Adobe Acrobat Signin todennusmenetelmä: puhelin (äänipuhelu ja tekstiviesti)

Yleiskatsaus

Puhelintodennus on maksullinen kaksivaiheinen todennusmenetelmä, joka takaa vahvan henkilöllisyyden vahvistuksen pyytämällä vastaanottajaa suorittamaan todennus (pyynnöstä) hänen puhelimeensa toimitetulla koodilla.

Todennusprosessissa vastaanottaja saa ensin ilmoituksen, että hänen on annettava vahvistuskoodi, jotta hän pystyy avaamaan sopimuksen. Tämän ilmoituksen sisältö:

 1. Vastaanottajan (sopimusta laadittaessa annetun) puhelinnumeron neljä viimeistä numeroa, jotta vastaanottaja tietää, mihin laitteeseen koodi lähetetään.
 2. Lähettäjän (linkitetty) nimi annetaan, jos vastaanottajan on jostakin syystä otettava yhteyttä lähettäjään (esim. puhelinnumeron vaihtamista varten). Linkki avaa sähköpostiviestin sopimuksen lähettäneen käyttäjän osoitteeseen.
  • Tätä linkkiä voidaan muokata vastaanottajan ohjaamiseksi tiettyyn osoitteeseen, esimerkiksi tukitiimin osoitteeseen.
 3. Mahdollisuus toimittaa koodi vastaanottajalle äänipuhelun tai tekstiviestin välityksellä
Kun käyttäjä on valmis vastaanottamaan vahvistuskoodin, hän napsauttaa Lähetä koodi -painiketta:
Puhelintodennuspyyntö

 

Kun Lähetä koodi -painiketta napsautetaan:

 • Sivu päivittyy, jotta pääsykoodi voidaan antaa.
 • Ilmoitetussa puhelinnumerossa vastaanotetaan automaattinen puhelu tai tekstiviesti, joka sisältää viisinumeroisen vahvistuskoodin.
  • Koodi on voimassa kymmenen minuuttia. Tämän jälkeen vastaanottajan on palattava sähköpostiviestiin ja lähetettävä uusi koodi.
  • Vastaanottajalla on rajoitettu määrä yrityksiä antaa oikea koodi. Jos vastaanottaja epäonnistuu tarpeeksi monta kertaa, sopimus peruutetaan automaattisesti ja lähettäjälle ilmoitetaan tästä.
Anna vahvistuskoodi

Todennuksen suorittamisen jälkeen vastaanottaja voi tarkastella ja käsitellä sopimusta.

Jos vastaanottaja sulkee sopimuksen jostakin syystä ennen toimintonsa suorittamista, hänen on suoritettava todennus uudelleen.

Huomautus:

Puhelintodennusmenetelmä on käytettävissä vain yritys- ja konsernitason palvelusopimuksissa.

Puhelin todennus on maksullinen todennusmenetelmä, josta peritään käyttökohtainen maksu.

 • Uudet tilit ovat oikeutettuja 50 maksuttomaan tapahtumaan.
 • Tämän jälkeiset tapahtumat on ostettava, jotta toimintoa voidaan käyttää edelleen.


Puhelin todennusmenetelmän määrittäminen uutta sopimusta laadittaessa

Kun Puhelintodennus on käytössä, lähettäjä voi valita Puhelin-vaihtoehdon vastaanottajan sähköpostiosoitteen oikealla puolella olevasta Todennus-pudotusvalikosta:

Valitse todennusmenetelmä

Kun käyttäjä valitsee puhelintodennusmenetelmän, hänen on annettava vastaanottajan vahvistusprosessissa käytettävä puhelinnumero.

Huomautus:

 • Jos vastaanottaja delegoi sopimukseen liittyvän roolinsa, häntä pyydetään antamaan uuden vastaanottajan puhelinnumero.
 • Todennusyritykseen liittyvää puhelinnumeroa voidaan muuttaa prosessin sisäisissä sopimuksissa muokkaamalla todennustyyppiä lähettäjän Hallinta-sivulla.

Jos sopimusta laadittaessa havaitaan "huono" puhelinnumero, prosessi pysähtyy ja sivun yläosaan ilmestyy virheilmoitus:

Väärän puhelinnumeron varoitus


Maksullisten todennustapahtumien kuluttaminen

Koska kyseessä on maksullinen todennusmenetelmä, Puhelintodennus-tapahtumat on ostettava ja niiden on oltava käytettävissä tilillä, ennen kuin määritetyllä menetelmällä voidaan lähettää sopimuksia.

Puhelintodennus-tapahtumien käyttö on vastaanottajakohtaista.

Esimerkiksi sopimus, jonka tapauksessa puhelintodennus on määritetty suoritettavaksi kolmella vastaanottajalla, käyttää kolme todennustapahtumaa.

 

Kun sopimukselle määritetään useita vastaanottajia, kukin puhelintodennuksen suorittava vastaanottaja vähentää yhden tapahtuman tilin kokonaiskiintiöstä.

 • Kun sopimusluonnos peruutetaan, kaikki puhelintodennustapahtumat palautetaan tilin kokonaiskiintiöön.
 • Kun käynnissä oleva tapahtuma peruutetaan, todennustapahtumaa ei palauteta tilin kokonaiskiintiöön.
 • Todennusmenetelmän vaihtaminen puhelintodennukseksi (mistä tahansa muusta menetelmästä) käyttää yhden tapahtuman.
  • Jos vaihdat samaa vastaanottajaa edestakaisin puhelintodennuksen ja muiden menetelmien välillä, käytät yhteensä vain yhden tapahtuman.
 • Todennusmenetelmän vaihtaminen puhelintodennuksesta toiseksi menetelmäksi ei palauta tapahtumaa.
 • Jokainen puhelintodennuksella todennuksen suorittava vastaanottaja käyttää vain yhden tapahtuman prosessin yrityskertojen määrään katsomatta.

 

Kiintiön seuraaminen

Voit seurata tilin käytettävissä olevien puhelintodennusten kiintiötä seuraavasti:

 • Valitse Tilin asetukset > Lähetysasetukset > Henkilötietojen todennusmenetelmät.
 • Napsauta Seuraa käyttöä -linkkiä:
Seuraa käyttöä

Tileillä, jotka ovat hankkineet palvelun VIP-lisensointiohjelman kautta, Seuraa käyttöä -ponnahdusikkuna näytetään muutetussa muodossa, jossa tapahtumien määrä näkyy selkeämmin lisensointimallin kontekstissa. 

Seuraa käyttöä VIP:ssä


Valvontaraportti

Valvontaraportissa näkyy selvästi, että henkilöllisyyden vahvistukseen on käytetty puhelinnumeroa. 

 • Puhelinnumerosta näytetään vain neljä viimeistä numeroa

Jos sopimus peruutetaan sen vuoksi, että vastaanottaja ei pysty suorittamaan todennusta, syy mainitaan erikseen:

Todennus epäonnistui – valvontaloki


Parhaat käytännöt ja harkittavat asiat

 • Jos et tarvitse kaksivaiheista todennusta sisäisille vastaanottajille, harkitse Acrobat Sign -todennusmenetelmän käyttöä puhelintodennuksen sijaan. Tällä voit vähentää allekirjoittamiseen liittyvää vaivaa ja maksullisten todennustapahtumien käyttöä
 • Todennusyritykseen liittyvää puhelinnumeroa voidaan muuttaa vain prosessin sisäisissä sopimuksissa muokkaamalla todennustyyppiä lähettäjän Hallinta-sivulla.
 • Määritä tekstiviestisi asiakkaiden yhteydenottojen/kysymysten helpottamiseksi


Määritysasetukset

Puhelintodennuksella on kaksi asetusjoukkoa, jotka voidaan määrittää tilin ja ryhmän tasoilla:

 • Lähetysasetukset, jotka määrittävät lähettäjän oikeudet Puhelin-menetelmän käyttöön ja tekstiviestiasetusten määritykseen
 • Suojausasetukset, jotka rajoittavat, kuinka monta kertaa vastaanottaja voi yrittää oikean tunnuksen antamista.


Todennusmenetelmien käyttöönotto Lähetysasetukset
-kohdassa

Mahdollisuus käyttää puhelinpohjaista todennusta voidaan ottaa lähettäjillä käyttöön siirtymällä kohtaan Lähetysasetukset > Henkilötietojen todennusmenetelmät.

 • Puhelintodennus-valintaruutuKun tämä on valittuna, Puhelin on käytettävissä oleva vaihtoehto sopimuksia luotaessa.
 • Käytä oletusarvoisesti seuraavaa maakoodia – Edellyttää, että järjestelmänvalvoja valitsee oletusarvoisen maakoodin määritettävän ryhmän kautta lähetettäville sopimuksilla.
 • (Valinnainen) Tukihenkilö – Korvaa sopimuksen tekijän upotettu linkki jollakin muulla literaaliarvolla, kuten tukitiimisi sähköpostiosoitteella.
Tekstiviestiin perustuvan henkilöllisyyden todennuksen asetukset


Tietoturva-asetusten
määrittäminen

Järjestelmänvalvojan on määritettävä, kuinka monta kertaa puhelintodennusta voidaan yrittää, ennen kuin sopimus perutaan. Arvon on oltava muu kuin nolla. Oletusarvo on viisi.

Asetus voidaan määrittää Suojausasetukset-sivulla:

Puhelimen suojausasetukset

Huomautus:

Jos et näe asetuksia, jotka ovat saatavana valikossasi, varmista todennusmenetelmän olevan käytössä Lähetysasetukset-sivulta.


Sopimuksen automaattinen peruutus, kun vastaanottaja ei suorita todennusta

Jos puhelintodennusyritysten onnistumiselle asetettu rajoitus saavutetaan, sopimus peruutetaan automaattisesti.

Sopimuksen tekijälle lähetetään sähköpostiviesti, jossa ilmoitetaan peruutuksesta, ja viestiin lisätään huomautus, että vastaanottaja ei suorittanut todennusta.

Muille osapuolille ei lähetetä ilmoitusta.

Sopimus peruutettu tunnistusvirheen vuoksi

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi