Tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimusten noudattaminen

Adobe Acrobat Sign täysin tukee yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) kaikille käyttäjille.

Huomautus:

Tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti käyttäjiltä on hankittava suostumus ennen tietojen tallentamista käyttäjien laitteisiin, ja joillekin käyttäjille voidaan esittää yksi tai useampi pyyntö ottaa evästeet käyttöön:

 • Adobe Acrobat Signia tietosuoja-asetusta noudattavista sijainneista käyttävien käyttäjien on otettava ydinpalveluiden evästeet käyttöön
  • Suorituskykyyn ja räätälöityyn mainontaan liittyvät evästeet voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä napsauttamalla Mukauta -painiketta
  • Evästeitä voidaan hallita milloin tahansa napsauttamalla kaikkien Acrobat Sign -verkkosivujen oikeassa alakulmassa olevaa Evästeiden toiminta -linkkiä:

 • Adobesign.com-toimialueelle (echosign.comista) siirtyvillä tileillä evästeet on määritettävä kaksi kertaa, sillä jokaisen toimialueen on lisättävä yksilölliset evästeet.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Tämä opas on tarkoitettu yleiseksi ohjeeksi, se EI ole juridinen ohjeistus. Pyydä apua yhtiösi lakimiehiltä, kun pyrit noudattamaan alueesi säännöstenmukaisuutta.

Mikä GDPR on?

Yleinen tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) on Euroopan Unionin uusi tietosuojalaki, joka harmonisoi ja modernisoi tietosuojavaatimuksia. Vaikka laissa on uusia ja parannettuja vaatimuksia, perusperiaatteet ovat pysyneet samoina. Uudessa asetuksessa on laaja henkilötietojen määritelmä sekä kattavuus, mikä vaikuttaa kaikkiin EU:n alueella henkilötietoja kerääviin yrityksiin. Asetuksessa on osa, joka edellyttää, että yksittäisillä henkilöillä on oikeus ymmärtää, mitä tietoja heistä on kerätty sekä oikeus poistattaa tiedot pyynnöstä.

Tässä artikkelissa termi käyttäjä viittaa sellaisen yrityksen jäseneen, joka lähettää sopimuksia allekirjoitettaviksi. Termi allekirjoittaja viittaa henkilöön, joka vastaanottaa ja joko allekirjoittaa tai hylkää sopimuksen.  Tietosuojan ylläpitäjä on Acrobat Sign -tilin ylläpitäjä, joka erityisten toimintojen avulla voi poistaa henkilötietoja palvelusta lähettäjän tai allekirjoittajan pyynnöstä.

Käyttäjän yksilöllisyyden määritelmä perustuu henkilön tunnistamiseen käytettyyn sähköpostiosoitteeseen. Henkilöllä, jolla on useita sähköpostiosoitteita, voi olla useita erillisiä käyttäjätunnuksia järjestelmässä. GDPR koskee Acrobat Signissa kaikkea, missä käytetään sähköpostiosoitetta henkilötietojen löytämiseen ja ylläpitämiseen. Erillisten sähköpostiosoitteiden välillä ei ole yhteyttä, ja ylläpitäjä voi löytää vain annettuun sähköpostiosoitteeseen liittyvät tiedot.


GDPR:ää tukevat ominaisuudet

Acrobat Sign tarjoaa toimintoja, joiden avulla asiakkaat voivat noudattaa GDPR:ää. Lisätietoja siitä, miten Adobe huolehtii tietosuojastasi, on osoitteessa www.adobe.com/fi/privacy.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan yksittäisillä henkilöillä on parannetut oikeudet pyytää henkilötietojensa tarkistamista, korjaamista ja poistamista.

 • Tarkistaminen – Useimmat tiedot käyttäjästä tai allekirjoittajasta voi henkilö itse tarkistaa Acrobat Signin käyttöliittymän kautta. Tällä hetkellä vain pieni osa aktiivisuustiedoista ei ole suoraan saatavilla. Yksittäinen tilinhaltija voi tarkistaa nämä tiedot ottamalla yhteyttä Adoben tietosuojatoimistoon osoitteessa Adobe.com/fi/privacy. Myöhemmin tässä artikkelissa esitellään esimerkki tällaisesta raportista.
 • Korjaaminen – Kaikki käyttäjästä tai allekirjoittajasta kerätyt henkilötiedot ovat saatavilla käyttöliittymän kautta. Jos tietoja on tarpeen muuttaa, käyttäjä tai allekirjoittaja voi tehdä sen suoraan itse tarvitsematta ottaa yhteyttä Adobeen tai tilin hallinnoijaan.
 • Poistaminen – Tämä käsittää erilaisia toimintoja riippuen käyttäjän roolista allekirjoitustapahtumassa. Sopimuksia lähettävän käyttäjän on osoitettava poistopyyntö työnantajalleen. Adobe ei voi osallistua tähän tapahtumaan eikä voi hallita tietoja, joita työnantaja on kerännyt liiketoiminnan yhteydessä. Allekirjoitusprosessi kerää vähimmäiset mahdolliset tiedot allekirjoittajasta allekirjoitustapahtuman yhteydessä. Kerätyt tiedot ovat nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite ja valinnaisesti puhelinnumero ja OTP-koodi. Nämä käyttäjän tiedot tallennetaan käyttäjän allekirjoittaman sopimuksen kanssa, ja tietoja hallinnoi sopimuksen lähettänyt yritys. Jos allekirjoittaja tarvitsee tietoja sopimuksen yhteydessä kerätyistä henkilötiedoista, hänen on otettava yhteyttä sopimuksen lähettäjään. Adobe ei voi tietojen käsittelijänä antaa allekirjoittajalle mitään tietoja sopimuksesta tai sopimuksen lähettäneestä yrityksestä. Koska kaikki allekirjoittajasta tallennetut tiedot ovat sopimuksessa, sopimuksen poistaminen poistaa myös allekirjoittajan henkilötiedot. Jos lähettäjä poistaa allekirjoittajan tiedot, hänen on etsittävä tietosuojavalikosta sopimukset, joissa allekirjoittaja on osallisena, ja poistettava kyseiset sopimukset.

Acrobat Signissa on kolme tähän liittyvää ominaisuutta:

 • Käyttäjätason lokit - Useita (henkilötietoja sisältäviä) tapahtumia koskeva loki, joka käynnistyy Acrobat Sign -ympäristössä
 • Sopimuksen poistaminenTietosuojan ylläpitäjillä on valtuudet tarkistaa ja poistaa omalta tililtään mikä tahansa sopimus keneltä tahansa käyttäjältä.
 • Käyttäjien poistaminen – Tietosuojan hallinnoijilla on oikeus poistaa kuka tahansa tilinsä käyttäjä.

 


Käyttäjätason lokit

Kuka tahansa käyttäjä saa Adoben tietosuojakeskukselle lähetetyn pyynnön kautta omia henkilötietojaan sisältävien Acrobat Sign -järjestelmän aktiviteettien lokitiedoston.

Nämä tiedot annetaan CSV-tiedostona, jonka sisältö on seuraava:

 • Tapahtuman päivämäärä
 • Tapahtuman tyyppi
 • IP-osoite, josta tapahtuma käynnistettiin.


Sopimuksen poistaminen

Koskee ainoastaan niitä sopimuksia, jotka on lähetetty tietosuojan ylläpitäjän hallinnoiminen käyttäjien toimesta.

Kun Allekirjoittaja tekee pyytää tietojensa poistamista Acrobat Sign -järjestelmästä, tilin Tietosuojasta vastaava hallinnoija voi tehdä hakuja käyttäjän sähköpostiosoitetta vasten ja palauttaa kaikki sopimukset, joissa sähköpostiosoite on osallisena ja jotka on luotu hallinnoijan tilillä.

Jos tietosuojan ylläpitäjä päättää, että sopimusta ei enää tarvita, hän voi poistaa sen kokonaan ja peruuttamattomasti palvelusta.

Vastaanottajat, jotka ottavat yhteyttä Acrobat Signiin, ohjataan tarkastamaan Hallinta-välilehtensä, ja ottamaan yhteyttä tapahtuman luoneeseen yritykseen sopimuksen poistamista varten.

Asiakkaan tiedon käsittelijänä Acrobat Sign ei koskaan poista sopimuksia vastaanottajan pyynnöstä.


Käyttäjän poistaminen

Koskee vain tietosuojan ylläpitäjän hallinnoimia käyttäjiä.

Kun työntekijä pyytää tietojensa poistamista järjestelmästä, tämä työkalu poistaa kaikki käyttäjän tiedot kokonaan Acrobat Signin palvelimilta. 

Käyttäjien on tehtävä tämä pyyntö suoraan tilin tietosuojan hallinnoijalle. Vain tietosuojan hallinnoijalla on valtuudet poistaa käyttäjiä.

Acrobat Sign -tuki ei voi poistaa käyttäjiä tililtä, ja jos käyttäjä tätä pyytää, hänet ohjataan ottamaan yhteyttä tilin ylläpitäjään.

Huomautus:

Yksilölliset ja maksuttomat tilit

Henkilöt, jotka ovat tilinsä ainoita käyttäjiä, tai joilla on vain maksuton tili, eivät voi poistaa itseään. Tässä tapauksessa käyttäjän on otettava yhteyttä Adoben tietosuojakeskukseen.

Käyttäjän tulee antaa sähköpostiosoitteensa ja yksitulkintainen pyyntö poistaa sähköpostiosoitteeseen liitetty käyttäjä Acrobat Sign -järjestelmistä. Tämän jälkeen Adoben tietosuojakeskus suorittaa tarvittavat toimet käyttäjän poistamiseksi.


Kuinka käyttäjät voivat pyytää tietojensa poistamista Acrobat Signista

Henkilötietojen poistaminen Acrobat Sign -järjestelmästä vaatii sitä, että käyttäjien edut ratkaistaan asiaankuuluvasti. Tämä prosessi vaihtelee riippuen käyttäjien/tilien tyypeistä, jotka voidaan ryhmitellä neljään eri luokkaan:

Allekirjoittajat ovat erityisiä siinä mielessä, että kaikki heidän sopimuksensa on luonut joku muu käyttäjä.

Ensimmäinen vaihe sisällön poistamisessa Acrobat Signista on rekisteröidä sähköpostiosoite ja tarkistaa kyseiseen sähköpostiosoitteeseen liittyvä sisältö.

Voit rekisteröidä sähköpostiosoitteesi täällä

 

Kun sähköpostiosoitteesi on rekisteröity:

 • Kirjaudu sisään ja napsauta Hallinta-välilehteä ikkunan yläosassa.
 • Etsi sopimuksesi napsauttamalla vasemmassa sivuvalikossa olevat suodattimet läpi (Odottaa sinua, Valmis, Peruutettu ja Vanhentunut).

Jos tällä sivulla ei ole sisältöä, ota yhteys Adoben tietoturvakeskukseen ja pyydä, että käyttäjäsi (sähköpostiosoite) poistetaan Acrobat Sign -järjestelmästä.

Etsi sopimuksen lähettäjä.

Jotta saisit sopimuksen sisällön poistettua, sinun on otettava yhteyttä sopimuksen alkuperäiseen lähettäjään.

Vain sopimuksen alunperin lähettäneellä tilillä on valtuudet tarkistaa sopimus ja poistaa se.

Huomautus: Sopimuksen alunperin lähettäneen tilin tietosuojan hallinnoija päättää, milloin sopimuksen voi poistaa.

 

Löydät alkuperäisen lähettäjän seuraavasti:

 • Valitse yksi tietue Hallinta-välilehdessä napsauttamalla tietuetta kerran (kaksoisnapsautus avaa sopimuksen).
  • Oikea sivuvalikko avautuu, ja sopimuksen metatiedot sekä toiminnot tulevat näkyviin.
 • Kopioi ikkunan oikeassa yläkulmassa oleva sähköpostiosoite (Lähettäjä:-kohdan vieressä – korostettu yllä olevassa kuvassa).
 • Lähetä sähköposti alkuperäisen asiakirjan luojalle ja kerro, että haluat heidän poistavan tietosi heidän Acrobat Sign -tililtään.
  • Lähetä tämä sähköpostiviesti samasta sähköpostiosoitteesta, johon alkuperäinen sopimus lähetettiin. Näin asiakirjan luoja voi varmistua siitä, että sinulla on valtuudet pyytää tietojen poistamista

Toista edellä esitetyt vaiheet kaikille Hallinta-sivulla näkyville sopimuksille, jotka ovat tilassa Valmis tai Käynnissä.

 • Yhteydenoton kohteina olevilla yrityksillä on 30 päivää toteuttaa pyyntösi sisällön poistamisesta

 

Odottaa sinua -osiossa olevat sopimukset on hylättävä:

 • Avaa allekirjoitettava sopimus.
 • Napsauta vasemmassa yläkulmassa olevia asetuksia.
 • Valitse En allekirjoita sähköisesti.
 • Anna hylkäyksen syy ja napsauta sitten Hylkää-painiketta.
Hylkää

Kun kaikki avoimet sopimukset on hylätty ja valmiiden sopimusten lähettäjiin on otettu yhteyttä, ota yhteyttä Adoben tietosuojakeskukseen ja pyydä, että käyttäjäsi (sähköpostiosoitteesi) poistetaan Acrobat Sign -järjestelmästä.

Maksuttomissa ja henkilökohtaisissa palvelupaketeissa on rekisteröity sähköpostiosoite. Käyttäjä voi halutessaan kirjautua tiliinsä ja tarkastella sisältöä.

Jos et pääse kirjautumaan sisään, napsauta Unohdin salasanani -linkkiä kirjautumiskenttien alapuolella ja palauta salasanasi.

 

Kun olet kirjautunut sisään, toimi seuraavasti:

 • Napsauta Tili-välilehteä ikkunan yläosassa.
 • Napsauta vasemman reunan Tietosuoja-vaihtoehtoa.
  • Tämä avaa sivun, jossa voit sähköpostiosoitteen perusteella hakea sisällöt, jotka on luotu kyseistä sähköpostiosoitetta käyttäen.
 • Kirjoita oma yläosan hakukenttään sähköpostiosoitteesi ja paina Enter.
  • Näet luettelon kaikista luomistasi sopimuksista.
 • Napsauta jokaista Valmis-tilassa olevaa sopimusta ja lataa PDF tarkasteltavaksi.
 • Poista kaikki sopimukset, jotka eivät ole voimassa, napsauttamalla roskakorin kuvaketta oikeassa reunassa.
  • Käyttäjää ei voi poistaa, ennen kuin kaikki Valmis-tilassa olevat sopimukset on poistettu tilistä.

 

Napsauta Hallinta-välilehteä ikkunan yläosassa.

Tällä sivulla näet kaikki jäljellä olevat Acrobat Sign -sisällöt, joihin sähköpostiosoitteesi sisältyy.

Sivun hallinta käyttäjältä

Voit poistaa muiden käyttäjien lähettämät sopimukset ottamalla yhteyttä sopimuksen alkuperäiseen lähettäjään.

Vain sopimuksen alunperin lähettäneellä tilillä on valtuudet tarkistaa sopimus ja poistaa se.

Huomautus: GDPR ei vaadi sellaisten sopimusten poistamista, jotka ovat edelleen juridisesti voimassa. Poistamisesta päättää sopimuksen alunperin lähettäneen tilin tietosuojan hallinnoija.

 

Löydät alkuperäisen lähettäjän seuraavasti:

 • Valitse yksi tietue Hallinta-välilehdessä napsauttamalla tietuetta kerran (kaksoisnapsautus avaa sopimuksen).
  • Oikea sivuvalikko tulee näkyviin, ja pääset siitä sopimuksen metatietoihin ja toimintoihin
 • Kopioi ikkunan oikeassa yläkulmassa oleva sähköpostiosoite (Lähettäjä:-kohdan vieressä – korostettu yllä olevassa kuvassa).
 • Kopioi sähköpostiosoite
 • Lähetä sähköposti alkuperäisen asiakirjan luojalle ja kerro, että haluat heidän poistavan tietosi heidän Acrobat Sign -tililtään.
  • Lähetä tämä sähköpostiviesti samasta sähköpostiosoitteesta, johon alkuperäinen sopimus lähetettiin. Näin asiakirjan luoja voi varmistua siitä, että sinulla on valtuudet pyytää tietojen poistamista.
 • Yhteydenoton kohteina olevilla yrityksillä on 30 päivää toteuttaa pyyntösi poistaa sisältö.

Toista edellä esitetyt vaiheet kaikille Hallinta-sivulla näkyville sopimuksille, jotka ovat tilassa Valmis tai Käynnissä.

 • Jos loit sopimuksen luokassa Käynnissä, valitse Peruuta.
 • Hylkää kaikki Odottaa sinua -luokassa olevat sopimukset.

Kun kaikki Allekirjoitetut sopimukset on poistettu, ota yhteyttä Adoben tietosuojakeskukseen ja pyydä, että käyttäjäsi (sähköpostiosoitteesi) poistetaan Acrobat Sign -järjestelmästä.

 

 

Käyttäjät, joita hallinnoi tilin tai tietosuojan hallinnoija, ottavat yhteyttä hallinnoijaan pyytääkseen tietojensa poistamista järjestelmästä.

Tietosuojan hallinnoijalla on valtuudet tarkastella sisältöäsi/ käyttäjääsi ja poistaa soveltuva sisältö.


Käyttäjän tietojen poistaminen

Käyttäjän poistaminen Acrobat Sign -palvelimelta edellyttää, että sinulla on järjestelmänvalvojan oikeudet kyseiseen käyttäjätunnukseen. Jos käyttäjä ei ole tililläsi, sinulla ei ole valtuuksia poistaa käyttäjää.

Voit määrittää seuraavasti, kuuluuko käyttäjä valtuuksiesi piiriin:

 1. Siirry käyttöliittymään: Tili > Käyttäjät.

 2. Valitse Asetukset-kuvake (kolme viivaa oikealla).

 3. Valitse Näytä kaikki käyttäjät.

 4. Hae käyttäjän sähköpostiosoite.

  Jos sähköpostiosoitetta ei löydy tililtä, näyttöön tulee Käyttäjiä ei ole saatavilla nykyisellä suodattimella -viesti.

  Jos käyttäjä on olemassa, tietueita on vain yksi (koska sähköpostiosoitteet ovat yksilöllisiä).


Käyttäjän sopimusten poistaminen

Varmista, että sähköpostiosoite on oikein ja että olet poistamassa oikean käyttäjätunnuksen. 

Kun käyttäjätunnus on poistettu, se on pysyvästi poissa.

 1. Korosta käyttäjätietue napsauttamalla sitä kerran. Tällöin käyttäjätietueen yläpuolella olevat toimintalinkit tulevat näkyviin.

 2. Jos käyttäjän tila on jokin muu kuin Passiivinen, napsauta Poista käyttäjän aktivointi -linkkiä.

  • Vain sellaiset käyttäjät, joiden tila on Passiivinen, voidaan poistaa.
 3. Napsauta Poista käyttäjätiedot -linkkiä.

  Varoitus:

  Poista käyttäjä -haaste avautuu, ja näet suoritettavan toiminnon vaikutukset.

  Kun käyttäjä poistetaan,

  • kaikki tämän käyttäjän aloittamat ja kesken olevat sopimukset peruutetaan
  • Hylkää kaikki sopimukset, jotka ovat prosessissa, jossa käyttäjä on vastaanottajana.
  • Poista kaikki tämän käyttäjän luomat aktiiviset verkkolomakkeet käytöstä
  • tähän käyttäjään liittyviä integrointeja estetään tekemästä API-kutsuja
  • tämän käyttäjän luomat tallennetut kirjastomallit poistetaan
  • tämän käyttäjän tilien jaot poistetaan.
 4. Varoitusten alla on kolme vaihtoehtoa.

  Valitse vaihtoehto, joka sopii tilanteeseen ja napsauta Poista käyttäjätiedot (tai Peruuta, jos tulet toisiin aatoksiin):

  • Säilytä tämän käyttäjän aloittamat sopimukset, mutta poista käyttäjätiedot, mukaan lukien yllä olevat resurssit
   • Valitse tämä vaihtoehto, jos käyttäjä on luonut sopimuksia, jotka ovat edelleen arvokkaita yritykselle.
    • Sopimukset jaetaan automaattisesti käyttäjää poistavan hallinnoijan tilin kanssa (katso alla oleva huomautus).
   • Koskee vain valmiita sopimuksia.
   • Voit poistaa nämä sopimukset myöhemmin tarpeen mukaan.
  • Poista käyttäjätiedot, mukaan lukien yllä olevat resurssit ja kaikki tämän käyttäjän aloittamat sopimukset
   • Kaikki poistetaan.
  • Älä poista käyttäjätietoja nyt 
   • Oletusasetus

  Huomautus:

  Kun Säilytä sopimukset -asetus on valittuna:

  • Kaikki käyttäjätunnuksen luomat suoritetut sisällöt jaetaan käyttäjää poistavan hallinnoijan tilin kanssa.
  • Poistetun käyttäjätunnuksen sähköpostiosoite säilytetään, jotta siihen voidaan viitata historiassa ja valvontaraportissa oikein.
  • Koska sähköpostiosoite säilytetään, järjestelmään ei voi luoda uutta käyttäjää samalla sähköpostiosoitteen arvolla.
  • Jos uusi käyttäjätunnus on luotava säilytetyllä sähköpostiosoitteella, kaikki jaetut sisällöt on ensin poistettava, sillä muuten käyttäjää ei voi luoda (järjestelmässä olevan kahdentuneen sähköpostiosoitteen vuoksi).
 5. Näkyviin tulee viimeinen haaste:

  • Napsauta Poista käyttäjätiedot, jos olet varma.
   • Napsauta muussa tapauksessa Peruuta

  Tämän jälkeen lähetetään onnistumisviesti sen merkiksi, että käyttäjätunnus on poistettu tietokannasta.

  • Napsauta OK.


Käyttäjän sopimusten poistaminen

GDPR määrittää, että käyttäjillä (yleensä allekirjoittajilla) on oikeus poistattaa järjestelmästä kaikki tietueet, jotka sisältävät heidän henkilötietojaan ja joiden säilyttämiseen ei enää ole liiketoiminnallista tarvetta.

Acrobat Signin asiayhteydessä tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjän on otettava yhteys yritykseen, joiden asiakirjoja he ovat allekirjoittaneet arvioidakseen järjestelmässä olevia asiakirjoja ja poistaakseen ne tarvittaessa.

Tilin hallinnoijan on valtuutettava tietosuojasta vastaava hallinnoija, mikä antaa tälle valtuudet tarkastella kaikkia sopimuksia ja poistaa niitä tarvittaessa.

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen prosessi on selkeä, ja päätöksen sopimusten poistamisesta tai säilyttämisestä tekee yksin tilin tietotuojasta vastaava hallinnoija.

 

Käyttäjän sisällön tarkistaminen ja poistaminen:

 1. Kirjaudu tiliisi tietosuojasta vastaavana hallinnoijana.

 2. Siirry kohtaan Tili > Tietosuoja.

 3. Kirjoita pyytävän osapuolen sähköpostiosoite yläkenttään ja paina Enter.

 4. Kaikki sopimukset, jotka on luonut tilin käyttäjät, ja jotka sisältävät annetun sähköpostiosoitteen, palautetaan.

 5. Napsauta kutakin tietuetta kerran ja napsauta sitten Lataa sopimus -linkkiä sopimusluettelon yläosasta.

  • Avaa ladattu PDF ja tarkastele sisältöä arvioidaksesi sopimuksen lainvoimaisuutta, tai onko sinulla muuta pätevää syytä säilyttää sopimus.
  • Jos ei ole syytä säilyttää asiakirjaa, napsauta Poista (roskakori) -kuvaketta sopimustietueen oikeassa reunassa.
   • Sopimuksen poistaminen on pysyvää ja peruuttamatonta.
  Huomautus:

  GDPR ei edellytä lainvoimaisten sopimusten poistamista.

 6. Haasteena on varmistaa, että oikeasti haluat poistaa sopimuksen.

  • Napsauta Poista sopimus, jos olet varma, että haluat poistaa sopimuksen.

  Onnistumisviesti näytetään, joka indikoi, että poistaminen on käynnissä.

  • Nyt on liian myöhäistä.... valitse OK
  Huomautus:

  Kaikki /agreements-päätepisteet, joilla on sopimustunnus-polku v6 REST API:ssä, palauttavat nyt 404 AGREEMENT_DESTROYED -virhekoodin, jos sopimus on poistettu GDPR-työkaluilla. 


Ota käyttöön järjestelmänvalvoja tietosuojasta vastaavana ylläpitäjänä

Tietosuoja-sivua voivat käyttää vain tietosuojasta vastaavat hallinnoijat. 

He saavat oikeudet toiminnon käyttöön vain silloin, kun heidät on merkitty tietosuojasta vastaaviksi hallinnoijiksi.


Voit ottaa tietosuojasta vastaavan hallinnoijan roolin käyttöön seuraavasti:

 1. Kirjaudu sisään tilin hallinnoijana.

 2. Siirry kohtaan Tili > Käyttäjät

 3. Napsauta tietosuojasta vastaavaksi hallinnoijaksi korotettavaa käyttäjää kerran.

 4. Valitse käyttäjäluettelon yläpuolella olevasta valikosta Muokkaa.

 5. Kun käyttäjäpaneeli avautuu:

  • Valitse paneelin alaosassa oleva Käyttäjä on tietosuojasta vastaava hallinnoija -valintaruutu.
  • Valitse Tallenna.


Adoben tietosuojakeskus

Kaikkien toimien, joita käyttöliittymä ei tue, pyynnöt sekä kysymykset GDPR-säännöstenmukaisuudesta tulee lähettää Adoben tietosuojakeskukseen.

Tuki- ja Success-asiakaspalvelijoilla ei ole käyttöoikeuksia työkaluihin, jotka poistavat sisältöä palvelimilta.

Adobe-logo

Kirjaudu sisään tiliisi