Egy PDF oldalainak manipulálása előtt győződjön meg arról, hogy jogosultsága van a PDF szerkesztésére. Az ellenőrzéshez válassza a Fájl > Tulajdonságok elemet, majd kattintson a Biztonság fülre. A jogosultságok a Dokumentumkorlátozások összefoglalása alatt jelennek meg.

Megjegyzés:

Ez a dokumentum útmutatást ad az Acrobat XI programról. Ha az Acrobat DC programot használja, tekintse meg az Acrobat DC súgót.

Oldalak elforgatása

Elforgatható a dokumentum összes oldala, illetve a kijelölt oldalak. Az elforgatás 90°-os lépésekben történik. Elforgathat oldalakat az elforgatás eszközeivel az Oldalak bélyegképe ablaktáblán vagy az Elforgatás lehetőséggel (az alábbiak szerint).

 1. Válassza az Eszközök > Oldalak > Forgatás elemet.

  Válassza az Eszközök, Oldalak, Elforgatás elemet
  Válassza ki az Elforgatás lehetőséget az Eszközök ablaktáblán lévő Oldalak panelről.

 2. Az Irány beállításához válasszon egy mennyiséget és egy irányt a forgatások közül: 90 fokkal balra, 90 fokkal jobbra vagy 180 fok.
 3. Az Oldalak lapon adja meg, hogy az összes oldalt, az Oldalak lapon kijelölt bélyegképeknek megfelelő oldalakat vagy egy adott oldaltartományt kíván elforgatni.
 4. Az Elforgatás menüből válassza ki a Páros oldalak elemet, a Páratlan oldalak elemet, vagy mindkettőt, és adja meg az elforgatni kívánt oldalak tájolását.

  Megjegyzés:

  Az oldal nézetének átmeneti módosításához válassza a Nézet > Nézet elforgatása > Jobbra, illetve Balra parancsot. A PDF dokumentum következő megnyitásakor visszaáll az eredeti oldalhelyzet.

Oldalak kivonása

A kivonás az a folyamat, amelynek során egy PDF dokumentum kijelölt oldalait felhasználja egy másik PDF dokumentumban. A kivont oldalak nemcsak a tartalmukat őrzik meg, hanem az űrlapmezőket, a megjegyzéseket és az eredeti laptartalomhoz tartozó hivatkozásokat is.

Eldöntheti, hogy a kivont oldalakat az eredeti dokumentumban hagyja vagy eltávolítja a kivonási folyamat során – ez hasonlít a jól ismert kivágás és beillesztés, illetve a másolás és beillesztés műveletekhez, de az oldalak szintjén.

Megjegyzés:

Az oldalakhoz tartozó könyvjelzők és olvasási sorrendet jelölő elemek kivonása nem történik meg.

 1. Nyissa meg a PDF dokumentumot Acrobat alkalmazásban, és válassza az Eszközök > Oldalak > Kibontás parancsot.
  Válassza az Eszközök, Oldalak, Kivonás elemet
  Ha egy vagy több oldalt ki akar emelni a PDF fájlból, akkor válassza ki a Kibontás lehetőséget az Eszközök ablaktáblán lévő Oldalak panelről.

 2. Adja meg a kivonni kívánt oldalak tartományát.
 3. Az Oldalak kivonása párbeszédpanelben tegye a következők egyikét, majd kattintson az OK gombra:

  • Ha el kívánja távolítani a kivont oldalakat az eredeti dokumentumból, jelölje be az Oldalak törlése kivonás után négyzetet.
  • Ha az egyes kivont oldalakból egyoldalas PDF dokumentumot kíván létrehozni, jelölje be az Oldalak kivonása különálló fájlokba négyzetet.
  • Ha az eredeti oldalakat meg kívánja hagyni a dokumentumban, és olyan PDF dokumentumot kíván létrehozni, amely tartalmazza az összes kivont oldalt, ne jelölje be egyik jelölőnégyzetet sem.

A kivont oldalak egy új dokumentumba kerülnek.

Megjegyzés:

Előfordulhat, hogy a PDF dokumentum szerzője letiltotta az oldalak kivonását. A dokumentum biztonsági beállításainak megtekintéséhez válassza a Fájl > Tulajdonságok elemet, majd válassza a Biztonság elemet.

PDF-fájlok felosztása több dokumentumba

Több kisebb dokumentumra oszthat egy vagy több dokumentumot. Dokumentum felosztásakor megadhatja a maximális oldalszámot, fájlméretet vagy felső szintű könyvjelzőt, amely szerint a felosztás történjen.

Egy vagy több PDF felosztása megnyitott dokumentum esetén

 1. Nyissa meg a PDF fájlt, majd válassza az Eszközök > Oldalak > Dokumentum felosztása parancsot.
  Válassza az Eszközök, Oldalak, Dokumentum felosztása elemet
  Ha két vagy több kisebb dokumentumra szeretné felbontani a PDF-et, válassza ki az Oldalak felosztása lehetőséget az Eszközök ablaktáblán lévő Oldalak panelről.

 2. A Dokumentum felosztása párbeszédpanelen adja meg a felosztás szempontjait:

  Oldalak száma

  Adja meg a felosztás nyomán keletkező dokumentumok maximális oldalszámát.

  Fájlméret

  Adja meg a felosztás nyomán keletkező dokumentumok maximális fájlméretét.

  Felső szintű könyvjelzők

  Ha a dokumentum tartalmaz könyvjelzőket, az alkalmazás a felső szintű könyvjelzők alapján hoz létre külön dokumentumokat.

  Dokumentum felosztásának beállításai
  A PDF-ből több kétoldalas PDF lesz.

 3. A felosztással létrehozott fájlok célmappájának és a fájlnevekkel kapcsolatos beállítások megadásához kattintson a Kimenet beállításai elemre. Adja meg szükség szerint a többi beállítást, és kattintson az OK gombra.

 4. (Választható) Az adott felosztás több PDF dokumentumra való alkalmazásához válassza az Alkalmazás több elemre műveletet. Kattintson a Fájlok hozzáadása gombra, és válassza a Fájlok hozzáadása, a Mappák hozzáadása vagy a Megnyitott fájlok hozzáadása elemet. Jelölje ki a fájlokat vagy mappát, majd kattintson az OK gombra.

Egy vagy több PDF felosztása megnyitott dokumentum nélkül (csak Windows)

 1. Válassza az Eszközök > Oldalak > Dokumentum felosztása elemet.

 2. Kattintson a Fájlok hozzáadása gombra, és válassza a Fájlok hozzáadása vagy a Mappák hozzáadása elemet. Jelölje ki a fájlokat vagy mappát, majd kattintson az OK gombra.

 3. Kövesse a dokumentumok felosztása megnyitott dokumentum esetén eljárásnál leírt 2. és 3. lépést.

Oldalak áthelyezése vagy másolása

Az oldalak bélyegképeivel a Navigáció ablaktáblán oldalakat másolhat és helyezhet át a dokumentumon belül, valamint másolhat dokumentumok között.

Oldal áthelyezése vagy másolása PDF dokumentumon belül, oldalak bélyegképeivel

 1. Kattintson a Navigáció ablaktábla Oldalak bélyegképei gombjára az Oldalak bélyegképei panel megnyitásához, majd jelöljön ki egy vagy több oldalbélyegképet.

  Kattintson az Oldalak bélyegképei gombra
  Oldalbélyegképek gomb.

 2. Tegye a következők egyikét:
  • Oldal áthelyezéséhez húzza a megfelelő bélyegkép oldalszámmezőjét vagy magát a bélyegképet az új helyre. A bélyegkép új helyét sáv jelzi. A program újraszámozza az oldalakat.
  • Oldal másolásához a Ctrl billentyűt lenyomva tartva húzza máshová az oldalbélyegképet.

Oldal másolása két PDF dokumentum között bélyegképek használatával

 1. Nyissa meg mindkét PDF dokumentumot, és helyezze őket egymás mellé.
 2. Nyissa meg az Oldalak bélyegképei panelt mindkét PDF dokumentumban.
 3. Húzza az oldalbélyegképet a céldokumentum Oldalak bélyegképei paneljére. A program bemásolja az oldalt a dokumentumba, és elvégzi az oldalak újraszámozását.

Oldalak törlése vagy cseréje

Teljes PDF-oldalt lecserélhet másik PDF-oldalra. Az oldal cseréje során a program csak a szöveget és képeket cseréli ki. A művelet nem érinti az eredeti oldalhoz kapcsolódó interaktív elemeket, köztük a hivatkozásokat és a könyvjelzőket. A csereoldalhoz korábban kapcsolódó könyvjelzők és hivatkozások sem kerülnek át. A megjegyzések azonban igen, és bekerülnek a dokumentum meglevő megjegyzései közé.

Oldalak törlése vagy cseréje után célszerű a Fájlméret csökkentése paranccsal átnevezni és elmenteni az újraszervezett dokumentumot, amelynek mérete a parancs hatására a lehető legkisebbre csökken.

Oldalak törlése vagy cseréje
A program lecseréli az előtte és utána álló oldalt. Az oldal könyvjelzői és hivatkozásai eredeti helyükön maradnak.

Oldalak törlése a Törlés paranccsal

Megjegyzés:

A Törlés parancs nem vonható vissza.

 1. Válassza az Eszközök > OldalakTörlés elemet.

  Válassza az Eszközök, Oldalak, Törlés elemet
  Az Oldalak panelen lévő Törlés parancs eltávolítja a kijelölt oldaltartományt a PDF-ből.

 2. Adja meg a törölni kívánt oldalak tartományát, majd kattintson az OK gombra.

  Nem törölheti az összes oldalt. Legalább egy oldalnak maradnia kell a dokumentumban.

  Megjegyzés:

  Ha a Beállítások párbeszédpanel Oldalmegjelenítés lapján bejelöli a Logikai lapszámok használata négyzetet, akkor zárójelben megadhat egy oldalszámot, amely alapján a program törli az oldalszámnak logikailag megfelelő oldalt. Ha például a dokumentumban az első oldal száma i, az Oldalak törlése párbeszédpanelen az (1) megadásával törölhető az oldal.

Oldalak törlése oldalbélyegképek használatával

 1. Az Oldalak bélyegképe panelen válassza ki a törölni kívánt oldalt vagy oldalak csoportját.

 2. Kattintson a Törlés eszközzel az Oldalak bélyegképe panel tetején.

  Kattintson a Törlés eszközre
  Válasszon ki egy vagy több oldalt az Oldalak bélyegképe panelen, és az eltávolításukhoz kattintson a Törlés eszközre.

Oldal tartalmának cseréje

 1. Nyissa meg a cserélni kívánt oldalakat tartalmazó PDF dokumentumot.
 2. Válassza az Eszközök > Oldalak > Csere parancsot.
  Válassza az Eszközök, Oldalak, Csere elemet
  Válassza ki az Oldalak cseréje lehetőséget az Eszközök ablaktáblán lévő Oldalak panelről.

 3. Jelölje ki a csereoldalakat tartalmazó dokumentumot, majd kattintson a Kijelölés gombra.
 4. Az Eredet elem alatt írja be az eredeti dokumentumban kicserélendő oldalak számát.
 5. A Csere parancs alatt adja meg a csereoldalak tartományának első oldalát. A program az utolsó oldalt az eredeti dokumentumban cserélni kívánt oldalak száma alapján számítja ki.

Oldalak cseréje oldalbélyegkép segítségével

 1. Nyissa meg a cserélni kívánt oldalakat tartalmazó PDF dokumentumot, majd az új oldalakat tartalmazó dokumentumot.
 2. Az új oldalakat tartalmazó PDF dokumentum Oldalak bélyegképe lapján jelöljön ki egy vagy több oldalt.
  • Jelölje ki a csereoldalként használni kívánt oldal bélyegképének oldalszámmezőit.
  • Több bélyegkép kijelöléséhez kattintson rájuk, miközben lenyomva tartja a Shift billentyűt. A Ctrl billentyűt lenyomva tartva kattintson a kijelöléshez hozzáadandó elemekre.
  • Húzzon téglalapot az oldalak bélyegképei köré.
 3. A Ctrl és Alt billentyűk együttes lenyomva tartása mellett húzza a kijelölt bélyegképeket a céldokumentum Oldalak paneljére. Amikor az egérmutató közvetlenül az első cserélendő oldal oldalszámmezője fölött áll, és kiemeli az oldalakat, engedje el az egérgombot.

  Az első dokumentumban kijelölt oldalak felváltják a második dokumentum azonos számú oldalát, a beillesztéskor megadott oldalszámtól kezdve.

Oldalak átszámozása

A dokumentum oldalain látható oldalszámok nem feltétlenül felelnek meg az oldal bélyegképe alatt, illetve a Navigálás az oldalon eszköztáron látható oldalszámoknak. Az oldalak számozása egész számokkal történik, a dokumentum első oldala az 1. oldal. Mivel egyes PDF dokumentumok bevezető oldalakkal is rendelkezhetnek – ilyenek például a szerzői joggal kapcsolatos adatok, a tartalomjegyzék-oldalak –, a törzsoldalak számozása eltérhet a Navigálás az oldalon eszközsoron látható oldalszámoktól.

Oldalnavigáció
A nyomtatott oldalszámok (felül) és a logikai oldalszámok (alul) összehasonlítása

A dokumentum oldalait különböző módon lehet számozni. Bizonyos oldalcsoportokhoz eltérő számozási stílust is megadhat. Példák: 1, 2, 3; i, ii, iii; a, b, c. Például az 1. fejezet oldalszámozása lehet 1-1, 1-2, 1-3 és így tovább, a 2. fejezeté 2-1, 2-2, 2-3 és így tovább.

Megjegyzés:

Az Oldalak számozása parancs csak az Oldalak panel bélyegképeire van hatással. A PDF dokumentumhoz fizikailag a fejléc és lábléc funkcióval adhat új oldalszámot.

 1. Kattintson az Oldalak bélyegképe gombra az Oldalak bélyegképe panel megnyitásához.

 2. Válassza az Oldalszám megadása lehetőséget a Beállítások menüből.

  Válassza az Oldalszám megadása lehetőséget a Beállítások menüből
  Az Oldalszám megadása parancs az Oldalbélyegképek panel Beállítások menüjében található.

 3. Adja meg az oldaltartományt. (A kijelölés az Oldalak bélyegképei panelen kijelölt oldalakra vonatkozik.)
 4. Válassza az alábbiak egyikét, majd kattintson az OK gombra:

  Új szakasz kezdése

  Új számozási szekvencia indítása. Válassza ki az előbukkanó menüből a megfelelő stílust, majd adja meg a rész kezdő sorszámát. Szükség esetén megadható egy Előtag.

  Az előző szakaszban alkalmazott számozás kiterjesztése a kijelölt oldalakra

  Az előző oldalak számozásának folytatása megszakítás nélkül.

Ez a munka a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 3.0 Unported licenc alatt lett közzétéve.  A Twitter™ és Facebook közzétételeket a Creative Commons jogi feltételei nem szabályozzák.

Jogi közlemények   |   Online adatvédelmi nyilatkozat