Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok

Az Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok funkció alapvetően háromféleképpen használható: karakterstílus iniciáléra való alkalmazásával, bekezdés elején lévő szövegre beágyazott stílus alkalmazásával, és bekezdés egy vagy több sorára egymásba ágyazott vonalstílus alkalmazásával.

Karakterstílus alkalmazása iniciáléra

Karakterstílust alkalmazhat az iniciálékarakterre vagy egy bekezdés karaktereire. Ha például azt szeretné, hogy az iniciálékarakter más színű és betűtípusú legyen, mint a bekezdés többi része, definiálhat a megfelelő jellemzőkkel rendelkező karakterstílust. Ezután közvetlenül a bekezdésre alkalmazhatja a karakterstílust, vagy beágyazhatja a karakterstílust egy bekezdésstílusba.

Megjegyzés:

Nem hozhatók létre új stílusok az InDesign-elrendezésekhez csatolt InCopy-tartalomhoz.

Beágyazott karakterstílussal formázott automatikus iniciálé

 1. Hozzon létre egy karakterstílust, amely az iniciáléhoz használni kívánt formázással rendelkezik.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Ha egyetlen bekezdésre szeretné alkalmazni az iniciálét, válassza a Bekezdés panel menüjének Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok parancsát.

  • Ha be szeretne ágyazni egy karakterstílust egy bekezdésstílusba, kattintson duplán a bekezdésstílusra, majd kattintson az Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok lehetőségre.

 3. Adja meg az iniciálé sorainak és karaktereinek számát, és válassza ki a karakterstílust.
 4. Ha az iniciálé túlságosan távol van az oldal bal szélétől, jelölje be a Bal oldali szegély igazítása jelölőnégyzetet.

  Ha bejelöli ezt a beállítást, az iniciálé eredeti bal oldaltérközét fogja használni a nagyobb érték helyett. Ez különösen hasznos a sans serif betűtípusokkal formázott iniciálék esetén.

 5. Ha az iniciálékarakter fedésben van az alatta lévő szöveggel, jelölje be az Igazítás a lemenő részekhez jelölőnégyzetet.
 6. Ha módosítani szeretné, hogy az iniciálék köré futtatott szöveg hogyan igazodik a keretrácshoz képest, válasszon egy lehetőséget a menüből.

  Keretrács figyelmen kívül hagyása

  Az iniciálé és a szöveg nincs igazítva, így a szöveg nem biztos, hogy a keretrácshoz illeszkedik.

  Keretrácshoz igazítás

  Az iniciálé méretezése elmarad, a szöveg pedig a rácshoz illeszkedik, ezért extra szóköz kerülhet az iniciálé és a köré futtatott szöveg közé.

  Rácshoz nagyítás

  Ez a beállítás átméretezi az iniciálét, hogy szélesebb legyen vízszintes szöveg esetén, illetve magasabb függőleges szöveg esetén, hogy a szöveg illeszkedjen a rácshoz.

  Rácshoz kicsinyítés

  Ez a beállítás átméretezi az iniciálét, hogy keskenyebb legyen vízszintes szöveg esetén, illetve alacsonyabb függőleges szöveg esetén, hogy a szöveg illeszkedjen a rácshoz.

 7. Kattintson az OK gombra.

Ha másik beágyazott stílust szeretne alkalmazni bármely karakterre az iniciálé után, használja az Új egymásba ágyazott stílus lehetőséget. (Lásd: Egymásba ágyazott stílusok létrehozása.)

Egymásba ágyazott stílusok létrehozása

Megadhat karakterformázást a bekezdéseken, illetve sorokon belül egy vagy több szövegtartományra. Emellett beállíthatja két vagy több egymásba ágyazott stílus együttes használatát oly módon, hogy az egyik stílus a másik után következzen. Szabályosan ismétlődő formázású szöveg esetén akár vissza is ugorhat a sorrendben első stílusra.

Az egymásba ágyazott stílusok különösen jól használhatók betoldott címsorok esetén. Alkalmazhat például egy adott karakterstílust a bekezdés első betűjére, egy másik karakterstílust pedig az első kettőspont (:) végéig tartó szövegre. Mindegyik beágyazott stílushoz megadható a záró karakter stílusa, például egy tabulátor-karakter vagy egy szó vége.

Megjegyzés:

Új stílusok csak önálló InCopy dokumentumokban hozhatók létre, InDesign-elrendezésekhez csatolt tartalomban nem.

Ebben a példában a Szám karakterstílussal az első szót formázhatja, a Betoldás karakterstílussal pedig az első kettőspontot követő szöveget.

Michael Murphy cikke az egymásba ágyazott stílusokról (angol nyelven): InDesign's Nested Styles Auto-Format Multiple Paragraphs

Egymásba ágyazott stílus vagy stílusok létrehozása

 1. Hozzon létre legalább egy karakterstílust a szöveg formázására.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Ha hozzá szeretne adni beágyazott stílusokat egy bekezdésstílushoz, kattintson duplán a bekezdésstílusra, majd kattintson az Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok lehetőségre.

  • Ha egyetlen bekezdéshez szeretne beágyazott stílusokat adni, válassza a Bekezdés panel menüjének Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok parancsát.

  Megjegyzés:

  A legjobb eredményeket úgy kaphatja, ha az egymásba ágyazott stílusokat bekezdésstílusok részeként alkalmazza. Ha a beágyazott stílusokat helyi felülírásként alkalmazza egy bekezdésre, a beágyazott stíluson belül végrehajtott további szerkesztési és formázási műveletek nem várt karakterformázást eredményezhetnek a stílussal ellátott szövegben.

 3. Kattintson egyszer vagy többször az Új egymásba ágyazott stílus gombra.
 4. Hajtsa végre a következők bármelyikét az egyes stílusokra, majd kattintson az OK gombra:
  • Kattintson a karakterstílusok területére, majd a karakterstílus kiválasztásával határozza meg a bekezdés adott részének megjelenését. Ha még nem hozott létre karakterstílust, válassza az Új karakterstílus lehetőséget, majd adja meg a használni kívánt formázást.

  • Adja meg a karakterstílussal formázott részt lezáró elemet. Beírhat egy karaktert is – például kettőspontot (:) –, illetve egy adott betűt vagy számot. Szót nem írhat be.

  • Adja meg, hogy hány szükséges a választott elemből (például karakterből, szóból vagy mondatból).

  • Válasszon a Keresztül és az Eddig lehetőség közül. A Keresztül beállítás választása esetén a program a beágyazott stílust záró karakterre is alkalmazza a formázást, az Eddig lehetőség választása esetén csak a záró karaktert megelőző karakterekre.

  • Válasszon egy stílust, és a felfelé  vagy a lefelé  mutató nyílgombra kattintva módosítsa a stílusok listájának sorrendjét. A stílusok sorrendje határozza meg a formázás alkalmazásának sorrendjét. A második stílusban definiált formázás ott kezdődik, ahol az első stílus formázása befejeződik. Ha karakterstílust alkalmaz az iniciáléra, az iniciálé karakterstílusa lesz az első beágyazott stílus.

Egymásba ágyazott vonalstílusok létrehozása

A bekezdésen belül adott számú sort formázhat karakterstílussal. Az egymásba ágyazott stílusokhoz hasonlóan megadhat két vagy több együttesen használni kívánt egymásba ágyazott vonalstílust, és kialakíthat egy ismétlődési sorrendet.

Az egymásba ágyazott vonalstílusokkal alkalmazott jellemzők együtt használhatók az egymásba ágyazott stílusokkal alkalmazott jellemzőkkel. Például egy egymásba ágyazott vonalstílussal adhat meg egy színt, és egy egymásba ágyazott stílussal formázhatja dőltként a szöveget. Ha adott jellemzőnél ütköző beállítások vannak megadva (például vörös és kék), akkor az egymásba ágyazott vonalstílus helyett az egymásba ágyazott stílus hatása érvényesül.

 1. Hozzon létre legalább egy karakterstílust a szöveg formázására.
 2. Tegye a következők egyikét:
  • Ha hozzá szeretne adni beágyazott vonalstílusokat egy bekezdésstílushoz, kattintson duplán a bekezdésstílusra, majd kattintson az Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok lehetőségre.

  • Ha egyetlen bekezdéshez szeretne beágyazott vonalstílusokat adni, válassza a Bekezdés panel menüjének Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok parancsát.

 3. Kattintson egyszer vagy többször az Új egymásba ágyazott vonalstílus gombra.
 4. Kattintson a karakterstílusok területére, majd a karakterstílus kiválasztásával határozza meg az adott szakasz megjelenését. Ha még nem hozott létre karakterstílust, válassza az Új karakterstílus lehetőséget, majd adja meg a használni kívánt formázást.
 5. Adja meg, hogy a bekezdés hány sorát kívánja a karakterstílussal formázni.

  Válasszon egy stílust, és a felfelé  vagy a lefelé  mutató nyílgombra kattintva módosítsa a stílusok listájának sorrendjét. A sorrend határozza meg a formázás alkalmazásának sorrendjét.

 6. Kattintson az OK gombra.

Egymásba ágyazott stílusok ismétlése

A bekezdéseken belül korlátlan alkalommal megismételhet egy két vagy több egymásba ágyazott stílusból álló sorozatot. Erre egy egyszerű példa a vörös és zöld színű szavak váltakozása egy adott bekezdésben. Egymásba ágyazott vonalstílusok esetén pedig a vörös és zöld színű sorok váltakozása a bekezdésben. Az ismétlődő minta akkor sem változik meg, ha további szavakat ad a bekezdéshez, illetve eltávolít szavakat abból.

 1. Hozza létre a használni kívánt karakterstílusokat.
 2. Szerkesszen vagy hozzon létre egy karakterstílust, vagy helyezze a beszúrási pontot a formázni kívánt bekezdésbe.
 3. Az Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok szakaszban vagy párbeszédpanelen kattintson az Új egymásba ágyazott stílus (vagy az Új egymásba ágyazott vonalstílus) gombra legalább kétszer, és válassza meg az egyes stílusok beállításait.
 4. Tegye a következők egyikét:
  • Egymásba ágyazott stílusok esetén kattintson ismét az Új egymásba ágyazott stílus gombra, válassza az [Ismétlés] lehetőséget a karakterstílusok területén, és adja meg az ismétlődő egymásba ágyazott stílusok számát.

  • Egymásba ágyazott vonalstílusok esetén kattintson ismét az Új egymásba ágyazott vonalstílus gombra, válassza az [Ismétlés] lehetőséget a karakterstílusok területén, és adja meg az ismétlődő egymásba ágyazott vonalstílusok számát.

  Bizonyos esetekben érdemes lehet átugrani az első stílust vagy stílusokat. Egy eseménynaptár bekezdése például tartalmazhatja az „E heti események” szöveget, illetve azt követően a hét napjait és az egyes napokra tervezett eseményeket. Ebben az esetben létrehozhat öt egymásba ágyazott stílust: egyet az „E heti események” felirathoz, egyet-egyet a napokhoz, az eseményekhez és az események időpontjához, végül egy utolsót az [Ismétlés] beállításnál a 3 értéket megadva, és ezzel kizárva az első beágyazott stílust a ciklusból.

  Az [Ismétlés] elemnek a lista végén kell szerepelnie. Az [Ismétlés] elem alatti egymásba ágyazott stílusokat figyelmen kívül hagyja a program.

  Egymásba ágyazott stílusok ismétlése

 5. Kattintson az OK gombra.

Egymásba ágyazott stílusok karakterstílus-beállításai

Tegye az alábbiak egyikét annak meghatározásához, hogy egy beágyazott karakterstílus miként fejeződjön be:

Megjegyzés:

Ha nem szeretné, hogy a karakter szerepeljen a beágyazott stílussal formázott szakaszban, a beágyazott stílus definiálásakor válassza az Eddig beállítást a Keresztül helyett.

Mondat

A pontok, a kérdőjelek és a felkiáltójelek egy mondat végét jelzik. Ha idézőjel követi az írásjelet, az is a mondat részét képezi.

Szó

A szavak végét szóköz vagy kihagyás jelzi.

Ábécé

Az arab számjegyek végpontját szóköz határozza meg. A duplabájtos karakterek esetén ez megegyezik a betűkkel.

karakter hosszú szó

Ide tartozik minden karakter a nulla szélességű jelzők (rögzítők, tárgymutatójelzők, XML-címkék stb.) kivételével.

Megjegyzés:

Ha a Karakterek lehetőséget választja, beírhatja a beágyazott stílus végét jelző karaktert is, például egy kettőspontot vagy vesszőt. Ha több karaktert is beír, ezek bármelyike lezárja a stílust. Ha például a toldott címsorok kötőjellel, kettősponttal vagy kérdőjellel végződnek, beírhatja a -:? karaktersort, hogy a beágyazott stílus ezen karakterek bármelyikénél véget érjen.

Betű

Bármilyen karakter, amely nem tartalmaz írásjeleket, üres közt, számjegyeket és szimbólumokat.

Számjegy

Az arab számok 0–9-ig.

Egymásba ágyazott stílus végkaraktere

A beágyazott stílus a beszúrt Beágyazott stílus vége karakter kezdetéig vagy végéig tart. A karakter beszúrásához válassza a Szöveg > Különleges karakter beszúrása > Egyéb > Egymásba ágyazott stílus vége itt parancsot.

Tabulátorkarakter

A beágyazott stílus a tabulátorkarakter (és nem a tabulátorbeállítás) kezdeténél vagy végénél ér véget.

Szándékos sortörés

A beágyazott stílus a szándékos sortörés kezdetéig vagy végéig tart. (Válassza a Szöveg > Töréskarakter beszúrása > Szándékos sortörés parancsot.)

Behúzás ide karakter

A beágyazott stílus a Behúzás ide karakter kezdetéig vagy végéig tart. (Kattintson a Szöveg menü Különleges karakter beszúrása almenüjében található Egyéb almenü Behúzás ide parancsára.)

Négyzet szóköz, Félnégyzet szóköz vagy Nem törhető szóköz

A beágyazott stílus a szóközkarakter kezdetéig vagy végéig tart. (Válassza a Szöveg > Töréskarakter beszúrása > [szóköz karakter] parancsot.)

Rögzített objektum jelölő

A beágyazott stílus egy beágyazott grafikus jel elején vagy végén ér véget, amely a szövegközi grafikák beszúrásakor jelenik meg.

Automatikus oldalszám vagy Szakaszjelölő

A beágyazott stílus az oldalszám, illetve a szakasznév jelölőjének kezdetéig vagy végéig tart.

Beágyazott stílus lezárása

A beágyazott stílusok általában ott érnek véget, ahol egy definiált stílusfeltétel teljesül, például három szó után vagy egy pontnál. A beágyazott stílust ugyanakkor a feltétel teljesülése előtt is lezárhatja a Beágyazott stílus vége itt karakterrel.

 1. Helyezze a beszúrási pontot oda, ahol le szeretné zárni a beágyazott stílust.
 2. Válassza a Szöveg > Különleges karakter beszúrása > Egyéb > Egymásba ágyazott stílus vége itt parancsot.

Ezzel a karakterrel az adott pontnál lezárhatja a beágyazott stílust, függetlenül annak definíciójától.

Beágyazott stílus formázásának eltávolítása

 • Az Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok párbeszédpanelen vagy a Bekezdésstílus beállításai párbeszédpanel Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok kategóriájában jelölje ki a beágyazott stílust, és kattintson a Törlés gombra.
 • Alkalmazzon egy másik bekezdésstílust.

GREP-stílusok létrehozása

A GREP mintán alapuló fejlett keresési módszer. A GREP stílusokat használhatja például olyan szövegek karakterstílussal való formázására, amely megfelel egy Ön által megadott GREP kifejezésnek. A kívánt karakterstílussal formázhatja például az adott szövegben szereplő összes telefonszámot. GREP stílus létrehozásához válassza ki a karakterstílust, és adja meg a GREP kifejezést. A program a bekezdésben előforduló összes olyan szöveget, amely megegyezik a GREP kifejezéssel, a megadott karakterstílussal formázza.

Telefonszámok karakterstílussal való formázása GREP stílus használatával

A. Karakterstílus B. GREP kifejezés 

A GREP stílusok létrehozásáról megtekinthet egy oktatóvideót: www.adobe.com/go/lrvid4028_id.

David Blatner életből vett példái a GREP stílusokról (angol nyelven): 5 Cool Things You Can Do with GREP Styles. Cari Jansen négyrészes GREP-stílusok sorozatának első része: Introducing GREP Styles.

 1. Tegye a következők egyikét:

  • Külön bekezdések GREP stílussal való formázásához jelölje ki a bekezdéseket, majd a Bekezdés vagy a Vezérlés panelen válassza a Grep stílusok elemet.

  • Ha GREP stílust szeretne hozzáadni egy bekezdéshez, jelölje ki a bekezdést, majd válassza a Bekezdések panel Grep stílusok elemét.

  • GREP stílusok bekezdésstílusban való használatához, hozzon létre vagy módosítson egy bekezdésstílust, majd kattintson a Bekezdésstílus beállításai párbeszédpanel bal oldalán található GREP címzés lapfülre.

 2. Kattintson az Új GREP stílus elemre.

 3. Kattintson a Stílus alkalmazása mezőtől jobbra, majd adja meg a kívánt karakterstílust. Ha még nem hozta létre a használandó karakterstílust, válassza az Új karakterstílus lehetőséget, majd adja meg a használni kívánt formázást.

 4. Kattintson a Szövegre mezőtől jobbra, majd az alábbi módok valamelyikével adja meg a GREP kifejezést.

  • Írja be kézzel a keresőkifejezést. (Lásd: Metakarakterek használata kereséshez.)

  • Kattintson a Szövegre mezőtől jobbra lévő Különleges karakterek a kereséshez ikonra. A GREP kifejezés összeállításához válasszon egy lehetőséget a Helyek, az Ismétlés, az Egyeztetés, a Módosítók és a Posix almenüből.

 5. Kattintson az OK gombra.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX:
a kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online

Adobe MAX

A kreativitás konferenciája

Október 14–16. Miami Beach és online