Hallinnoijien ja käyttäjien valtuutustasojen määrittäminen

Adobe Acrobat Sign -järjestelmä tukee useita valtuutustasoja, lähettäjistä aina tietosuojasta vastaaviin ylläpitäjiin. Tilille olevien sopimusten käyttöoikeuksiin ja niiden käsittelyyn tarvittaviin työkaluihin liittyvät oikeudet lisääntyvät valtuutustason kasvaessa.


Ominaisuuden kuvaus

Adobe Acrobat Sign -palvelu tarjoaa monitasoisen valtuutusjärjestelmän käyttöoikeuksien ja työkalujen tarjoamiseksi tunnistetuille käyttäjille. Käyttäjien valtuutustaso määräytyy heidän ostamansa palvelutason mukaan. Käyttäjillä voi olla useita valtuutustasoja.

Nykyiset valtuutustasot ovat seuraavat:

  • Allekirjoittajat – Allekirjoittajilla on heille lähetettyihin sopimuksiin liittyvät valtuudet.  He voivat tarkastella sopimusta, hylätä sen tai viimeistellä sen. Heidän Hallinta-välilehtensä sisältää heille lähetettyjen sopimusten historian, ja he voivat tarkastella näitä sopimuksia ja tulostaa ne.
  • Lähettäjät – Lähettäjät ovat rekisteröityjä käyttäjiä, joilla on täydet oikeudet Acrobat Sign -käyttöliittymän käyttöön.  Sopimuksen kannalta valtuutuksella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen lähettämiseen, heidän lähettämänsä sopimuksen korvaamiseen tai muuttamiseen sekä heidän sopimuksiaan ja mallejaan koskevien ilmoitusten tekemiseen. Muita työkaluja ovat tapahtumien ilmoitusjärjestelmä, muistutukset, tilin jakaminen, kielen/kielialueen määrittäminen ja muut työkalut, jotka on suunniteltu käyttäjän tilin mukauttamisen parantamista ajatellen.
  • Ryhmän ylläpitäjät – Ryhmän ylläpitäjillä on oikeus ohittaa tilitason asetukset ja määrittää omat ryhmänsä niin, että ne vastaavat ryhmän tuotetta paremmin.  Näihin kuuluvat useimmat tilitason asetukset, kuten brändäys, oletusarvoiset allekirjoitus- ja vahvistusasetukset sekä työnkulut ja mallit.
  • Tilin ylläpitäjät – Tilin ylläpitäjät hallitsevat asetuksia tilitasolla. Tilin kaikki ryhmät perivät tilitason asetukset automaattisesti, paitsi jos ryhmätason ylläpitäjä ohittaa ne (katso edellä).Tilitasolla ylläpitäjät voivat määrittää asetuksia, kuten yhdistetty kirjautuminen, tilitason brändäys, mallit ja työnkulut.
  • Tietosuojasta vastaava hallinnoija – Tietosuojasta vastaava hallinnoija on tilin hallinnoijan roolin laajennus.  Tietosuojasta vastaavien hallinnoijien on oltava tilin hallinnoijia ennen lisätyökalujen lisäämistä.  Tietosuojasta vastaavalla ylläpitäjällä on täydet oikeudet poistaa sopimuksia ja käyttäjätunnuksia Acrobat Sign -palvelimilta (GDPR:n vaatimusten mukaisesti).


Määritysasetukset

Hallinnoijien oletustoimintatasoon voidaan tehdä muutamia muutoksia:

Ryhmien hallinnoijat:

Tilin hallinnoija voi muuttaa ryhmän hallinnoijan valtuuksien kolmea ominaisuutta:

Mahdollisuus lisätä käyttäjiä ja ohittaa tiliasetukset löytyy Yleiset asetukset -kohdasta:

 

 

Mahdollisuus laajentaa raportoinnin laajuutta koko tilillä löytyy Raporttiasetukset-osiosta:


Tietosuojan ylläpitäjä

Tietosuojasta vastaava hallinnoija on tilin hallinnoijan laajennettu työkaluryhmä, joka tuo käyttöön GDPR:n toiminnot.

Voit ottaa tietosuojasta vastaavan hallinnoijan työkaluryhmän käyttöön Käyttäjän tiedot -paneelissa:

Huomautus:

GDPR:n toimintoja voidaan käyttää käyttäjien ja heidän sisältöjensä poistamiseen tätä edellyttävien määräysten, kuten California Consumer Privacy Actin (CCPA), mukaisesti.

 Adobe

Pyydä apua nopeammin ja helpommin

Oletko uusi käyttäjä?