Ymmärrä Adobe Acrobat Sign -tilisi tapahtumien kulutusta

Tämän sivun tarkoituksena on auttaa Adobe Acrobat Signin business- ja enterprise-asiakkaita ymmärtämään, miten Acrobat Sign -tapahtumat lasketaan ja laskutetaan käyttöoikeuskohtaisesti. 

Miten Adobe määrittelee tapahtumat?

Tapahtumat määritellään Adobe Acrobat Signin tuotekohtaisissa lisensointiehdoissa ja Adobe Acrobat Signin lisäehdoissa. Tapahtuma katsotaan kulutetuksi (laskutettavaksi), kun tapahtuma on käsitelty palvelua käyttäen*.

Tuotteiden käyttö, joka lasketaan tapahtumien kulutukseen:

Toiminto

Käyttäjän toiminta

Pyydä allekirjoituksia

Sopimuksen valmisteleminen ja Lähetä-painikkeen napsauttaminen

Hanki allekirjoitus henkilökohtaisesti

Mobiilisovelluksessa sopimuksen valmisteleminen ja Allekirjoita-painikkeen napsauttaminen henkilökohtaista allekirjoitustyönkulkua suoritettaessa

Lähetä eränä

Lähetä-painikeen napsauttaminen useiden vastaanottajien tuonnin jälkeen. Acrobat Sign -tapahtumat vastaavat lähetettyjen sopimusten määrää. Jokaiselle vastaanottajalle lähetetään sopimus.

GigaSign                                           

Lähetä-painikeen napsauttaminen useiden vastaanottajien tuonnin jälkeen. Acrobat Sign -tapahtumat vastaavat lähetettyjen sopimusten määrää (kuten erälähetystoiminnon myötä). GigaSign mahdollistaa, että sopimuksella on useita allekirjoittajia yhdessä sopimuksessa.

Verkkolomakkeen allekirjoittaminen

Kun loppukäyttäjät täyttävät ja lähettävät verkkolomakkeen (vahvistustilan asetuksiin katsomatta)

Mukautetun työnkulun käyttö

Kun sopimuksen luontiin käytetään mukautettua työnkulkua

Kotisivun tapahtuma oikeutettu

Hanki allekirjoituksia henkilökohtaisesti

 

Kolmannen osapuolen integraatiot ja sovellukset

Kolmannen osapuolen integraatioiden käyttö tapahtumien lähettämiseen (esimerkiksi Salesforce, Workday tai Microsoft Teams) lasketaan tapahtumien kulutukseen edellä esitettyjen tietojen mukaisesti. Allekirjoitettavaksi lähetetty sopimus on laskutettava siihen katsomatta, onko se tehty Acrobat Sign -verkkosovelluksella, kolmannen osapuolen sovelluksella (kuten Salesforcea, Workdayta tai Microsoft Teamsia varten) tai Acrobat Sign API:lla toteutetulla asiakaskohtaisella sovelluksella. Acrobat Signin Lähetä allekirjoitettavaksi -toimintoa hyödynnetään, kun Acrobat Sign API:a käytetään mukautetuissa toteutuksissa ja mainituissa kolmannen osapuolen integroinneissa.

 

Tuotteiden käyttö, jota ei lasketa tapahtumien kulutukseen käyttöoikeuteen nähden:

Toiminto

Käyttäjän toiminta

Verkkolomakkeen luonti

Verkkolomakemallin luonti

Mukautetun työnkulun luonti

Työnkulkumallin luonti

 

Täytä ja allekirjoita -toiminto Acrobat Sign -sovelluksesta ja verkkokäyttöliittymästä käsin

Allekirjoituksen lisääminen dokumenttiin, jossa lähettäjä on ainoa allekirjoittaja

Acrobatin Täytä ja allekirjoita -toiminto, jos lähettäjä on ainoa allekirjoittaja

Arkisto

Ulkoisen allekirjoitetun dokumentin lähettäminen Acrobat Sign -ekosysteemiin

Kirjastomallin luonti

Mallin luonti sopimusten lähettämistä varten

Kotisivu – toiminnot, joita ei katsota tapahtumiksi

Acrobat Signin raportit: Lähetetty yhteensä

Adobe Signin otsikko

Acrobat Signin business- ja enterprise-palvelusopimuksissa voidaan tällä hetkellä ajaa aktiviteettiraportteja sen tarkistamiseksi, kuinka monta tapahtumaa on käsitelty Acrobat Sign -sovelluksen kautta. Tämä määrä on nimeltään Lähetetty yhteensä -suure.

Lähetetty yhteensä -suure on historiallinen määritys, jota ei ole päivitetty huomioimaan Acrobat Sign -palvelun muutoksia (esimerkiksi lisätoimintoja) eikä seuraamaan tapahtuman sopimuksellisen määritelmän muutoksia. Tämän vuoksi se ei mittaa tarkasti laskutettavien tapahtumien kulutusta. Tähän mittariin ei pidä luottaa käytön arvioinnissa, ja se poistetaan käytöstä.

Huomautus:

Joissakin tapauksissa Lähetetty yhteensä -määrä voi vastata Tapahtumien kulutus -määrää tai olla sitä suurempi tai pienempi. Kulutus määräytyy Tapahtumien kulutus -määrän perusteella.

Lähetetty yhteensä- ja Tapahtumien kulutus -suureiden välinen ristiriita

Acrobat Signin käyttötavasta riippuen Lähetetty yhteensä -suureen ja uuden Tapahtumien kulutus -suureen välillä voi olla epätäsmäävyyksiä. Merkittävät ristiriidat ovat seuraavat:

  1. Täytä ja allekirjoita -toiminnon käyttö tapauksissa, joissa lähettäjä on ainoa allekirjoittaja, lasketaan mukaan Lähetetty yhteensä -mittariin. Sitä ei kuitenkaan pidä laskea laskutettavaksi tapahtumaksi, ja sitä ei lasketa laskutettavaksi tapahtumaksi Tapahtumien kulutus -mittarissa.
  2. Jos verkkolomakkeiden vahvistus on otettu käyttöön, Lähetetty yhteensä -mittari laskee sopimuksen lähetetyksi vasta lomakkeen vahvistamisen jälkeen. Tapahtumien kulutus taas laskee sopimuksen lähetetyksi tarkasti lomakkeen lähettämisen jälkeen vahvistustilaan katsomatta.
    • Verkkolomakkeen käyttö ja asetukset voivat muuttaa Lähetetty yhteensä -määrää takautuvasti. Jos esimerkiksi vahvistus on otettu käyttöön, historiallinen Lähetetty yhteensä -määrä voi kasvaa tilannekuvia eri aikoihin otettaessa sen mukaan, milloin verkkolomakkeet on vahvistettu. Tämä ongelma on ratkaistu uudessa Tapahtumien kulutus -mittarissa.

 

Todennuslisäpalvelujen kulutus:

Huomaa, että todennuksen lisäpalvelujen käyttö (esim. Tietoon perustuva todennus, Puhelintodennus, henkilöllisyystodistukseen perustuva todennus) sekä Notarize-integraation käyttö eivät sisälly mihinkään edellä käsiteltyihin mittareihin. Näiden palvelujen kulutusta voidaan tarkastella Acrobat Sign -sovelluksen Lähetysasetukset-välilehdellä.

Kulutuslinkit Lähetysasetukset-valikossa

Huomautus:

Nämä tiedot eivät ehkä koske sinua, jos liiketapahtuma on määritetty sopimuksessasi eri tavalla.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi