykkäät objektit > Muokkaa sisältöä.
  • Kaksoisnapsauta Tasot-paneelissa näkyvää älykkään objektin pienoiskuvaa.
  • Valitse Ominaisuudet-paneelista Muokkaa sisältöä.
 2. Sulje valintaikkuna valitsemalla OK.
 3. Tee muutokset lähdesisältötiedostoon ja valitse Tiedosto > Tallenna.

  Photoshop päivittää älykkään objektin vastaamaan tekemiäsi muutoksia. (Jos et näe muutoksia, aktivoi älykkään objektin sisältävä Photoshop-dokumentti.)

Älykkään objektin sisällön korvaaminen

Voit korvata kuvan tiedot yhden älykkään objektin tai useiden linkitettyjen kohteiden osalta. Toimintoa käyttämällä voit päivittää visuaalisen suunnitelman nopeasti tai korvata harjoituskuvan valmiilla versiolla.

Huomautus:

Kun korvaat älykkään objektin, kaikki alkuperäisen älykkään objektin sisältämät skaalaukset, käyristykset ja muut tehosteet säilyvät.

 1. Valitse älykäs objekti ja valitse Taso > Älykkäät objektit > Korvaa sisältö.
 2. Etsi korvaava tiedosto ja valitse Sijoita.
 3. Valitse OK.

  Uusi sisältö sijoittuu älykkääseen objektiin.

Sisällytetyn tai linkitetyn älykkään objektin muuntaminen tasoksi

Kun älykäs objekti muunnetaan tavalliseksi tasoksi, ohjelma rasteroi sen sisällön nykyisen koon mukaisena. Muunna älykäs objekti tavalliseksi tasoksi vain, jos älykkään objektin tietoja ei enää tarvitse muokata. Muuntoja, käyristyksiä ja suotimia, joita älykkäässä objektissa on käytetty, ei voi enää muokata sen jälkeen, kun älykäs objekti on rasteroitu.

 • Valitse älykäs objekti ja valitse Taso > Älykkäät objektit > Rasteroi

Huomautus:

Jos haluat luoda älykkään objektin uudelleen, valitse alkuperäiset tasot uudelleen ja aloita alusta. Alkuperäiseen älykkääseen objektiin tekemäsi muunnot eivät siirry uuteen älykkääseen objektiin.

Sisällytetyn älykkään objektin sisällön vieminen

 1. Valitse älykäs objekti Tasot-paneelista ja valitse Taso > Älykkäät objektit > Vie sisältö.
 2. Valitse älykkään objektin sisältöä varten sijainti ja valitse Tallenna.

  Photoshop vie älykkään objektin alkuperäisessä muodossaan (esimerkiksi JPEG-, AI-, TIF- tai PDF-muodossa). Jos älykäs objekti on luotu tasoista, se viedään PSB-muodossa.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö