Voit maalata suoraan 3D-malliin aivan kuten kaksiulotteiseen tasoon käyttämällä Photoshopin maalaustyökaluja. Valitse maalattavat alueet valintatyökalujen avulla tai anna Photoshopin tunnistaa ja korostaa alueet, joihin voi maalata. 3D-valikon komennoilla voit korjata pois mallin alueita, jotta voit maalata mallin sisäpuolisia tai piilotettuja osia.

Kun maalaat suoraan malliin, voit valita mihin taustalla olevaan pintakuvioon maalia käytetään. Maalia käytetään tyypillisesti diffuusiopintakuvioon, joka määrittää mallin materiaalin väriominaisuudet. Voit maalata myös muihin pintakuvioihin, esimerkiksi kohouma- tai peittävyyskarttaan. Jos maalaat mallin alueisiin, joista puuttuu maalattava pintakuvio, pintakuvio luodaan automaattisesti.

Video | 3D-maalaus – seuraava taso

Video | 3D-maalaus – seuraava taso
Corey Barker vertaa Tasoprojektio-maalausta ja Projektio-maalausta.
Corey Barker

Käytettävissä olevat 3D-maalausmenetelmät

Eri maalausmenetelmät sopivat eri käyttötarkoituksiin. Photoshopissa on seuraavat 3D-maalausmenetelmät:

Live 3D Painting (oletusarvona Photoshop CC:ssä) 3D-mallinäkymässä maalatut siveltimenvedot näkyvät reaaliaikaisesti pintakuvionäkymässä ja päinvastoin. Tämä 3D-maalausmenetelmä tuottaa erinomaisen suorituskyvyn ja ehkäisee tehokkaasti vääristymiä.


Tasoprojektio-maalaus: Liukuväri-työkalussa ja suotimissa käytetään tätä maalausmenetelmää. Tasoprojektio-maalaus käsittää maalatun tason yhdistämisen alla olevaan 3D-tasoon. Yhdistämistoiminnon aikana Photoshop maalaa automaattisesti sopivat kohdepintakuviot.


Projektio-maalaus: (oletuksena Photoshop Extended CS6:ssa) Projektio-maalaus sopii useiden pintakuvioiden yhtäaikaiseen maalaamiseen tai kahden pintakuvion välisen sauman maalaamiseen. Se on kuitenkin heikommin toimiva maalausmenetelmä ja saattaa aiheuttaa halkeilua mutkikkaita kolmiulotteisia objekteja maalattaessa.

Pintakuvion maalaus: Voit avata kaksiulotteisen pintakuvion ja maalata sen suoraan.

Live 3D -maalaus
Live 3D -maalaus

Vinkkejä 3D-mallien maalaamiseen

 • Jos mallialue on piilotettu, voit väliaikaisesti poistaa tiellä olevat pinnan alueet. Katso Maalattavien pintojen paljastaminen.
 • Jos maalattavat pinnat ovat kaarevia tai epätasaisia, voit ennen maalaamista saada visuaalista palautetta siitä, mitkä alueet voivat parhaiten ottaa vastaan maalia. Katso Maalattavien pintojen tunnistaminen. Voit asettaa myös maalin laskukulman, joka määrittää vinoille pinnoille käytettävän maalin määrän. Katso Maalin laskukulman asettaminen.
 • Kun pintakuvion saumoja maalataan, yksittäinen siveltimen painallus vaikuttaa vain sauman toiselle puolelle. Maalaa sauman toiselta puolelta siirtämällä siveltimen keskiosa sauman toiselle puolelle.

Objektin maalaaminen Live 3D Painting -tilassa | Photoshop CC

 1. Avaa kolmiulotteinen malli 3D-mallinäkymässä.
 2. Avaa maalattava pintakuviodokumentti. Avaa se kaksoisnapsauttamalla pintakuvion nimeä Tasot-paneelissa.
 3. Jos haluat tarkastella 3D-mallinäkymää ja pintakuviodokumenttia rinnakkain, valitse Ikkuna > Järjestä > Rinnakkain.
 4. Maalaa 3D-malli tai pintakuviodokumentti sivellintyökalun avulla. Tekemäsi siveltimen vedot näkyvät automaattisesti myös toisessa näkymässä.

Projektio-maalaustilan ottaminen käyttöön | Photoshop CC

 1. Luo tai avaa kolmiulotteinen malli.
 2. Valitse 3D > Use Projection Painting.
 3. Maalaa 3D-malli.

Huomautus:

Photoshop käyttää 3D-päädokumentissa maalaustoiminnoille oletusarvoisesti Projektio-maalaus-menetelmää.

3D-mallin UV-karttojen purkaminen

Photoshop CC tarjoaa mahdollisuuden 3D-mallisi UV-karttojen automaattiseen purkamiseen.

 1. Avaa 3D-malli.
 2. Valitse 3D > Muodosta UV:t.
 3. Varoitus Käytettäessä Muodosta UV:t -komentoa kaikki verkkojen materiaalien kuvioinnit yhdistetään tulee näkyviin. Jatka valitsemalla OK.
 4. Valitse esiin tulevassa Muodosta UV:t -valintaikkunassa seuraavat materiaali- ja purkamisasetukset:

Materiaalien yhdistäminen

Jos samassa verkossa on useita karttoja, esimerkiksi diffuusio- ja kohoumakarttoja, yhdistä ne yhdeksi kartaksi.

Esimerkki: yhdistä kaksi erilaista diffuusiokarttaa yhdeksi diffuusiokartaksi.

Jos verkkoja on useita, kullakin on edelleen oma karttansa. Jos verkkoja on esimerkiksi kolme erillistä ja niihin on yhdistetty kolme diffuusiokarttaa, jäljelle jää edelleen kolme erillistä diffuusiokarttaa, yksi kullekin verkolle.

Säilytä ulkoasu

Pyrkii säilyttämään 3D-mallin ja sen pintakuvioiden ulkoasun, kun uusia UV:ita muodostetaan. Jos tämä asetus ei ole käytössä, nykyisiä pintakuvioita ei säilytetä.

UV-kartan koko

Valitse muodostettavien UV-karttojen vaadittu koko (pikseliä x pikseliä). Voit valita asetukseksi 128, 256, 512, 1024, 2048 tai 4096.

Heikko vääristys

Ei muuta pintakuviota kovin paljon, mutta saattaa luoda enemmän saumoja mallin pinnalle.

Vähemmän saumoja

Minimoi mallin pinnalla näkyvien saumojen määrän. Tämä asetus voi mallin mukaan venyttää tai puristaa pintakuviota enemmän.

 1. Valitse OK.
 2. Voit tarkastella muodostettuja UV:ita Tasot-paneelin Diffuusio-osiossa.

Huomautus:

Kun olet luonut UV:t Fuse CC -mallille, malli siirtyy alkuperäiseen paikkaansa. Näin tapahtuu useimpien kehikoitujen mallien kanssa, sillä kehikoitu sijainti on eri kuin verkon sijainti. Malli siirtyy verkon paikkaan, koska kehikko poistetaan, kun UV:ita luodaan kyseiselle mallille.

Huomautus:

Jos haluat esikatsella muodostettuja UV-karttoja, pidä kohdistinta tason kohteen päällä Tasot-paneelissa. Avaa UV-kartta erillisessä ikkunassa kaksoisnapsauttamalla kyseistä tasokohdetta.

3D-mallin pintakuvion maalaaminen | CS6

 1. Suuntaa malli 3D-sijaintityökalujen avulla niin, että maalattava alue on käännettynä eteenpäin.

 2. Määritä maalattava pintakuviokartta tekemällä jokin seuraavista toimista:

  • Valitse 3D > 3D-maalaustila ja valitse karttatyyppi.

  • Valitse 3D-paneelista Otos-paneeli. Valitse Maalaa-valikosta pintakuviotyyppi.

 3. (Valinnainen) Rajaa 3D-mallin pinnalla alue, jolle haluat maalata, käyttämällä jotakin valintatyökalua.

 4. Maalaa Sivellin-työkalulla. Voit käyttää myös mitä tahansa Työkalut-paneelin toisen osan työkalua, kuten Maalipurkki-, Hankaus-, Varjostus-, Lisävalotus- tai Sumennus-työkalua.

Voit maalatessasi nähdä maalaamisen vaikutuksen itse pintakuviokarttaan. Tee jokin seuraavista toimista:

 • Avaa pintakuvio kaksoisnapsauttamalla sitä Tasot-paneelissa.

 • Valitse maalattavan alueen materiaali 3D-paneelin Materiaalit-osiosta . Napsauta paneelin alaosassa maalattavan pintakuvion valikkokuvaketta ja valitse Avaa pintakuvio.

Pintakuviotyypin osoittaminen maalaamista varten | Photoshop CC

Maalaamista varten voi osoittaa kahdeksan eri pintakuviotyyppiä:

 1. Avaa 3D-mallisi ja valitse sen jälkeen 3D > Maalaa kohteen pintakuvioon.
 2. Valitse maalattava pintakuviotyyppi.

Huomautus:

Jos 3D-mallissa on useita pintakuvioita, maalatuksi tulee vain se pintakuvio, joka avataan ja jota aletaan maalata.

Maalaa kohteen pintakuvioon -toiminnon valinta valikosta
Kohdepintakuviotyypin maalaaminen

Valaisemattomassa tilassa maalaaminen | Photoshop CC

Voit halutessasi maalata 3D-objekteja valaisemattomassa tilassa. Tämä tila ohittaa otoksen valaistuksen ja kietoo sopivan tyyppisen raakapintakuvion 3D-objektien ympärille. Valaisemattomassa tilassa maalattaessa varjostus ei ole pakollinen ja värit näkyvät erittäin tarkkoina.

Noudata seuraavia ohjeita:

 1. Valitse 3D-paneelista Otos.
 2. Valitse Ominaisuudet-paneelista Pinta.
 3. Valitse Tyyli-valikosta Valaisematon pintakuvio.

Maalattavien pintojen paljastaminen

Kun käsittelet monimutkaisempaa mallia, jossa on sisäpuolisia tai piilotettuja alueita, voit piilottaa mallin osia päästäksesi helpommin käsiksi maalattaviin alueisiin. Jos esimerkiksi haluat maalata automallin kojelautaa, voit väliaikaisesti leikata pois katon tai tuulilasin ja zoomata sitten auton sisälle saadaksesi esteettömän näkymän.

 1. Valitse pois leikattava alue käyttämällä jotakin valintatyökalua, kuten lassoa tai valitsinta.

 2. Paljasta tai piilota mallin alueita käyttämällä mitä tahansa seuraavista 3D-valikon komennoista:

  Piilota lähin pinta

  Tämä komento piilottaa vain mallin ensimmäisen monikulmiotason kaksiulotteisen valinnan sisällä. Jos haluat poistaa mallin pinnan nopeasti, pidä valittu alue aktiivisena ja käytä tätä komentoa toistuvasti.

  Huomautus:

  Kun piilotat pintoja, käännä mallia tarvittaessa siten, että pinta on kohtisuoraan sinuun päin.

  Piilota vain suljetut monikulmiot

  Kun tämä kohta valitaan, Piilota lähin pinta -komento vaikuttaa vain sellaisiin monikulmioihin, jotka ovat kokonaan valinnan sisällä. Kun tätä kohtaa ei valita, Piilota lähin pinta -komento piilottaa myös ne monikulmiot, joita valinta koskettaa.

  Käännä näkyvät pinnat

  Tämä komento tekee näkyvistä pinnoista näkymättömiä ja näkymättömistä pinnoista näkyviä.

  Paljasta kaikki pinnat

  Tämä komento muuttaa kaikki piilotetut pinnat näkyviksi.

Maalin laskukulman asettaminen

Maalattaessa malliin maalin laskukulma määrittää kuinka paljon maalia käytetään pinnalle, joka kaartuu poispäin kohtisuorasta näkymästä. Laskukulma lasketaan normaalin tai suoran viivan pohjalta, joka työntyy ulospäin kohtisuoraan sinuun päin olevan mallin osan pinnasta. Esimerkiksi pallomaisessa mallissa, kuten jalkapallossa, laskukulma pallon keskikohtaan sen ollessa kohtisuoraan sinuun päin on 0 astetta. Kun pallon pinta kaartuu poispäin, laskukulma suurenee aina 90 asteeseen pallon reunoilla.

Maalin laskukulman asettaminen
A. Katselu-/kamerakulma B. Pienin kulma C. Suurin kulma D. Maalin väheneminen alkaa E. Maalin väheneminen loppuu 
 1. Valitse 3D > 3D-maalin tulokulma.

 2. Määritä pienimmän ja suurimman kulman asetukset.

  • Suurin laskukulman vaihteluväli on 0 - 90 astetta. Nollassa asteessa maalia käytetään vain kohtisuorille pinnoille eikä lainkaan laskeville pinnoille. 90 asteessa maali seuraa kaartuvaa pintaa, esimerkiksi palloa, niin pitkälle kuin sitä näkyy. Kun laskukulma on 45 astetta, maalattava alue rajoittuu pallon alueille, jotka kaartuvat poispäin enintään 45 astetta.

  • Pienin laskukulma määrittää vaihtelualueen, jonka sisällä maali asteittain vähenee lähestyessään suurinta laskukulmaa. Jos esimerkiksi suurin laskukulma on 45 astetta ja pienin 30 astetta, maalin peittävyys vähenee sadasta nollaan prosenttiin 30 ja 45 asteen laskukulman välillä.

Maalattavien pintojen tunnistaminen

3D-mallista ei välttämättä näy ulospäin voiko sen tietyille alueille maalata. Koska mallinäkymä ei välttämättä vastaa itse 2D-pintakuviota, on eri asia maalata suoraan malliin kuin 2D-pintakuvioon. Malliin maalattaessa pieni sivellin voi olla paljon suurempi suhteessa pintakuvioon. Tilanne riippuu pintakuvion resoluutiosta tai siitä, kuinka lähellä mallia olet maalatessasi.

Hyvät maalattavat alueet mallin pinnalla ovat sellaisia, että niille maalaaminen tai niiden säätäminen tuottaa kaikkein tasaisimman ja parhaiten odotuksia vastaavan tuloksen. Muille alueille maalia voi tulla liikaa tai liian vähän johtuen kulmasta tai etäisyydestä mallin pinnasta.

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse 3D > Valitse maalattavat alueet. Valinta korostaa mallin parhaat maalattavat alueet.

  • Valitse 3D-paneelin Otos-osan Esimääritykset-valikosta Maalausmaski.

   Maalausmaski-tilassa hyvät maalattavat alueet näkyvät valkoisina. Alueet, joille maalia tulee liian vähän, näkyvät sinisinä ja alueet, joille maalia tulee liikaa, näkyvät punaisina. (Jotta voit maalata malliin, sinun täytyy vaihtaa Maalausmaski-muodostustila maalaamista tukevaan muodostustilaan, kuten Kiinteä-muodostustilaan.)

Huomautus:

Maalin tulo -asetus määrittää osittain Valitse maalattavat alueet -komennon valitsemat ja Maalausmaski-tilassa näkyvät alueet. Suuri tulokulma lisää maalattavaa aluetta ja pieni tulokulma vähentää sitä. Katso Maalin laskukulman asettaminen.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö