Bekezdésformázás

A bekezdések formázásáról videóútmutatót is megtekinthet: www.adobe.com/go/lrvid4276_id.

Bekezdésköz beállítása

Az InDesign a bekezdések közötti térköz nagyságának beállítását is lehetővé teszi. Ha egy bekezdés hasáb vagy keret tetejénél kezdődik, az InDesign nem veszi figyelembe a „Térköz előtte” értéket. Ilyen esetben növelhető a bekezdés első sorának sortávolsága vagy a szövegkeret felső belső margója.

 1. Jelöljön ki egy szövegrészt.
 2. A Bekezdés panelen vagy a Vezérlőpulton adja meg a Térköz előtte, Térköz utána és az Azonos stílusú bekezdések között szóköz beállítások értékét.

Megjegyzés:
 • Az Azonos stílusú bekezdések között szóköz beállítás értékét csak akkor alkalmazza a program, ha két egymást követ bekezdés azonos bekezdésstílussal rendelkezik. Ha a bekezdésstílusok eltérőek, a program a Térköz előtte és a Térköz utána lehetőségnél korábban megadott értéket fogja használni.
 • Az egységes formázás végett érdemes a definiált bekezdésstílusokban megváltoztatni a bekezdések térközét.

Iniciálék használata

Egyszerre akár több bekezdésben is elhelyezhetők iniciálék. Az iniciálé alapvonala a szóban forgó bekezdés első sorának alapvonala alatt legalább egy sorral helyezkedik el.

Az iniciálé méretét befolyásolja, hogy az első sor iniciálékarakterei félhosszú latin, vagy teljes hosszúságú CJK karakterek-e. Ha az első sor iniciálékarakterei félhosszú latin karakterek, az iniciálé magassága illeszkedik a bekezdés első sorának magasságához, továbbá a latin iniciálék alapvonala is egy vonalba kerül az iniciálé melletti utolsó sor alapvonalával. Az iniciálé kvirtnégyzetének teteje illeszkedik a bekezdés első sorához tartozó kvirtnégyzet tetejéhez, továbbá az iniciálé kvirtnégyzetének alja is egy vonalba kerül az iniciálé melletti utolsó sorhoz tartozó kvirtnégyzet aljával.

Létrehozható olyan karakterstílus is, amely az iniciálé karaktereire alkalmazható. Alapvonalon álló nagybetű létrehozásához például adjon meg egy sort elfoglaló és egy karakterből álló iniciálét, és alkalmazzon egy olyan karakterstílust, amely növeli az első betű méretét.

Egy karakterből álló, három sort elfoglaló iniciálé (balra) és öt karakterből álló kétsoros iniciálé (jobbra)

Iniciálé létrehozása

 1. Váltson a Szöveg eszközre  , és kattintson a bekezdésben oda, ahol az iniciálét meg szeretné jeleníteni.
 2. A Bekezdés panel vagy a vezérlőpult Iniciálé magassága sorban  mezőjében adja meg, hogy az iniciálé hány sort foglaljon el.
 3. Az Iniciálé egy vagy több karakter  mezőbe az iniciálét alkotó karakterek számát írhatja.
 4. Az iniciálé karakterére úgy alkalmazhat karakterstílust, hogy a Bekezdés panel Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok parancsára kattint, és kiválasztja a létrehozott karakterstílust.
  Megjegyzés:

  Az Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok párbeszédpanellel a szöveg széléhez is igazíthatja az iniciálét, így csökkentve a bal oldalán lévő térköz nagyságát, és megadhatja a lenyúló alsó vonallal rendelkező iniciálék (például „g” és „y”) beállításait. Hatás alkalmazása végett is szükség lehet az iniciálébetű átméretezésére, megdöntésére vagy betűtípusának megváltoztatására: ehhez jelölje ki a betű(ke)t, és végezze el a formázási módosításokat.

  Megjegyzés:

  Az Iniciálék és egymásba ágyazott stílusok párbeszédpanel segítségével módosíthatja az iniciálék megjelenését. Az iniciálét a szöveg szélére igazíthatja, az alávágásokhoz méretezheti, figyelmen kívül hagyhatja a keretet, a kerethez igazíthat, valamint a keret szerint méretezhet is.

Iniciálé eltávolítása

 1. Váltson a Szöveg eszközre  , és kattintson a bekezdésben oda, ahol az iniciálét meg szeretné jeleníteni.
 2. Írja a 0 értéket a Bekezdés panel vagy a vezérlőpult Iniciálé magassága sorban vagy Iniciálé egy vagy több karakter mezőjébe.

Léniák (segédvonalak) megjelenítése bekezdések fölött vagy alatt

A léniák olyan bekezdésattribútumok, amelyek a bekezdéssel együtt mozognak és méreteződnek át az oldalon. Ha a dokumentum címsorokat és léniát egyaránt tartalmaz, célszerűbb az utóbbit egy bekezdésstílus-definíció részévé tenni. A lénia vonalvastagságát a hasábszélesség határozza meg.

A bekezdés fölött lévő lénia eltolását a felső szövegsor alapvonalától a lénia aljáig, a bekezdés alatti lénia eltolását pedig az utolsó szövegsor alapvonalától a lénia tetejéig méri a program.

Léniák elhelyezése

A. Bekezdés fölötti lénia B. Bekezdés alatti lénia 

Michael Murphy videóútmutatójának segítségével speciális effektusokat készíthet bekezdésléniákkal: Paragraph Rules Rule.

A Creative Curio cikke a bekezdésléniák kreatív felhasználási lehetőségeiről: Creative Uses for Paragraph Rules in InDesign, Pt 1.

Lénia beszúrása bekezdés fölé vagy alá

 1. Jelöljön ki egy szövegrészt.
 2. Kattintson a Bekezdés panel vagy a vezérlőpult menüjének Bekezdésléniák parancsára.
 3. A Bekezdésléniák párbeszédpanel tetején válassza a legördülő lista Felső lénia vagy Alsó lénia elemét.
 4. Jelölje be a Lénia bekapcsolva jelölőnégyzetet.
  Megjegyzés:

  Ha a bekezdés fölött és alatt is léniát szeretne elhelyezni, győződjön meg arról, hogy a Lénia bekapcsolva jelölőnégyzet mindkét listaelemhez be van jelölve.

 5. Az Előnézet négyzetet bejelölve láthatja, hogy miként fog kinézni a lénia.
 6. A Vastagság listában válasszon vonalvastagságot, vagy írja be a lénia kívánt vonalvastagságát. A Felső lénia elemhez megadott nagyobb vonalvastagság felfelé növeli a lénia méretét. Ha az Alsó lénia elemhez ad meg nagyobb vonalvastagságot, a lénia mérete lefelé növekszik.
 7. A Körvonal felülnyomása jelölőnégyzet bejelölésével biztos lehet abban, hogy a körvonal nem üti ki a kereskedelmi nyomdai úton felvitt alsóbb festékrétegeket.
 8. Az alábbi lehetőségek közül választhat:
  • Válasszon színt a léniához. A listában választható lehetőségek megegyeznek a Színminta készlet panelen választhatóakkal. A Szöveg színe lehetőséget választva a lénia ugyanolyan színű lesz, mint a bekezdés első karaktere (Felső lénia) vagy utolsó karaktere (Alsó lénia).

  • Válasszon színárnyalatot vagy adja meg annak értékét. A színárnyalat a választott szín függvénye. Fontos tudni, hogy a Nincs minta, a Papír, a Regisztráció és a Szöveg színe beépített lehetőséghez nem adható meg színárnyalat.

  • Ha nem folytonos vonaltípust választott, a köz színének és színárnyalatának kiválasztásával módosíthatja a gondolatjelek, pontok és vonalak közötti terület megjelenését.

 9. Adja meg a lénia szélességét. Az Oszlop (a hasáb bal szélétől jobb széléig) és a Szöveg (a szöveg bal szélétől a sor végéig) listaelem választható. Ha a keret bal szélén hasábbehúzás van, a lénia a behúzásnál kezdődik.
 10. A lénia függőleges helyzetének meghatározásához írja be a megfelelő értéket az Eltolás mezőbe.
 11. Hogy semmiképpen ne ugorjon át a felső léniás szöveg a másik szövegkeretbe, jelölje be a Kereten belül marad beállítást. Ha nem így tesz, a lénia esetleg a szövegkereten kívülre kerül.
  Megjegyzés:

  Hogy a bekezdés léniája a hasáb tetején az egyik oszlopban egy vonalba kerüljön a szöveg tetejével a másik oszlopban, válassza ki a Kereten belül marad beállítást.

 12. Adja meg a lénia (tehát nem a szöveg) bal és jobb oldali behúzását a Bal oldali behúzás és a Jobb oldali behúzás mezőbe írt értékkel.
 13. Az Ecsetvonás felülnyomása jelölőnégyzetet abban az esetben kell bejelölni, ha a bekezdéslénia másik szín fölé kerül nyomtatásban, és szeretné elkerülni a nyomtatási passzerhibák előfordulását. Ezután kattintson az OK gombra.

Bekezdéslénia eltávolítása

 1. Váltson a Szöveg eszközre  , majd kattintson a bekezdésléniát tartalmazó bekezdésbe.
 2. Kattintson a Bekezdés panel vagy a vezérlőpult menüjének Bekezdésléniák parancsára.
 3. Törölje a jelölést a Lénia bekapcsolva jelölőnégyzetből, és kattintson az OK gombra.

Bekezdéstörések kezelésének módjai

A bekezdés többi sorától elkülönülő és szavak vagy egysoros szöveg alakjában megjelenő árvasorok és fattyúsorok minden nehézség nélkül kiküszöbölhetők. Az árvasorok az adott hasáb vagy oldal alján állnak, a fattyúsorok viszont a hasáb vagy az oldal tetején helyezkednek el. Létezik még egy nemkívánatos tipográfiai probléma: célszerű elkerülni az oldalon egyedül álló olyan címsorokat, amely bekezdése a következő oldalon van. A fattyúsorok, az árvasorok, a rövid kimenetsorok és az egyéb bekezdéstörési problémák elkerülése többféleképpen is lehetséges:

Lágy elválasztójelek

A Szöveg menü Különleges karakter beszúrása almenüjében lévő Kötőjelek és gondolatjelek almenü Lágy elválasztójel parancsával beszúrható lágy elválasztójel csak szótörésnél jelenik meg. Ez a módszer megoldást kínál az elválasztott szavakkal kapcsolatos ama gyakori problémára, amikor is a szöveg újrafolyatását követően a sor közepén jelennek meg az elválasztott szavak (például „ana-litika”). Hasonlóképpen, a probléma tetszés szerinti sortörés hozzáadásával is elkerülhető.

Sortörés nélkül

A Karakter panel menüjének Sortörés nélkül elemét választva megakadályozható, hogy a kijelölt szövegben sortörés legyen.

Nem törhető szóközök

Az együtt tartandó szavak közé nem törhető szóközt célszerű elhelyezni: ehhez kattintson a Szöveg menü Üres köz beszúrása almenüjének Nemtörő szóköz elemére.

Sorok együtt tartása

A Bekezdés panel menüjének Beállítások megtartása parancsára kattintva megadhatja, hogy a következő bekezdés hány sora maradjon együtt az aktuális bekezdéssel.

Bekezdés kezdete

A Beállítások megtartása párbeszédpanel Bekezdés kezdete listájával megadhatja, hogy a kérdéses bekezdés (rendszerint egy cím vagy egy címsor) egy oldal, hasáb vagy szakasz tetején kezdődjön. Ez a beállítás különösen hasznos címsorhoz rendelt bekezdésstílus részeként.

Elválasztási beállítások

Az elválasztás beállításainak módosításához a Bekezdés panel menüjében válassza az Elválasztás parancsot.

Szövegszerkesztés

A szöveg szerkesztése a megnyitott dokumentum típusától függően nem mindig lehetséges. Ha van jogosultsága a szöveg átírásához, akkor már a szöveg kismértékű átfogalmazásával is jobb sortöréseloszlás alakítható ki.

Más tördelő használata

Rendszerint célszerű az Adobe bekezdéstördelőt használni, amellyel az InDesign képes automatikusan kialakítani a bekezdések legjobb elosztását. Ha egy adott bekezdés nem a kívánt módon jelenik meg, válassza az Adobe egysoros tördelő lehetőséget a Bekezdés panel vagy a vezérlőpult menüjében, és állítsa be egyesével a kijelölt sorokat. Lásd: Szöveg tördelése.

Általában az Adobe Japanese Paragraph Composert vagy az Adobe Paragraph Composert érdemes használni, hogy az InDesign automatikusan tördelhesse a bekezdéseket. Ha valamely bekezdés tördelése nem megfelelő, az Adobe Japanese Single-line Composert vagy az Adobe Single-line Composert a Bekezdés panelről vagy a Vezérlőpultról kiválasztva egyenként igazíthatja a sorokat.

Bekezdéstörések kezelése a beállítások megtartásával

Lehetőség van megadni azt is, hogy a következő bekezdés hány sora maradjon együtt az aktuális bekezdéssel, miközben áthelyezi azt a keretek között – ezzel a módszerrel kényelmesen biztosítható, hogy a címsorok ne különüljenek el az általuk bevezetett törzsszövegtől. Az InDesign ki tudja emelni azokat a bekezdéseket, amelyek néha a beállítások ellenére nem a várt módon törnek.

A Beállítások megtartása párbeszédpanelt érdemes csak abban az esetben használni, ha a dokumentum hasábjainak ugyanazt az utolsó alapvonalat kell használniuk.

Megjegyzés:

A „Beállítások megtartása” opciót megszegő bekezdések megjelenítéséhez lépjen a Szerkesztés > Beállítások > Tördelés (Windows) vagy InCopy  > Beállítások > Tördelés (Mac OS) menübe, válassza a Megszegések megtartása lehetőséget, majd kattintson az OK gombra.

 1. Jelölje ki a módosítandó bekezdés(eke)t.
 2. Kattintson a Bekezdés panel vagy a vezérlőpult menüjének Beállítások megtartása parancsára. (A fattyú- és árvasorok beállításainak megváltoztatására bekezdésstílus létrehozásakor vagy módosításakor is mód van.)
 3. Válassza a Sorok együtt tartása lehetőséget a Bekezdés panel menüjében. (A fattyú- és árvasorok beállításainak megváltoztatására bekezdésstílus létrehozásakor vagy módosításakor is mód van.)
 4. Adja meg a kívánt beállításokat, majd kattintson az OK gombra:
  • Az Együtt a következővel beállítás az aktuális bekezdés első sorát együtt tartja az előző bekezdés utolsó sorával.

  • Az Együtt a következővel mezőben adja meg, hogy a következő bekezdés hány sorával (legfeljebb öt) maradjon együtt az aktuális bekezdés utolsó sora. Ez a beállítás akkor különösen hasznos, ha meg szeretne győződni arról, hogy a szóban forgó címsor együtt marad az azt követő bekezdés néhány soron következő sorával.

  • Jelölje be a Sorok együtt tartása jelölőnégyzetet, majd a bekezdés törésének megakadályozásához A bekezdés összes sora választógombot.

  • Ha a Sorok együtt tartása jelölőnégyzet bejelölése után a Bekezdés elején/végén választógombot jelöli be, megadhatja, hogy hány sornak kell megjelennie a bekezdés elején vagy végén az árvasorok és fattyúsorok megakadályozása végett.

  • A Bekezdés kezdete listában válasszon egy beállítást, amelynek hatására az InDesign a következő hasábba, keretbe vagy oldalra helyezi a bekezdést. Ha a Bárhol listaelemet választja, a kezdőpozíciót a Sorok együtt tartása lehetőséggel adhatja meg. Ha másik listaelemet választ, a program a megadott beállításoknak megfelelően állítja be a kezdőpozíciót.

Megjegyzés:

Amikor bekezdésstílusokat hoz létre címsorokhoz, a Beállítások megtartása párbeszédpanel használatával biztos lehet abban, hogy a címsorok együtt maradnak az utánuk álló bekezdéssel.

Függő központozás létrehozása

Az Optikai margóigazítás funkció latin betűs szöveghez való. A CJK szövegek függő írásjeleire vonatkozóan itt többet is megtudhat: Kinsoku függesztés alkalmazása.

Az írásjelek és bizonyos betűk (például a „W”) hatására a hasábok bal vagy jobb széle igazítatlannak tűnhet. Az Optikai margóigazítás beállítással megadható, hogy az írásjelek (például pontok, vesszők, idézőjelek, gondolatjelek) és a betűk széle (például „W” és „A”) a szövegmargón kívül, függve jelenjen meg, így a szöveg igazítottként látszik.

Szöveg az Optikai margóigazítás beállítás alkalmazása előtt (balra) és után (jobbra)

 1. Jelöljön ki egy szövegkeretet vagy kattintson a szövegegység tetszőleges helyén.
 2. Kattintson a Szöveg menü Szövegegység parancsára.
 3. Jelölje be az Optikai margóigazítás jelölőnégyzetet.
 4. Válasszon betűméretet: a program ez alapján állítja be a megfelelő nagyságú túlnyúlást a szövegegységhez. Az optimális eredmény érdekében a szövegmérettel azonos méretet válasszon.
Megjegyzés:

Ha csak egy adott bekezdésre nézve szeretné kikapcsolni az Optikai margóigazítás lehetőséget, akkor válassza a Bekezdés panel vagy a vezérlőpult menüjének Optikai margó mellőzése elemét.

Bekezdésszegély létrehozása

A Bekezdésszegély funkció segítségével szegélyt hozhat létre egy vagy több bekezdés körül. Egyéni sarokstílusokat hozhat létre, hogy gyönyörű hatásokkal emelje ki a bekezdést.

 1. Ha szövegkeretben lévő szöveg köré szeretne bekezdésszegélyt vonni, válassza ki a szövegkeretet vagy helyezze a mutatót a keretben lévő szövegre.

 2. Tegye a következők egyikét:

  • A Bekezdésstílus panelmenüből (Ablak > Stílusok > Bekezdésstílus) válassza ki a Stílusopciók elemet és válassza a Bekezdésszegélyt.
  • A Bekezdés panel (Ablak > Szöveg és táblázatok > Bekezdés) menüből válassza a Bekezdésszegély és a Bekezdésárnyalás elemeket.
 3. A Szegély párbeszédablakon válassza a következő lehetőségeket:

  Felső:

  Állítson be értéket egy adott bekezdés felső szegélyéhez

  Bal:

  Állítson be értéket egy adott bekezdés bal oldali szegélyéhez

  Alsó:

  Állítson be értéket egy adott bekezdés alsó szegélyéhez

  Jobb:

  Állítson be értéket egy adott bekezdés jobb oldali szegélyéhez

  Szöveg:

  Válasszon körvonaltípust a bekezdésszegélyhez.

  Szín:

  Válasszon körvonalszínt a bekezdésszegélyhez.

  Színárnyalat:

  Válasszon körvonal-színárnyalatot a bekezdésszegélyhez.

  Felülnyomás:

  Felülnyomáshoz válassza ezt az opciót.

  Térköz színe:

  A beállítással megadhatja a szaggatott vonalak, a pontok és a több vonal között lévő köz színét mintázattal ellátott körvonalak esetén.

  Térköz színárnyalata:

  A beállítással megadhat egy színárnyalatot (ha be van állítva a köz színe).

  Vonalvég:

  Válasszon vonalvégstílust, hogy megadhassa egy nyílt görbe végeinek megjelenését:
      A tompa vonalvég
  a végpontokkal határos (végpontokig érő) szögletes vonalvégeket hoz létre.
      Kerek vonalvég A végpontokon fél vonalvastagsággal túlnyúló félkör alakú vonalvégeket hoz létre.
      Kiálló vonalvég A végpontokon fél vonalvastagsággal túlnyúló szögletes vonalvégeket hoz létre. Ezen beállítás választása esetén a körvonal vastagsága minden irányban egyenletesen növekszik a görbe körül.

  Egyesítés:

  Adja meg a körvonal sarokpontjainak megjelenését:
      Szögletes illesztés Szögletes sarkokat hoz létre, melyek túlnyúlnak a végponton.    
      Kerek illesztés
  Lekerekített sarkokat hoz létre, amelyek fél vonalvastagsággal túlnyúlnak a végpontokon.
      Fazettás illesztés A végpontokig érő – azokon túl nem nyúló – szögletes sarkokat hoz létre.

  Sarok mérete és formája:

  Válasszon sarokméretet és formát. Egyedi méretet és formát állíthat be mind a négy sarokhoz.

  Felső (Eltolás):

  Állítsa be, hogy mennyire nyúljon túl a szegély a felső margón.

  Bal oldali (Eltolás):

  Állítsa be, hogy mennyire nyúljon túl a szegély a bal oldali margón.

  Alsó (Eltolás):

  Állítsa be, hogy mennyire nyúljon túl a szegély az alsó margón.

  Jobb oldali (Eltolás):

  Állítsa be, hogy mennyire nyúljon túl a szegély a jobb oldali margón.

  Felső szél:

  Állítsa be a bekezdésszegély felső szélét.

  Alsó szél:

  Állítsa be a bekezdésszegély alsó szélét.

  Szélesség:

  Állítsa be a szegély vastagságát. Szövegkeret oszlopközszegély kiválasztása, szövegen túlnyúló szövegszegély választása.

  Szegély megjelenítése ha a bekezdés kereteken/oszlopokon át ível:

  Válassza ki ezt a lehetőséget, ha azt szeretné, hogy szegély jelenjen meg, ha a bekezdés szövege az egyik oszlopból a másikba, vagy az egyik összefűzött keretből a másikba törik.

  Az azonos beállítású, egymást követő szegélyek és árnyalások egyesítése:

  Válassza ki ezt a lehetőséget két egymást követő bekezdés bekezdésszegélyének és árnyékolásának egyesítéséhez, ha ugyanazzal a bekezdésszegéllyel és árnyékolási tulajdonságokkal rendelkeznek.

 4. Ellenőrizze a Lánc gombot, hogy megbizonyosodjon: minden eltolási érték azonos. Ha megváltoztat egy eltolási értéket, az összes többi frissítve lesz.

  Különböző eltolási értékek használatához győződjön meg arról, hogy a lánc gomb nincs kiválasztva.

 5. Kattintson az OK gombra.

Árnyékolás (vagy szín) létrehozása a bekezdés mögött

A Bekezdésárnyalás funkció lehetőséget ad árnyék (vagy szín) készítésére egy bekezdés mögött.

Bekezdés dokumentumban történő árnyalása során az InCopy biztosítja, hogy az árnyalat kiterjed és összeszűkül amikor növeli vagy csökkenti a bekezdés tartalmát. Az árnyék ezen felül együtt mozog a bekezdéssel.

 1. Ha szövegkeretben lévő szöveg köré szeretne bekezdésszegélyt vonni, válassza ki a szövegkeretet vagy helyezze a mutatót a keretben lévő szövegre.

 2. Tegye a következők egyikét:

  • A Bekezdésstílus panel menüből (Ablak > Stílusok > Bekezdésstílus) válassza ki a Stílusopciók elemet és válassza a Bekezdésárnyalást.
  • A Bekezdés panel (Ablak > Szöveg és táblázatok > Bekezdés) menüből válassza a Bekezdésszegély és a Bekezdésárnyalás elemeket.
 3. Az Árnyalás párbeszédablakon válassza a következő lehetőségeket:

  Szín:

  Válasszon színt az árnyaláshoz.

  Színárnyalat:

  Állítsa be a színárnyalat értékét.

  Felülnyomás:

  Felülnyomáshoz válassza ezt az opciót.

  Sarok mérete és formája:

  Válasszon sarokméretet és formát. Egyedi méretet és formát állíthat be mind a négy sarokhoz.

  Felső (Eltolás):

  Állítsa be, hogy mennyire nyúljon túl az árnyalás a felső margón.

  Bal oldali (Eltolás):

  Állítsa be, hogy mennyire nyúljon túl az árnyalás a bal margón.

  Alsó (Eltolás):

  Állítsa be, hogy mennyire nyúljon túl az árnyalás az alsó margón.

  Jobb oldali (Eltolás):

  Állítsa be, hogy mennyire nyúljon túl az árnyalás a jobb oldali margón.

  Felső szél:

  Állítsa be a bekezdésárnyalás felső szélét.

  Alsó szél:

  Állítsa be a bekezdésárnyalás alsó szélét.

  Szélesség:

  Állítsa be az árnyalás vastagságát. Oszlopközök árnyalatának kiválasztása szövegszegélyre, szövegen túlnyúló árnyalat választása a szövegre.

  Vágás a kerethez:

  Az árnyalás szegélyszélekhez történő vágásához válassza ezt az opciót.

  Ne nyomtassa vagy exportálja:

  A dokumentum formátumba történő exportálásakor (például PDF, EPUB, JPEG és PNG) az árnyalás figyelmen kívül hagyásához válassza ezt az opciót.

 4. Ellenőrizze a Lánc gombot, hogy megbizonyosodjon: minden eltolási érték azonos. Ha megváltoztat egy eltolási értéket, az összes többi frissítve lesz.

  Különböző eltolási értékek használatához győződjön meg arról, hogy a lánc gomb nincs kiválasztva.

 5. Kattintson az OK gombra.

 Adobe

Kapjon segítséget gyorsabban és könnyebben!

Új felhasználó?