Huomautus:

Photoshop CS6 -versiossa 3D-toiminnallisuus kuului Photoshop Extendediin. Photoshop sisältää kaikki Photoshop Extended -toiminnot. Photoshopista ei ole erillistä Extended-versiota.

3D-paneelin yleiskuvaus

Kun valitset 3D-tason, 3D-paneeli näyttää kyseisen 3D-tiedoston komponentit. Paneelin yläosassa on luettelo tiedoston verkoista, materiaaleista ja valoista. Paneelin alaosassa näkyvät yläosassa valittuna olevan 3D-komponentin asetukset.

Otoksen asetukset esittävä 3D-paneeli Photoshopissa
Otoksen asetukset esittävä 3D-paneeli

A. Otoksen, verkkojen, materiaalien tai valojen asetusten näyttäminen B. Muodostuksen esimääritysten valikko C. Muodostusasetusten mukauttaminen D. Maalattavan pintakuvion valitseminen E. Poikkileikkauksen asetukset F. Peittojen näyttäminen tai piilottaminen G. Uuden valon lisääminen H. Valon poistaminen 

3D-paneelin yläosassa olevia painikkeita voi käyttää yläosassa näkyvien komponenttien suodattamiseen. Napsauta Otos-painiketta, jos haluat näyttää kaikki komponentit, tai Materiaalit-painiketta, jos haluat näyttää vain materiaalit jne.

3D-paneelin avaaminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Valitse Ikkuna > 3D.

  • Kaksoisnapsauta Tasot-paneelin 3D-taso-kuvaketta .

  • Valitse Ikkuna > Työtila > 3D-lisäasetukset.

Näkyviin tulevien 3D-asetusten suodattaminen

 1. Napsauta Näkymä-, Verkot-, Materiaalit- tai Valot-painiketta 3D-paneelin yläosassa.

3D-verkon tai valon näyttäminen tai piilottaminen

 1. Napsauta verkon tai valon vieressä olevaa silmäkuvaketta 3D-paneelin yläosassa.

  Huomautus:

  Materiaalinäyttöä ei voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä 3D-paneelin avulla. Jos haluat näyttää tai piilottaa materiaaleja, muuta materiaalien pintakuvioiden näkyvyysasetuksia Tasot-paneelissa. Katso 3D-materiaalien asetukset.

3D-näkymän asetusten käyttäminen

 1. Napsauta Näkymä-painiketta.

 2. Napsauta komponenttiluettelon yläosassa olevaa Näkymä-kohtaa, jos se ei vielä ole valittuna.

Verkon, materiaalin tai valon asetusten käyttäminen

 1. Tee jokin seuraavista toimista:

  • Napsauta Näkymä-painiketta, jotta kaikki näkymän komponentit tulevat näkyviin. Valitse sitten yläosassa verkko, materiaali tai valo.

  • Napsauta Verkot-, Materiaalit- tai Valot-painiketta näyttääksesi väliaikaisesti vain nämä komponentit. Valitse sitten yksittäinen verkko, materiaali tai valo.

Verkon materiaalien laajentaminen tai supistaminen

 1. Napsauta Näkymä-painiketta.

 2. Napsauta verkkokuvakkeen vasemmalla puolella olevaa kolmiota.

Pohjatason näyttäminen

Pohjataso on ruudukko, joka kuvaa pohjan sijaintia suhteessa 3D-malliin.

 • Pohjatason saa näkyviin napsauttamalla 3D-paneelin alaosassa olevaa Näytä tai piilota -kuvaketta ja valitsemalla 3D-pohjatason.

Huomautus:

Näytä tai piilota -kuvake on käytettävissä vain, jos OpenGL on saatavilla järjestelmässä.

Valon apulinjojen näyttäminen tai piilottaminen

 1. Napsauta 3D-paneelin alaosassa olevaa Näytä tai piilota -kuvaketta ja valitse 3D-valo.

Valitun materiaalin tai verkon rajaaminen dokumentti-ikkunasta

 1. Napsauta 3D-paneelin alaosassa olevaa Näytä tai piilota -kuvaketta ja valitse 3D-valinta.

Kun paneelista valitaan materiaaleja tai verkkoja, dokumentti-ikkunaan ilmestyy värillinen reunaviiva, josta kulloisenkin kohteen tunnistaa.

Huomautus:

Materiaalin, verkon ja muiden 3D-peittojen reunaviivan väriä voi muuttaa mukauttamalla Oletusasetukset-valintaikkunan 3D-osion valintoja.

Valittujen kohteiden reunaviivan muodostaminen Photoshopissa
Dokumentti-ikkunasta valittujen kohteiden reunaviivan muodostaminen

A. Materiaalit on ympäröity värillisellä viivalla B. Muokkausalueen verkot 

3D-otoksen asetukset

3D-näkymän asetuksissa voit vaihtaa muodostustilaa, valita maalattavan pintakuvion tai luoda poikkileikkauksia. Saat näkymän asetukset käyttöön napsauttamalla 3D-paneelin Näkymä-painiketta ja valitsemalla sitten Näkymä-kohdan paneelin yläosassa.

Muodostusasetukset

Määrittää mallin muodostusesimäärityksen. Asetuksia voi mukauttaa valitsemalla Muokkaa. Jos haluat lisätietoja, katso 3D-muodostusasetusten muuttaminen.

Laatu

Valitse asetus, joka tuottaa parhaan näyttölaadun ja hyvän suorituskyvyn:

Vuorovaikutteinen (Maalaus)

Muodostuksessa käytetään OpenGL:ää ja näytönohjaimen grafiikkasuoritinta, jolloin tulokset ovat laadukkaita, mutta yksityiskohtaisia heijastuksia tai varjoja ei voida muodostaa. Tämä vaihtoehto sopii parhaiten muokkaamiseen useimmissa järjestelmissä.

Piirretyn säteen vedos

Muodostuksessa käytetään tietokoneen emolevyn suoritinta, jolloin heijastukset ja varjot voidaan muodostaa vedostasoisina. Jos tietokoneen näytönohjain on tehokas, Vuorovaikutteinen-asetus saattaa nopeuttaa prosessia.

Valmis säteen piirto

Asetusta kannattaa käyttää lopullisessa muodostuksessa, jolloin heijastukset ja varjot muodostetaan täydellisinä. Lisätietoja on kohdassa 3D-muodostus lopulliseen tulostukseen.

Huomautus:

Ruudut piirretään väliaikaisesti kuvan päälle Säteen piirron muodostuksen aikana. Muodostuksen voi keskeyttää napsauttamalla hiiren painiketta tai painamalla välinlyöntinäppäintä. Jos haluat muuttaa ruutujen piirtokertoja ja tinkiä nopeudesta laadun parantamiseksi, vaihda Korkean laadun kynnystä 3D-oletusarvoista.

Ruutujen piirtäminen väliaikaisesti kuvan päälle Photoshopissa
Ruudut piirretään väliaikaisesti kuvan päälle Säteen piirron muodostuksen aikana.

Maalaa

Kun maalaat suoraan 3D-malliin, valitse maalattava pintakuvio tämän valikon avulla. Katso 3D-maalaus.

Huomautus:

Voit valita myös kohteen pintakuvion valitsemalla 3D > 3D-maalaustila.

Yleinen ympäristön väri

Määrittää yleisen ympäristön valon värin, joka näkyy heijastavilla pinnoilla. Tämä väri on vuorovaikutuksessa yksittäisten materiaalien ympäristön värin kanssa. Katso 3D-materiaalien asetukset.

Poikkileikkaus

Tällä valinnalla voit luoda tason poikkileikkauksen, joka voi leikata mallin missä tahansa valitussa kulmassa. Poikkileikkauksen avulla voit leikata mallin läpi ja näyttää sisäpuolella olevaa sisältöä. Katso Poikkileikkausten näyttäminen.

Poikkileikkausten näyttäminen

Voit muodostaa kolmiulotteisen mallin poikkileikkauksen lisäämällä näkymättömän tason, joka leikkaa mallin missä kulmassa tahansa. Mallin sisältö näkyy vain tason toisella puolella.

 1. Valitse Poikkileikkaus Näkymät-välilehden alaosassa.

 2. Valitse tasaus-, sijainti- ja suunta-asetukset:

  Taso

  Tämä asetus näyttää leikkaavan tason, joka luo poikkileikkauksen. Voit valita tason värin ja peittävyyden.

  Leikkausalue

  Tämä asetus korostaa mallin alueet, jotka poikkileikkaustaso leikkaa. Valitse korostusväri napsauttamalla värimallia.

  Käännä poikkileikkaus ympäri

  Vaihtaa mallin näytettävän alueen leikkaavan tason toiselle puolelle.

  Siirtymä ja kallistus

  Määritä Siirtymä-asetus, jos haluat siirtää tasoa akseliaan myöten muuttamatta tason kallistusta. Kun käytössä on oletussiirtymä 0, taso leikkaa kolmiulotteisen mallin keskipisteen kohdalta. Kun käytössä on suurin sallittu positiivinen tai negatiivinen siirtymä, taso ei leikkaa mallia. Kallistus-asetuksilla voidaan kääntää tasoa jopa 3600 kumpaan kallistussuuntaan tahansa. Kun tason akseli on valittu, kallistusasetukset kääntävät sitä kahden muun akselin ympäri. Esimerkiksi y-akselia vastaan kohtisuoraa tasoa voidaan kääntää x-akselin (Kallistus 1) tai z-akselin (Kallistus 2) ympäri.

  Tasaus

  Valitse akseli (x, y tai z) leikkaavaa tasoa varten. Taso on kohtisuorassa valittua akselia vastaan.

Eri muodostustilojen käyttäminen poikkileikkauksen puoliin

Voit yhdistää saman 3D-mallin näkymiä, esimerkiksi Lankamalli-näkymän ja Kiinteä-näkymän, vaihtelemalla poikkileikkauksen kummankin puolen muodostusasetuksia.

 1. Valitse Poikkileikkaus ja valitse asetuksia Näkymät-välilehden alaosasta. Nykyisiä muodostusasetuksia käytetään näkyvissä olevaan poikkileikkaukseen.

 2. Napsauta Muodostus-asetukset-painiketta tai valitse 3D > Muodostus-asetukset.

 3. Napsauta valintaikkunan yläosassa näkyvää, valitsematonta Poikkileikkaus-painiketta .

  Oletuksena on, että kaikki poikkileikkauksen toisen puolen muodostusasetukset ovat pois käytöstä, minkä vuoksi se on näkymätön.

 4. Valitse poikkileikkauksen toisen puolen muodostusasetukset ja valitse OK.

3D-verkon asetukset

3D-mallin jokainen verkko näkyy erillisellä rivillä 3D-paneelin yläosassa. Valitsemalla verkon saat verkon asetukset ja tiedot käyttöön 3D-paneelin alaosassa.

Tiedoissa näkyy muun muassa verkkoon käytettyjen materiaalien ja pintakuvioiden määrä sekä verkon sisältämien kärkipisteiden ja pintojen määrä. Voit määrittää myös seuraavat verkon näyttöasetukset:

Huomautus:

Jos haluat tuoda varjostuksen esiin, aseta valot ja valitse muodostustilaksi Säteen piirto. Katso 3D-otoksen asetukset.

Näytä varjot

Määrittää, näkyvätkö muiden verkkojen varjot valitun verkon pinnalla.

Huomautus:

Jos haluat näyttää pohjatason varjot verkoissa, valitse 3D > Pohjatason varjon vangitsemistoiminto. Varjot voi tasata objektien kanssa valitsemalla 3D > Kohdista objekti pohjatasoon

Heitä varjot

Määrittää, luovatko valitut verkot varjoja muille verkkopinnoille.

Näkymätön

Piilottaa verkon, mutta näyttää sen pinnalla mahdolliset varjot.

Varjon peittävyys

Määrittää valitun verkon luomien varjojen pehmeyden. Asetusta kannattaa käyttää silloin, kun 3D-objekteja sekoitetaan alla oleviin tasoihin.

Verkon näyttäminen tai piilottaminen

 1. Napsauta verkon nimen vieressä olevaa silmäkuvaketta 3D-paneelin yläosassa.

Yksittäisten verkkojen käsitteleminen

Käyttämällä verkon sijaintityökaluja voit siirtää, kääntää tai skaalata valittua verkkoa liikuttamatta koko mallia. Sijaintityökalut toimivat samalla tavalla kuin Työkalut-paneelin varsinaiset 3D-sijaintityökalut. Tietoja jokaisesta työkalusta on kohdassa Kolmiulotteisen mallin siirtäminen, kääntäminen tai skaalaaminen.

 1. Valitse verkko 3D-paneelin yläosassa. Valittu verkko korostuu punaisella ruudulla paneelin alaosassa.

 2. Valitse verkon sijaintityökalu paneelin alaosassa ja siirrä verkko käyttämällä sitä.

Huomautus:

Käytä Työkalut-paneelin 3D-työkaluja kokonaisen mallin käsittelyyn yksittäisen verkon ollessa valittuna.

3D-materiaalien asetukset

3D-paneelin yläosassa on luettelo 3D-tiedostossa käytetyistä materiaaleista. Mallin ulkoasun luomiseen voidaan käyttää yhtä tai useampaa materiaalia. Jos malli sisältää useita verkkoja, jokaiseen verkkoon saattaa liittyä jokin tietty materiaali. Malli voidaan koostaa myös yhdestä verkosta, mutta käyttämällä eri materiaaleja eri alueilla.

Valittu materiaali ja siihen liittyvät pintakuviot Photoshopissa
Valittu materiaali ja siihen liittyvät pintakuviot.

A. Materiaalien asetusten näyttäminen B. Valittu materiaali C. Materiaalin poiminta D. Materiaalin pudotus- ja valintatyökalut E. Pintakuviovalikon kuvake F. Pintakuviokarttatyypit 

Kun materiaali on valittu 3D-paneelin yläosasta, paneelin alaosassa näkyvät materiaalin käyttämät pintakuviot. Jotkin pintakuviot, kuten Diffuusio- ja Kohouma-pintakuviot, muodostuvat kaksiulotteisten tiedostojen väristä ja kuviosta. Muihin pintakuvioihin ei välttämättä vaadita erillistä kaksiulotteista tiedostoa. Esimerkiksi kiiltoa, hohtoa, peittävyyttä ja heijastavuutta voi säätää suoraan kirjoittamalla haluamansa arvot.

Materiaalin käyttämät pintakuviot näkyvät myös Tasot-paneelissa Pintakuvioina pintakuviotyyppien mukaan ryhmiteltyinä.

Huomautus:

Näet pintakuviokartan miniatyyrina viemällä osoittimen pintakuvion nimen kohdalle (esimerkiksi Heijastavuus tai Valaistus).

Hajota

Materiaalin väri. Diffuusiopintakuvio voi olla tasaväri tai mikä tahansa kaksiulotteinen sisältö. Diffuusio-värimallin arvo määrittää diffuusiovärin, jos päätät poistaa diffuusiopintakuvion. Voit myös luoda diffuusiopintakuvion maalaamalla suoraan malliin. Katso 3D-maalaus.

Peittävyys

Lisää tai vähentää materiaalin peittävyyttä (0-100%). Voit säätää peittävyyttä pintakuvion tai liukusäätimen avulla. Pintakuvion harmaasävyarvot määrittävät materiaalin peittävyyden. Valkoiset arvot tuottavat täydellisen peittävyyden ja mustat arvot täydellisen läpinäkyvyyden.

Kohouma

Luo kohoumia materiaalin pintaan muokkaamatta pohjalla olevaa verkkoa. Kohoumakartta on harmaasävykuva, jossa vaaleammat arvot luovat pintaan korkeampia alueita ja tummemmat arvot matalampia alueita. Voit luoda tai ladata kohoumakarttatiedoston tai luoda sellaisen automaattisesti aloittamalla malliin maalaamisen. Katso 3D-maalaus.

Kohouma-kentässä voit lisätä tai vähentää kuoppaisuutta. Kenttä on aktiivinen vain, jos kohoumakartta on olemassa. Jos haluat lisätä tai vähentää kuoppaisuutta, syötä numero kenttään tai käytä liukusäädintä.

Huomautus:

Kuoppaisuus näkyy selvimmin, kun pintaa katsotaan kohtisuoraan.

Normaali

Kohoumakartan tavoin normaalikartta lisää pinnan yksityiskohtia. Poikkeutuspintakuviokartta perustuu yksikanavaiseen harmaasävykuvaan, kun taas normaali kartta perustuu monikanavakuvaan (RGB). Kunkin värikanavan arvot edustavat mallin pinnan normaalin x-, y- ja z-komponentteja. Normaalikarttaa voidaan käyttää matalien monikulmaisten verkkopintojen tasoittamiseen.

Huomautus:

Photoshopissa käytetään World-space-normaalikarttatekniikkaa, joka on nopein käsittelytapa.

Ympäristö

Tallentaa 3D-mallin ympäristön kuvan. Ympäristökarttoja käytetään pallomaisina panoraamoina. Ympäristökartan sisältö heijastuu mallin heijastavista alueista.

Huomautus:

Jos haluat estää ympäristökartan heijastumisen tietystä materiaalista, muuta Heijastuvuus-asetukseksi 0 %, lisää materiaalialueen maskaava heijastuvuuskartta tai poista materiaalin ympäristökartta.

Heijastavuus

Lisää 3D-näkymän muiden objektien ja ympäristökartan heijastuvuutta materiaalin pinnasta.

Valaistus

Määrittää värin, jonka näkyminen ei riipu valaistuksesta. Luo vaikutelman, että 3D-objekti on valaistu sisältäpäin.

Kiilto

Määrittää pinnasta katsojan silmiin heijastuvan valon määrän. Jos haluat säätää kiiltävyyttä, syötä arvo kenttään tai käytä liukusäädintä. Jos luot erillisen kiiltävyyskartan, kartan värien voimakkuus määrittää materiaalin kiiltävyyden. Mustat alueet luovat täydellisen kiiltävyyden, valkoiset alueet poistavat kiiltävyyden kokonaan ja keskisävyt heikentävät kiiltävyyttä.

Hohto

Määrittää Kiilto-asetuksen määrittämän heijastuvan valon määrän hajoavuuden. Matala hohtavuus (korkea hajoavuus) tuottaa näkyvämpää ja epätarkempaa valoa. Korkea hohtavuus (matala hajoavuus) tuottaa huonommin näkyvää valoa ja kirkkaampia, selkeämmin valaistuja kohtia.

Esimerkkejä erilaisista hohto- ja kiiltoprosenteista Photoshopissa
Kiillon (vasemmanpuoleinen numero) ja hohdon (oikeanpuoleinen numero) säätäminen

Huomautus:

Jos 3D-objekti käyttää useampaa kuin yhdeksää pintakuviotyyppiä, ylimääräiset pintakuviot näkyvät Tasot-paneelissa ja 3D-maalaustila-luettelossa. (Jälkimmäisen saa näkyviin valitsemalla 3D > 3D-maalaustila tai käyttämällä 3D-paneelin Näkymä-osion Maalaa-valikkoa

Peiliheijastus

Väri, jota käytetään peiliheijastusominaisuuksien näyttämiseen (esimerkiksi kiiltävyyden tai hohtavuuden korostamiseen).

Tausta

Määrittää taustan valon värin, joka näkyy heijastavilla pinnoilla. Tämä väri on vuorovaikutuksessa Yleisen ympäristön värin kanssa koko näkymässä. Katso 3D-otoksen asetukset.

Refraktio

Määrittää taitekertoimen, kun näkymän laatuasetukseksi on määritetty Säteen piirto ja kun Refraktiot-asetus on valittu valitsemalla 3D > Muodostusasetukset. Refraktio tarkoittaa valonsäteen taittumista, joka ilmenee kahden aineen (kuten ilman ja veden) rajapinnassa eri taitekertoimilla. Uusien materiaalien oletusarvo on 1,0 (ilman likimääräinen arvo).

Materiaalien kokeileminen ja käyttäminen suoraan objekteihin

3D-materiaalin pudotustyökalu toimii samaan tapaan kuin Maalipurkki-työkalu, sillä materiaaleja voi kokeilla ja lisätä suoraan 3D-objekteihin.

 1.  Valitse 3D-paneelista 3D-materiaalin pudotustyökalu .

 2.  Siirrä osoitin dokumentti-ikkunaan 3D-objektin kohdalle. Kun kokeiltavan materiaalin reunaviivat on muodostettu, Alt-napsauta (Windows) tai optio-osoita (Mac OS).

 3.  Muodosta muutettavan materiaalin reunaviivat kohdistinta liikuttamalla ja napsauta.

Huomautus:

Jos haluat nähdä esimerkin reunaviivoin ympäröidystä materiaalista, katso Valitun materiaalin tai verkon rajaaminen dokumentti-ikkunasta.

Materiaalien valitseminen suoraan objekteihin

 1.  Pidä 3D-paneelin 3D-materiaalin pudotustyökalukuvake painettuna ja valitse 3D-materiaalin valintatyökalu .

 2.  Siirrä osoitin dokumentti-ikkunaan 3D-objektin kohdalle. Kun valittava materiaali on ympäröity reunaviivoin, napsauta.

Materiaaliesimääritysten käyttäminen, tallentaminen ja lataaminen

Materiaaliesimäärityksistä voi nopeasti ottaa käyttöön pintakuvioiden asetusryhmiä. Oletusesimäärityksiin lukeutuu monia materiaaleja, kuten teräs, kangas ja puu.

Materiaaliesimääritysten käyttäminen, tallentaminen ja lataaminen Photoshopissa
Esimäärityspaneelin saa näkyviin napsauttamalla materiaalin esikatseluruutua.

 1. Napsauta materiaalin esikatseluruutua 3D-paneelista.

 2. Tee esimäärityspaneelissa jokin seuraavista toimista:

  • Käytä haluamaasi esimääritystä kaksoisnapsauttamalla esikatseluruutua.

  • Voit luoda esimäärityksen nykyisistä pintakuvioasetuksista napsauttamalla valikkokuvaketta ja valitsemalla Uusi materiaali.

  • Voit nimetä valitut esimääritykset uudelleen tai poistaa ne napsauttamalla ponnahdusvalikkokuvaketta ja valitsemalla Nimeä materiaali uudelleen tai Poista materiaali.

  • Nykyisen esimääritysryhmän voi tallentaa napsauttamalla valikkokuvaketta ja valitsemalla Tallenna materiaalit.

  • Jos haluat vaihtaa näytettävää ryhmää, napsauta valikkokuvaketta. Palauta tallennettu ryhmä valitsemalla Palauta materiaalit, lisää tallennettu ryhmä valitsemalla Lataa materiaalit tai valitse Korvaa materiaalit.

Pintakuviokartan luominen

 1. Napsauta pintakuviokarttatyypin viereistä kansiokuvaketta .

 2. Valitse Uusi pintakuvio.

 3. Syötä uuden pintakuvion nimi, mittasuhteet, resoluutio ja väritila ja valitse sitten OK.

  Huomautus:

  Kun haluat käyttää olemassa olevan pintakuviokartan mittasuhteita, näytä kartan mitat pitämällä hiiren osoitinta kartan nimen päällä Tasot-paneelissa.

  Uuden pintakuvion nimi tulee näkyviin pintakuviotyypin viereen Materiaalit-paneelissa. Se lisätään myös pintakuvioluetteloon 3D-tason alle Tasot-paneelissa. Oletusnimi muodostuu materiaalin nimestä ja pintakuviotyypistä.

Pintakuvion lataaminen

Voit ladata olemassa olevan kaksiulotteisen pintakuviotiedoston mille tahansa yhdeksästä saatavilla olevasta pintakuviotyypistä.

 1. Napsauta pintakuviotyypin viereistä kansiokuvaketta .

 2. Valitse Lataa pintakuvio, valitse sitten kaksiulotteinen pintakuviotiedosto ja avaa se.

Kohoumakartan luominen

Neutraalilla harmaasävyllä täytetty kohoumakartta tuottaa lisää maalattavaa aluetta.

 1. Napsauta Aseta taustaväri -värimallia Työkalut-paneelissa.

 2. Säädä Värivalitsimessa kirkkaus 50 prosenttiin ja aseta R-, G- ja B-arvot samansuuruisiksi. Valitse OK.

 3. Napsauta 3D-paneelista Kohouma-kohdan viereistä kansiokuvaketta .

 4. Valitse Uusi pintakuvio.

 5. Valitse Uusi-valintaikkunassa seuraavat asetukset:

  • Valitse Väritilaksi Harmaasävy.

  • Valitse Taustan sisällöksi Taustaväri.

  • (Valinnainen) Aseta Leveys ja Korkeus vastaamaan materiaalin diffuusiopintakuvion mittasuhteita.

 6. Valitse OK.

Kohoumakartta on nyt luotu ja lisätty pintakuviotiedostojen luetteloon Materiaalit-paneelissa. Se näkyy myös pintakuviona Tasot-paneelissa.

Pintakuvion avaaminen muokkausta varten

 1. Napsauta kuvan kuvaketta ja valitse Avaa pintakuvio.

  Pintakuvio avautuu älykkäänä objektina omaan tiedostoikkunaan. Aktivoi 3D-mallin tiedostoikkuna pintakuvion muokkaamisen jälkeen, jotta voit nähdä malliin tehdyt päivitykset. Katso 3D-pintakuvion muokkaaminen.

Pintakuviokartan poistaminen

 1. Napsauta pintakuviotyypin viereistä kuvan kuvaketta .

 2. Valitse Poista pintakuvio.

Huomautus:

Jos poistettu pintakuvio on ulkoinen tiedosto, voit ladata sen uudelleen käyttämällä pintakuviovalikon Lataa pintakuvio -komentoa. Jos pintakuvio on 3D-tiedoston sisäinen viitetiedosto, palauta poistettu pintakuvio valitsemalla Kumoa tai Askel taaksepäin.

Pintakuvion ominaisuuksien muokkaaminen

Pintakuviokarttaa käytetään mallin tietyllä alueella mallin UV-kuvausparametrien mukaan. Voit parantaa pintakuvion sopivuutta malliin säätämällä tarvittaessa UV-skaalaa ja -siirtymää.

 1. Napsauta pintakuviotyypin viereistä kuvan kuvaketta .

 2. Valitse Muokkaa ominaisuuksia.

 3. Valitse kohdetaso ja aseta UV-skaalan ja -siirtymän arvot. Voit syöttää arvot suoraan tai käyttää liukusäätimiä.

  Kohde

  Määrittää käytetäänkö asetuksia tiettyyn tasoon vai yhdistelmäkuvaan.

  U- ja V-skaala

  Muuta liitettyjen pintakuvioiden kokoa. Luo toistuva kuvio pienentämällä arvoa.

  U- ja V-siirtymä

  Muuta liitettyjen pintakuvioiden sijaintia.

3D-valojen asetukset

3D-valot valaisevat mallia eri kulmista lisäten malliin todenmukaisia varjoja ja syvyyttä.

Yksittäisten valojen lisääminen tai poistaminen

 1. Tee 3D-paneelissa jompikumpi seuraavista toimista:

  • Lisää valo napsauttamalla Luo uusi valo -painiketta ja valitsemalla valotyyppi:

   • Pistevalot valaisevat joka suuntaan lamppujen tavoin.

   • Kohdevalot valaisevat kartiomaisen alueen, jota voidaan säätää.

   • Äärettömät valot valaisevat yhdeltä suuntaa antavalta tasolta auringonvalon tavoin.

   • Kuvan valot luovat valaistun kuvan 3D-näkymän ympärille.

  • Poista valo valitsemalla se Valot-osion yläosassa olevasta luettelosta . Napsauta sitten paneelin alaosassa Poista-painiketta .

Valo-ominaisuuksien säätäminen

 1. Valitse valo 3D-paneelin Valot-osiossa olevasta luettelosta.

 2. Aseta paneelin alaosasta seuraavat asetukset:

  Oletusarvo

  ottaa käyttöön tallennetun valo- ja asetusjoukon. (Katso Valoryhmien tallentaminen, korvaaminen tai lisääminen.)

  Valon tyyppi

  Valitse sopiva vaihtoehto Yksittäisten valojen lisääminen tai poistaminen -kohdan kuvausten perusteella.

  Voimakkuus

  Tämä asetus säätää kirkkautta.

  Väri

  Tämä asetus määrittää valon värin. Ota värinvalitsin käyttöön napsauttamalla ruutua.

  Kuva

  Määrittää kuvan valoille bittikartan tai 3D-tiedoston. (Lisätehoa voi saada kokeilemalla 32-bittisiä HDR-kuvia.)

  Luo varjot

  Heittää varjot etualalla olevista pinnoista taustapinnoille, yksittäisestä verkosta itseensä tai verkosta toiseen. Tämän asetuksen poistaminen käytöstä parantaa hieman suorituskykyä.

  Pehmeys

  Tämä asetus pehmentää varjojen reunoja ja heikentää varjoja asteittain.

 3. Määritä piste- tai kohdevaloille seuraavat lisäasetukset:

  Piste

  (Vain kohdevalot) Määrittää valon kirkkaan alueen leveyden.

  Tulo

  (Vain kohdevalot) Määrittää valoalueen leveyden.

  Käytä heikennystä

  Sisempi- ja Ulompi-asetus määrittävät heikkenemiskartion ja sen, kuinka nopeasti valon voimakkuus heikkenee etäisyyden kohteesta kasvaessa. Kun kohde on lähempänä kuin sisäinen raja, valon voimakkuus on kaikkein suurin. Kun kohde on kauempana kuin ulkoinen raja, valon voimakkuus on nolla. Välietäisyyksillä valo heikkenee lineaarisesti suurimmasta voimakkuudesta nollaan.

  Huomautus:

  Siirrä osoitin Hotspot-, Falloff-, Sisempi- ja Ulompi-asetusten päälle. Oikealla olevan kuvakkeen punaiset ääriviivat kertovat, mihin valoelementtiin asetus vaikuttaa.

Valojen sijoittaminen

 1. Valitse 3D-paneelin Valot-osiossa mikä tahansa seuraavista:

  Kiertotyökalu 

  (Vain kohde-, äärettömät ja kuvan valot) Kääntää valoa, mutta säilyttää sen sijainnin 3D-tilassa.

  Huomautus:

  Valon voi kohdistaa nopeasti haluamalleen alueelle napsauttamalla dokumentti-ikkunaa Alt-näppäin (Windows) tai optionäppäin (Mac OS) painettuna.

  Panorointityökalu 

  (Vain kohde- ja pistevalot) Siirtää valon saman 3D-tason eri kohtaan.

  Liu'utustyökalu

  (Vain kohde- ja pistevalot) Siirtää valon toiseen 3D-tasoon.

  Osoita valo keskelle

  (Vain spottivalo) Suuntaa valon mallin keskelle.

  Siirrä nykyiseen näkymään

  Sijoittaa valon samaan kohtaan kameran kanssa.

Huomautus:

Voit sijoittaa kuvan valot tarkasti käyttämällä 3D-akselia, joka kietoo kuvan pallon ympärille. (Katso 3D-akseli.)

Valojen apulinjojen lisääminen

Valojen apulinjat luovat avaruudellisia viitepisteitä, jotka helpottavat säätöjen tekemistä. Apulinjat kuvastavat valojen tyyppiä, kulmaa ja heikentymistä. Pistevalo näkyy pallona, kohdevalo kartiona ja ääretön valo viivana.

 1. Napsauta 3D-paneelin alaosassa olevaa Näytä tai piilota -kuvaketta ja valitse 3D-valo.

Huomautus:

Voit vaihtaa apulinjojen väriä Oletusasetukset-valintaikkunan 3D-osiossa.

Erilaiset valojen apulinjat Photoshopissa
Valojen apulinjat:

A. Pistevalo B. Kohdevalo C. Ääretön valo 

Valoryhmien tallentaminen, korvaaminen tai lisääminen

Jos haluat käyttää samaa valoryhmää myöhemmin, tallenna se esimäärityksenä. Jos haluat sisällyttää esimäärityksen muihin projekteihin, voit joko lisätä ne valoihin tai korvata valot.

 1. Valitse 3D-paneelin valikosta mikä tahansa seuraavista:

  Tallenna valot esimäärityksenä

  Tallentaa nykyisen valoryhmän esimäärityksenä, joka voidaan ladata uudelleen seuraavilla komennoilla.

  Lisää valot

  Tämä komento lisää valitsemasi valoesimäärityksen ryhmässä oleviin valoihin.

  Korvaa valot

  Tämä komento korvaa ryhmässä olevat valot valitsemallasi esimäärityksellä.

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö