DPS-alkalmazások készítése iPad készülékhez (Single Edition)

2015. május 1-től a Digital Publishing Suite, Single Edition már nem érhető el a Creative Cloud-előfizetők számára vagy önálló licencként.

Ha DPS Enterprise-előfizetéssel rendelkezik, készíthet egyfóliós alkalmazásokat iPad készülékre.

  1. Miután befejezi a fólió és a cikkelyek szerkesztését, jelentkezzen be alkalmazási Adobe ID azonosítójával a Folio Producerbe, válassza ki a fóliót a Folio Producer Organizer lapon, majd kattintson az Export (Exportálás) gombra egy ismert helyen levő .zip-fájlba történő exportáláshoz.

  2. Jelentkezzen be a Folio Builder panelen egy DPS App Builder szerepkörrel rendelkező Adobe ID segítségével. Szerepkörök hozzárendeléséhez használja az Account Administration eszközt.

  3. Kattintson a Create (Létrehozás) elemre, válassza az iPad (nem az iPhone) eszközt, majd kattintson a Next (Következő) elemre.

  4. Az App Type (Alkalmazástípus) alatt válassza a Built-In Single Edition App (Beépített Single Edition alkalmazás) lehetőséget.

  5. Adja meg a fólió első lépésben exportált .zip-fájlját.

  6. Az alkalmazás létrehozásához kövesse a DPS App Builder alkalmazásban megjelenő utasításokat.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba