Fóliók létrehozása

A fóliók egy vagy több digitális kiadványszerkesztési cikkelyből állnak. Az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítő és az egyéni többfóliós megjelenítők alatt a fóliók példány formájában jelennek meg. Egyéni egykiadásos megjelenítő esetén a fólió tartalmazza a megjelenítőalkalmazás tartalmát.

Az Adobe ajánlása

A Folio Builder panel áttekintése

A Folio Builder panel segítségével létrehozhatók a fóliók és hozzáadhatók a cikkelyek. A panel megnyitásához válassza az Ablak > Folio Builder menüelemet. A Folio Builder panel megjeleníti azokat a fóliókat, amelyekhez Ön hozzáféréssel rendelkezik. A Folio Builder panel három nézetet tartalmaz: fólió nézetet, cikkely nézetet és elrendezés nézetet. Az alábbi műveletek egyikével navigálhat:

 • Egy fólió cikkelyeinek megjelenítéséhez kattintson duplán a fólióra, vagy kattintson a fóliótól jobbra megjelenő nyílra.

 • Egy cikkely elrendezésének megjelenítéséhez kattintson duplán a cikkelyre, vagy kattintson a cikkelytől jobbra megjelenő nyílra.

 • A panel bal felső sarkában megjelenő nyíl ikonra kattintva egy szinttel feljebb lehet lépni.

Folio Builder panel

A. Fólió nézet B. Cikkelyek nézet C. Elrendezés nézet 

Megjelenített fóliók szűrése

A fóliómegjelenítés meghatározására kiválasztható Összes, Összes helyi, A felhőben (a helyi fóliók elrejtéséhez), Privát (a megosztott fóliók elrejtéséhez), illetve a Megosztott beállítás a Fólió nézet legördülő menüből.

Fóliók sorba rendezése

A Fólió nézet Rendezés legördülő menüjéből az egyik beállítás kiválasztásával megadható a Folio Builder panelben megjelenő fóliók rendezési sorrendje. A „Fordított felsorolás” kiválasztásával a kijelölt fóliók rendezési sorrendje megfordítható.

Bejelentkezés a Folio Builder panelre

A Folio Builder panelbe való bejelentkezés opcionális. A panelbe bejelentkezve a fóliók feltölthetők a Folio Producer Service szolgáltatásba teszteléshez. Ezután a fóliók letölthetők az adott mobil eszköz Adobe Content Viewer alkalmazásába, és a fóliók megoszthatók más felhasználókkal. Ha a panelba a felhasználó nem jelentkezik be, helyi fóliókat akkor is létrehozhat, megjelenítheti azokat előnézetben, és készíthet Single Edition alkalmazást. A Folio Builder panelre való bejelentkezéshez használjon egy érvényesített Adobe azonosítót.

 1. Az adott számítógépnek feltétlenül csatakoznia kell az internetre.

 2. A Folio Builder panelen kattintson a Bejelentkezés gombra, és jelentkezzen be egy érvényes Adobe azonosítóval.

 3. Amennyiben nincs érvényes Adobe azonosítója, tegye a következők valamelyikét:

  • Ha Enterprise vagy Professional előfizetése van DPS-re, használja az Account Administration eszközt alkalmazási szereppel Adobe azonosító készítéséhez. A Folio Builder panelre való bejelentkezéshez használjon egy jóváhagyott Adobe ID azonosítót. Lásd: Account Administration eszköz.

  • Az Adobe azonosító visszaigazolásához és a DPS alatti munkavégzéshez keresse fel a https://digitalpublishing.acrobat.com/ oldalt, és ott kattintson a Create Account (Fiók létrehozása) hivatkozásra. Iratkozzon fel egy fiókra érvényes e-mail cím használatával. Az Adobe küldeni fog egy ellenőrző e-mail üzenetet. Nyissa meg azt, és igazolja vissza. Ezután jelentkezzen be a kapott Adobe azonosítóval a Folio Builder panelre. Lásd: Adobe azonosítók használata digitális kiadványszerkesztéshez.

Fólió létrehozása

A fólió nem más, mint cikkelyek gyűjteménye. Az InDesign CS5 vagy újabb verzióval bárki létrehozhat fóliókat. A 2014 augusztusában várható v32-es kiadásban a DPS azonban már nem támogatja az InDesign CS5 és az InDesign CS5.5 verziót.

Bejelentkezéskor és fólió létrehozásakor létrejön egy munkaterület az acrobat.com webkiszolgálón. A fólióhoz hozzáadott minden cikkely tartalmát erre a munkaterületre tölti fel a rendszer.

 1. A Folio Builder panel megnyitásához válassza az Ablak > Folio Builder menüelemet.

 2. Ha nincs bejelentkezve, kattintson a Bejelentkezés elemre, és jelentkezzen be egy érvényes Adobe azonosítóval.

  Ha nem jelentkezik be a Folio Builder panelre, kapcsolat nélküli fóliót hozhat létre. Később, a bejelentkezés után feltöltheti a kapcsolat nélküli fóliót.

 3. Az Új elemre kattintva hozható létre új fólió.

  Fólió a Fájl > Új > Fólió menüelemmel is létrehozható InDesign CS6 alatt.

 4. Adja meg az alábbi beállításokat, majd kattintson az OK elemre.

  Új fólió készítése.

  Fóliónév

  Adjon meg egy fóliónevet. A fóliónév nem ugyanaz, mint a megjelenítőalkalmazás által kijelzett Közzétételi név. A fóliónév csak belső használatra szolgál navto:// hivatkozásokhoz és változatok létrehozásához, ezért egyszerű nevet használjon és kerülje a kiterjesztett karaktereket. A fóliónév legfeljebb 60 karakterből állhat.

  Megjelenítő verziószáma

  A megjelenítő verziószámának meghatározása. Ez a beállítás különösen hasznos, ha az Adobe Content Viewer megjelenítő legújabb verziója jóváhagyásra vár, vagy amikor korábbi, még nem frissített megjelenítőalkalmazás számára készít fóliókat. Miután elkészít egy fóliót, szerkesztheti a fólió tulajdonságait, megnövelve a verziószámot, de nem választhat korábbi verziót. Helyette készítsen egy új fóliót. Nem lehet v20 verziónál korábbit megadni.

  Megjegyzés:

  A legtöbb DPS kiadásban maga a megjelenítő megváltozik, de a „Megjelenítő verziója” beállításban meghatározott fólióformátum nem. Például bár a v26-os és a v30-as megjelenítőalkalmazás különbözik, a v26-os és a v30-as fólióformátumok között nincs különbség. A legjobb eredmény érdekében használja a „Megjelenítő verziója” beállítás alapértelmezett, v26-os értékét.

  Céleszköz

  Válasszon egy céleszközt, vagy adjon meg egy egyéni céleszközfelbontást, iPad esetén például 1024×768 értéket.

  Lásd: Dokumentumok létrehozása több készülékhez.

  Tájolás

  Meg kell adni, hogy a fólió csak álló, csak fekvő vagy kettős tájolású-e. A fólió előnézetéhez vagy közzétételéhez az összes cikkelynek a fólió tájolásához kell illeszkednie. Ha például egy kéttájolású fólióban egy csak álló elrendezésű cikkely szerepel, akkor a fólió nem tölthető le az Adobe Content Viewer könyvtárban.

  Alapértelmezett formátum

  Adja meg a fólióra érvényes alapértelmezést. Az egyes cikkelyeknek lehet eltérő beállítású cikkelyformátumuk.

  Az Automatikus beállítás mellett az InDesign fogja eldönteni, hogy az oldalakat JPEG vagy PNG formátumban exportálja-e. PDF választása esetén lehetővé válik a kétujjas nagyító és kicsinyítő gesztus, a vektorgrafika megőrizhető és csökken a fájlméret is. Az alapértelmezett formátum meghatározása különösen fontos több cikkely importálásakor. A cikkelyek a többcikkelyes importálásnál az alapértelmezett képformátumot használják. Lásd: A JPG, PNG és PDF képformátum közötti különbség.

  Alapértelmezett JPEG-minőség

  Ha Automatikus vagy JPEG van beállítva alapértelmezett képformátumnak, akkor meg kell adni a JPEG-minőséget. A jobb minőség nagyobb fájlmérettel jár.

  Borító előnézete

  A megjelenítőalkalmazáshoz hozzáadott minden fóliót egy előnézet képvisel a megjelenítő könyvtárában. Adja meg az álló és fekvő borítóképeket. A borítóképeket 72 dpi értékű JPG vagy PNG fájlként kell létrehozni a megcélzott eszközzel megegyező felbontásban, pl. 1024×768.

  Kapcsolat nélküli fólió készítése

  Akkor válassza ezt a beállítást, ha kiszolgálóra ezúttal nem kívánja feltölteni a fólió tartalmát. Később a panel menüjén az Upload To Folio Producer (Feltöltés a Folio Producer számára) választásával feltöltheti a fólió tartalmát.

Fólió tulajdonságainak módosítása

A fólió létrehozását követően a Fólió tulajdonságai párbeszédpanelen adható meg a közzétételi név, módosítható a megjelenítőverzió, és választható ki az előnézeti borítókép. Néhány fóliótulajdonság, mint a tájolás, képformátum és a fólióméret nem szerkeszthető a Fóliótulajdonságok párbeszédpanelen. Amennyiben szükséges, készítsen egy új fóliót a megfelelő beállításokkal.

Ha készen áll a fólió közzétételére, adja meg a fólió közzétételi tulajdonságait a Folio Producer Organizer rendezőben.

 1. A Folio Builder panelen válassza ki a szerkeszteni kívánt fóliót.

 2. Válassza a Folio Builder panelmenüjének Fólió tulajdonságai elemét.

  Fólió tulajdonságainak szerkesztése

 3. Adja meg a következő beállításokat, majd kattintson az OK gombra.

  Közzétételi név

  A megadott közzétételi név fog megjelenni a megjelenítő-könyvtárban. Ha az alkalmazásában megjelenő összes fólióhoz ugyanazt a Kiadási név értéket használja – és ha ugyanazt az értéket használja, ami a „Cím (Könyvtárnézet)” értéknél van meghatározva a DPS App Builder alkalmazásban – a Kiadási név szándékosan kimarad az iPad könyvtárból. Ez csak az iPadre vonatkozik.

  A közzétételi név legfeljebb 60 karakterből állhat.

  Megjegyzés:

  A hibák elkerülése érdekében ajánlatos csak betűket és számjegyeket használni a közzétételi névben. Ne használjon speciális karaktereket, például aposztróf (‘) jelet, mert ez váratlan, például „[svr.InvalidParameter]” hibát eredményezhet.

  Megjelenítő verziószáma

  Ha a fólióhoz másik megjelenítőverziót akar megadni, válassza ki a megfelelő verziót. Megadhat újabb verziót, de régebbit nem. Korábbi verzióhoz csak új fólió készítésével tervezhet.

  A fólió megjelenítőverziójának frissítése nem frissíti automatikusan a fólió cikkelyeit. Ha azt szeretné, hogy kihasználják a magasabb megjelenítőverziókban működő új funkciókat, frissítse a cikkelyeket is.

  Megjegyzés:

  A legtöbb DPS kiadásban maga a megjelenítő megváltozik, de a „Megjelenítő verziója” beállításban meghatározott fólióformátum nem. Például, bár a v26-os és a v30-as alkalmazás különbözik, a v26-os és a v30-as fólióformátumok között nincs különbség. A legjobb eredmény érdekében használja a „Megjelenítő verziója” beállítás alapértelmezett, v26-os értékét.

  Jobb oldali gerinc

  Ilyen beállítás mellett a cikkelyek nem balról jobbra, hanem jobbról balra lapozhatóan jelennek meg a megjelenítőalkalmazásban. Ez a beállítás különösen az ázsiai nyelvek esetén kap szerepet.

  Borító előnézete

  A megjelenítőalkalmazáshoz hozzáadott minden fóliót egy előnézet képvisel a megjelenítő könyvtárában. Adja meg az álló és fekvő borítóképeket. A borítóképeket 72 dpi értékű JPG vagy PNG fájlként kell létrehozni a megcélzott eszközzel megegyező felbontásban, pl. 1024×768.

 4. A fólió további közzététel tulajdonságainak módosításához válassza a Folio Builder panelmenü Folio Producer elemét, majd adja meg a beállításokat a Folio Producer Organizer rendezőben. Lásd: Folio Producer Organizer

  Fóliónév

  A fóliónév megjelenik a Folio Producerben és a Folio Builder panelen, de nem jelenik meg a megjelenítőalkalmazásban. Ha különféle eszközökre eltérő változatokat készít, akkor mindig gondoskodjon róla, hogy az összes fóliónév egyforma legyen a változatoknál.

  Közzétételi név

  A közzétételi név a megjelenítő könyvtárában és navigációs sorában jelenik meg. Ha az alkalmazásban az összes fólió ugyanazt a kiadványnevet használja. a kiadványnév szándékosan nem fog megjelenni a könyvtárban

  A közzétételi név legfeljebb 60 karakterből állhat.

  Fóliószám

  A fóliószám tartalmazhat számot és leírást is, pl. „2013. május”. A fóliószám legfeljebb 60 karakterből állhat.

  A megjelenítőben látható a közzétételi név és a fóliószám.

  Közzétételi dátum

  A Publication Date (Közzétételi dátum) beállítás határozza meg a fóliók sorrendjét a könyvtárban. A legújabb fóliók jelennek meg felül. A Publication Date (Közzétételi dátum) beállítás különösen fontos az olyan előfizetéses megjelenítőalkalmazások esetén, ahol a vásárlók egy adott időszak alatt jogosultak a fóliókra, és ezt a Publication Date (Közzétételi dátum) beállítás szabja meg. A legjobb, ha a kiadási dátumot saját kezűleg állítja be.

  Termékazonosító

  A termékazonosítót a rendszer a fólió közzétételekor adja meg. Ez a mező közvetlenül nem szerkeszthető. A termékazonosító különösen a kereskedelmi fóliók esetén kap szerepet. Ez az azonosító kapcsolja össze a fóliót az alkalmazáson belüli vásárlás termékazonosítójával az App Store beszerzőhelyen. Minden fólióhoz eltérő termékazonosítót használjon (mint például „com.pubhouse.myapp.2014january”). Különböző fóliókhoz csak akkor használja ugyanazt a termékazonosítót, ha azok egy változatcsoport részei.

  A termékazonosító legfeljebb 60 karakterből állhat.

  Közzétéve

  A fólió közzététele után a „közzétett” oszlopban egy pipa jelenik meg.

  Zárolva

  Ilyen beállítás mellett másoknak nem lesz lehetősége a cikkely új verziójának feltöltésére, sem a cikkely metaadatainak módosítására. A fólióhoz hozzáféréssel rendelkezők Folio Builder paneljén egy zárolási ikon jelenik meg a cikkely mellett.

  Borító előnézete

  Megadható a megjelenítő könyvtárában megjelenítendő PNG vagy JPG képfájl.

  Leírás

  A Leírás a megjelenítő könyvtárában és navigációs sorában jelenik meg.

  Könyvtárszűrő

  Adja meg alkalmazásában a szűrő nevét minden fólióhoz. A könyvtárszűrő legfeljebb 60 karakterből állhat. Lásd: Könyvtárszűrő készítése.

  Jobb oldali gerinc

  Ilyen beállítás mellett a Fólióadatok a cikkelyeket nem balról jobbra, hanem jobbról balra lapozhatóan jeleníti meg a megjelenítőalkalmazásban. Ez a beállítás különösen az ázsiai nyelvek esetén kap szerepet.

  Cover Date

  A Cover Date egy kiegészítő metaadat-ellenőrzési lehetőség, ami bizonyos Enterprise kiadóknak több ellenőrzési lehetőséget ad a közvetlen címzés felett.

Kapcsolat nélküli fóliók létrehozása

A kapcsolat nélküli vagy helyi fólió nincs feltöltve az acrobat.com internetes szolgáltatásba. Kapcsolat nélküli fólió létrehozása különösen akkor hasznos, ha nem kapcsolódik az internetre, vagy ha az acrobat.com szolgáltatás ideiglenesen nem működik.

Az Adobe ajánlása

Feltöltött fóliót nem alakíthat át kapcsolat nélküli fólióra.

Ikon jelzi, hogy a fólió kapcsolat nélküli.

 1. Kapcsolat nélküli fólió létrehozásához hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Amikor nincs bejelentkezve, kattintson a Folio Builder panel Új fólió létrehozása elemére.

  • Kattintson a Folio Builder panel Új fólió létrehozása elemére, majd válassza a Kapcsolat nélküli fólió készítése elemet.

 2. Cikkelyek felvétele, és a fólió szerkesztése.

  A kapcsolat nélküli fóliókat megtekintheti az asztalon vagy az Előnézet az eszközön használatával. Lásd: Fóliók és cikkelyek előnézete.

  A kapcsolat nélküli fólió az előzetes megtekintéskor vagy a feltöltéskor automatikusan frissül az InDesign forrásdokumentumok változásainak megfelelően. Nincs szükség a kapcsolat nélküli fólió kézi frissítésére.

 3. A fólió feltöltéséhez jelentkezzen be a Folio Builder panelre, jelölje ki a fóliót, és a panel menüjén válassza a Feltöltés a Folio Producer számára elemet.

  Kapcsolat nélküli fóliót csak akkor tölthet fel, ha elérhetők a forrásfájlok.

  Miután a fóliót feltöltötte, nem tud helyi fóliót készíteni.

Fóliók megosztása

Ha arra van szükség, hogy az ön által készített fóliót más személyek felülvizsgálhassák, illetve nekik hozzáféréssel kell rendelkezniük, akkor meg kell osztania a fóliót. Ha például ön egy kiadó számára hirdetést készít, akkor velük megoszthatja az adott hirdetést tartalmazó fóliót. Ha ön a kiadó, akkor pedig megoszthatja a fóliót különféle kiadványszerkesztőkkel, hogy azok cikkelyeket tölthessenek fel.

Mindannyiszor, amikor frissít egy cikkelyt a megosztott fólióban, az átvevők figyelmeztetést kapnak amikor megnyitják a könyvtárat az Adobe Content Viewer megjelenítőben. hogy egy frissítés érhető el. Ha nem akarja, hogy az átvevők lássák a frissítéseket, szüntesse meg a fólió megosztását.

Oktatóvideó

 1. Jelöljön ki egy fóliót a Folio Builder panelen.

 2. Válassza a Folio Builder panelmenüjének Megosztás parancsát.

 3. A Megosztás párbeszédpanelben adja meg azon személyek e-mail címet, akikkel meg kívánja osztani a fóliót. Vesszővel vagy pontos vesszővel választhatók el ez e-mail címek. A következő mezőre a Tab billentyű megnyomásával lehet ugrani.

 4. Írjon be egy tárgysort és egy üzenetet, majd kattintson a Megosztás elemre.

Amikor a címzettek a mobil eszközön megnyitják az Adobe Content Viewer tartalommegjelenítőt, a megosztott fóliók letölthetők.

Amikor a címzettek megnyitják a fóliót a Folio Builder panelben, ott egy megosztást jelző ikon fog megjelenni a fólió neve mellett. A címzettek megnyithatják a fóliót, és cikkelyeket adhatnak hozzá. A meglévő cikkelyeket viszont ők nem szerkeszthetik.

Fóliók megosztásának visszavonása

A másokkal korábban megosztott fólió megosztásának visszavonásához jelölje ki a fóliót a Folio Builder panelen, és válassza a panelmenü Megosztás visszavonása elemét. Jelölje ki azokat a címzetteket, akikkel már nem kívánja megosztani a fóliót, majd kattintson az OK gombra. A megosztás visszavonása után nem lehet letölteni a fóliót, és eltűnik a Folio Builder megosztási címzettek paneljéről is, de a különféle mobil eszközökre már letöltött fóliók nem törlődnek. A megosztott fólió törlésekor is megszűnik annak letölthetősége.

Olyan fólió törlése, amelyet megosztottak önnel

Ha valaki megosztott önnel egy fóliót, de ön meg kívánja szüntetni a hozzáférését ehhez a fólióhoz, akkor jelölje ki a fóliót a Folio Builder panelben, majd kattintson a szemétkosár ikonra. Megosztott fólió törlésekor az önre vonatkozó adatok törlődnek a fólió tulajdonosánál felsorolt megosztási címzettek adatai közül.

Fóliók másolása

Másolhat egy fóliót a fiókjából vagy másolhat egyet, amit egy másik fiókból osztottak meg önnel. Egy már közzétett vagy még közzé nem tett fóliót másolva egy új fólió készül a Folio Producer szerveren (acrobat.com), nem a Distribution Service szolgáltatáson. Ezután a másolt fólió szerkeszthető és közzétehető.

Nézzen meg egy videót a fóliók másolásáról: Fóliók másolása a munka egyszerűsítéséhez.

 1. A Folio Producer Organizer (Rendező) paneljében jelölje ki a fóliót, majd kattintson a Másolás elemre.

 2. Adja meg a másolt fólió nevét, és kattintson a Másolás parancsra.

Fólió másolásakor nem jön létre kapcsolat a fóliók között. Ha a forrásfájlok megváltoztatásával szeretne cikkelyeket szerkeszteni, hozzáférésre van szüksége a forrásfájlokhoz. Ha a fólió egy másik számítógépről lett megosztva Önnel, elkérheti a forrásfájlokat és újracsatolhatja a cikkelyeket, hogy a fóliótartalmat szerkeszthesse.

Ha a forrásfájlokat az eredeti számítógépen kell tartani, akkor a tulajdonosnak kell végrehajtania a változtatásokat a szülő fólióban és neki kell frissítenie a cikkelyt. Ezek a változtatások a címzett megosztott fóliójában megjelennek, de a másolt fólióban nem. A címzett ezután vagy újra lemásolhatja a fóliót (nem ajánlott, ha a másolt fóliót Nyilvános beállítással tették közzé), vagy a „Másolás ide” vagy a „Hozzáadás” funkcióval hozzáadhatja a frissített cikkelyt a másolt fólióhoz, és eltávolíthatja a cikkely előző verzióját. A frissített cikkely másolása akkor ajánlott, ha a másolt fólió úgy lett közzétéve, hogy frissíteni tudja a fóliót ahelyett, hogy visszavonná a közzétételét, majd újra közzétenné.

A zárolt fóliók nem másolhatók.

Fólió törlése

Fólió törlésekor eltávolítja azt a kiszolgáló munkaterületéről, és ezzel eltávolítja az adott fólió minden cikkelyét is, viszont a forrásdokumentumot nem. Ha a terjesztési szolgáltatásban közzétett egy fóliót, annak törlése előtt a Folio Producer Organizer paneljével előbb vissza kell vonni a közlését. Kerülje a kereskedelmi fóliók közlésének visszavonását és törlését.

 1. Ha a fólió közzé van téve, a fólió terjesztési szolgáltatásból való eltávolításához használja a Folio Producer Organizer paneljén a Közzététel visszavonása gombot.

 2. Jelöljön ki egy fóliót a Folio Builder panelen, majd kattintson a Szemetes gombra.

Azok a fóliók, amelyeket törlésük előtt letöltöttek egy megjelenítőalkalmazásba, eltávolításukig a megjelenítő könyvtárában maradnak.

Adobe logó

Bejelentkezés a fiókba