Kun tiedostoja tallennetaan ja avataan verkon kautta tai siirrettävästä tietovälineestä käsin, monet tekijät vaikuttavat ohjelman suorituskykyyn. Siksi jotkin ongelmat esiintyvät tiheämmin työskenneltäessä verkon yli tai käytettäessä siirrettävää tietovälinettä, verrattuna työskentelyyn paikalliselta kovalevyltä. (Verkkoihin liittyviä ongelmia ovat esimerkiksi tiedostojen vahingoittuminen, käytön tai pääsyn esto ja huono suorituskyky.)Tällöin Photoshop saattaa palauttaa jonkin seuraavista virheviesteistä:

  • "Could not complete this operation because this file is in an unknown format." (Tätä toimintoa ei voitu suorittaa, koska tiedosto on tuntemattomassa muodossa.)
  • "Could not complete the request because the file is locked." (Pyyntöä ei voitu suorittaa, koska tiedosto on lukittu.)
  • "Could not save because of a disk error." (Ei voitu tallentaa levyvirheen vuoksi.)

Huomautus: Ongelmat, jotka liittyvät Photoshop-tiedostojen käyttöön verkon kautta tai siirrettävästä tietovälineestä käsin, saattavat olla ajoittaisia tai esiintyä viiveellä.

Adoben tekninen tuki tukee Photoshopin ja Adobe Bridgen käyttämistä ainoastaan paikalliselta kovalevyltä käsin, sillä verkon ja oheislaitteiden kokoonpanoon liittyvien ongelmien toisintaminen tai määrittäminen täsmällisesti on vaikeaa.  

Tärkeää: Ulkoisten kiintolevyjen pitäisi toimia Photoshopissa ilman ongelmia, vaikkakin työskentely saattaa olla hitaampaa kuin sisäisellä kiintolevyllä. Tämä riippuu ulkoisen levyn kytkentätavasta. Tilannetta voi hyvin kokeilla poistamalla ulkoisen levyn tilapäisesti käytöstä ja käyttämällä ainoastaan sisäistä levyä. Adobe ei kuitenkaan katso, että ulkoisten levyjen käyttäminen olisi säännönmukaisesti ongelmallista.

Ongelmia työskenneltäessä verkoista tai siirrettävistä tietovälineistä käsin

Photoshop vaatii paljon resursseja ja se käyttää siten enemmän RAM-muistia ja kiintolevytilaa kuin useimmat muut ohjelmat. Vaikka Photoshop toimiikin verkkojen yli ja siirrettävillä tietovälineillä, tällaiset kokoonpanot vaikuttavat haitallisesti ohjelman suorituskykyyn ja luotettavuuteen. Photoshop esimerkiksi lukee ja kirjoittaa kuvatietoa kuvan työstämisen aikana. Siksi, mitä nopeampi kuvan tai Photoshopin työlevyn sisältävä asema on, sitä nopeammin Photoshop kykenee käsittelemään kuvatietoja. Sisäiset kovalevyt ovat nopeampia kuin verkkopalvelimet (verkon kautta käytetty kiintolevy) ja siirrettävät tietovälineet.

Katso lisätietoja Photoshopin optimoimisesta:Suorituskyvyn optimointi Photoshop CC

Huomautus: Verkkolevyjä tai siirrettäviä levyjä ei voi käyttää Photoshopissa työlevyinä.

Muut vaikuttavat tekijät käytettäessä verkkoja

Verkkokokoonpanoja on monenlaisia (esimerkiksi työasema-palvelin tai vertaisverkko) ja monentyyppisiä (esimerkiksi ethernet tai IP), ja monet eri yritykset valmistavat niitä. Kukin kokoonpano vaatii erityisiä ohjelmistoja ja laitteita ja niiden määritykset, asetukset ja päivitykset ovat erilaisia. Tämä ylimääräinen ohjelmisto- ja laitteistokerros lisää virheen riskiä (johtuen esimerkiksi linjakohinasta, radiotaajuisesta häiriöstä tai pakettien törmäyksistä).

Monet tekijät vaikuttavat tietojen siirtämiseen verkon kautta. Näitä tekijöitä ovat mm. tiedostopalvelimet, reitittimet, sillat, verkkokortit, ohjelmistot, kaapelit, liittimet, virtajohdot ja virtalähteet. Saattaa olla, että verkkoyhteys ei yhtäkkiä olekaan enää käytettävissä, mikä lisää tietojen menettämisen ja ohjelmavirheiden riskiä. Verkko-ohjelmisto vahvistaa lähetyksen ja vastaanoton aikana, että tiedot on lähetetty ja vastaanotettu. Vahvistuksen kattavuus riippuu verkon ohjelmistopaketista, eikä käyttöjärjestelmällä välttämättä ole pääsyä siihen. Kun yritetään tallentaa tiedostoja verkon yli, voi tulla virheilmoitus. Esimerkiksi: "Could not complete the request because the file is locked" (Pyyntöä ei voitu suorittaa, koska tiedosto on lukittu) tai "Could not save because of a disk error" (Ei voitu tallentaa levyvirheen vuoksi). Verkko ja käyttöjärjestelmä eivät kuitenkaan välttämättä ilmoita, jos Photoshop-kuvatiedosto sisältää vioittunutta tai epätäydellistä tietoa.

Muut tekijät käytettäessä siirrettäviä tietovälineitä

Siirrettäviä tietovälineitä on monenlaisia (esimerkiksi siirrettävät ulkoiset kiintolevyt ja muistitikut), ja niitä valmistavat monet eri yritykset. Ne kaikki vaativat kaapeleita tai yhteyksiä sekä laiteohjaimia, jotta käyttöjärjestelmä voisi tunnistaa ne. Lisäksi siirrettävät tietovälineet vioittuvat helpommin kuin sisäiset levyt, mikä lisää kuvatietojen vioittumisriskiä.

Adoben tekninen tuki suosittelee painokkaasti Photoshop-työskentelyä suoraan paikalliselta kiintolevyltä käsin, jotta tietojen menettäminen voidaan välttää. Tietojen menettämisen välttämiseksi tallenna tiedot ensin kiintolevylle. Siirrä ne sitten verkkoon tai siirrettävälle asemalle Finderissa tai Windowsin Resurssienhallinnassa. Nouda tiedostot kopioimalla ne Finderissa tai Windowsin Resurssienhallinnassa verkosta tai siirrettävästä asemasta kiintolevylle. Tämän jälkeen tiedostot voi avata Photoshopissa. Tämän työnkulun avulla voidaan myös välttää ongelmat, joita ilmenee kun verkkojärjestelmän määritykset tai siirrettävien tietovälineiden laiteohjaimet eivät ole täysin yhteensopivia käyttöjärjestelmän tai Photoshopin kanssa.

Ehdotuksia vianmääritykseen

Eri tekijät voivat aiheuttaa ongelmia ohjelman suorituskyvyn suhteen. Näitä ovat mm. laiteohjaimien väliset muistiristiriidat, vioittuneet tai keskenään ristiriitaiset tiedostot sekä käyttöjärjestelmän tai laitteiston ongelmat. Jos työskentelet suoraan verkoista tai siirrettävistä tietovälineistä käsin ja ongelmia esiintyy, käytä alla olevia ehdotuksia vianmääritykseen.

Vastuuvapauslauseke: Seuraavat ehdotukset on annettu osana palvelua. Adobe Systems ei tarjoa tukea verkoille ja siirrettäville tietovälineille.

  • Varmista, että käytössä on Photoshopin uusin versio. Päivitä Photoshop käyttämällä Creative Cloud -työpöytäsovellusta.
  • Siirrä tiedosto verkosta tai siirrettävästä tietovälineestä paikalliselle kiintolevylle ja avaa se sitten Photoshopissa.

    Huomautus: Jos tiedostoon syntyy artefakteja, ne saattavat päätyä pysyvästi kuvatietoihin. Jäljennä kuva uuteen tiedostoon käyttäen paikallista kiintolevyä. Katso mahdollisesti vaurioituneiden kuvien käsittelystä lisätietoja: Tiedostojen palauttamisen vianmääritys
  • Käytä muuta tietokonetta, joka on yhdistetty samaan verkkoon tai samantyyppiseen siirrettävään tietovälineeseen.
  • Kysy verkon ylläpitäjältä tiedossa olevista verkko-ongelmista tai muutoksista verkon määrityksissä (esimerkiksi päivitetyt ohjaimet tai muuttuneet käyttöoikeudet).
  • Varmista, että Photoshop on asennettu paikalliselle kiintolevylle ja että sitä suoritetaan siltä käsin. Yritä sitten toisintaa ongelma. Jos se onnistuu, tee ongelman vianmääritys paikallisessa kokoonpanossa. Jos ongelmaa ei esiinny paikallisesti ajettuna, se saattaa johtua siirrettävästä tietovälineestä tai verkosta.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö