Szín- és tónuskorrekció a Camera Raw bővítményben

Ismerje meg, hogyan állíthatja be a színeket és árnyalatokat a Camera Raw bővítményben.

Hisztogram és RGB-szintek

A hisztogram a kép egyes világosságértékeihez tartozó képpontok számát adja meg. Ha a hisztogram minden világosságértékhez nullától különböző értéket tartalmaz, akkor a kép a teljes tónusskálát használja. Ha a hisztogram nem használja a teljes tónusskálát, akkor a kép egysíkú, kevéssé kontrasztos. Ha a hisztogram a bal oldalon csúcsosodik ki, akkor árnyékvágást, ha a jobb oldalon, akkor csúcsfényvágást jelez.

Megjegyzés:

A levágott képpontok előnézeti képen történő megtekintéséhez kattintson az Árnyékok vagy a Csúcsfények elemre. További tudnivalókat tartalmaz az Árnyék- és csúcsfényvágás előnézete című szakasz.

A képkorrekció egyik gyakori feladata a képpontértékek egyenletesebb elosztása a hisztogram jobb és bal oldala között, hogy ne az egyik végére koncentrálódjanak az értékek.

A hisztogram három színrétegből áll, amelyek a vörös, a zöld és a kék színcsatornát jelentik. Fehér szín látszik, ha mindhárom csatorna átfedésben van, és sárga, bíbor vagy cián látható, ha két RGB csatorna van átfedésben (sárga=vörös+zöld, bíbor=vörös+kék, cián=zöld+kék).

A hisztogram automatikusan változik, amikor módosítja a beállításokat a Camera Raw párbeszédpanelen.

A mutató alatt lévő képpont RGB értéke (az előnézeti képen) a hisztogram alatt látható.

Megjegyzés:

A Színminta-vételező eszközzel is elhelyezhet legfeljebb kilenc színminta-vételezőt az előnézeti képen. Az RGB értékek a kép fölött láthatók. Színminta-vételezőt Alt+kattintással (Windows) vagy Option+kattintással (Mac OS) távolíthat el. A színminta-vételezők törléséhez kattintson a Mintavételezők törlése elemre.

A mutató alatti képpont RGB értéke a Camera Raw párbeszédpanelen látható.

Árnyék- és csúcsfényvágás előnézete

Vágás akkor történik, ha egy képpont színértékei nagyobbak a képen megjeleníthető legnagyobb értéknél vagy kisebbek a legkisebbnél. A túl fényes értékek fehérnek, a túl sötétek feketének látszanak a kimeneten. Az eredmény a kép részletgazdagságának csökkenése.

 • Ha az előnézeti képen szeretné látni a vágott képpontokat, jelölje be az Árnyékok vagy a Csúcsfények beállítást a hisztogram fölött. Ha csak az árnyékok vágását szeretné megjeleníteni, nyomja le az U billentyűt, ha a csúcsfényekét, akkor pedig az O billentyűt.
 • Ha csak a vágott képpontokat szeretné látni, az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt lenyomva húzza az Expozíció, a Helyreállítás vagy a Feketék csúszkát.

Az Expozíció és a Helyreállítás csúszka esetén a kép feketére változik, a levágott területek pedig fehéren jelennek meg. A Feketék csúszka esetén a kép fehérre változik, a levágott területek pedig feketén jelennek meg. A színes területek egy színcsatornában (vörös, zöld vagy kék) vagy két színcsatornában (cián, bíbor vagy sárga) való vágást jelentenek.

Megjegyzés:

Egyes esetekben azért kerül sor vágásra, mert túl kicsi a használt színtér színtartománya. Ha színvágás történik, célszerű egy nagyobb színtartományú színteret használni, például a ProPhoto RGB-t.

A fehéregyensúly vezérlői

A fehéregyensúly módosításához határozza meg, hogy mely tárgyak legyenek a képen semleges színűek (fehérek vagy szürkék), majd módosítsa a kép színeit úgy, hogy ezek a tárgyak semleges színűvé váljanak. Egy téma fehér vagy szürke része azt a színt veszi fel, amelyet a környezetből vagy a vakuból származó fény rávetít. Ha a Fehéregyensúly eszközzel  megad egy fehérnek vagy szürkének szánt részt, a Camera Raw meghatározza, hogy milyen színű fény mellett történt a fényképezés, majd automatikusan ennek megfelelően állítja be a kép megvilágítását.

A téma megvilágításának mértékét a színhőmérséklettel (kelvinben) szokták megadni, mert a természetes és az izzószálas fényforrások fényének eloszlása kiszámítható a hőmérsékletük alapján.

A digitális fényképezőgép metaadatként rögzíti az expozíciókor használt fehéregyensúlyt. A Camera Raw bővítmény beolvassa ezt az értéket és ezt használja kezdeti beállításként, amikor megnyitja a fájlt a Camera Raw párbeszédpanelen. Ez a beállítás általában megfelelő vagy ahhoz közeli színhőmérsékletet ad. Ha nem teljesen megfelelő a fehéregyensúly, akkor módosíthatja azt.

Megjegyzés:

Nem minden színvetítés a helytelen fehéregyensúly következménye. A DNG-profilszerkesztővel kijavíthatja a fehéregyensúly beállítása után megmaradt színvetítést. Lásd: Színmegjelenítés beállítása a saját fényképezőgéphez a Camera Raw bővítményben.

A Camera Raw párbeszédpanel Alap lapján három vezérlővel korrigálhatja egy kép színvetítéseit:

Fehéregyensúly

A Camera Raw program alkalmazza a fehéregyensúly-beállítást, és annak megfelelően módosítja az Alap lapon látható Hőmérséklet és Színárnyalat tulajdonság értékét. Ezekkel elvégezheti a színegyensúly finombeállítását.

Ahogy felvéve

A fényképezőgép fehéregyensúly-beállítását alkalmazza, ha az rendelkezésre áll.

Automatikus

A kép adatai alapján kiszámítja a fehéregyensúlyt.

A Camera Raw fájlok és a DNG-fájlok az alábbi fehéregyensúly-beállításokkal rendelkezhetnek: Daylight (napfény), Cloudy (felhős), Shade (árnyék), Tungsten (izzó), Fluorescent (neon) és Flash (vaku).

Megjegyzés:

Ha a Camera Raw nem ismeri fel a fényképezőgép fehéregyensúly-beállítását, akkor az Ahogy felvéve beállítás ugyanazt az eredményt adja, mint az Automatikus.

Hőmérséklet

A fehéregyensúlyt egyéni színhőmérsékletre állítja be. A Hőmérséklet érték csökkentésével javíthat egy alacsonyabb színhőmérsékletű fénnyel készült képet. A Camera Raw bővítmény kékebbé teszi a kép színeit az alacsonyabb színhőmérsékletű (sárgás) környezeti fény ellensúlyozására. Fordított esetben a Hőmérséklet érték növelésével javíthat egy magasabb színhőmérsékletű fénnyel készült képet. A kép színeit a program melegebbé (sárgássá) teszi a magasabb színhőmérsékletű (kékes) környezeti fény ellensúlyozására.

Megjegyzés:

A Hőmérséklet és a Színárnyalat vezérlők tartománya és egysége eltérő, amikor TIFF vagy JPEG formátumú képet korrigál. A Camera Raw alkalmazásban például egy 2000–50 000 kelvin tartományú pontos hőmérséklet-korrekciós csúszkával állítható a nyers kamerafájlok színhőmérséklete. JPEG és TIFF fájlok esetén a Camera Raw egy másik színhőmérsékletet, illetve fehéregyensúlyt próbál közelíteni, mivel azonban az eredeti értéket már a fájl képpontadatainak módosítására használta fel, ezért a Camera Raw nem kínálja fel a pontos Kelvin hőmérsékletskálát. Ilyenkor egy –100 és 100 közötti közelítő skála használható a hőmérsékletskála helyett.

Fehéregyensúly korrigálása

A. A Hőmérséklet csúszka jobbra csúsztatásával javíthat egy magasabb színhőmérsékletű fénnyel készült képet B. A Hőmérséklet csúszka balra csúsztatásával javíthat egy alacsonyabb színhőmérsékletű fénnyel készült képet C. Fénykép a színhőmérséklet beállítása után 

Színárnyalat

A fehéregyensúly beállítása a zöld vagy bíbor színezet ellensúlyozására. A Színárnyalat érték csökkentésével zöldet, növelésével bíbort adhat a képhez.

Megjegyzés:

A fehéregyensúly gyors módosításához jelölje ki a Fehéregyensúly eszközt , majd kattintson olyan részre az előnézeti képen, amelynek semleges szürkének kell lennie. A Hőmérséklet és a Színárnyalat tulajdonságok beállításával pontosan semlegessé teheti a kijelölt színt (ha lehetséges). Ha fehér részekre kattint, olyan csúcsfényes területet válasszon, amely fényvisszaverődéses csúcsfény helyett sok fehér részletet tartalmaz. A Fehéregyensúly eszközre duplán kattintva visszaállíthatja a fehéregyensúlyt Ahogy felvéve értékre.

A tónus módosítása

A kép tónusskáláját az Alap lap tónusvezérlőivel módosíthatja.

Ha az Alap lap tetején lévő, tónusvezérlőket tartalmazó szakaszban az Automatikus elemre kattint, a Camera Raw elemzi a nyers képadatokat tartalmazó képet, és automatikusan beállítja a tónusvezérlőket.

Az egyes tónusvezérlőknél külön is alkalmazhat automatikus beállításokat. Adott tónusvezérlőnél – például Expozíció vagy Kontraszt – külön automatikus beállítás alkalmazásához a Shift billentyű nyomva tartásával kattintson duplán a csúszkára. Adott tónusvezérlő eredeti értékének visszaállításához kattintson duplán annak csúszkájára.

Automatikus tónuskorrekciónál a Camera Raw figyelmen kívül hagyja a korábbi beállításokat a többi lapon (például a tónus finombeállítását a Tónusgörbék lapon). Emiatt alkalmazza először az automatikus tónuskorrekciót (ha szükség van rá), ami a kép legjobb beállításainak közelítő értékét adja. Ha fényképezéskor pontosságra törekedett, és szándékosan többféle expozícióval készített felvételeket, akkor nem célszerű ezt a munkát semlegesíteni egy automatikusan elvégzett tónuskorrekcióval. Próbaképpen azonban ilyenkor is kattinthat az Automatikus beállításra, majd visszavonhatja a korrekciót, ha nem megfelelő.

Az Adobe Bridge alkalmazásban megjelenített előnézet az alapértelmezett képbeállításokat használja. Ha azt szeretné, hogy az alapértelmezett képbeállítások már tartalmazzák az automatikus színárnyalat-korrekciót, jelölje be a Camera Raw beállításainak Alapértelmezett képbeállítások szakaszában látható Automatikus színárnyalat-beállítások alkalmazása lehetőséget.

Megjegyzés:

Ha az Adobe Bridge alkalmazásban megjelenített előnézet alapján hasonlít össze képeket, kapcsolja ki az Automatikus színárnyalat-beállítások alkalmazása lehetőséget (ez az alapértelmezett állapota). Ellenkező esetben a már korrigált képeket fogja összehasonlítani.

Korrigáláskor figyeljen a hisztogram végpontjaira, vagy használja az árnyék- és csúcsfényvágás előnézetét.

Megjegyzés:

A tónusvezérlő csúszkák mozgatásakor az Alt (Windows) vagy az Option (Mac OS) billentyűt lenyomva megjelenítheti az árnyék- és csúcsfényvágásokat. Addig húzza a csúszkát, amíg elkezdődik a vágás, majd kissé húzza vissza. (További tudnivalókat tartalmaz az Árnyék- és csúcsfényvágás előnézete című szakasz.)

 • Egy tónusvezérlő manuális beállításához húzza a csúszkát, írjon be egy számot a mezőbe, vagy jelöljön ki egy értéket a mezőben és kattintson a Fel vagy Le nyílgombra.
 • Egy érték alapértelmezettre történő visszaállításához kattintson duplán a csúszkára.
Megjegyzés:

Az Alap panelen megjelenő tónusvezérlők választéka az alkalmazott feldolgozásverziótól (PV2012-es, PV2010-es vagy PV2003-as) függ.

Expozíció (összes)

A teljes kép fényességének beállítása. Állítsa olyan helyzetbe a csúszkát, amelynél a fénykép megfelelően jelenik meg és a kép fényessége is megfelelő. Az expozícióértékek a fényképezőgépek rekesznyílásának megfelelő lépésekben állíthatók. A +1,00 mértékű módosítás a rekesz 1 értékkel történő nyitásához hasonló eredménnyel jár. Hasonlóképpen, a ‑1,00 mértékű módosítás a rekesz 1 értékkel történő csökkentéséhez hasonló eredménnyel jár.

Kontraszt (összes)

A kép kontrasztjának növelése vagy csökkentése, amely főként a középtónusokra van hatással. A kontraszt növelésekor a közepesen sötéttől a sötétig terjedő képterületek sötétebbek, a közepesen világostól a világosig terjedők világosabbak lesznek. A kép árnyalataira fordított hatással van a kontraszt csökkentése.

Csúcsfények (2012-es feldolgozásverzió)

A kép fényes területeinek beállítása. A csúszkát balra húzva sötétebbre állíthatja a csúcsfényeket és helyreállíthatja a csúcsfények kiégettnek látszó részleteit. A csúszkát jobbra húzva világosabbra állíthatja a csúcsfényeket a vágás minimálisra csökkentésével.

Árnyékok (2012-es feldolgozásverzió)

A kép sötét részeinek beállítása. A csúszkát balra húzva sötétebbre állíthatja az árnyékokat a vágás minimálisra csökkentésével. A csúszkát jobbra húzva világosabbra állíthatja az árnyékokat és helyreállíthatja az árnyékok részleteit.

Fehérek (2012-es feldolgozásverzió)

A fehér pontokhoz tartozó vágás beállítása. A csúszkát balra húzva csökkentheti a csúcsfények vágását. A csúszkát jobbra húzva növelheti a csúcsfények vágását. (A vágás növelése a fényvisszaverődés csúcsfényeinél lehet szükséges, például fémes felületek esetén.)

Feketék (2012-es feldolgozásverzió)

A fekete pontokhoz tartozó vágás beállítása. A csúszkát balra húzva növelheti a fekete pontokhoz tartozó vágást (több árnyékot rendelhet a tiszta feketéhez). A csúszkát jobbra húzva csökkentheti az árnyék vágását.

Feketék (2010-es és 2003-as feldolgozásverzió)

Meghatározza a feketéhez rendelendő képértékeket. A csúszkát jobbra húzva növelheti a feketére módosuló területeket, ami néha olyan hatást kelt, mint a kép kontrasztjának növelése. A legnagyobb változás az árnyékos részeken figyelhető meg, miközben a középtónusok és a csúcsfények kevésbé változnak.

Helyreállítás (2010-es és 2003-as feldolgozásverzió)

A csúcsfényes részek részletgazdagságának helyreállítása. A Camera Raw alkalmazás bizonyos mértékig helyre tudja állítani a részletgazdagságot azokon a területeken, ahol egy vagy két színcsatorna fehérré vált.

Világos kitöltés (2010-es és 2003-as feldolgozásverzió)

Az árnyékos részek részletgazdagságának helyreállítása a feketék világosítása nélkül. A Camera Raw alkalmazás bizonyos mértékig helyre tudja állítani a részletgazdagságot azokon a területeken is, ahol egy vagy két színcsatorna feketévé vált. A Világos kitöltés eredménye hasonló a Photoshop Árnyék/csúcsfény szűrője árnyékokra vonatkozó részének vagy az After Effects Árnyék/csúcsfény hatásának eredményéhez.

Fényesség (2010-es és 2003-as feldolgozásverzió)

A kép világosságának vagy sötétségének szabályozása, az Expozíció tulajdonsághoz hasonló eredménnyel. Attól eltérően azonban a kép csúcsfényeinek vagy árnyékainak vágása helyett a Fényesség csúszka jobbra húzásával csökkentheti a csúcsfények és növelheti az árnyékok kiterjedését. Ez a vezérlő általában akkor adja a legjobb eredményt, ha először beállítja a teljes kép tónusskáláját az Expozíció, a Helyreállítás vagy a Fekete csúszkával, majd ezután állítja be a Fényesség értékét. A fényerő jelentős módosítása árnyék- vagy csúcsfényvágást eredményezhet, ezért a fényerő módosítása után szükség lehet az Expozíció, a Helyreállítás vagy a Fekete tulajdonság újbóli beállítására.

Tudjon meg többet: Tekintse meg a következő videós oktatóanyagokat: Újdonságot a Camera Raw programban (Matt Kloskowski) és Miért érdemes beállítani a Photoshop programban, hogy a JPG-k az Adobe Camera RAW programban nyíljanak meg? (Terry White).

Tónusgörbék finombeállítása

Az Alap lapon végzett tónuskorrekciók végrehajtását követően a Tónusgörbe lapon található vezérlőkkel pontosíthatja a képek korrekcióit. A tónusgörbék tükrözik a képek tónusskáláját érintő módosításokat. A vízszintes tengely a kép eredeti tónusértékeit mutatja (bemeneti értékek), bal oldalon a feketével és jobbra haladva fokozatosan világosodó értékekkel. A függőleges tengely a módosított tónusértékeket mutatja (kimeneti értékek), az alul lévő feketétől felfelé haladva a fehérig.

Ha a görbe egy pontja felfelé mozdul, a kimenet világosabb, ha lefelé mozdul, a kimenet sötétebb tónusú lesz. A 45 fokos egyenes vonal azt jelzi, hogy nem módosult a tónus válaszgörbéje: az eredeti bemeneti érték pontosan megegyezik a kimeneti értékkel.

A beágyazott Paraméteres lap tónusgörbéjével módosíthatja a kép egyes tónustartományainak értékeit. Azt, hogy az egyes területek tulajdonságai (Csúcsfények, Fények, Sötétek Árnyékok) a görbe mely részeit befolyásolják, a grafikon alján lévő osztásvezérlők adják meg. A közepes értékű (sötét és világos) területek tulajdonságai főként a görbe középső részére vannak hatással. A Csúcsfény és Árnyék tulajdonságok főleg a tónusskála végein jelennek meg.

 1. A tónusgörbék beállításához végezze el az alábbi műveletek bármelyikét:
  • Húzza el a beágyazott Paraméteres lap Csúcsfények, Fények, Sötétek vagy Árnyékok csúszkáját. A görbe csúszkák által érintett területeit növelheti vagy csökkentheti a területelválasztó vezérlők vízszintes tengely mentén történő húzásával.
  • Húzza át a görbe egy pontját a beágyazott Pont lapon. A pont húzásakor a Bemenet és a Kimenet tónusértékei a tónusgörbe alatt láthatók.
  • Válasszon egy beállítást a beágyazott Pont lap Görbe menüjéből. A megadott beállítás csak a Pont lapon jelenik meg, a Paraméteres lap beállításaiban nem. Az alapértelmezett beállítás a Közepes kontraszt.
  • Jelölje ki az eszköztáron az Irányított korrigáló eszköz Paraméteres görbe módozatát , majd húzza az egérmutatót a képen. Az Irányított korrigáló eszköz Paraméteres görbe módozatával a képnek a kattintás helyén érvényes értékei alapján módosíthatja a görbetartomány Csúcsfények, Fények, Sötétek és Árnyékok értékét.
  Megjegyzés:

  Az Irányított korrigáló eszköz nem befolyásolja a pontgörbéket.


A Tisztaság, az Élénkség és a Telítettség vezérlői

Az összes szín telítettségét (élénkségét, tisztaságát) a Tisztaság, az Élénkség és a Telítettség vezérlőkkel módosíthatja az Alap lapon. (Egy adott színtartomány telítettségének módosításához a HSL / szürkeárnyalatos lap vezérlőit használhatja.)

Tisztaság

A helyi kontraszt fokozásával kölcsönöz mélységi érzetet a képnek. Elsősorban a középtónusokra hat. Ennek a beállításnak egy nagy sugarú életlen maszkhoz hasonló a hatása. A beállítás használatakor érdemes legalább 100%-ra nagyítani a képet. A maximális hatás érdekében előbb növelje addig a beállítás értékét, amíg meg nem jelennek a fényudvarok a kép szegélyei körül, majd kis mértékben csökkentse a beállítás értékét.

Élénkség

Úgy módosítja a telítettséget, hogy a teljes telítettséghez közeli színeknél minimális legyen a vágás mértéke. A beállítás az összes kevésbé telített szín telítettségét módosítja, a telítettebb színekre kevésbé van hatással. Az Élénkség vezérlővel megakadályozható a bőrtónusok túlzott telítettsége is.

Telítettség

Az összes szín telítettségének egyforma módosítása -100-tól (monokróm) +100-ig (kétszeres telítettség) terjedő skálán.

HSL / szürkeárnyalatos vezérlők

A HSL / szürkeárnyalatos lap vezérlőivel külön-külön módosíthatja az egyes színtartományokat. Ha például egy vörös tárgy túl élénk és elvonja a figyelmet, csökkentheti a Vörösök értéket a beágyazott Telítettség lapon.

Az alábbi beágyazott lapokon egy adott színtartomány színösszetevőjét módosító vezérlők találhatók:

Színezet

A szín módosítása. Például a kék eget (és az összes többi kék tárgyat) ciánról lilára változtathatja.

Telítettség

A szín élénkségének vagy tisztaságának módosítása. Például az eget szürkéről nagy telítettségű kékre változtathatja.

Világosság

A színtartomány fényerejének módosítása.

Ha a Konvertálás szürkeárnyalatosra beállításra kattint, csak két beágyazott lap látható.

Szürkeárnyalatos keverés

A lap vezérlőivel megadhatja, hogy az egyes színtartományok milyen mértékben jelenjenek meg a kép szürkeárnyalatos változatán.

Szín és színárnyalat korrigálása az Irányított korrigáló eszközzel

Az Irányított korrigáló eszközzel a képkorrekcióra szolgáló lapokon található csúszkák használata helyett közvetlenül az egérmutatónak a fényképen való húzásával végezhet színárnyalat- és színkorrekciókat. Az Irányított korrigáló eszköz mutatóját lefelé húzva csökkentheti például a kék ég telítettségét, felfelé húzva pedig fokozhatja például egy piros kabát színezetét.

 1. Az Irányított korrigáló eszközzel  végrehajtandó színkorrekcióhoz kattintson az eszközre az eszköztáron, majd válassza ki a kívánt korrekció típusát, ez Színezet, Telítettség, Világosság vagy Szürkeárnyalatos keverés lehet. Ezt követően húzza az egérmutatót a képen.

  A mutató fel, illetve jobb oldali irányba húzásával növelhetők, le, illetve bal oldali irányba való húzásával pedig csökkenthetők az értékek. Az Irányított korrigáló eszköz mutatójának húzása közben több különböző színhez tartozó csúszka állása is megváltozhat. Az Irányított korrigáló eszköz Szürkeárnyalatos keverés módozatának kiválasztása esetén a program szürkeárnyalatossá alakítja a képet.

 2. Az Irányított korrigáló eszközzel  végrehajtandó színárnyalat-korrekcióhoz kattintson az eszközre az eszköztáron, majd válassza a Paraméteres görbe lehetőséget. Ezt követően húzza az egérmutatót a képen.

  Az Irányított korrigáló eszköz Paraméteres görbe módozatával a képnek a kattintás helyén érvényes értékei alapján módosíthatja a görbetartomány Csúcsfények, Fények, Sötétek és Árnyékok értékét.

  Megjegyzés:

  A T billentyűparanccsal válthat mindig vissza a legutóbb használt Irányított korrigáló eszközre.

Szürkeárnyalatos kép tónusbeállítása

A Tónus szétválasztása lapon színezheti a szürkeárnyalatos képeket. Megadhat egyetlen színt (például szépiát) a teljes tónustartományra, vagy létrehozhat szétválasztott tónust, amikor az árnyékokra és a csúcsfényekre eltérő színt alkalmaz. A legsötétebb és legvilágosabb részek feketék és fehérek maradnak.

Alkalmazhat speciális módosításokat is, például kereszthívást egy színes képen.

 1. Jelöljön ki egy szürkeárnyalatos képet. (Ez olyan kép is lehet, amelyet a HSL / szürkeárnyalatos lap Konvertálás szürkeárnyalatosra beállításával konvertált szürkeárnyalatossá.)

 2. A Tónus szétválasztása lapon állítsa be a Színezet és a Telítettség tulajdonságokat a csúcsfényekhez és az árnyékokhoz. A Színezet a tónus színét, a Telítettség az eredmény erősségét adja meg.
 3. Az Egyensúly vezérlővel kiegyensúlyozhatja a Csúcsfény és az Árnyék vezérlők hatását. A pozitív értékek a Csúcsfény, a negatív értékek az Árnyék vezérlő hatását növelik.

HDR-képek szerkesztése a Camera Raw bővítményben

A Camera Raw 7.1 vagy újabb bővítményben 16, 24 és 32 bites lebegőpontos képekkel is dolgozhat, ezeket gyakran HDR képeknek (magas dinamikus tartományú képeknek) nevezik. A Camera Raw TIFF és DNG formátumú HDR-képeket tud megnyitni. Ellenőrizze, hogy a képek feldolgozásverziója 2012-es legyen. (Lásd: Feldolgozásverziók a Camera Raw bővítményben.)

A HDR-képek szerkesztéséhez az Alap lap vezérlőit használhatja. Az Alap lap Expozíció vezérlőjének tartománya kibővül, ha HDR-képekkel dolgozik (+10 és -10 között).

A szerkesztés befejezése után kattintson a Kész elemre vagy a Kép megnyitása parancsra a kép megnyitásához a Photoshop alkalmazásban. A kép megnyitása a munkafolyamat-beállítások függvényében 16 bites vagy 8 bites képként történik.

HDR-kép megnyitása a Camera Raw bővítményben:

 1. A Bridge alkalmazásban jelölje ki a képet, és válassza a Fájl > Megnyitás a Camera Raw alkalmazásban parancsot. Mini Bridge esetén kattintson a képre a jobb oldali gombbal (Ctlr-kattintás Mac esetén), és válassza a Megnyitás másik programmal > Camera Raw parancsot.

HDR képek létrehozása és szerkesztése a Photoshop és Lightroom 4.1 programban

Julieanne Kost bemutatja, hogy miként készíthet 32 bites fájlt több expozícióból a Photoshopban, majd utána miként finomíthatja a kép színeit és árnyalatát a Lightroom 4.1 programban.

Julieanne Kost

http://www.jkost.com/

A HDR képekkel kapcsolatos bővebb tájékoztatásért lásd a Photoshop Súgó Magas dinamikus tartományú képek című részét.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba